NAROD MA PRAVO SE BRANIT
Blog > Komentarze do wpisu
Príhovor predsedu SZBPV Ing. Imricha Bodyho

SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE VYZNAMENANÍ MINISTRA OBRANY SR BÝVALÝM PRÍSLUŠNÍKOM VTNP PTP V ŽILINE

Vážení prítomní, bratia, sestry, dovoľte mi, aby som Vás pozdravil a oslovil v mene Svetového združenia bývalých politických väzňov. Stojíme pri pamätníku, centrálnom mieste, ktorého účelom je pripomenutie, toho, čo je hodné neustáleho pripomínania. Neustáleho pripomínania, že sme v našej krajine prežívali aj roky 1945-1955, keď ľudia boli politicky perzekvovaní, prenasledovaní, odvlečení, internovaní,  zhromažďovaní, označovaní za tzv. politicky nespoľahlivých, triednych nepriateľov, reakcionárskych živlov, využívaní na ťažké a nebezpečné práce v rozpore s viacerými medzinárodnými normami.

Je to hodné neustáleho pripomínania, lebo také veci bol schopný robiť človek človeku tej istej krajiny. Stojíme pri pamätníku, lebo je to hodné neustáleho pripomínania, lebo hovoríme o konkrétnych životoch ľudí, svedomí, tradícii, dedičstve, kultúre národa. O tom, či chceme žiť v skutočnej demokracii a právnom štáte. A tento pamätník je aj naším spoločným svedomím, dedičstvom. Všimnime si, veď aj v dnešnej medzinárodnej migračnej kríze, sa naši predstavitelia odvolávajú na ochranu našej „dedičnej kultúry“ a iní na svedomie, srdce. Stojíme pri pamätníku, lebo je to hodné neustáleho pripomínania, že  krajina musí mať ľudí, udalosti, ktorých význam sa stane, je tradíciou, dedičstvom odovzdávaným generáciám. Lebo len tak sa vytvárajú dobré základy morálky spoločnosti, pamäte národa. Jeden filozof povedal, že aj demokracia sa ľahko môže stať vládou darebákov, ktorí sú schopní zneužívať moc  a spôsobovať utrpenie vlastným občanom. Pri tejto príležitosti si dovolím vysloviť svoj názor, že Slovákov dnes, aj tak ako v rokoch 1945-1955, rozdeľujú hodnoty, ciele, záujmy a prostriedky ako ich dosahovať. A nie som si istý, či máme vôbec ujasnenú všeobecnú predstavu o chránených hodnotách, v akej spoločnosti chceme žiť, aké hodnoty chceme, alebo sme ochotní brániť.  Veď hodnotový systém má riadiacu úlohu v správaní a konaní ľudí, určuje, čo je v živote človeka najdôležitejšie, čo mu dáva zmysel a ovplyvňuje jeho celkový prístup k svetu. Ale hodnotami, na ktorých by sme mali stavať, sú skutočná demokracia, právny štát a maximálna ochrana ľudských práva našich občanov.

Stojíme pri pamätníku, centrálnom mieste, ktorého účelom je pripomenutie toho, čo je hodné neustáleho pripomínania. Neustáleho pripomínania, že sme v našej krajine prežívali aj roky 1945-1955, keď ľudia boli politicky perzekvovaní, prenasledovaní, odvlečení, internovaní,  zhromažďovaní, označovaní za tzv. politicky nespoľahlivých. To je hodné neustáleho pripomínania. A je hodné podpory, aj štátu, aby naše dedičstvo zápasu za slobodu, demokraciu, právny štát, ľudské práva bolo zachované. Nemáme iné väčšie morálne dedičstvo. Bratia a sestry, česť tým, ktorí tu sú s nami, česť pamiatke tých, ktorí nás opustili.

Svetové združenie bývalých  politických väzňov
Nám. sv. Egídia 102/10, 058 01 Poprad
tel. 052 7722626,  0903 142 771
e-mail: szcpv@szcpv.org
http://www.szcpv.org

http://szcpv.org/15/zilina.html

Aktualności

Stefan Kosiewski
19 godz. ·
 

...čo je hodné neustáleho pripomínania. Neustáleho pripomínania, že sme v našej krajine prežívali aj roky 1945-1955, keď ľudia boli politicky perzekvovaní, prenasledovaní, odvlečení, internovaní, zhromažďovaní, označovaní za tzv. politicky nespoľahlivých. To je hodné neustáleho pripomínania. A je hodné podpory, aj štátu, aby naše dedičstvo zápasu za slobodu, demokraciu, právny štát, ľudské práva bolo zachované. Nemáme iné väčšie morálne dedičstvo. Bratia a sestry, česť tým, ktorí tu sú s nami, česť pamiatke tých, ktorí nás opustili.

http://sowa.quicksnake.cz/Svetove-zdruzenie-byvalych-ceskos…

poniedziałek, 28 września 2015, kultur

Polecane wpisy

Free Image Hosting at www.ImageShack.us Sowa Magazyn Europejski