NAROD MA PRAVO SE BRANIT
środa, 28 lutego 2007
niedziela, 25 lutego 2007
sobota, 24 lutego 2007
Pražská Kanalizace
środa, 21 lutego 2007
Die Filmstudios Barrandov

MEDIA 2007: Podpora ve výši 755 milionů EUR pro evropský filmový průmysl - 755 mln euro dla europejskiej kinematografii

Bruksela, dnia 12 lutego 2007 r.

MEDIA 2007: 755 miliónov EUR na podporu európskeho filmového priemyslu

V rámci nového programu Európskej únie MEDIA 2007, uvedeného včera večer v Berlíne, sa počas nadchádzajúcich siedmich rokov na európsky filmový priemysel vynaloží 755 miliónov EUR. Takmer 65 % prostriedkov z celkového rozpočtu sa použije na podporu šírenia európskych diel do iných krajín Európy a sveta. Program Media 2007 zabezpečuje ľahší prístup k finančným prostriedkom, najmä pre MSP, a podporuje širšie využívanie digitálnych technológií, čím sa európsky audiovizuálny sektor stáva konkurencieschopnejším.

MEDIA 2007: Podpora ve výši 755 milionů EUR pro evropský filmový průmysl

Nový program Evropské unie MEDIA 2007, zahájený včera večer v Berlíně, poskytne v následujících sedmi letech evropskému filmovému průmyslu podporu ve výši 755 milionů EUR. Téměř 65 % z celkového rozpočtu bude napomáhat šíření evropských děl do ostatních zemí v Evropě a po celém světě. Program MEDIA 2007 nabízí snadnější přístup k financím, především malým a středním podnikům, a pomocí nárůstu používání digitálních technologií umožní evropskému audiovizuálnímu odvětví větší konkurenceschopnost.

„Digitální technologie podstatně mění způsob práce filmového průmyslu. Klíčem k úspěchu je zavedení digitalizace a vyškolení profesionálů, modernizace kin a rozvíjení nových distribučních kanálů,“ řekla Viviane Redingová, komisařka EU pro informační společnost a média. „V tomto směru nabízí MEDIA 2007 ty správné nástroje na pomoc evropskému filmovému průmyslu.“

Financování programu MEDIA 2007 ve výši 755 milionů EUR se zaměřuje na fáze před a po filmové produkci, přičemž rozpočet se rozdělí mezi pět oblastí činnosti:

• Školení (techniky psaní scénářů, ekonomické a finanční řízení, digitální technologie) (7 %);

• Vývoj (jednotlivé projekty, katalogy, nové talenty, koprodukce, další financování) (20 %);

• Distribuce (distributoři, obchodní zástupci, provozovatelé vysílání, provozovatelé kin, práce spojené s digitalizací) (55 %);

• Propagace (přístup na trh, festivaly, veřejné akce, kulturní dědictví) (9 %);

• Horizontální činnosti (usnadnění přístupu k financím pro malé a střední podniky a podpora účasti evropských filmů na digitálních platformách) (5 %) a pilotní projekty (zavedení nových technologií, jako jsou digitální technologie pro filmový vývoj, produkci a distribuci) (4 %).

Tím, že jasnou prioritou nového programu je distribuce evropských filmů, se program MEDIA snaží zvýšit tržní podíl evropských filmů promítaných v jiných členských státech než tam, kde byly vyrobeny. Program rovněž výrazně napomůže zviditelnění našich různorodých kultur na světové scéně a podpoří nárůst konkurenceschopnosti našeho audiovizuálního průmyslu.

Tato finanční podpora filmovému průmyslu významně posiluje investice do filmového sektoru. Během programů, které předcházely programu MEDIA 2007 (tj. MEDIA Plus a Vzdělávání) znamenalo každé 1 euro financované Společenstvím přibližně 6 eur ze soukromých financí.

Na letošním 57. Berlínském mezinárodním filmovém festivale bude uvedeno celkem 17 filmů podporovaných programem MEDIA (viz IP/07/170).

Souvislosti programu MEDIA

MEDIA, program audiovizuální podpory Evropské unie, již 16 let rozvíjí a podporuje evropský filmový průmysl. Dne 1. ledna 2007 se Rumunsko stalo 31. členem programu MEDIA (EU27 + Island, Lichtenštejnsko, Norsko a brzy Švýcarsko). Předchozí projekty MEDIA I, II, Plus a Vzdělávání podpořily vývoj a distribuci tisíců filmů, jakož i školící činnosti, festivaly a propagační projekty na celém kontinentě. Pouze v rámci programů MEDIA Plus a MEDIA Vzdělávání (2001–2006) se investovalo více než půl miliardy eur do 8000 projektů.

Evropská komise každoročně financuje 300 nových evropských filmových projektů a polovina z filmů promítaných v kinech se uvádí s podporou Komise.

Další informace najdete na stránkách:

http://ec.europa.eu/avpolicy/media

Viz také (s ukázkami filmů a projektů podporovaných v rámci projektu MEDIA):

Informační přehled programu MEDIA - http://ec.europa.eu/information_society/factsheets/month/


MEDIA 2007: 755 mln euro dla europejskiej kinematografii
W ramach nowego unijnego programu MEDIA 2007, zainaugurowanego wczoraj wieczorem w Berlinie, europejski przemysł filmowy otrzyma w ciągu najbliższych siedmiu lat zastrzyk finansowy w wysokości 755 mln euro. Blisko 65 proc. całego budżetu przeznaczone będzie na zwiększenie zasięgu dystrybucji europejskich dzieł w innych krajach w Europie i na świecie. MEDIA 2007 ułatwi dostęp do finansowania, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw, i zwiększy zakres stosowania technologii cyfrowych, dzięki czemu europejski przemysł audiowizualny stanie się bardziej konkurencyjny.

„Technologie cyfrowe w istotny sposób zmieniają sposób funkcjonowania przemysłu filmowego. Kluczem do sukcesu jest popularyzowanie cyfryzacji poprzez szkolenie profesjonalistów, modernizację kin i tworzenie nowych kanałów dystrybucji” - powiedziała Viviane Reding, europejska komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów. „Program MEDIA 2007 zawiera właściwe narzędzia, które pomogą europejskiej kinematografii rozwijać się w tym właśnie kierunku.”

Kwota 755 mln euro w budżecie programu MEDIA 2007 przeznaczona jest głównie na wsparcie działań przed wyprodukowaniem filmu i po nim, a sam budżet podzielony jest na pięć obszarów:

• Szkolenia (techniki tworzenia scenariuszy, zarządzanie gospodarcze i finansowe, technologie cyfrowe) (7 proc.);

• Rozwój (finansowanie pojedynczych projektów, katalogów, nowych talentów, koprodukcji i innych przedsięwzięć) (20 proc.);

• Dystrybucja (dystrybutorzy, agenci sprzedaży, nadawcy, właściciele kin, zakłady cyfryzacji) (55 proc.);

• Promocja (dostęp do rynku, festiwale, wspólne imprezy, dziedzictwo filmowe) (9 proc.);

• Działania horyzontalne (ułatwiające małym i średnim przedsiębiorstwom dostęp do finansowania oraz promujące obecność europejskich filmów w platformach cyfrowych) (5 proc.) oraz projekty pilotażowe (popularyzowanie nowych technologii, np. w dziedzinie realizacji, produkcji i dystrybucji filmu) (4 proc.).

Najważniejszym priorytetem w programie MEDIA 2007 jest dystrybucja europejskich dzieł filmowych – w ten sposób program ma przyczynić się do zwiększenia udziału rynkowego europejskich filmów w państwach członkowskich innych niż kraj produkcji. Oprócz tego program znacząco podkreśli obecność różnych kultur na arenie światowej i przyczyni się do poprawy konkurencyjności europejskiego przemysły audiowizualnego.

Podobnego rodzaju wsparcie finansowe dla branży filmowej w przeszłości miało znaczący wpływ na zwiększenie inwestycji w sektorze. Dzięki programom poprzedzającym MEDIA 2007 (MEDIA Plus i MEDIA Training), na każde euro finansowania z kasy Wspólnoty przypadało ok. 6 euro prywatnych inwestycji w branży.

Na tegorocznym 57. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie pokazywano łącznie 17 filmów, które powstały przy finansowym wsparciu z programu MEDIA (zob. IP/07/170).

O programie MEDIA

MEDIA, czyli program wsparcia dla przemysłu audiowizualnego finansowany przez Unię Europejską, wspiera rozwój europejskiej kinematografii już od 16 lat. W dniu 1 stycznia 2007 r. Rumunia została 31 członkiem programu (do którego należą obecnie kraje UE-27 oraz Islandia, Liechtenstein, Norwegia, a wkrótce także Szwajcaria). W ramach poprzednich programów MEDIA I, II, Plus i Training wsparto produkcję i dystrybucję tysięcy filmów oraz inicjatywy szkoleniowe, festiwale i przedsięwzięcia promocyjne w całej Europie. Tylko dzięki realizowanym w latach 2001-2006 programom MEDIA Plus i MEDIA Training 8000 projektów uzyskało wsparcie w łącznej kwocie ponad pół miliarda euro.

Komisja Europejska każdego roku finansuje 300 nowych projektów filmowych, a połowa wszystkich europejskich filmów trafiających do kin jest rozpowszechniana dzięki pomocy Komisji.

Więcej informacji można znaleźć na stronach: http://ec.europa.eu/avpolicy/media

Zob. także przykłady filmów i projektów, które otrzymały wsparcie w ramach programu MEDIA:

MEDIA factsheet - http://ec.europa.eu/information_society/factsheets/month/

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/169&format=HTML&aged=0&language=CS&guiLanguage=en

poniedziałek, 19 lutego 2007
Eva Clarová: MODLITBA

  

       MODLITBA

 

Ptáme se vždy s novým ránem,
Kdože tu je vlastně pánem ?!
Velký Únor říkal-přeci lid!
Větru, deští umíme přec poručit,
Ráj na zemi vám slibujem
Duši vaši odměnou vám seberem!
Je z té bídy vůbec pomoci?,
Že zůstali z nás pouzí otroci?
Přestaňme ctít boha Mamony,
Raděj spočiňme pod Jeho rameny,
Raděj buďme Jemu oddaní-
Než ďáblovi věrní poddaní,
K Nejvyššímu Pánu hleďme,
Jemu jen vždy pevně věřme,
Od zlého jen On nás  ochrání-
Před děsivou vládou pekla,
Kde nevinná krev zas by tekla!
Proto nechcem žádný Únor vítězný,
V duších našich ať už navždy odezní!
Kéž záhy nad hlavami nám zavlaje,
Že vláda lásky, pravdy vyhraje !

 

Eva Clarová, Tábor

piątek, 16 lutego 2007
czwartek, 15 lutego 2007
Pisal mi Jozef Vaskovic. Omylom bola uverejnena na SOWA ina fotografia pod jeho artiklom

Cest Stefan, pozdravujem z Popradu a dakujem za propagaciu a pomoc. Pisal mi Jozef Vaskovic. Omylom bola uverejnena na SOWA ina fotografia pod jeho artiklom. Bolo tam foto Vladimira Pavlika. Posielam fotografiu Jozefa Vaskovica.

S pozdravom Franek

----- Original Message -----
From: SZCPV
Sent: Wednesday, February 14, 2007 7:46 PM
Subject: Re: [sowa] Dzien dobry, dzis swiety Walenty; Polska wycinanka ludowa; Matt= hias Kneip von Stefan Kosiewski; Pegaz, Praga;Jan Grudniewski ; Legion Etra= ngere;Krzysztof Jabonski; polityka wojenna Sztajnmajera;
http://cesko.blox.pl/2007/01/einen-Antrag-auf-die-Entschdigung-fr-den.html
wtorek, 13 lutego 2007
na občanov Českej a Slovenskej republiky, ktorí v rokoch 1946-1954 slúžili v FCL ako aj ich príbuzných, aby sa prihlásili

kliknij, słuchaj

Nakoľko jednania z Ministerstvom obrany FR nepriniesli pozitívny výsledok, z dôvodu uplynutia 30 ročnej lehoty, počas ktorej mohli oprávnení osoby podľa názoru francúzskej strany požiadať o vysporiadanie finančných pohľadávok voči FCL a francúzske úrady neakceptujú existenciu železnej opony a marenie uplatnenia týchto pohľadávok zo strany komunistickej tajnej polície, SZČPV pripravuje žiadosť pre prezidenta a vládu Francúzska s návrhom na prijatie opatrení na spravodlivú kompenzáciu pre oprávnené osoby tak ako to mu bolo v prípade odškodnenia obetí nútených prác v čase II. Sv. vojny. Z tohto dôvodu sa obraciame na občanov Českej a Slovenskej republiky, ktorí v rokoch 1946-1954 slúžili v FCL ako aj ich príbuzných, aby sa prihlásili písomne alebo elektronickou cestou na naše kontaktné adresy z dôvodu vypracovanie evidencie oprávnených osôb.

Podrobnosti na :

http://www.szcpv.org/fcl/fcl.html

SZCPV

http://www.szcpv.org/

From: SZCPV

----- Original Message -----
Sent: Tuesday, February 13, 2007 12:12 PM
Subject: Vyzva FCL

 

poniedziałek, 12 lutego 2007
Malaka, na pobreži mora

Lubomír,

 ako ja, tak i tisíce iných ľudí sledujú každý deň rôzne mailové príspevky, medzi ktoré patria i tie Tvoje. Netvrdím, že súhlasím úplne so všetkým, čo napíšeš, ale v drvivej väčšine  to, čo napíšeš sa zakladá na pravde. Tvoje rozbory a úvahy vo veci nebankových subjektov sú bez chyby. Som príjemne prekvapený že sa na Slovensku nájdu ešte takí ľudia, ktorí sa dokážu postaviť za statisíce dobromyseľných, čestných a spravedlivých ľudí, ktorí boli rafinovane okradnutí bezcharakternými zlodejmi. Títo zlodeji sú pod ochranou vysokých vládných politikov. Zločinci a zlodeji, na ktorých padá všetka nenávist sú v podstate len nastrčené figúrky  slobodomurárských lóží. Sú to ťažné kone na vykonanie tej najšpinavejšej práce. Tí, ktorí s týmito koňmi manipulujú, o tých sa nikdy nikto nedozvie. Stoja hlboko v pozadí a poťahujú neviditeľnými manipulačnými šňúrkami.

Pri zakladaní nebankových subjektov sa postupuje podľa dopredu pripraveného plánu. Určia sa presné termíny, kedy nebankový subjekt vznikne, aký bude mať názov, aká reklama a za koľko sa bude tomuto subjektu robiť a kto navonok bude za ním stáť ako garant serioznosti. Ako hlavné lákadlo sa určia vysoké, nereálne úroky. Určí sa ako dlho bude akcia  lákania peňazí od dobromyseľných občanov trvať a pri akej výške vylákaných peňazí sa vyhlási krach tohoto nebankového subjektu. Myslí sa pritom na všetko i na prípadné možné komplikácie. Po vyhlásení krachu sa začnú rozdeľovať zisky. Úplne mizivá časť z týchto peňazí  sa vráti tým, ktorí boli okradnutí s odôvodnením, že garant serioznosti projektu  - sú to vždy vládní činitelia, boli čestní a dokázali vrátiť  /akože zo svojích štátných peňazí / aspoň niečo nazad okradnutým veriteľom.  Viac ako 90 % peňazí  zostane v rukách tých, ktorí stáli v pozadí, /slobodomurárských lóží/ a ktorí celú túto akciu prevádzali. Miliardy, ktoré takýmto spôsobom získali patria žiaľ medzi špinavé peniaze, ktoré sú získané zlodejinou, predajom drog, prostitúciou a hazardnými hrami. Tieto špinavé peniaze je treba preprat. Prevádza sa to rôzným spôsobom . V malých čiastkach  sa tieto peniaze poskytujú na rôzne dobročinné účely s tým, že sa v inej forme vrátia nazad – štátu.  Viem o konkrétných prípadoch prania špinavých peňazí. 

Otázkou ostane jako preprat miliardy slovenských korún o ktoré boli ľudia bezohľadne a rafinovane okradnutí.  Meniť ich vo veľkom za Eura  niekde na západe je nemožné. Predstav si, že by niekto zo Slovenska prišiel do Viedne do banky a v banke by povedal, že chce vymeniť jednu miliardu Sk za Eurá.  Dostal by sa do obrovských ťažkostí. Preto sa v týchto prípadoch musí postupovať ináč, najlepšie podľa tradičného a osvedčeného spôsobu, ktorý je zaznamenaný v Bibli, tak, ako postupoval Žid menom Jozef  v Egypte pred mnohými stáročiami.

V krátkej dobe sa budú vo veľkom vykupovať od súkromníkov na Slovensku pozemky, lesy, domy, záhrady i polia. Platiť za tieto nemovitosti  sa bude týmito špinavými peniazmi. Miliardy, ktoré od ľudí nebankové objekty ukradli sa vrátia nazad ľuďom tým spôsobom , že sa za nich vykúpi majetok týchto ľudí. Ľudia predajom nemovitostí stratia všetko, čo majú. Mnohí i vlastnú strechu nad hlavou. Ich majetok prejde do vlastníctva novovzniknutých finančných subjektov. Polia, lesy, pozemky, záhrady i domy sa stanú trvalým majetkom finančných subjektov. Tieto subjekty budú neskoršie predávat tieto nemovitosti a získávat tak čisté peniaze získané oficiálným predajom majetku zo svojích fondov.

Sleduj situáciu, ktorá sa bude odohrávať a presvedčíš sa o tom sám, že som nepísal do vetra.

            Tisíce nejlepších synov slovenského národa, čestných, charakterných a bezúhonných  žijú roztrúsení po celom svete. Všetci vidia, čo sa na Slovensku pripravuje a aký zločin sa tam na obyvateľov chystá. Žiaľ ani jeden tomu nemôže zabrániť. Majú totiž doživotný zákaz sa  vrátiť na Slovensko, aby neprekázali pri prevádzaní tohoto zločinného plánu. Museli pod hrozbou mnohoročných väzení / tak isto jako i ja/  podpísat tajným službám / StB/, že sa nikdy na Slovensko nevrátia. Ja som to napríklad podpísal pod hrozbou ďaľšieho 40 mesačného väzenia v Ilave. Keď som sa pokúsil ísť na Slovensko na čierno  /v roku 2005/

na pohreb mojej matky, bol som na ceste pri Tatranském Štrbe  násilím zastavený, prepadnutý a ukradnutý. Bol som šťastný, že som sa so svojou 72 ročnou spolucestujúcou vrátil živý

zo Slovenska. Samozrejme, že tieto skutočnosti patria pod najvyšší stupeň štátného utajenia. Nesmie sa o tom nikde písať ani hovorit. Preto stále varujem ľudí, aby nechodili na Slovensko a obchádzali ho zďaleka. Ak na moju dobre mienenú radu nič nedajú, je to ich vec.

O to viac si cením a obdivujem ľudí ktorým je dovolené žiť na Slovensku a nie sú vyháňaní do vyhnanstva, že sa neboja otvorene poukazovať na zločiny, ktoré sa tam odohrávajú - napriek mnohým odporcom. Neboj sa a neľakaj sa ich. Nedaj sa odradiť  takými ľuďmi, ktorí sú hrdinami len keď stoja v anonymite. Patrí medzi nich i ten anonym, ktorý má krycie meno  „ vymet“. Kým Ty dávaš pod svoje Vyhlásenia  svoje plné meno, adresu i telefonne čísla, anonymovia sa ukrývajú ako eštébáci za pochybné krycie mená a útočia jako teroristi zo svojích tajných skrýší. Nemajú čisté svedomie a nikdy sa nepostavia protivníkovi rovno pred oči. Nenechaj sa odradiť žiadným nerozumným  anonymom. Za svoje skutky budú potrestaní, ale nie rukou človeka.

Tvoje porovnania Dvojičiek v New Yorku s nebankovými subjektami sú vynikajúce a nemajú v súčastnosti obdobu. Posielam ich ďaľším ľuďom po celom svete. Nenechaj sa preto znechutiť nejakým anonymom, ktorý veciam nerozumie, pravdu vidí len povrchne a nie je schopný sa hlbšie zamyslieť nad obsahom napísaného. Ako každý, ktorý veciam nerozumie sa posmieva z toho, čo je pre neho nepochopitelné. Bojuj ďalej, nevšímaj si týchto negativných reakcií nerozumných indivíduí.  Ak to uznáš za vhodné, môžeš tento môj mail poslať i ďalej všetkým takýmto „vymetom“, ktorí Ťa odsudzujú. Nech sa zamyslia nad svojím konaním i nad anonymným vystupovaním. Nech sa zamyslia sami nad sebou i nad krutou realitou súčastného stavu společnosti  a nad jej morálným rozkladom, ktorý je zo dňa na deň horší.

Vaškovič Jozef,

Viedeň, Rakúsko.

 
----- Original Message -----
Sent: Monday, February 12, 2007 4:51 AM
Subject: Re: Nebankovky - odskodnenie

----- Original Message -----
From:
vymet@atlas.sk
To: lotbalvin@mail.t-com.sk
Sent: Monday, February 05, 2007 3:18 PM
Subject: Nebankovky - odskodnenie
 
Z negativnych odpovedi vyberam priemerne vulgarnu. Reakcia "vymeta" nie na text Vyhlásenie ale na osobu  Ing. L. Balvína. Sposob reakcie vymeta nie je vobec ojedinely. Takto spravidla reaguju ludia, ktori si pri vychove otca ani len
nevideli. A ak, tak s diagnozou "podpapucovy" :

Pocuj Balvin,
 
teda tak sprosty nazor, ako si napisal k tym nebankovkam na blogu p. Zelinu
som este nepocul. Ty musis byt riadna guma a vyzera, ze v tvojej hlave je
uplne vymalovane. Este by ma zaujimalo, co je to Hnutie - Unia za blbost a
co je jeho ulohou...Inak Tvoj pravopis tiez nie je ziadna slava, ale to sa
od takej brzdy, akou nepochybne si, da cakat.
 
Tak vela stastia ty guma

Odpoved Ing. L. Balvina vsetkym "vymetom" :

Moto: Ludova mudrost: "Pravda vzdy rozzuri hlupakov!"

Mily priatel!

Dole pod tymto mailom Ti posielam ukazku z reakcií a dusevnevnej kultury
ludi, ktorí sú proti mne. (Vecne reagovat na obsah mojich poznatkov
nevedia). Ale tieto individua touto terorikou úspesne zastrasuju ludi, ktorí
by mi aj chceli dat za pravdu a pridat sa ku mne, iba keby sa netriasli od
strachu :-). Ale aj za taketo odpovede "vymeta" dakujem.  Aspon mam nie
subjektivny, ale skutocne objektivny prehlad o dusevnom stave spolocnosti.
Je vzdy lepsie ak mi niekto nadava, ako ked cusi. Vtedy sa da tazko stanovit
diagnoza.

Mam radsej vecnu kritiku, ktora mne pomoze odstranit aj pripadne omyly.
Napriklad jedna predsednicka lesbickej organizácii ma slusne upozornila na
nespravny nazov ostrova v Grecku. Bol som jej vdacny a opravil som chybu v
text.

Ale najradsej by som bol, ak by mne uz konecne niekto dokazal, ze muzi,
otcovia, manzelstva a rodiny su prezitok a ze bez nich vychovane deti su
lepsie! Potom by som konecne nemusel vypisovat a mohol by som ist do
prirody, zabavat sa, venovat sa zakladaniu a vykradaniu roznych spolocnosti
...

Prajem Vam vsetko dobre.

L.Balvin

Odpoved Slovaka zo zahranicia:
 
Lubomir!
V prílohe Ti posielam moje vyjadrenie  k tomu, čo si mi poslal.
Vaškovič Jozef
wtorek, 06 lutego 2007
neoliberálna výchova z prevážnej časti belochov vymlátila takmer všetky evolučné vlastnosti civilizovaného človeka.
Vážení,
 
som skúsený a podľa ocenenia rodičov a úspechov bývalých žiakov aj dobrý pedagóg na  základnom, strednom a aj vysokom vojenskom školstve. Na strednom školstve prominentní triedni učitelia si do svojich tried vyberali lepších žiakov. Neoliberalmi stále viac ovládané školstvo mňa začlo označovať za nečistokrvného Slováka. Dokazovali to mojim zahraničným pobytom a miestom narodenia. Podobne ako v prípade Jozefa Murgaša a iných zahraničných Slovákov. Preto mi dávali do triedy "odpad", to je slabších žiakov zo základných škôl. Boli potom nemilo prekvapení, ked ja som tento odpad dostal nad úroveň ich tried a to aj napriek zákerným pokusom žiakov mojej triedy diskriminovať a demoralizovať.
Vďaka tejto praxi a rôznym štúdiám som prišiel na to, aké obrovské negatívne následky na deťoch a dospelých zanecháva zvrátená rodinná a školská politika štátu a masmédií. Poznal som, prečo neoliberálni satanisti sa v prvom rade usilovalali ovládnut legislatívu, rodinnú politiku, súdnictvo, školstvo a masmédiá. Na základe odborných znalostí a praxe som pochopil, prečo neoliberáli chcú zničiť všetky evolučne zmýšlajúce mužské inštitúcie. Najmä ich historicky najznámejšieho nepriateľa - rôzne nematriarchálne náboženstvá a cirkvi. Pochopil som, prečo sú tak ostro sledované, ohovárané a prenasledované súčasné rôzne otcovské a mužské rodinné organizácie.   Dospel som k poznatku, že to, čo navrhovali ľuďom neoliberálni mimozemšťania (ľudovo nazývaní diabli, čerti, padlí anjeli ) Adamovi prostredníctvom Evy už pred tisíckami rokov, navrhujú aj súčasní neoliberáli:
- nenávisť k rozumu a prírodným zákonom
- návrat k citom, pudom ...
- vyvolávanie v ženách komplexu menejcennosti
- zneužívanie armády zakomplexovaných feministiek obidvoch pohlaví na rozvrat manželstiev, rodín, štátov a civilizácií
- prostredníctvom takto fanatizovaných žien vykynoženie mužov brániacich ženy, ovládnutie mužov a zotročenie obidvoch pohlaví
- oddelenie detí od otcov a návrat k primitívnej výchove detí do dospelosti iba matkami
- myslenie iba na seba a na pritomnosť
- egoizmus, konzumizmus, hedonizmus nadradiť nad evolučné hodnoty
- deti "vychované" neoliberálnou protirodinnou politikou boli základom pre izmi ako je nacinalizmus, fašizmus a vrchol degenerácie neoliberalizmus
- a pod.
 
Toto je aj hlavná príčina blýžiacej sa ekologickej katastrofy. Upozorňujem ale na tieto skutočnosti
1) neoliberáli chcú strašením ekologickou katastrofou si udržať vedúce postavenie vo svete
2) odpútať pozornosť súčasných otrokov od svojich zločinov proti rodine, otcovstvu, materstvu, deťom a štátnemu zriadeniu (predovštkým veľkých štátov)
3) zarobiť na ekológii tým, že odstránenie budú platiť rodiny a deti  muža a ženy a ich vyspelé neliberálne štátne orgány
4) a tak chcú ešte viac oslabiť heterosexuálne manželstvá, rodiny a ich štáty.
 
Najväčším problémom pri záchrane Európskej civilizácie nie je žena ale biely muž. Za tri generácie neoliberálna výchova z prevážnej časti belochov vymlátila takmer všetky evolučné vlastnosti civilizovaného človeka. Chce to nadľudské úsilie, aby sme zachránili aspoň zvyšky zdravých ľudí. Som presvedčený že spoločným úsilým to dokážeme.
 
S pozdravom
 
 
Ing. Lubomír  Balvín
predseda Rady a VV
Únia mužov Slovenska - Hnutie pre rodiny
 
Ps: Text neprešiel jazykovou úpravou. Je možné ho šíriť s uvedením autora.
 
 
----- Original Message -----
From: "clarova eva" <clarova.eva@tiscali.cz>
To: <StefekJiri@seznam.cz>; "Jan Šinágl" <jan.sinagl@seznam.cz>; "Ing. Jiří Fiala" <jiri.fiala.k213@seznam.cz>; "Krám Jiří Ing." <j.kram@tiscali.cz>
Sent: Friday, February 02, 2007 5:46 PM
Subject: Re: sowa magazyn europejski

> bohuzel moderni modlou lidstva se stal mamon -detem se od malicka kupuji ty
> nejdrazsi hracky , majici nahradit rodicovskou vychovu, ti se jen honi za
> karierou a penezi , jak by mohly deti ziskat vedomi o tom,  ze existuje cosi
> jako pokura, ucta, skromnost -ec
> ----- Original Message -----
> From: "Jiří Stefek" <
StefekJiri@seznam.cz>
> Subject: sowa magazyn europejski
>
> Také problém morálky a nenasytnosti dnešního člověka.
> Kdo dnes vlastně učí děti skromnosti, uvážlivosti a zodpovědnosti za budoucí
> generace???
>
> Viz. článek na adrese:
>
>
http://www.novinky.cz/zahranicni/klimatologove-se-shodli--oteplovani-zavinil-clovek_108284_0bb9m.html
>
> S pozdravem        Ing. Jiří Štefek
>
http://groups.google.de/group/sowa-frankfurt/browse_thread/thread/6c8c038e519e9b4d/#
poniedziałek, 05 lutego 2007
 
1 , 2
Archiwum
Zakładki:
EU-Fotos
FREUNDE - PRZYJACIELE
IN POLEN - W POLSCE
KOSIEWSKI
Księga - Gästebuch
KULTUR
LITERATUR
Narodowi socjaliści - komuniści - inne
NASZE - UNSERE
POLONIA i Polacy za granicami RP
SOWA
SOWA RADIO
SOWA VIDEO
UNIA & POLSKA
YES - POLAND
Free Image Hosting at www.ImageShack.us Sowa Magazyn Europejski