NAROD MA PRAVO SE BRANIT
czwartek, 26 lutego 2009
Paní Martináková, to je Křesťanobijství, známé z dob Uljanova-Lenina a Bronštejna-Trockého !

1. Forum Angažovaných Křesťanů ČR A , 26.februára 2009

Paní Martináková, vyjádřujete se k něčemu,co sama nerespektujete. Upíráte křesťanům právo obhajovat hodnoty, které tvoří jejich identitu - to je Křesťanobijství, známé z dob Uljanova-Lenina a Bronštejna-Trockého ! Dotýkáte se cti křesťanských pastýřů. Jak můžete kandidovat na post prezidentský v zemi, která je baštou křesťanství, nejen v Evropě. Mluvčí FAK

BRATISLAVA 25. februára (WEBNOVINY) - Prezidentská kandidátka Zuzana Martináková (Slobodné Fórum) žiada, aby sa banskobystrický diecézny biskup Rudolf Baláž ospravedlnil homosexuálom za to, že ich označil za "zvrátených ľudí". Podľa nej urazil ich ľudskú dôstojnosť. Priznáva, že ako katolíčka nepodporuje výchovu detí homosexuálnymi pármi, avšak nemôže byť ľahostajná k výroku vysokého cirkevného hodnostára (...).  http://homosexualom.notlong.com

----- Original Message -----
Sent: Thursday, February 26, 2009 3:31 AM
Subject: MARTINÁKOVÁ v. RUDOLF BALÁŽ
http://de.groups.yahoo.com/group/sowa/message/481
środa, 25 lutego 2009
Marek Skřipský: Vychováváme generaci "slabých idiotů"?

O zoufalém činu jistého učitele, kterého dva spratci (dámám se omlouvám, ale slušnější výraz s těmito školáky odmítám spojovat) dohnali svým bezohledným chováním k sebevraždě, asi slyšel téměř každý. Původně jsem o souvislostech problému psát nechtěl, už jen kvůli klidu pozůstalých i zemřelého - nicméně to co se stalo, ve mne vyvolalo mnoho asociací, o které bych se s laskavým čtenářem rád podělil.

I proto následující článek nebude monotematický. Rád bych na pozadí tragického příběhu formuloval několik myšlenek ohledně aktuálního stavu výchovy a vzdělávání. Za případné poznámky v diskusi budu velmi vděčný.

Většina měřítek mě stále řadí do „mladé generace“, byť už do její horní poloviny. Komunistické školství jsem prakticky nezažil (listopad 1989 mě zastihl jako prvňáčka) a tak nemohu snad být obviňován z toho, že chci zpět nějaké rudé pořádky, které z žáků dělaly manipulovatelnou masu. To opravdu nechci, přesto si však myslím, že liberální trendy v českém školství již překročily nejen mez obecné prospěšnosti, ale místy i únosnosti.

Nebyl jsem vzorné dítě, spíše naopak. Už na základní škole mě stíhaly třídní a ředitelské důtky, většinou za nějaké ty klukovské rvačky, vykřikování a tak podobně. V šestnácti jsem se poněkud zklidnil, nicméně ještě předtím jsem se v prvním ročníku gymnázia stihl „zapsat“ trojkou z chování, poté co se nám s kamarády na výletě vymkl z rukou alkoholový dýchánek. Proti tomu, co čím dál častěji slýchám dnes, si ale připadám jako učiněný andílek. Často jsme se jako kluci prali, ale naše jednání oproti dnešním „prohřeškům“ v sobě neslo podstatně méně zákeřnosti a zbabělosti. Dnes mám spíše dojem, že dětičky se bojí jít do konfrontace, kde jim hrozí nějaký ten šrám a tak dusí podstatně slabší spolužáky, provokují učitele, kteří „na ně nemůžou“ a obecně se uchylují k podpásovkám. To, co bylo za nás považováno za projev „srabství“ (terminus technicus z let mé povinné školní docházky), dnes část školáků (zdaleka ne všichni), považuje za „rebelství“.

„Seber si to sám, šmejde“ opáčil patnáctiletý spratek na učitelův požadavek, aby si posbíral nepořádek na své lavici. Učitel jej za to – z mého pohledu naprosto oprávněně – profackoval, načež ublížený grázlík uraženě opustil hodinu. Druhý spratek vše nahrál mobilním telefonem a zveřejnil na internetu. Něco podobného se přirozeně může stát, neboť každé společenství v sobě zahrnuje jistý procentuální počet kreatur, nicméně průběh okolností po zveřejnění nahrávky mě šokoval. Popotahován byl totiž namísto spratků samotný učitel. Od rodičů zfackovaného školáka chodily stížnosti, učitel byl donucen se omlouvat, škola vyjadřovala lítost nad „pochybením“… a já nevěřil vlastním uším. Proti učiteli byla téměř vedena mediální kampaň, uražený spratek si hrál na chudinku, která dokonce kvůli „brutalitě“ učitele musela změnit školu a vedení školy se ještě kaje, místo, aby se vší rozhodností hájilo skutečnou oběť, tedy dehonestovaného pedagoga. Vedení, které se za svého kolegu není schopno v podobné situaci postavit a nechá věc dojít až k „řešení provazem“, zasluhuje pohrdání. Dámy a pánové, osobně si myslím, že pokud nám ještě zůstal rozum, musíme učitelovo „napadení žáka“ vnímat jako v dané situaci naprosto adekvátní čin. Po takové větě považuji za plně přiměřené chytnout spratka pod krkem a vrazit mu pár poctivých facek. Následně by ještě měla být „zbitému školákovi“ napařena neomluvená hodina za svévolné opuštění třídy.

Pojmu – li celou situaci poněkud všeobecněji, pak musím říci, že už se mi zajídá neustálé tlachání o tom, že žák je učiteli partnerem a kamarádem. To platí částečně pro vysokou školu, velmi omezeně to může fungovat ve středoškolském procesu, ale na základní škole něco takového nemá absolutně co dělat. Učitel je především nadřízený – na všech stupních vzdělávání, tedy určitá autorita. Nemusím ho mít rád, ale měl bych v jednání s ním dodržovat určité formální znaky. Tykání a nadávání do šmejdů mezi ně nepatří. Mimochodem, všimli jste si, že zatímco jméno nešťastného pedagoga bylo ihned uveřejněno většinou médií, jména spratků jsme se nedověděli ? Jsou totiž ještě nezletilí, mají svá práva a zveřejnění jejich jmen by poškodilo jejich citlivé duše. Vítejte ve zvrácené realitě.

Z vlastní zkušenosti vím, že je možné mít k učiteli dobrý vztah a zároveň ho brát jako autoritu. Jen v nejlepším vzpomínám na našeho gymnaziálního zeměpisáře a tělocvikáře, pana profesora Hýžu (zdravím, pokud čtete tyto řádky, pane profesore), se kterým jsem si párkrát zašel po škole i na pivko, ale vždy to pro mě byl maximálně respektovaný „pan profesor“.

Ve školství zkrátka existuje jistá hierarchie, jejíž principy musí být dodržovány a vymáhány, pokud nechceme mít ze školy…. Však víte co.

Ze všech stran se na mě valí názory o nepotřebnosti „biflování“ a naopak „rozvoji osobnosti“ studenta. Tento přístup považuji za sebevražedný, protože produkuje zejména sebevědomé blbce, kteří budou s výrazem odborníka žvatlat pitomosti na úrovni opileckých tirád ze čtvrté cenové. Pokud chci se svým vyučujícím diskutovat kupříkladu o správnosti či nesprávnosti bombardování nacistického Německa, pak musím mít „nabiflovanou“ strategii spojeneckého letectva, průmyslovou situaci „Třetí říše“ a vědět o základních souvislostech. Tolik vychvalované „vyhledávání informací“ na internetu je naprosto nedostačující. 

Sám jsem na gymnáziu často polemizoval s třídním profesorem. Učil nás češtinu v kombinaci s dějepisem a mne historie i literatura vždy velmi zajímala. Pan profesor vzájemnou debatu připouštěl zejména ze dvou důvodů – k problematice jsem měl „nabiflovánu“ solidní informační základnu a své poznámky jsem vyslovoval s veškerou formální slušností a respektem k jeho postavení. Má osobnost tím nijak dotčena nebyla.

V dnešním pojetí totiž „rozvoj žákovy osobnosti“ znamená odbourávání pravidel slušnosti. Spratek s čerstvě nabytým občanským průkazem tedy může učitele celkem bez problémů nazývat šmejdem, ovšem pokud mu pedagog „střihne výchovnou“, vrhají se na celou věc média a nafukují zanedbatelný incident do absurdních rozměrů. Dětičky jsou vlastně chráněny. Mají svá neporušitelná práva, která jim zaručují rozvoj osobnosti. Chovají – li se jako dva výše zmiňovaní spratci, musíme pro ně mít pochopení, neboť rozvíjejí svou osobnost.

Ministr školství, Ondřej Liška, se nechal slyšet, že se s liberálními trendy ve školství musíme smířit a přizpůsobit jim systém výuky. To mě nepřekvapuje, protože od Strany Zelených se konstantně nedá očekávat nic dobrého. Ovšem když i někdejší stínový ministr školství za ODS doporučoval zrušit vstávání studentů a nahradit ho podáním ruky s pedagogem, domníval jsem se, že obě strany patrně fúzovaly.

Osobně zastávám poměrně pesimistickou teorii, že naše (post)západní společnost si již několik let vychovává do budoucna generace „slabých idiotů“. Generace které – zjednodušeně řečeno – nesportují a nečtou. Obojí je přitom nesmírně důležité. Četba rozšiřuje obzory a vytváří slovní zásobu, sport zvyšuje fyzickou kondici, přičemž zároveň nutí člověka dodržovat určitou disciplínu. I proto jsme byli s bratrem k oběma činnostem vedeni („kalokagatia“ byla filosofií už starého Řecka).

Dnes ovšem kolem sebe vidím všudypřítomné tažení proti „biflování“ a proti „přetěžování dětí“. Hloupá tvrzení, že tělocvikář páchá na dítěti násilí když ho učí proti jeho vůli kupříkladu kotoul nazad jsou dnes poměrně častou tezí nejrůznějších „expertů“. V kombinaci s neustálým vysedáváním před počítači a osvojováním si jakéhosi podivného zkratkovitého jazyka – „PCspeaku“ se nám před očima vytváří neradostný obraz: Fyzicky slabý hlupák se sklony k citové plochosti. Jedná se o nejhorší trojkombinaci ze všech možných. Jedinou výraznou předností takto vychovaných generací pak zůstává nadprůměrná znalost používání IT technologií. Není to poněkud málo? Důkazem budiž opticky rostoucí počet rachitických nebo naopak „vyžraných“ puberťáků s kšiltovkami nakřivo, jejichž hovory se točí výhradně okolo konzolí, péespéček a podobných věciček.

Jistě, jedná se o celospolečenský problém, z něhož nemůže být viněno pouze školství. Výrazný vliv sehrává upadající prestiž rodiny jako instituce. Vztáhnu – li opět svou úvahu na případ mrtvého učitele, pak je jistě hodno pozornosti, jak se k celé záležitosti staví rodiny obou spratků. Nevím, jakou zkušenost prodělal laskavý čtenář, ovšem kdyby moje maličkost doma sdělila, že byla učitelem zpohlavkována za vulgární nadávku, okamžitě by ze strany otce přiletěl pozdrav od horní končetiny (výchova dítěte začíná dvacet let před jeho narozením, říkal už J. A. Komenský – neboli jací rodiče, takové děti).

Ale to je přece dnes nemoderní, co kdyby utrpěla má křehká dětská osobnost, že?

Abych nekončil negativně – zdaleka netvrdím, že je vše ztraceno. Pouze chci říci, že zavádění nějakých demokratických principů do oblasti výuky a výchovy samo sebe více a více diskredituje a zdá se být cestou špatným směrem.

Možná bychom měli mít na paměti slova Thomase Jeffersona o existenci jisté přirozené hierarchie, zahrnující systém tradičních autorit.

Třeba i proto, aby učitelé těch provazů nepotřebovali víc.

publikováno na europortálu  http://www.fragmenty.cz/iy162.htm   

  http://de.groups.yahoo.com/group/kulturzentrum/message/2030


From: mirek@topolanek.cz
Date: Wed, 25 Feb 2009 20:09:35 +0000
To: <
sowa@yahoogroups.de>
Subject: Re: [sowa] jak sie wtedy Palikot nazywal i kto stracil pierwszy milion? Janusz Górzynski; Krzysztof Cierpisz: Lech Kaczynski, Grupa Windsor; 5 marca 2009 szkolenie: IRSES; Marek Skripský: Vychováváme generaci "slabých idiotu"?

http://de.groups.yahoo.com/group/sowa/message/476

Uz mi to neposilej ty slaby idiote. Nemam zajem.

Odesláno z mého bezdrátového zařízení BlackBerry®

http://ochaby.blox.pl/2009/02/Premier-Czeskiej-Republiki-Mirek-Topolanek.html

Premier Czeskiej Republiki Mirek Topolanek utrzymuje się z reklamowania tego samego telefonu, co Lech Walesa
http://de.groups.yahoo.com/group/sowa/message/482
poniedziałek, 23 lutego 2009
Mili bratri a sestry - pratele, dovolte mi, abych provedl svuj letosni zkusebni e.-mailovy kontakt se svymi "abonenty´09

+ !
Mili bratri a sestry - pratele, dovolte mi, abych provedl svuj letosni zkusebni
e.-mailovy kontakt se svymi "abonenty´09"...- predem diky za pozitivni zpravy
o spravnosti Vasich emailovych kontaktu!
Vas vdecny oldskaut-senir (79) ALBI z "Jizniho Clondiku", terciar Frantisek
Antonin Ciganek, v.r.-
V Prerove dne 23/2 A.D. MMIX, 11:38 hodin;
Sent: Monday, February 23, 2009 11:45 AM
Subject: Ad "ASTRUM DEI" - e.-mailove kontakty (zkouska prijmu) -
Od Polnisches Kulturzentrum e.V.
sobota, 21 lutego 2009
V úterý 24. února 2009 v 18.00 se u pomníku obětem komunistického režimu na pražském Újezdě bude konat již posedmé vzpomínka

Od Česko , Slovensko
Vážení přátelé,
děkujeme Vám, že nám zachováváte přízeň a těší nás Vaše reakce.

Dnešním e-mailem bychom Vám rádi připomněli naši nejbližší akci. Budeme rádi, když spolu s námi zapálíte v předvečer tzv. Vítězného února svíčku za oběti komunismu.

V úterý 24. února 2009 v 18.00 se u pomníku obětem komunistického režimu na pražském Újezdě bude konat již posedmé vzpomínka na ty, kteří za své smýšlení a svobodné jednání byli uvězněni či zabiti totalitní mocí. K přítomným promluví rektor Univerzity Karlovy Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. a zástupci Konfederace politických vězňů. Zpěvem a hudbou akci doprovodí mladý písničkář a herec Tomáš Klus. Tradiční duchovní slovo pak pronese Mons. František Radkovský – biskup plzeňský. Pozvánku ke stažení naleznete na naší webové stránce


http://www.viteznyunor.cz/_d/pozvanka_unor2009_Praha.pdf . Fotografie z akce a
naše prohlášení reagující na dopis z Úřadu vlády se na stránce objeví během příštího týdne, a proto ji prosím sledujte.
Připomenutí komunistického bezpráví se však neuskuteční jen v Praze!

24.2. se od 17:00 uskuteční shromáždění v Brně u Památníku obětí světových válek a komunismu (před Justičním palácem v Roosveltově ulici). Pozvánku ke stažení naleznete na naší webové stránce
http://www.viteznyunor.cz/_d/pozvanka_unor2009_Brno.pdf .

24. 2. se od 15:00 uskuteční shromáždění před radnicí v Hořicích.

25. 2. od 16:00 pak happening v Českých Budějovicích na Lannově třídě (začátek u restaurace Vatikán) - tuto akci pořádá Institut K. H. Borovského.

Na stránce http://www.viteznyunor.cz/Ohlasy/Ohlasy-osobnosti.html jsme také přidali nové ohlasy známých osobností. K odběru videí se můžete přihlásit na serveru Youtube.com, název kanálu je "Komunistynechceme".
Děkujeme ještě jednou za Vaši podporu, názory, připomínky i toleranci a těšíme se s Vámi v úterý na shledanou.
Přijďte a ukažme společně, že zločiny komunismu nejsou a nemohou být zapomenuty!

Petiční výbor "Na komunisty si zvykat nechceme"

Na komunisty si zvykat nechceme a nebudeme!
Petr Marek

Shromáždění k výročí komunistického puče, varující před přežívajícími komunistickými dogmaty, pod heslem "Na komunisty si zvykat nechceme a nebudeme!" se koná v neděli 22.2. ve 14 hodin na Staroměstském náměstí. Bude k dispozici k podpisu petice proti znuvuzapojování komunistů do správy země, kterou dosud podepsalo 65.000 lidí (www.viteznyunor.cz). Hovořit se bude o zprávě o protiústavnosti KSČM, kterou schválil Senát. Památku obětí připomenou členové Junáka-svazu skautů a skautek zapálením svíček, každá je za jednoho konkrétního člověka zabitého komunisty a komunistickým režimem. Srdečně zvou občanské organizace, které se podílejí na přípravě demonstrace – Občanská platforma, Asociace rodičů a přátel rodiny, Mladí konzervativci, Junák – svaz skautů a skautek, Občanský institut, Sdružení bývalých politických vězňů, Mladí křesťanští demokraté, a další iniciativy a jednotlivci. Je důležité nejen trvat na našich hodnotách, ale dát to i najevo!!
Kulturně-hospodářská revue Fragmenty
http://de.groups.yahoo.com/group/kulturzentrum/message/2024

środa, 18 lutego 2009
Vojtěch Šimíček: Může prezident republiky odmítnout ratifikaci mezinárodní smlouvy?

Ve vánočním dvojčísle časopisu Respekt se objevila informace, že „prezident nechce podepsat smlouvu, kterou předtím schválily obě komory parlamentu“, a to údajně z důvodu jejího rozporu s ústavou. Konkrétně se jedná o problém Mezinárodního trestního soudu. V následujícím postu nemám ambici hodnotit tento konkrétní prezidentův krok a nechci se jakkoliv vyjadřovat ani k předmětné mezinárodní smlouvě. Pokusím se pouze zamyslet nad otázkou, zda prezident republiky může nepodepsat sjednanou mezinárodní smlouvu, s níž vyslovil souhlas Parlament, a budu rád, když se mi na toto téma podaří otevřít diskusi. Nejsem si totiž vědom toho, že by v minulosti k podobnému problému již došlo, a protože se bavím ústavním právem, považuji za mimořádně zajímavé sledovat vytváření nejrůznějších interpretací ústavních textů, případně dokonce vznik ústavních zvyklostí či obyčejů. Ústavní úprava je k tomuto problému značně kusá, což však určitě nepředstavuje její deficit (ústavní normy totiž ani nemají být podrobné!). Z čl. 10 ve spojení s čl. 49 Ústavy ČR plyne, že k ratifikaci některých mezinárodních smluv je třeba souhlasu obou komor Parlamentu. Samotnou ratifikaci provádí prezident republiky [čl. 63 odst. 1 písm. b) Ústavy], který také mezinárodní smlouvy sjednává. Zatímco sjednávání mezinárodních smluv může přenést na vládu (nebo s jejím souhlasem na jednotlivé členy), v případě samotné ratifikace se jedná o výlučné a nepřenosné právo prezidenta http://www.fragmenty.cz/iy179.htm

http://de.groups.yahoo.com/group/kulturzentrum/message/2018

pomoc psychiatra by se hodila téměř každému
Aborto, no seas complice! SI A LA VIDA
Dodano: 2 lata temu
Wyświetlenia: 71118
5:58
0.0

 Ten film wideo lub grupa może zawierać treści, które według   społeczności serwisu YouTube są nieodpowiednie dla niektórych użytkowników.

http://unsinn.blox.pl/2009/02/pomoc-psychiatra-by-se-hodila-tm-kadmu.html
Vážený pán Václav Lamr,
takmer plne s vami súhlasíme.
Ale za to, že  psychiatria je kompromitovaná, obsadená ľuďmi duševne chorými
ju nezakážeme. Podobne aj justícia je obsadená vagabundmi a nezakážeme ju.
Podobne médiá sú obadené demagógmi a ohováračmi a nezrušíme médiá.
Je ale potrebné zabezpečiť aby sa z týchto inštitúcií väčšina psychopatov
vylúčila.
Plne súhlasím, že na vyčistení týchto inštitúcií by sa mali dôrazne podielať
veriaci v Boha.
S pozdravom
M.Vetrakova, L.Balvin

http://de.groups.yahoo.com/group/sowa/message/464

wtorek, 17 lutego 2009
KDH v rozpore s katolíckymi biskupmi ohľadom Radičovej pre jej postoj o potratoch

Ctené Excelencie,

    dovoľujem si vás požiadať o aktívnejšie využitie vašej autority v zápase o zastavenie potratovej genocídy na Slovensku. Kľúčovým momentom pre formáciu svedomia ľudí, že legalizácia umelých potratov je nemorálna, sú aj voľby do najrôznejších verejných pozícií. Nominácie, politická podpora, či samotné hlasovanie nie sú morálne neutrálne. Za tieto jednotlivé politické úkony nesie každý občan zodpovednosť – buď podporí pokračovanie alebo zastavenie potratovej genocídy.

    Do pozornosti vám chcem dať vyhlásenie Konferencie katolíckych biskupov USA, ktorá v roku 2004 vydala dokument Katolíci v politickom živote (pomerom hlasov 183:6) s týmto usmernením:
„potvrdzujeme, že keď ide o politických kandidátov a držiteľov verejných postov katolícka komunita a katolícke inštitúcie by nemali dávať podporu tým, ktorý konajú v rozpore s našimi základnými morálnymi princípmi. Nemali by dostať ocenenia, pocty alebo priestor rečniť, čo by mohlo navodzovať dojem podpory ich aktivitám".

    Takéto usmernenie je dnes nevyhnutné na Slovensku. CBR vyjadruje poľutovanie nad tým, že KDH, doteraz pro-life politická strana robí kompromis so svojimi hodnotami, keď dáva svoju plnú podporu prezidentskej kandidátke, ktorá je radikálnou zástankyňou „práva na potrat". Zároveň je vedenie a členská základňa KDH zväčša katolíckeho vyznania, ktorého učenie odsudzuje umelý potrat ako zločin proti ľudskosti. Katolícki laici, dokonca aj tí v politike, podliehajú autorite biskupa, ktorého morálnou povinnosťou je svojich veriacich usmerniť.

    Navyše katolícky klérus potrebuje častejšie a jasne počuť, že katolícke kanonické právo nedovoľuje, aby biskup, kňaz alebo mimoriadny rozdávateľ svätého prijímania podal sviatosť Eucharistie osobe, verejne známej svojimi názormi v rozpore s morálnym učením Cirkvi.  Nedávno to pripomenul Arcibiskup Burke, prefekt Apoštolskej Signatúry, najvyššieho súdu Katolíckej cirkvi. Podľa jeho slov - pokiaľ nekonajú verejné pokánie, tí politici, ktorí chcú byť videní pristupovať k Eucharistii, napriek tomu že odporujú ústrednemu učeniu Cirkvi, vytĺkajú z Eucharistie pre seba politický kapitál.

    Ak berieme potratovú genocídu vážne a umelý potrat nie je len abstraktnou záležitosťou, nemôžeme ako kresťania, či nekresťania, dať svoj hlas kandidátovi/tke, keď je za pokračovanie tejto genocídy. Ak by niekto z prezidentských kandidátov bol za legálne zabíjanie Židov, či Rómov, bol by okamžite odsúdený. Ak dnes politici presadzujú legalizáciu zabíjania nenarodených a postihnutých, dokonca kresťania im dávajú podporu. Toto je strašná zaslepenosť a ignorancia, spôsobená deformáciou svedomia spoločnosti. Biskupi majú prorockú úlohu v spoločnosti hlásať nebojácne pravdu aj za cenu, že mnohým sa to nebude páčiť a znenávidia Cirkev, ako znenávideli i Krista.

    Chcem vás zároveň povzbudiť, aby ste sa nenechali zastrašiť zástancami potratov, ktorí chcú morálny hlas Cirkvi vytlačiť z verejného života.
   
    S úctou,

Ing. Jana Tutková, MA
riaditeľka

Centrum pre bioetickú reformu Jana Tutková (0907 534 623)

----- Original Message -----

From: CBR Europe
Sent: Tuesday, February 17, 2009 12:17 PM
Subject: TS: Otvorený list biskupom ohľadom KDH a Radičovej postoja o potratoch
środa, 11 lutego 2009
Prezidentskí kandidáti za legalizáciu potratov majú zakázané sv. Prijímanie v Cirkvi
12 
Aborto, no seas complice! SI A LA VIDA
Dodano: 2 lata temu
Wyświetlenia: 71118
5:58
0.0

Ten film wideo lub grupa może zawierać treści, które według społeczności serwisu YouTube są nieodpowiednie dla niektórych użytkowników.

Klikając przycisk "Potwierdź", zgadzasz się, że za pośrednictwem tego konta będzie można oglądać wszystkie filmy wideo lub grupy, które według społeczności YouTube naruszają zasady.

 

Katolícky klérus nemá podporovať politikov, ktorí sú zástancami legalizácie umelých potratov, pričom sa skrývajú za kresťanstvo. Nedávno významný vatikánsky predstaviteľ jasne vysvetlil, že biskup, kňaz alebo mimoriadny rozdávateľ svätého prijímania má odmietnuť takej osobe podať sviatosť Eucharistie, pokiaľ verejne nezmení svoj postoj. Arcibiskup Burke, prefekt Apoštolskej Signatúry, najvyššieho súdu Katolíckej cirkvi, vyhlásil:

„Niet pochybností o tom, že katolík, ktorý verejne a po varovaní, podporuje propotratovú legislatívu, nemá prijať sväté Prijímanie a to mu nemá byť podané. Cirkevné právo je veľmi jasné: Osobe, ktorá vytrvá verejne v tomto ťažkom hriechu, má byť odopreté sväté Prijímanie a nevyžaduje sa, aby o tom rozhodol biskup.

Argument, že treba „čakať na konferenciu biskupov ako rozhodne..." vyťahujú tí, ktorí nechcú konfrontáciu. Jednotliví biskupi a kňazi si jednoducho musia plniť svoju povinnosť. Musia konfrontovať politikov, katolíckych politikov, ktorí ťažko hrešia a verejne v tejto veci."


CBR preto víta list bratislavských kňazov, ktorý konfrontuje politikov KDH a verejne sa k nemu pripája. „Prezidentská kandidátka Radičová ani netuší o čom je kresťanský princíp solidarity, keď je proti právnej ochrane života najslabších členov spoločnosti. Je trápne, ako ju podporuje predseda KDH, ktorý ju pred septembrovým hlasovaním o zrušení potratového zákona žiadal, aby sa zdržala hlasovania. Iveta Radičová ako jedna z iba 33 poslancov hlasovala proti zrušeniu komunistického potratového zákona. KDH nechce vidieť Radičovej komunistické postoje..." konštatuje Jana Tutková, riaditeľka CBR.

Arcibiskup Burke v rozhovore pre pro-life tlačovú agentúru Lifesitenews odmietol ako hlúposť tvrdenia, ze odmietnutie Eucharistie robí z tejto sviatosti arénu politického zapasu. Opak je pravdou. Politici, ktorí trvajú na tom, aby ich bolo vidieť pristupovať k Eucharistii, napriek tomu že odporujú ústrednemu učeniu Cirkvi, vytlkajú z Eucharistie pre seba politický kapitál.

Jana Tutková tvrdí: „Takými scestnými katolíkmi sú všetci „kresťanskí" kandidáti na prezidenta SR okrem Františka Mikloška, ktorý ako jediný je zásadne proti legalizácií potratov i homosexuálnych partnerstiev. Komunistickí kandidáti sa aspoň netvária na kresťanov a ostávajú verní svojej potratovej ideológií, zodpovednej za najväčšiu genocídu v dejinách."
Od:      Centrum pre bioetickú reformu
           Jana Tutková, riaditeľka (0907 534 623)

----- Original Message -----
From: CBR Europe
Sent: Wednesday, February 11, 2009 11:26 AM
Subject: TS: Prezidentskí kandidáti za legalizáciu potratov majú zakázané sv. Prijímanie v Cirkvi
poniedziałek, 02 lutego 2009
orgány Európskej únie nekompromisným spôsobom vnucujú homosexuálne manželstvá do legislatív členských štátov EU

Das Europa steht vor einer Wahl. Die traditionelle oder homosexuelle Familie?

Rodina Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, Wir erlauben uns, Sie anzusprechen (sowie auch 46 Ihrer Kollegen, deren Länder die Mitglieder des Europarats sind) wegen der Anforderung betreffend die Ablehnung des vorgeschlagenen Abkommens über die Kinderadoption.

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

 

obraciame sa na Vás s výzvou o podporu ústavného zákona o ochrane manželstva. Veríme, že Vaša podpora pri schvaľovaní tohto ústavného zákona prispeje k zachovaniu zdravej a prosperujúcej spoločnosti.

 

Za posledný rok prijali dôležité európske inštitúcie viaceré legislatívne rozhodnutia, ktoré degradujú postavenie tradičnej rodiny a sme svedkami neustále sa stupňujúceho tlaku zo strany viacerých dôležitých orgánov Európskej únie, aby  všetky členské štáty prijali legislatívu, ktorá umožňuje homosexuálne manželstvá a adopciu detí homosexuálmi. Uvedieme len niekoľko príkladov:

 

·        22.01.2008 Európsky súd pre ľudské práva (v Štrasburgu) priznal homosexuálne orientovanej osobe právo adoptovať si dieťa a vychovávať ho v domácnosti so svojou partnerkou.  Zároveň rozhodol, že za daných okolností heterosexuálne páry nesmú byť  pri žiadosti o adopciu nijako uprednostnené pred homosexuálmi. Vytvoril sa tak precedens pre vyše 40 krajín Európy, ktorý umožní obísť platnú legislatívu v jednotlivých krajinách a prostredníctvom súdov sa domôcť adopcie detí homosexuálmi/ lesbami.

 

·        01.04.2008 rozsudok Európskeho súdneho dvora v Luxemburgu určil krajinám, ktoré uzákonili registrované partnerstvo, že musia po smrti partnera vyplácať pozostalému homosexuálnemu partnerovi vdovskú rentu od zamestnávateľa. Na základe tohto rozsudku  hrozí, že súdny dvor rovnako rozhodne v budúcnosti aj v prípade klasického dôchodku, čo vytvára psychologický nátlak na jednotlivé členské štáty, aby prispôsobili svoje sociálne zákony filozofii, ktorú súdny dvor uplatnil v tomto rozsudku.

·        07.05.2008 aj Slovenská republika podporila v Rade Európy návrh textu Dohovoru o adopcii dieťaťa, ktorý na medzinárodnej úrovni umožňuje práva homosexuálov na adopciu detí v Európe. Podľa navrhovaného Dohovoru tradičná rodina založená manželstvom muža a ženy je len jedným z mnohých alternatívnych modelov, ktoré sú podľa Rady Európy ideálne pre prijatie a výchovu adoptovaných detí. Dohovor na medzinárodnej úrovni rozširuje práva homosexuálov na adopciu detí v Európe. Dohovor síce nepodmieňuje krajiny k legalizácii adopcií homosexuálmi, no oproti pôvodnému zneniu Dohovoru z roku 1967 predpokladá a umožňuje adopcie homosexuálnymi pármi či inými nedefinovanými sexuálnymi pármi. Toto rozhodnutie vo svojej podstate degraduje tradičnú rodinu založenú manželstvom muža a ženy ako primárny vzor prostredia najvhodnejšieho pre výchovu detí v Európe.

·        14.01.2009 Európsky parlament schválil rezolúciu o základných právach, ktorá okrem iného má za cieľ presadenie „homosexuálneho manželstva“ vo všetkých členských krajinách Európskej únie. Podľa tejto rezolúcie má byť homosexuálne manželstvo uzavreté v ktoromkoľvek štáte EÚ automaticky uznané aj v tých štátoch EÚ, ktoré takéto manželstvo nepripúšťajú.

Z príkladov, ktoré uvádzame, je zrejmé, že orgány Európskej únie nekompromisným spôsobom vnucujú homosexuálne manželstvá do legislatív členských štátov EU, a to aj tým štátom, ktoré homosexuálne manželstvá odmietajú legalizovať.

Sme presvedčení, že ľudia s inou sexuálnou orientáciou si zaslúžia našu úctu, no zároveň sme toho názoru, že osobitné postavenie v spoločnosti si zaslúži len prirodzená - tradičná rodina založená manželstvom muža a ženy. Tento model sa osvedčil v dejinách ľudstva a veríme, že je a zostane vždy základom prosperujúcej spoločnosti.

Myslíme si, že vzhľadom na tlak Európskej únie a jej orgánov dozrel čas na zakotvenie osobitného postavenia manželstva muža a ženy v Ústave Slovenskej republiky.

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec, z uvedených dôvodov sa na Vás obraciame so žiadosťou o podporu ústavného zákona o ochrane manželstva. Vaša podpora ústavného zákona o ochrane manželstva prispeje k zachovaniu zdravej a prosperujúcej spoločnosti. Vyjadríte tak aj väčšinový názor spoločnosti.

S úctou,

Mgr. Marek Nikolov, Predseda občianskeho združenia Pastor bonus

Mgr. Marcel Podolinský, Podpredseda občianskeho združenia Pastor bonus

niedziela, 01 lutego 2009
19.2.2009 BRNO. Ivo Dokoupil & Jaroslav Luner: audiovizualni porad o Banatu na hvezdarne v Brne
Od Česko , Slovensko
----- Original Message -----
Sent: Saturday, January 31, 2009 8:47 PM
Subject: Pozvanka na audiovizualni porad o Banatu na hvezdarne v Brne

Vazeni pratele cestovani,
v priloze prikladame pozvanku na jedinecny porad.
 
Ivo Dokoupil
Jaroslav Luner
Archiwum
Zakładki:
EU-Fotos
FREUNDE - PRZYJACIELE
IN POLEN - W POLSCE
KOSIEWSKI
Księga - Gästebuch
KULTUR
LITERATUR
Narodowi socjaliści - komuniści - inne
NASZE - UNSERE
POLONIA i Polacy za granicami RP
SOWA
SOWA RADIO
SOWA VIDEO
UNIA & POLSKA
YES - POLAND
Free Image Hosting at www.ImageShack.us Sowa Magazyn Europejski