NAROD MA PRAVO SE BRANIT
środa, 24 lutego 2010
Sověti unesli desetitisíce našich občanů, v roce 1952 pracovalo ve stovkách ruských gulagů kolem 13 milionů zajatců
http://www.e-moravia.eu/2009/11/soveti-unesli-desetitisice-nasich-obcanu/

Sověti unesli desetitisíce našich občanů

v roce 1952 pracovalo ve stovkách ruských gulagů kolem 13 milionů zajatců, Únosy československých občanů do Sovětského svazu v letech 1945 – 1955
żydokomuna cesko menschenrechte recht slovensko slowianie [»]
gesichert am 24.02.2010, 1 Benutzer, mehr Info

JAKO BY NIKDY NEEXISTOVALI

 Ve stovkách gulagů byly miliony vězňů.

BENEŠ  A  RIPKA  POSVĚCUJÍ 
http://www.e-moravia.eu/2009/11/soveti-unesli-desetitisice-nasich-obcanu/
----- Original Message -----

MK
czwartek, 11 lutego 2010
Parlament včera odoprel ústavné právo ženám na informácie, uzná dnes právo počatých na život?


Včerajšie hlasovanie o informovanosti o abortívnom efekte každej hormonálnej antikoncepcie potvrdilo, že vyše tretina prítomných poslancov uznáva počatie za začiatok života človeka. Tento vedecký fakt potvrdzujú aj výrobcovia hormonálnej antikoncepcie, keď priznávajú, že tieto prostriedky spôsobujú usmrtenie počatého embrya. „Pred ženami to zamlčiavajú v príbalových letákoch a tí poslanci NR SR, ktorí sa zdržali, alebo hlasovali proti návrhu tohto zákona, farmaceutickému priemyslu v tom nadŕžajú.“ tvrdí Ing. Jana Tutková, MA, riaditeľka CBR, a pokračuje:

 

Hormonálna antikoncepcia ako i umelé potraty siahajú na život nevinného počatého dieťaťa, ktoré si zasluhuje rovnakú ústavnú ochranu, ako jeho matka, či narodení súrodenci. Súčasná ústava začiatok života nešpecifikuje a preto je možné farizejsky tvrdiť, že chránime život pred narodením a zároveň v SR zabíjame 40 detí denne chirurgickým potratom a nespočetne veľa chemicky hormonálnou antikoncepciou. K tejto lživej rétorike sa uchýlil aj Ústavný súd SR vo svojom rozsudku v roku 2007, keď pre vágnosť ústavy tvrdil, že stačí nenarodeného človeka viac chrániť, keď je väčší. Teda menší ľudia majú menej práv...“

 

ÚS SR ponechal na poslancoch rozhodnúť, akú ochranu v akom štádiu vývoja chcú udeliť nenarodenému dieťaťu. Centrum pre bioetickú reformu preto listom apelovalo na poslancov SR, aby akceptovali vedecký fakt o začiatku života počatím a priznali človeku v každom štádiu vývoja ROVNAKÚ právnu ochranu hlasovaním „za“ návrh novely ústavného zákona predloženého poslancom Gaburom na dnešnom zasadnutí NR SR.

Centrum pre bioetickú reformu
P.O. Box 1, 054 01 Levoča
tel. 0692 013 223
email: info@pravonazivot.sk
web: www.pravonazivot.sk
Sent: Wednesday, February 10, 2010 6:53 AM
Subject: TS: Parlament včera odoprel ústavné právo ženám na informácie, uzná dnes právo počatých na život?

niedziela, 07 lutego 2010
Ústavný súd, ktorý podporuje zločincov a nadraďuje právo ochrany majetku nad právo na dôstojný život, treba zrušiť!


http://necenzurovane.cwahi.net/

Ústavný súd, ktorý podporuje zločincov a nadraďuje právo ochrany majetku nad právo na dôstojný život, treba zrušiť! (31.1.2010)
Všetky doterajšie kroky Ústavného súdu SR, z ktorého sa stal už od jeho založenia nástroj politickej moci, boli vždy namierené proti základným ústavným právam občanov a z Ústavy SR bol vytvorený praobyčajný pamflet, ktorým sa rafinovane zakrývali všetky politické, ekonomické a štátno-teroristické zločiny. Do pripravovaného referenda, ktoré chce uskutočniť strana Sloboda a solidarita (SAS), by preto mala byť prioritne pridaná otázka:
Má byť ústavné  právo ochrany majetku a prezumpcie neviny nadradené ústavnému právu na dôstojný život?
         Gumený výklad jednotlivých článkov  ústavy, ktorý nadraďuje právo ochrany majetku a prezumpciu neviny štátnych zločincov a ekonomických zločincov nad právo na dôstojný život tisícov či desaťtisícov slovenských občanov, živoriacich  nad alebo pod existenčnou hranicou prežitia, (pričom v mnohých prípadoch majú i zvieratá lepšie životné podmienky). Skrátka, takýto výklad ústavy nie je ničím iným než kriminálnym činom nadržiavajúcim zločincom a zakrývajúcim ich zločiny.
Samotný Ústavný súd SR bol založený politickým hnutím, ktoré je zodpovedné za zneužitie tajnej služby na únos a spôsobenie miliardových ekonomických škôd, napáchaných jeho vyvolenými a vopred vybranými nominantmi. Je príznačné, že jeho prvým predsedom sa stal bývalý komunistický minister spravodlivosti a podporovateľ politických zločinov v 50. rokoch akademik Čič.
Pečať politického zasahovanie do činnosti Ústavného súdu SR je v ňom doposiaľ a tomu zodpovedajú aj jeho najškandalóznejšie a najzločineckejšie rozhodnutia.
         1. Zrušenie tzv. Mečiarových amnestií, v rozpore s chartou OSN, podľa ktorej sa amnestia nesmie vzťahovať na trestné činy únosu, ktorý je de fakto štátnym terorom. Týmto rozhodnutím sa Slovenska republika stala zločineckým štátom, ktorý znemožnil vyšetrenie mimoriadne závažných trestných činov, vrátane trestného činu vraždy jedného zo svedkov R. Remiáša.
         
 2. Zrušenie zákona o preukazovaní pôvodu majetku, na podnet poslancov NR SR, prevažne z HZDS, teda, toho istého hnutia, ktoré nesie zodpovednosť za zrušenie zločineckých Mečiarových amnestií.Týmto rozhodnutím sa z Ústavy SR stal prostriedok na zakrývanie ekonomickej trestnej činnosti zločincov, zväčša prepojených s politikmi, alebo politikov samotných, ktorí si svoj blahobyt zabezpečili na úkor väčšiny slovenských občanov, neraz dohnaných v ich zúfalej sociálnej situácii aj k samovraždám. Z článku ústavy o ochrane majetku a dodržania prezumcie neviny sa stala posvätná krava a zaklínacia formula pre všetkých mafiánov, podvodníkov a politických špekulantov  na čele s Vladimírom Mečiarom, ktorý ňou operuje najčastejšie.

         Je nesporné, že tak ako za bývalého totalitného komunistického systému bola justícia a štátne represívne zložky namierené proti obyčajným ľuďom, rovnako je tomu v justícii aj dnes. Rozdiel je len v miere represie, ktorá je dnes sofistikovanejšia a rafinovanejšia. Výsledok je však rovnaký. Na jednej strane ochrana politickej oligarchie a ich blahobytu a na druhej, množstvo ľudských tragédií, zúfalstva a beznádeje. Predtým popravených, zastrelených na hraniciach, či neprávom väznených, a dnes, ekonomickým likvidovaním nežiadúcich, ťažko zdravotne postihnutých, ich 55 tisíc opatrovateľov, invalidov, slobodných matiek, či niekoľko stotisíc nezamestnaných na hranici chudoby, ako aj profesijné a ľudské ponižovanie lekárov, učiteľov, či ďalších vrstiev. Tak ako boli chránení komunistickí zločinci a ich privilégia, rovnako sú dnes justíciou a aj Ústavným súdom SR chránení politicko - finanční oligarchovia a ich obrovské majetky, ktoré si nahromadili po prevrate v novembri 1989. Nie je pritom medzi týmito zločincami žiadny rozdiel, či už je to Biľak, Mečiar, Široký, Slota, Dzurinda, Mikloš... Všetci títo majú spoločné len jedno: zaujímal ich vždy len vlastný prospech, kariéra a parazitovanie na úkor obyčajných ľudí.
 Z justície sa stala žumpa, na čele ktorej je bývalý prisluhovač komunistických zločinov,  ktorý v roku 1985 poslal do väzenia ťažko chorého františkána zo strany ŠtB za vykonštruovaný trestný čin. Tento človek je najväčším ochrancom mafiánov a politických zločincov, s jedným z nich, podozrivým z distribúcie drog na Slovensko sa osobne poznal a telefonicky s ním preberal jeho rozhovor o predsedovi okresného súdu. Distribútor drog nebol vydaný do Švajčiarska a vďaka rozhodnutiu NS SR vypočuť svedkov na slobode, títo mohli byť následne zlikvidovaní, tak aby prípad Sadikiho nemohol byť uzatvorený. Štefan Harabin dlhodobo zneužíva súdy v sporoch na tzv. ochranu osobnosti na osobné obohacovanie sa a zákerne sa mstí každému sudcovi, ktorý nájde odvahu na jeho kritiku. Na druhej strane, zmenou legislatívy, umožňujúcej po troch rokoch od právoplatného neukončenia súdneho konania, zakrývať zločiny skorumpovaných sudcov a umožniť im návrat  na súdy, ako v prípade M. Radačovského, trestne stíhaného za prechovávanie drog a nedovolené ozbrojovanie. Pričom je všeobecne známe, že s týmto sudcom z Popradu sa osobne pozná.     
  
 Už samotný fakt, že všetci politici tento stav ignorujú a berú ako samozrejmosť, len potvrdzuje, do akej miery slovenskí politici pohŕdajú občanmi. Absencia politickej zodpovednosti zo strany politikov je šokujúca, pričom nejde len o mlčanie k financovaniu politických strán alebo o mlčanie a ignorovanie prešetrenia kauzy www.diamantovabana.sk, ale všeobecne o principiálny postoj politikov a verejnosti k zásadným otázkam. Žiadny politik na Slovensku preto nemá morálne právo používať pojem právny štát, pokiaľ nebude rozpustený Ústavný súd SR a pokiaľ bude na čele Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin.  Nazývanie Slovenska právnym štátom je totiž tou najhrubšou urážkou tohto označenia.

piątek, 05 lutego 2010
Téma: Dnes NR SR hlasuje o historicky prvom zákone na informovanie o abortívnej antikoncepcii

Centrum pre bioetickú reformu víta iniacitívu KDS, ktorá chce prelomiť tabu o abortívnom účinku každej hormonálnej antikoncepcie a vnútromaternicového telieska. Ich výrobcovia fakt o tom, že môžu zabiť počaté embryo, zamlčiavajú. Tieto informácie uvádzajú síce pre lekárov a farmaceutov, no v príbalovom letáku sa zväčša žena o abortívnom pôsobení týchto prostriedkov nedočíta. Prehľad o informáciach, ktoré výrobcovia o týchto prostriedkov, zaregistrovaných v SR, poskytuje, resp. neposkytujú je na: http://www.cbreurope.org/?a=110

Farmaceut PharmDr. Jozef Laurinec vysvetľuje: „Keď zlyhá primárny mechanizmus, ktorý zabraňuje ovulácii, nastupuje sekundárny účinok, ktorý spôsobuje zmeny vo výstelke maternice, aby sa počaté týždňové embryo nemohlo uhniezdiť a ďalej vyvíjať. Tým, že sa cielene podávajú syntetické gestagény súčasne s estrogénmi, už v úvode cyklu dochádza k narušeniu rastu sliznice maternice a následne nemôže prebehnúť prirodzená sekrečná premena sliznice maternice.“

Jana Tutková, riaditeľka CBR, verí, že poslanci podporia väčšiu osvetu a informovanú voľbu o antikoncepcii, ktorú majú zabezpečiť slogany na krabičkách, podobné tým na cigaretách. Zároveň žena dostane odborné vysvetlenie účinku týchto prostriedkov, ktoré vyvolávajú chemický potrat, od lekára pri predpise. „Mnohé ženy by mali etický problém s týmito prostriedkami, ak by vedeli o ich abortívnom účinku. Aby mali voľbu, potrebujú túto informáciu a zároveň vedomosť o neabortívnych alternatívach od lekára

Jana Tutková, riaditeľka (069 201 3223)
Archiwum
Zakładki:
EU-Fotos
FREUNDE - PRZYJACIELE
IN POLEN - W POLSCE
KOSIEWSKI
Księga - Gästebuch
KULTUR
LITERATUR
Narodowi socjaliści - komuniści - inne
NASZE - UNSERE
POLONIA i Polacy za granicami RP
SOWA
SOWA RADIO
SOWA VIDEO
UNIA & POLSKA
YES - POLAND
Free Image Hosting at www.ImageShack.us Sowa Magazyn Europejski