NAROD MA PRAVO SE BRANIT
poniedziałek, 30 listopada 2009
Je podľa denníka Sme a TV TA3 podporovateľ extrémistov aj prezident Slovenskej republiky?
http://www.ta3.com/sk/reportaze/137706

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky odpovedala Igorovi Cagáňovi zo Slovenského hnutia obrody na list, ktorým bolo prezidentovi doručené Memorandum prvej ponovembrovej generácie slovenskej mládeže prijaté 25. augusta 2009 valným zhromaždením SHO v Nových Zámkoch.
Ako potvrdzuje odpoveď, každý skutočný demokrat musí oceniť postoj prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča, ktorý na rozdiel od novodobých inkvizítorov z denníka Sme a televízie TA3, napriek nesúhlasnému stanovisku s niektorými bodmi memoranda, ocenil prejav vlastenectva mládeže a záujem o otázky, ktoré sú v popredí spoločenského záujmu. Odbor vnútornej politiky ponúkol mladým ľuďom zo Slovenského hnutia obrody, v prípade ich záujmu možnosť prijatia.

Ako zareagujú inkviziční strážcovia prejavu slobody slova a názoru na stanovisko prezidenta po ich žlčovitých obvineniach zo šírenia nenávisti a extrémizmu, ktoré odzneli v televízii TA3 a denníku Sme napr. v článku Extrémni pokrytci, alebo Kedy sú extrémisti nebezpeční? Označia po Matici Slovenskej za podporovateľov extrémistov aj Kanceláriu prezidenta republiky?
Kto dal právo týmto tzv. nezávislým médiám striehnuť ako kopovi na každý slobodný prejav a iný názor k historickým faktom a realite, ktorý sa im nehodí do ich tzv. scenára jednostrannej informovanosti, podľa nich, tej jedinej správnej a slušnej. Všetko ostatné sa musí izolovať a eliminovať hneď v zárodku, pretože ináč by tu hrozila prinajmenšom občianska vojna alebo ďalší holokaust. Na pietnej spomienke venovanej desiatkam miliónom obetí teroru svetového komunizmu, odzneli len historické fakty, ktoré potvrdí každý nezávislý historik. Označenie národnosti páchateľov genocídy vlastného národa, nemožno označiť za šírenie nenávisti. V tom prípade by bolo šírenie nenávisti voči Nemcom a Rakúšanom aj označenie národnosti nacistických vojnových zločincov
http://www.szcpv.org/09/sho.html#list

czwartek, 26 listopada 2009
Je podľa denníka Sme a TV TA3 podporovateľ extrémistov aj prezident Slovenskej republiky?
Игорь Цагаан 25 listopada o 22:46 Reply
Zdravím všetkých sympatizantov,

oboznamujem Vás s tým, že prezidentská kancelária zareagovala na náš list ohľadom Memoranda prvej ponovembrovej generácie slovenskej mládeže. Pre ďalšie informácie navštívte našu stránku: http://sites.google.com/site/memorandumppgsm/ .

Zdá sa, že na pozvanie prezidentskej kancelárie cestujeme do Bratislavy! Vďaka aj za Vašu podporu! Držme však i naďalej spolu -- máme pred sebou ešte dlhú cestu...

S pozdravom

Igor Cagáň

Od Česko , Slovensko
piątek, 20 listopada 2009
pozvánka na XVIII. Generální sněm Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska)

« PodrobnostiPopis:

Vážené dámy, vážení pánové,

v příloze si dovoluji zaslat Vám pozvání na XVIII. Generální sněm Koruny České ( monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska ). Srdečně zvu i na všechny akce, které sněmu předcházejí i po něm následují, zejména na latinskou mši sv. za naše panovníky. JE PRO NÁS OBROVSKOU RADOSTÍ A CTÍ, ŽE LETOŠNÍHO SNĚMU SE ZÚČASTNÍ JEHO KRÁLOVSKÁ VÝSOST PRINC SIXTE – HENRI DE BOURBON-PARMA, SYNOVEC POSLEDNÍ VLÁDNOUCÍ CÍSAŘOVNY RAKOUSKÉ A KRÁLOVNY ČESKÉ ZITY.

S projevem dokonalé úcty a s tradičním pozdravem Rex numquam moritur – král nikdy neumírá !

Václav Srb, předseda Koruny České
http://cesko.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?287007

Vložené:

20.11.2009 | 02:05:54

Klíčová slova

koruna česk václav srb
http://cs.gloria.tv/?media=39406
czwartek, 19 listopada 2009
20 lat kapitalizmu w Czechach
Bilancování po 20 letech - Czechy, bilans 20 lat.