NAROD MA PRAVO SE BRANIT
poniedziałek, 19 grudnia 2005
English, Miloslav Zima

4 December, 2005

Subject: Request for explanation to the EU Commissioner for Employment and Social Affairs

E-Mail: vladimir.spidla@cec.eu.int

 Dear Mr. Spidla,

             As you certainly know, a case of captain Vladimir Hucin, generally known in the Czech Republic, was closed by acquittal at first instance. It is sad that substantial part of chicane and obvious abuse of justice in the case of Mr. Hucin happened during the time you were a Prime Minister of the Czech Republic. At that time, you ignored all notices (mine also) about such wilfulness and requests for appropriate professional assertion of Mr. Hucin. Long-standing and illegitimate persecution of Mr. Hucin brought significant disadvantages in social field to him and to certain other participants. It means that currently such case belongs to your competency again. I anticipate – also with regard to the “Plan D” of the EU – that you as a EU commissioner will act within the meaning of your duty this time.

    So I would like to ask you the following questions:

Why, during your stay in Prague with Mr. Barroso and Mrs. Wallström, did not you mention this, for the Czech democracy so important, case of Mr. Hucin and, instead, you showed only formal representation, useless and not interesting for public?

Under the impression of the abovementioned sad representation at the “D for Europe”, I would like to ask you also:

Why have not you made any effort so far to meet Mr. Hucin and to support him?

Why won’t you invite Mr. Hucin to Brussels to enable him to speak there about the real state of democracy in the Czech Republic?

 Why don’t you impress Czech officials to provide for quick and non-bureaucratic compensation for this flagrant case?

 Why have not you made any decisive steps in other cases as well, e.g. why have not you made any steps resulting in declaration of undesirability of Mr. Klaus and Mr. Ransdorf in all democratic EU countries for their efforts to disparage and to reduce importance of Nazi crimes by malicious and misleading opinions concerning the concentration camp in Lety?

Why won’t you stop with current toothless and colourless presentation by the EU Commission and, instead, why won’t you start to act flatly and uncompromisingly on civil basis for elementary democratic principles?

Yours sincerely,  

Miloslav Zima, Düsseldorf,/Germany E-mail: m.zima@t-online.de

P.S.

Regardless of his duty of disclosure as EU Commissioner, Mr. Spidla did not answer this inquiry.

----- Original Message -----
From: "Jan ©inágl" <jan.sinagl@horovice.cz>
Sent: Monday, December 19, 2005 7:21 AM
Subject: [spam] Dotyczy: Apel do komisarza UE spraw socjalnych o objasnienie.
auf Deutsch, Miloslav Zima

Betreff: Anfrage an den Kommissar für Soziale Angelegenheiten

E-Mail: vladimir.spidla@cec.eu.int 

                                                                                                                       4.12.2005

Sehr geehrter Herr Kommissar Spidla,
Wie Sie sicher erfahren haben, wurde der in der CR allgemein bekannte Prozess gegen Herrn Kpt. Hucin in der ersten Instanz mit einem Freispruch beendet. Es ist eine traurige Tatsache, dass ein erheblicher Teil der Schikanen und des offensichtlichen Justizmissbrauchs im Falle des Herrn Kpt. Hucin auf Ihre Amtszeit als Premier fällt. Sie haben damals sämtliche Hinweise (auch meine) zur Willkür und Aufforderungen zur entsprechenden beruflichen Verwendung des Herrn Kpt. Hucin ignoriert. Die langjährige, gesetzeswidrige Verfolgung des Herrn Kpt. Hucin brachte ihm und einigen weiteren Beteiligten erhebliche Nachteile im sozialen Bereich. Damit fällt der Fall heute wieder in Ihre Kompetenz und ich erwarte, unter Anderem auch mit Rücksicht auf die EU Aktion "D", dass Sie diesmal als EU Kommissar pflichtgemäß handeln. Deshalb wende ich mich an Sie mit folgenden Fragen:

Warum haben Sie während Ihres Besuches in Prag mit Herrn Barroso und Frau Wallström für den für die tschechische Demokratie sehr bedeutenden Fall des Herrn Kpt. Hucin kein Wort gefunden und statt dessen eine formale, für den Bürger uninteressante und nichts bringende Vorstellung abgeliefert?  

Unter dem Eindruck des erwähnten Trauerspiels "D für Europa" frage ich Sie weiter:

Warum haben Sie bis jetzt keine Initiative entwickelt, um sich mit Herrn Kpt. Hucin zu treffen, um ihn zu unterstützen?

Warum laden Sie Herrn Kpt. Hucin nicht nach Brüssel ein, damit er dort über den tatsächlichen Stand der Demokratie in der CR vorträgt?

Warum üben Sie auf die tschechischen Behörden keinen Druck aus, damit in solchen eklatanten Fällen mindestens unbürokratisch und schnell entschädigt wird?

Warum unternehmen Sie auch in anderen Fällen keine entschlossenen Schritte, wie z.B.: warum initiieren Sie keine Initiative zur Erklärung der Herren Klaus und Ransdorf zu unerwünschten Personen in allen demokratischen EU Ländern wegen Verharmlosung der Nazi Verbrechen durch bösartige Äußerungen zum KZ Lety?

Warum beenden Sie nicht die bisherige zahnlose und farblose Präsentation der Kommission EU, um statt dessen für elementare demokratische Prinzipien auf Bürgerebene entschlossen und kompromisslos einzutreten?  

Mit freundlichem Gruß

Miloslav Zima

Düsseldorf, Deutschland

E-Mail: m.zima@t-online.de

P.S.

Herr Spidla,  der als EU-Kommissar der Auskunftspflicht unterliegt, hat bis zum heutigen Tage diese Anfrage ignoriert.          

po polsku, Miloslav Zima

4 grudnia 2005

Dotyczy: Apel do  komisarza  UE do spraw socjalnych o wyjaśnienie.

E-Mail: vladimír.spidla@cec.eu.int

 Szanowny Panie komisarzu Špidlo,

jak Panu już  pewnie wiadomo,  wyrokiem uniwinniającym zakończone  zostało  w Republice Czech, w sądzie pierwszej instancji, publicznie powszechnie znane postępowanie  sądowe przeciwko  panu  kapitanowi Vladimirowi  Hucinowi. Smutną jest rzeczywistością, że  istotna częśc  szantażów dokonała się, i do rzeczywistego  nadużycia sądownictwa doszło w tym właśnie  czasie, gdy  Pan był premierem rządu Republiki Czech.  Pan ignorował w tym okresie tak wszelkie zawiadomienia o tej samowoli  (w tym razie również ode mnie) jak i stawiane wówczas żądania możliwości odpowiedniej realizacji zawodowej dla pana kapitana Hucina. Sprzeczne z kodeksem  prawnym RCZ, wieloletnie prześladowanie pana kapitana Hucina przyniosło wymierne straty na jego niekorzyść oraz na niekorzyść kilku dalszych osób biorących udział w jego obronie, wyraźne  mankamenty w zakresie socjalnym. To właśnie jest przyczyną, że sprawa ta należy  ponownie do Pana kompetencji. Dlatego biorąc pod uwagę akcję „D“ Unii Europejskiej oczekuję, że tym razem jako komisarz UE będzie Pan postępował w zgodzie z Pana obowiązkami.    

Dlatego zwracam się do Pana z następnymi kwestiami:

Dlaczego Pan podczas pobytu Pana w Pradze  w rozmowach z  panem Barroso i panią Wallström ani słowem  nie  wzmiankował  Pan tak znaczącej  dla demokracji w Czechach sprawy pana kapitana Hucina, odgrywając zamiast tego tylko formalny spektakl nie interesujący obywateli i niczym nie skutkujący?    

Będąc pod wrażeniem wzmiankowanego, smutnego spektaklu w sprawie „D dla Europy“ pozwałam sobie zapytać Pana  po kolei:

Dlaczego nie poczynił Pan żadnej inicjatywy, aby spotkać się z panem kapitanem Hucinem i tą drogą przekazać mu poparcie?

Dlaczego nie zaprosi Pan pana kapitana Hucina do Brukseli po to, aby umożliwić panu Hucinowi wygłoszenie wykładu o prawdziwym stanie demokracji w Republice Czech?  

Dlaczego nie skutkuje Pan żadnym naciskiem na urzędników czeskich, aby w tej  rzucającej się  w oczy sprawie bezprawia,  niezwłocznie i nie-biurokratycznie zapłacić odszkodowanie za poniesione straty i krzydy? 

Dlaczego także w innych wymiarach nie podejmuje Pan żadnych stanowczych kroków, np. dlaczego nie uczyniłnic, ażeby panów Klausa i Ransdorfa ogłosić personami non grata we wszystkich krajach demokratycznych Unii Europejskiej za wysiłki tych panów do zbagatelizowania i podważenia znaczenia zbrodni nazistowskich podstępnymi i  bałamucącymi postulatami w sprawie obozu koncentracyjnego Lety?            

Dlaczego nie skończy Pan z dotychczasową bezzębną i bezbarwną prezentacją Komisji UE,  nie wystąpiwszy zamiast tego stanowczo i bez kompromisów na bazie obywatelskiej, w sprawie podstawowych zasad  demokratycznych? 

Z uważaniem
Miloslav Zima

Düsseldorf, RFN E-Mail: m.zima@t-online.de

P.S.

Pan Špidla, zobowiązany jako komisarz UE do odpowiedzi, do dnia dzisiejszego  tego apelu nie zreflektował.

niedziela, 11 grudnia 2005
Jiri Polak: Dear Prof.Przystawa,

----- Original Message -----
From: Jiri Polak
Sent: Sunday, December 11, 2005 8:17 PM
Subject: Re: Profesor PRZYSTAWA z Wroclawia chce przyjechac 4.12.2005 do Pragi,

Dear Prof.Przystawa,

I apologize once more for not having replied to your e-mail. I was already in Czech Republic (normally, I live in Sweden) where I have no e-mail. I am very pleased to have met you and hope for continued contacts. I have sent you my recent newsletter - you should get it any day. In the next issue, I intend to bring a report about your movement in Poland.

With my best regards              

Jiri Polak

----- Original Message -----
Sent: Saturday, December 03, 2005 9:11 AM

Szanowny Panie,
dziękuję za pośrednictwo. Pojadę do Pragi, żeby zobaczyć na własne oczy organizatorów konferencji, którzy zapraszają, podają adresy elektroniczne i nie odpowiadają na kilkakrotne pytania chętnych do wzięcia w niej udziału. Ryzykuję tylko stratę pieniędzy i zobaczenie Pragi, więc ryzyko nie jest takie straszne. Ale mam nadzieje, że się Pan ze mną zgodzi, że to jest bardzo oryginalne "podejście organizacyjne".
Pozdrawiam,
Jerzy Przystawa
sobota, 10 grudnia 2005
10.12.2005 Claudie Nikolajenkova: dovoluji si predat odkazy
Dobrý den,

dovoluji  si  predat  odkazy na nova albicka umistena na
www.free.cz u
pana Robina Hajka.

Zdravi
Claudie Nikolajenkova

TRIKEM PROTI KOMUNIZMU  divadlo ARCHA Praha 7.12.2005
http://www.dekomunizace.cz/web/zpravy/


foto Blanka Chocholova
http://www.free.cz/fotky/20051207-archa1/


foto Claudie Nikolajenkova
http://www.free.cz/fotky/20051207-archa2/


ZDE Extempore po 31 letech v Praze VAGON 7.12.05

foto Robin Hajek
http://www.free.cz/fotky/20051207-vagon/


JoskaZoceli obnovil stranky - aktualne CzechTek happening Kampa v sobotu
10.12. v 15 hodin a clanek "Kdo je ombudsman Motejl?"
http://www.geocities.com/rudyjoska/index.htm

 
----- Original Message -----
From: "Claudie Nikolajenková" <bolintin@magick.cz>
Sent: Thursday, December 08, 2005 11:19 PM
Subject: Foto divadlo Archa Trikem proti komunismu a jine
Archiwum
Zakładki:
EU-Fotos
FREUNDE - PRZYJACIELE
IN POLEN - W POLSCE
KOSIEWSKI
Księga - Gästebuch
KULTUR
LITERATUR
Narodowi socjaliści - komuniści - inne
NASZE - UNSERE
POLONIA i Polacy za granicami RP
SOWA
SOWA RADIO
SOWA VIDEO
UNIA & POLSKA
YES - POLAND
Free Image Hosting at www.ImageShack.us Sowa Magazyn Europejski