NAROD MA PRAVO SE BRANIT
niedziela, 27 grudnia 2009
Všem věrným - dobré vůle

----- Original Message -----
To: SOWA
Sent: Sunday, December 27, 2009 1:14 PM
Subject: Všem věrným - dobré vůle

Forum angažovaných křesťanů ČR§SR, mluvčí
Forum of the Active Christians Czech§Slovak, Spokesman
sobota, 26 grudnia 2009
Ďalší kopanec obetiam zločinov - alebo keď štát zastupujú neschopní diletanti a arogantní chrapúni!http://necenzurovane.cwahi.net/
http://necenzurovane.ueuo.com/
Ďalší kopanec obetiam zločinov - alebo keď štát zastupujú neschopní diletanti a arogantní chrapúni!
             Deň pred Štedrým večerom sa slovenskí občania dozvedeli, to čo si v Bratislave čvirikali už aj vrabce na streche a denník Nový čas to avizoval už začiatkom minulého leta. Od roku 2006, teda už štvrtý rok, údajne na Slovensku pod vedením istej Zuzany Z., ktorá dokonca kandidovala s podporou vládnych strán do komunálnych volieb, pôsobila „bytová mafia“!

Šokujúce na tejto veci je rozsah spôsobenej škody viac ako 1, 5 mld. korún, účasť policajta na predávaní údajov z evidencie obyvateľstva  mafii a počet podvedených občanov, ktorí prišli o strechu nad hlavou a z ktorých sa mnohí stali bezdomovci.  Žalostnou tragédiou je ale fakt, že polícia konanie skupiny zastavila až v súvislosti s nálezom mŕtvoly jednej zo štyroch doposiaľ nezvestných obetí bytovej mafie, na základe čoho bola zaistená v Rakúsku hlavná aktérka týchto zločinov. V správach Slovenského rozhlasu sa nechal počuť okrem šéfa polície Packu aj generálny prokurátor Trnka, ktorý uviedol, že má podozrenie, že do tejto rozsiahlej trestnej činnosti sú zapojení aj pracovníci katastrálnych úradov, cez ktoré boli všetky prevody realizované, na ktoré sa neskôr sťažovali aj podvedení občania. Na záver uviedol, že pre podvedených vlastníkov bude právne komplikované a obtiažne dostať sa späť ku svojím nehnuteľnostiam!
            Ako uviedla TASR 23. decembra 2009, v príspevku „MS SR víta aktivity polície a prokuratúry pri objasňovaní prípadov bytovej mafie“, zobudilo sa aj toto ministerstvo. Paradoxné je, že Generálna prokuratúra SR rezort Ministerstva spravodlivosti SR o veci neinformovala, to však v prípade porušenia zákona využije všetky zákonné možnosti na nápravu a preverí okolnosti prepustenia z väzby jednej z obžalovaných v predmetnej kauze.           
            Toľko hovoria suché fakty. Napriek Vianočnému času, kedy si väčšina už obligátne nasadzuje na tri dni masku kresťanstva, ľudskosti  a solidarity s vydedencami a chudákmi na ulici, (dodávam, že medzi nimi sa ocitli aj obete bytovej mafie) rozhodol som sa reagovať a odkryť skutočnú odvrátenú tvár tohto štátu, ktorý by mal za peniaze daňových poplatníkov - svojich občanov, týchto v prvom rade chrániť pred zločinom represívnymi zložkami, polície, prokuratúry a justície.             Ak Generálny prokurátor verejne konštatuje, že pre obete podvodov, ktoré prišli o strechu nad hlavou, bude právne zložité získať nehnuteľnosť späť, je to totálne zlyhanie tzv. právneho štátu, ktorý sa týmto stáva už len jeho atrapou.

Aj právny diletant by totiž mal poznať právny pojem porušenie zásady dobrých mravov. Ak dôjde k nezákonnému a podvodnému prevodu nehnuteľnosti, stáva sa právny úkon zo zásady neplatným! To platí aj v prípade, že nehnuteľnosť bola prevedená na ďalších vlastníkov, pretože k následným prevodom došlo na základe prvého nezákonného právneho úkonu.

Ak štát takéto konanie svojou nečinnosťou umožňuje, je to absolútne zlyhanie právnej ochrany občana a takýto štát sa stáva spolupáchateľom zločinu. Za zamyslenie stojí, kam až dospela táto spoločnosť vo svojej chamtivosti, ktorú povýšila na životný princíp a nazvala úspešnosťou. Tzv. právny úkon prevodu nehnuteľnosti legalizujúci podvod a zločin sa stal posvätnou kravou a zhanobením zákona. Pseudo-ochrana vlastníckych práv, v podobe v akej sme ju začali uctievať, sa vymkla spod kontroly a je mimo zákon, mimo morálky a etiky. Je nesporné, že od roku 2006 kedy začala pôsobiť táto mafia, sa viacero poškodených neúspešne obrátilo žalobami na súdy, prokuratúru a políciu. Treba dodať, že pri súčasnom stave právnej ochrany, teda nutnosti podať žalobu v zdĺhavom občianskom konaní, je okrem pevných nervov a poriadnej dávky trpezlivosti, potrebné disponovať najmä finančnou hotovosťou potrebnou na úhradu súdnych poplatkov a trov právneho zastúpenia. Návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov súdy vo väčšine prípadov zamietnu.

  Je zrejme, že ak by bytová mafia neprekročila hranice súdnosti a nezačala vraždiť, obete podvodov, ktoré si mohli dovoliť za vlastné peniaze podanie žaloby, by sa domáhali svojich práv v dlhoročných súdnych sporoch bez hmatateľného a zmysluplného výsledku aj naďalej!!!

Niekoľkoročná nečinnosť štátu, ktorá  umožnila ešte zvyšovať počet obetí zločinov a rozsah spôsobenej škody do obrovských rozmerov, je diletantstvom a zlyhaním ľudí, ktorí sú kompetentní jeho vedením. Psou povinnosťou štátu by malo byť prijať také opatrenia, aby boli všetky nezákonné prevody zrušené v skrátenom konaní a oslobodené od poplatkov.
Polícia dlhodobo plytvá finančnými zdrojmi pri tzv. potlačovaní „extrémizmu„, v nákladných zásahoch proti akciám organizovanými Slovenskou pospolitosťou, na protest proti kriminalite neprispôsobivých komunít. Tá istá polícia však nekoná pri ochrane práv občanov pred sofistikovanými skupinami zločincov, dokonca existuje závažné  podozrenie, že sa na tejto trestnej činnosti podieľajú aj jej vlastní príslušníci.
Generálna prokuratúra SR je naďalej vedená osobou, podozrivou zo zneužívania právomoci verejného činiteľa. Proti uvedeniu do funkcie bývalého Hlavného vojenského prokurátora Dobroslava Trnku do funkcie generálneho prokurátora SR, nikto neprotestoval  napriek tomu, že boli známe skutočnosti o  podozrení zo zneužívania právomoci verejného činiteľa, uverejnené v týždenníku PLUS 7 dní č. 31/2003 pod nadpisom "Špinavé hry," citujem: "Do redakcie PLUS 7 dní dokonca dva týždne predtým, ako bolo vyšetrovanie prerušené, prišiel aj anonymný list, podľa ktorého hlavný vojenský prokurátor Dobroslav Trnka spolu s Mikulášom Gardeckým mali ovplyvňovať vyšetrovanie svojho kolegu, ktorý bol obvinený z týrania blízkej osoby a ktorého vzali do cely predbežného zadržania. Podľa listu mali obaja, Gardecký aj Trnka, telefonovať vyšetrovateľke prípadu a dozorujúcemu prokurátorovi a žiadať, aby ich kolegu prepustili z väzby. V liste sa uvádza, že plukovník Trnka mal do telefónu dozorujúcemu prokurátorovi povedať: "Zdvihni zadok, toto si odskáčeš!"

Dňa 19.8.2005 Slovenský rozhlas zverejnil vyjadrenie generálneho prokurátora o potrebe zrušenia Zákona o preukazovaní pôvodu majetku, nakoľko podľa neho sa zdôvodňovaním pôvodu majetku dostávajú určití občania do negatívneho svetla ako podozriví z nečestného konania, čo je v rozpore s prezumpciou neviny.

(...)  Vrcholom arogancie a pohŕdania občanom je logicky už len zvolenie Š. Harabina do funkcie hlavného čističa a zakrývača politických rabovačiek a ekonomického banditizmu na tzv. NS SR, alebo ináč „Najvyššej justičnej žumpy SR“ z ktorej sa táto inštitúcia stala pod jeho vedením. Jeho Blahorodie sa nedávno na TV TA3 nechalo opäť počuť, že už mu dlho jeho prisluhovači a vlezdoprdelkovia na súdoch neprisúdili miliónové finančné zadosťučinenie v sporoch o ochranu jeho „dobrého mena“- a tak sa rozhodol tento deficit ku koncu roka 2009 dohnať podaním žaloby o náhradu škody vo výške 200 000 EUR za uverejnenie telefonického rozhovoru s drogovým priekupníkom Bakim Sadikim.           
http://www.sme.sk/c/4312858/bytova-mafia-ziskala-na-podvodoch-s-nehnutelnostami-miliony-eur.html
http://www.tasr.sk/23.axd?k=20091223TBB00339

http://www.ta3.com/sk/reportaze/140472_prokuratura-bytova-mafia-asi-vrazdila

http://spravy.pravda.sk/ked-chcela-bytova-mafia-byt-alebo-dom-nic-ju-nezastavilo-pij-/sk_domace.asp?c=A091223_110646_sk_domace_p23
Vladimír Pavlík  
----- Original Message -----
Sent: Saturday, December 26, 2009 12:29 PM
Subject: Ďalší kopanec obetiam zločinov - alebo keď štát zastupujú neschopní diletanti a arogantní chrapúni

czwartek, 24 grudnia 2009
Požehnané Vánoce a šťastný nový rok přeje Občanská iniciativa DOST
Link to DOST_PF2...

Požehnané Vánoce a šťastný nový rok

přeje

Občanská iniciativa DOST
www.akce-dost.cz


http://www.esnips.com/doc/42c3f693-2e64-4f80-814c-dac9ec343fdf/DOST_PF2010

http://de.groups.yahoo.com/group/sowa/message/923
ŽELÁME POŽEHNANÉ VIANOČNÉ SVIATKY A VEĽA ZDRAVIA A ŠŤASTIA V NOVOM ROKU 2010

VŠETKÝM NAŠIM ČLENOM, ICH RODINNÝM PRÍSLUŠNÍKOM AKO AJ PRIAZNIVCOM A SYMPATIZANTOM,

ŽELÁME POŽEHNANÉ VIANOČNÉ SVIATKY A VEĽA ZDRAVIA A ŠŤASTIA V NOVOM ROKU 2010.

 Svetové združenie bývalých československých politických väzňov

http://www.szcpv.org
środa, 23 grudnia 2009
přání od předsedy Koruny České

Vážené dámy,vážení pánové,

   dovoluji si popřáti Vám požehnané Vánoce a hojnost Božího požehnání v roce 2010.

Rex numquam moritur! Král nikdy neumírá !

Václav Srb, předseda Koruny České

www.korunaceska.cz        www.zrusmeprezidenty.cz

czwartek, 17 grudnia 2009
Veselé Vánoce přejí Fragmenty

 
----- Original Message -----
From: Fragmenty
Sent: Thursday, December 17, 2009 1:22 PM
Subject: Veselé Vánoce přejí Fragmenty
http://de.groups.yahoo.com/group/kulturzentrum/message/2511
poniedziałek, 14 grudnia 2009
Ladislav Jakl: Hrajeme po nejrůznějších špeluňkách
„Hrajeme po nejrůznějších špeluňkách všech koutů Čech a naše album jsme se rozhodli pojmout přesně v tom duchu, ve kterém nás znají naši fanoušci – jako syrový záznam z hospodských produkcí. Proto jsme ho pojmenovali »Naše hospody«,“ říká Ladislav Jakl.
http://fragmenty.cz/iz157.html
Rocker na Hradě
http://de.groups.yahoo.com/group/kulturzentrum/message/2504
sobota, 12 grudnia 2009
z plna srdce vinšuji do vánočních a novoročních svátků JEN VŠE NEJLEPŠÍ... - Váš oldskaut-senior (79)


+! - PAX et BONUM!
Všem členům českého i zahraničního skautského hnutí + jejich "civilním" příznicům --- ale také všem přátelům z řad
občanských iniciativ --- z plna srdce vinšuji do vánočních a novoročních svátků JEN VŠE NEJLEPŠÍ...
Po skautsky "VŽDY JEN S MODROU OBLOHOU!" - Váš oldskaut-senior (79) - terciář František Antonín Cigánek, v.r.-
V Přerově o svátku sv.Mikuláše (6/12´09), 12:37 hodin;


http://groups.google.de/group/sowa-frankfurt/browse_thread/thread/f2d3490c82fd305?hl=pl
piątek, 11 grudnia 2009
MICHAL PROKOP & FRAMUS FIVE uvádějí ŠRUTOVINY - Vánoční koncert s hosty 20.12.2009
Eksportuj

Vánoční koncert s hosty: Luboš Pospíšil & 5P, Jiří "Šlupka" Svěrák & Jaromír Hůla, Xindl X
Rodzaj:
Muzyka i sztuka - Koncert
Sieć::
Globalna
Data:
20 grudnia 2009
Termin:
20:00 - 23:00
Miejsce:
Divadlo Archa
Ulica:
Na Poříčí 26
Miejscowość:
Praha, Czech Republic


piątek, 04 grudnia 2009
Komentár k listu pána Igora Cagáňa izraelskému veľvyslancovi

Pán Igor Cagáň a jeho druhovia,

Klaniam sa pred vami, pred vašou odvahou. To čo ste vykonali, je dôkazom odvahy, čestnosti, ľudskosti a vlastenectva.

Bohužiaľ, žijeme v dobe sionistickej, slobodomurárskej a nemorálnej.        
Kritika židovského štátu, židov, sionistov alebo oficiálnu verziu holokaustu sa stali v západnom svete tabu, ku ktorým sa málokto odváži dotknúť, bez toho aby seba nepostavil pred hrozbou obvinenia z antisemitizmu. A vôbec, kritizovanie židov, ich náboženstva alebo štátu Izrael je dnes považované v západných štátoch za najhorší morálny zločin. Židia sú najnedotknuteľnejší z nedotknuteľných a ktokoľvek, kto sa o nich zmieni čo i len jediným negatívnym slovom je hneď označený za antisemitu.

Otvorene a bez obáv môžete kritizovať všetko a všetkých, ale nie Izrael, židovstvo a židov ani sionizmus a sionistov, napriek tomu že sionizmus bol raz OSN označený ako rasistická ideológia, inak budete označovaný za antisemitu. Ak niekto kritizuje Izrael, židov alebo časť židovských dejín, netolerantný aspekt ich náboženstva alebo izraelské sionistické pozície, nevyhnutne mu prischne nálepka antisemita. Ani Ježiš Kristus  by sa dnes nevyhol podobnému obvineniu.

„Antisemitizmus“ dnes slúži iba jedinému účelu. Keď Izrael alebo sionisti cítia, že je niekto proti ich cieľom, zdiskreditujú svoje obete používaním slova „antisemita“ a to všetkými cestami a prostriedkami, ktoré majú vo svojej moci a pod kontrolou. Môžem o tom hovoriť ako právoplatný semita, ktorého sionistické sily na Slovensku označili za antisemitu a zažalovali za šírenie antisemitizmu. Je to tragikomické.  

Je hanebné, pozorovať ako dnešní demokrati preberajú používanie slova „antisemitizmus“. Vedia, že „antisemitizmus“ vo význame, v akom sa dnes používa, je nezmyselným slovom. Paradoxné je, že židia nie sú semiti. To je fakt, ktorý bol nespočetne krát potvrdený.

Výraz „antisemita“ sa dnes spája výlučne s negatívnou konotáciou. Ak raz človek dostane túto nálepku, bez ohľadu na to, či je pravdivá alebo nie, nič ho nevykúpi z toho, na čo sa masmédiá pozerajú ako na konečný hriech.

Je takmer nemožné, že v dnešnom, holokaustom presiaknutom svete čo i len povedať slovo žid, sionista alebo Izrael bez pozdvihnutia emócií. Masmédiá západného sveta to umožnili neustálym a neúnavným pretriasaním holokaustu a antisemitizmu. Holokaust, stal sa obchodnou značkou.

Každý človek dnes vie, že kritika izraelského štátu, sionistov, židovského správania alebo holokaustu znamená obvinenie z antisemitizmu, rasizmu alebo dnešného moderného názvu, nacionalizmu a neonacizmu. Médiami opatrne udržiavané tabu o kritizovaní izraelského štátu je hlboko vryté v podvedomí väčšiny
Západoeurópanov a Američanov, čo priamo ovplyvňuje ich prijatie alebo odmietnutie kritiky správania izraelského štátu, bez ohľadu na pravdivosť alebo nepravdivosť takýchto tvrdení.

Každému občanovi v skutočne demokratickom štáte je dovolené vyjadriť svoj názor a ovplyvniť rozhodnutia politických síl. Prvý článok demokratickej ústavy garantuje - okrem iných foriem slobody prejavu - právo občanov preskúmať a verejne kritizovať rôzne sociálne a politické sily, ktoré ovplyvňujú osud národa, bez ohľadu na to, či kritika sa môže dotknúť, vládnej alebo mimovládnej  mocnej skupiny alebo nie. Akákoľvek skupina, inštitúcia, myšlienky, kultúrne hodnoty a iné, ktoré nejakým spôsobom ovplyvňujú politický,  sociálny alebo ekonomický systém, zákony, kultúrny a historický vývin  národa podliehajú verejnej kritike občanov tohto národa.

Občania majú morálne a politické právo v demokratickom systéme, verejne analyzovať, debatovať a kritizovať sily, ktoré ovplyvňujú sociálnopolitické smerovanie národa a štátu. Akákoľvek sila, ktorá potláča alebo umlčuje verejnú kritiku sociálnej, ekonomickej a politicky silnej skupiny v spoločnosti znamená obmedzovanie základného demokratického práva.

Preto každý občan má teda právo kritizovať izraelský štát a jeho politiku, sionizmus a jeho socialno-politickú mocenskú štruktúru. Každý pokus na umlčanie tohto práva pod zámienkou, že kritika izraelského štátu, židov sa rovná rasizmu a antisemitizmu, nacionalizmu, je jasné porušenie demokratického práva občana.

„Antisemitická“ cenzúra, ktorá núti každého, kto sa kriticky vyjadrí k politickej moci sionistov alebo ku kultúrnemu vplyvu fundamentalistickej židovskej ideológii alebo k politike izraelského štátu, k pocitom viny a zároveň ho stavia k akejkoľvek verejnej posmešnej nálepke rasista či antisemita, či nacionalista, je nelegitímna a nedemokratická.

Izrael môže všetko, môže vlastniť atómovú zbraň, môže vraždiť civilistov, môže zničiť cudzí majetok a nikto ho nesmie kritizovať (...) Dr. NIDAL SALEH
http://www.protiprudu.info/komentar_k_listu.html

Archiwum
Zakładki:
EU-Fotos
FREUNDE - PRZYJACIELE
IN POLEN - W POLSCE
KOSIEWSKI
Księga - Gästebuch
KULTUR
LITERATUR
Narodowi socjaliści - komuniści - inne
NASZE - UNSERE
POLONIA i Polacy za granicami RP
SOWA
SOWA RADIO
SOWA VIDEO
UNIA & POLSKA
YES - POLAND
Free Image Hosting at www.ImageShack.us Sowa Magazyn Europejski