NAROD MA PRAVO SE BRANIT
poniedziałek, 31 marca 2008
Nalezne se seriozní politik, který by konečně, po cca 20ti letech od revoluce, předložil zákon o zákazu KSČM?

Reakce na článek "Dnes je krásný den, dneska by to šlo":

Novinky na www.fragmenty.cz,  ročník XII, březen 2008

Nalezne se seriozní politik, který by konečně, po cca 20ti letech od revoluce, předloľil zákon o zákazu KSČM?

Kde leľí hranice mezi svobodou, zdravím a bezpečím?

Tam, kde leľí hranice mezi svobodou podnikání, solidaritou a daňovými zájmy státu.

Jiří Bečvář

Z výletů do různých oblastní naąeho ľivota chci jen demonstrovat zvrácenost takzvaného sociálního myąlení a naąí nakaľenost rovnostářsky chápaného světa. Bohuľel chybí ochota nastavit onu hranici solidarity schopných s neschopnými na optimální – odideologizovaný střed. Na vąechno se dá nalézt řeąení, ale musí převládat rozum nad emocemi a odpovědnost nad sobeckým: „po nás potopa“! Mnozí křiklouni a hystericky aľ nenávistně pokřikující přísluąníci té či oné skupiny by změnili názor, kdyby se na okamľik vľili do reality těch druhých. Představme si, jak destruktivní by mohlo být referendum vztaľené k záleľitostem daňovým či bezpečnostním. Odmítneme radar, zruąíme daně, poplatky u doktora. Doktoři si vystávkují vyąąí platby od pojią»oven, zaměstnanci vyąąí mzdy a stravenky zdarma. Armáda bude dobrovolná bez nároku na ľold a sociální dávky se zvýąí jako porodné: na třistanásobek. Anarchie. Utopie. To je jen ukázka vítězství populismu nad zodpovědností. Proto si myslím, ľe je správné zavádět reformy a drľet kurz bez ohledu na kňourání a hudrování sobeckých populistů.Celý článek

http://de.groups.yahoo.com/group/kulturzentrum/message/1460
Marek Mrozowski "stylizuje" Czeladź w sposób, który powinna zbadać Pokuratura spoza Województwa Sląskiego!
 
Należy postawić m.in. pytania: (...)  ro.weblog.ro
Kulturně-hospodářská revue Fragmenty
Adresa redakce:
K Vodojemu 35, 150 00 Praha 5
Tel.:  251 554 816,  736 683 251
mailto:
fragmenty@fragmenty.cz        
www.fragmenty.cz
sefredaktorka revue: 
RNDr. Ivana Haslingerová, CSc.

mailto:
haslingerova@fragmenty.cz
niedziela, 30 marca 2008
3.4.2008 Bratysława, dyskusja panelowa: „Prehlbovanie občianskej demokracie v Európskej únii“

Sputniková 37, 821 01 Bratislava, agora@priamademokracia.sk,

www.priamademokracia.sk, 0905 943 731

Pozvánka

V rámci projektu Model Európa pozývame Vás na pravidelné verejné diskusie na tému

„Prehlbovanie  občianskej demokracie v Európskej únii“.

     Stretnutia sa konajú každý párny štvrtok od 16. do 18. hod. v študovni Informačnej kancelárie Rady Európy, Klariská 5, Bratislava.

  Program stretnutia dňa 3. 4. 2008

     Trhovo-sociálno-ekologická a morálno-etická politika.

 Panelisti: PhDr. Peter Kopecký, CSc., Ing. Bohumil Olach, František Pálka

     Tešíme sa na Vašu účasť a na Vaše konštruktívne diskusné príspevky.                                                    

                                                                       František Pálka,

                                                                                        podpredseda o.z. AGORA

----- Original Message -----
From: Frantisek Palka
Sowa ; SITA ; Samel ; Respekt ; Republikani ; Protivinsky ; Prop ; Priama Demokracia ; Press Online ; Preco ; Pravo ; Pravda Jancura ; Pravda Jancura ; Pravda ; Praguepost Polnisches Kulturzentrum
Sent: Sunday, March 30, 2008 4:37 PM
Subject: Agora
Dobry den,
pozyvame Vas na nase verejne diskusie - Agory
František Pálka
Podpredseda o.z. Agora
piątek, 28 marca 2008
Český senát zamietol návrh novelizácie Trestného zákona – výslovný zákaz propagácie nacizmu a komunizmu a ich symbolov

Sent: Friday, March 28, 2008 4:55 PM
Subject: Nove na indexe- Senat zamietol navrh propagacie nacizmu a komunizmu a ich symbolov

Nove na Indexe  szcpv.org
  
   Český senát zamietol návrh novelizácie Trestného zákona – výslovný zákaz propagácie nacizmu a komunizmu a ich  symbolov
Kdo uznává komunisty a komunismus – uznává fašisty a fašismus!

  Nejprve uveďme několik čísel:
 
K 1.4.1949 bylo vězněno 6.788 politických vězňů, k 1.4.1950 bylo vězněno 9.162 politických vězňů, k 15.5.1950 již 11.026 politických vězňů a k 1.3.1951 15125 politických vězňů. V průběhu této doby bylo uloženo v roce 1949 57 trestů smrti, 111 doživotí, úhrnný počet let trestů 22.395,5 roků, 30 330 mil. Kčs peněžitých trestů, 1.255 konfiskací, 2.909 ztrát občanských práv, v roce 1950 59 trestů smrti (58 mužů a 1 žena - paní Dr. Milada Horáková), 191 doživotí, úhrnný počet let trestů 49.455 roků 10 měsíců, peněžitých trestů ve výši 78 335.600 Kčs, 3.816 konfiskací, v roce 1951 57 trestů smrti, 45 doživotí, úhrnný počet let trestů 32.261 roků 3 měsíce, výše uložených peněžitých trestů 43 352.500 Kč, počet konfiskací 2.807, v roce 1952 68 trestů smrti, 74 doživotí, úhrnný počet let trestů 9.877 roků 4 měsíce, výše uložených peněžitých trestů 5 102.500 Kčs. Uvedená data jsou oficiální data Státního soudu z výše uvedených let a byla převzata z materiálů ÚDV ZK (Čs. Justice v letech 1948-1953 v dokumentech, 2003) a ze Sborníku Mezinárodní konference o zločinech komunismu 1991. Celkový odhad je přes 10.000 popravených, zastřelených na útěku, ubitých při výslechu, ubitých ve vězení a umučených ve věznicích převážně v letech 1948-1952 a několik set tisíc vězněných   ve věznicích a v PTP táborech, což byla jiná forma vězení nepohodlných oponentů režimu. V roce 1949 bylo z vysokých škol vyloučeno na 10 tis. studentů a na 600 profesorů, docentů a učitelů vysokých škol (mezi jinými Prof. Dr. Karel Engliš, poslední demokraticky zvolený rektor Karlovy University, prof. Otto Wichterle a další) a středních škol a desítky tisíc studentů bylo vyloučeno ze studií nebo se na střední nebo vysokou školu během dalších 40 let nedostali. Tyto akce spoluorganizovali i někteří tzv. reformní komunisté, např. předseda Ústředního akčního výboru vysokých škol Jiří Pelikán, Prof. Vilibald Bezdíček, předseda ÚAV NF a další. Represe komunistického režimu vrcholila v r. 1951 za vedení Rudolfa Slánského a jeho spolupracovníků.  
 
Podobně tomu bylo i v dalších státech komunistického bloku. Odhady (např. Černá kniha komunismu) uvádějí, že počet zabitých komunistickými režimy činí více jak 100 mil. obětí, z toho v jednotlivých zemích – v Sovětském svazu ~20-25mil., v Číně ~65-80mil., ve Vietnamu ~1 mil., v Severní Koreji ~2 mil., v Kambodži ~2 mil., ve východní Evropě ~1 mil., v Africe ~1.7 mil., v Jižní Americe ~150.000, v Afgánistánu ~1.5 mil., celkové počty obětí zahrnují jak popravy jednotlivců a hromadné popravy, tak úmrtí v koncentračních táborech a během deportací, ale i oběti hladomorů (např. uměle vyvolaného hladomoru na Ukrajině, hladomorů v Severní Koreji, v Číně, apod.). A obětí v řadě těchto států neustále přibývá.    (...)

środa, 26 marca 2008
Mašíni vyzývají Senát k zákazu komunistů

 SOWA   Dienstag, 25. März 2008

Mašíni vyzývají Senát k zákazu komunistůDr. Neela Winkelmannová

Zítra, 26. března 2008, Senát PČR rozhodne o novele trestního zákona, která zavádí výslovný zákaz propagace komunismu a nacismu a jejich symbolů. Novela, kterou podali senátoři Martin Mejstřík, Josef Novotný, Jan Horník, Richard Sequens a Jaromír Štětina, je reakcí zákonodárců na přání téměř 76 000 signatářů petice ‘Zrušme komunisty!’ a na usnesení Senátu č. 550 z roku 2006, která vyzývá senátory a senátorky, aby připravili novelu zakazující symboly komunismu a nacismu. Novelu podporuje i petice ‘Zrušme neonacisty!’, pod kterou se jen během posledního měsíce podepsalo tisíc lidí. Zákaz komunistů žádá Konfederace politických vězňů, novelu trestního zákona podpořili například Göran Lindblad (vicepresident Parlamentního shromáždění Rady Evropy), rabín Andrew Baker (ředitel pro mezinárodní židovské otázky Amerického židovského výboru, AJC) či bratři Mašínové a Milan Paumer vyznamenaní za protikomunistický odboj premiérem Mirkem Topolánkem. „Petice ’Zrušme komunisty!’ je jednou z největších peticí, které u nás po listopadu 1989 vznikly. Jsme jedinou posttotalitní zemí, která má stalinistickou komunistickou stranu v parlamentu. Její šéf, placený udavač StB, je dokonce místopředsedou Sněmovny. Občas slýcháme poraženecké ‘je pozdě s tím něco dělat’ nebo alibistické hledání pseudodůvodů, proč ‘s tím nejde nic dělat’. Čouhá z toho čiré pokrytectví. Naopak, dnes je ta pravá doba, kdy můžeme dokončit kroky, na které dříve scházely síly nebo odvaha. Potřebovali jsme získat odstup jedné generace, která vyrostla bez ideologické zátěže minulosti. Před několika lety nastoupil Senát cestu směřující k vyrovnávání se s minulostí. Věřím, že z ní zítra neuhne,” komentuje senátor Mejstřík. Dopis sourozenců Mašínových a Milana Paumera Senátu:

http://de.groups.yahoo.com/group/kulturzentrum/message/1439
0 Kommentare  http://sowamagazyn.blogspot.com

poniedziałek, 24 marca 2008
Jozef Rydlo: Podujatia-k-20-vyrociu-svieckovej-manifestacie
    
 Sviečková manifestácia - 25.marec 1988
  04:26
 Bratislavská sviečková manifestácia z 25. marca 1988 vstúpila do dejín ako jeden z  najvýznamnejších verejných prejavov odporu voči komunistickému režimu v  bývalom Československu. Zhromaždenie bolo predzvesťou nežnej revolúcie zo 17. novembra 1989, ktorá viedla k pádu štyridsaťročnej totality a nástupu demokracie.

http://pl.youtube.com/view_play_list?p=1825FCBAD20F197B

----- Original Message -----
From: J.M.Rydlo
To: USSU SK
Sent: Monday, March 24, 2008 5:29 PM
Subject: Podujatia-k-20-vyrociu-svieckovej-manifestacie


So zdvorilym pozdravom do Vasej pozornosti odporucam toto podujatie. 
Shalom, 
jmr 

http://www.sme.sk/c/3791422/V-utorok-podujatia-k-20-vyrociu-svieckovej-manifestacie.html#


BRATISLAVA 24. marca (SITA) - Spomienkové podujatia pri príležitosti dvadsiateho výročie Sviečkovej manifestácie pod mottom Naša cesta k slobode budú v utorok v Bratislave. Program začne o 14:00 slávnostným kolokviom v Zrkadlovej sieni bratislavského Primaciálneho paláca. Okrem iných na ňom vystúpia predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ján Petranský, bývalý Rakúsky predseda parlamentu Andreas Khol a bývalý predseda vlády Ján Čarnogurský. V Dóme sv. Martina bude od 16:30 slávnostná bohoslužba za účasti predsedu Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Františka Tondru. Pod vedením dirigenta Rastislava Štúra a zbormajsterky Blanky Juhaňákovej počas nej zaznie Omša D-dur, opus 86 od Antonína Dvořáka a oratórium Mesiáš („Aleluja“) od Georga Friedricha Händela.

Po bohoslužbe o 17:50 pôjde od Dómu sviečkový sprievod k novému pamätníku pred kostol Notre Dame, kde ho približne o 18:00 slávnostne odhalia. Iniciátorom stavby pamätníka je občianske združenie (OZ) Hlbiny, ktoré chcelo poukázať na to, že manifestácia bola prvým výraznejším ľudovým odporom proti komunistickému režimu na území Československa. Náklady na vybudovanie pamätníka sú viac ako jeden milión korún. Po odhalení prejde pamätník do vlastníctva mesta Bratislavy, jeho správu, prevádzku a údržbu zabezpečí organizácia Paming. Pamätník je situovaný na trojuholníkovom podklade, ktorý symbolizuje Božiu moc, jeho kľúčovou časťou je kamenná polguľa s priemerom jeden meter osadená rezom hore. V reze polgule sú zapustené brúsené sklá, cez ktoré bude svietiť svetlo ako symbol svetla sviece. Na pamätníku bude krátky nápis "Na počesť sviečkovej manifestácie 1988".

Od 18:30 budú v kine Mladosť na Hviezdoslavovom námestí premietať každú polhodinu krátky zostrih autentických záberov zo Sviečkovej manifestácie s komentárom a od 19:00 je pre návštevníkov pripravené vystúpenie Mariána Vargu a Bratislavského komorného orchestra na Hlavnom námestí. O 19:00 sa budú tiež na Rybnom námestí modliť veriaci. Podrobné informácie o Sviečkovej manifestácii, dokumenty, svedectvá a informácie o aktuálnom programe sú zverejnené na internetovej stránke www.svieckovamanifestacia.sk.

Bratislavská sviečková manifestácia z 25. marca 1988 vstúpila do dejín ako jeden z najvýznamnejších verejných prejavov odporu voči komunistickému režimu v bývalom Československu. Manifestáciu za náboženské slobody a ľudské práva zorganizovali pred dvoma desaťročiami ľudia z tajných a vtedajšou mocou prenasledovaných katolíckych spoločenstiev. Požadovali vymenovanie katolíckych biskupov pre neobsadené slovenské diecézy, úplnú náboženskú slobodu a tiež dodržiavanie ľudských práv. Tým pôvodne náboženské podujatie získalo širší občiansky rozmer.

Na polhodinovú manifestáciu na Hviezdoslavovo námestie v Bratislave prišlo približne 2000 ľudí, ďalšie tisíce boli v priľahlých uličkách. Manifestujúci vyjadrili svoj odpor horiacimi sviečkami a modlitbami. Štátna polícia reagovala násilím, proti manifestujúcim použila obušky a vodné delá. Desiatky ľudí, vrátane tých, ktorí sa v centre Bratislavy ocitli náhodou, zatkli a dlhé hodiny vypočúvali.

Hlavných organizátorov Jána Čarnogurského, Vladimíra Jukla a ďalších predstavitelia štátnej moci celý piatok zadržiavali, aby im zabránili pripojiť sa k zhromaždeniu. Františka Mikloška prepustili až po 48 hodinách. Biskupa Jána Korca a Silvestra Krčméryho polícia v ten deň strážila doma.

Jozef Rydlo
člen Slovenského ústavu
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
podpredseda Zahraničného výboru NRSR

SK 812 80 Bratislava
Námestie Alexandra Dubčeka 1
Tel. ++421 905 158 991
E-mail     rydlo@nextra.sk
sobota, 22 marca 2008
Dle Čurdové mají děti rozhodovat, kým mají být vychovávané

(...) Paní Čurdovou si - kromě jiného - pamatuji i z jednoho setkání v Radě Evropy, a sice v jejich socialistickém klubu. Účastnil se ho i předseda tohoto klubu, jistý španělský poslanec. Když jsme začali spolu hovořit španělsky, paní Čurdová jen ztěží zakrývala svoje rozpaky, že nerozumí ani slovo. Přešli jsme na angličtinu - ovšem pro paní Čurdovou to mělo tentýž význam. Jediné, na co se tato poslankyně, která nás reprezentuje v zahraničí, k francouzské sekretářce vzmohla, bylo prostinké spojení "Bitte, Wasser!", které se asi před jednáním pracně naučila.

Teď nám chce mluvit do dětí.

Paní Čurdová, vzpomeňte si někdy na poměrně známý citát od pana Alberta Einsteina (víte, to je ten Žid, co studoval a učil v Praze, pak mu šla dobře fyzika, a tak vymyslel teorii relativity) ! Víte, co říkal ? (...)

Pan Fiala to tam vystihnul přesně, brilantně. Jde o velmi moudrý výklad.

Dle Čurdové mají děti rozhodovat, kým mají být vychovávané - tedy v důsledku mj. i jak mají být vychovávané!!! To je přirozeně nesmysl, který v pravdě rozvrací veškerou lidskou přirozenost.

"Od nepaměti rozhodovali rodiče o svých dětech, a to naprosto logicky z pozice zkušenějšího a vyspělejšího za méně zkušené a méně vyspělé. Pokud by tomu mělo být naopak, je to logika obrácená vzhůru nohama."  píše např. pan Ing. Fiala.


Ing. Jiří Štefek - mluvčí K 213

http://groups.google.de/group/sowa-frankfurt/browse_thread/thread/3c9cfc4124a57d27

20÷23.04.2008 II Spotkanie na Śląsku Cieszyńskim

Kaczyce, 19.03.2008r.

 

Drogie koleżanki i koledzy, uczestnicy Motocyklowych Rajdów Katyńskich.

 W przeddzień Zmartwychwstania Pańskiego życzę Wam

Wesołych Świąt Wielkanocnych,
pokoju ducha, wiary w Boga i w Ludzi.
Umiejętności dostrzegania piękna tego świata
i oczywiście wiary w Siebie i swoje możliwości.

  Wzorem ubiegłego roku pragnę zaprosić na II Spotkanie na Śląsku Cieszyńskim, które odbędzie się w dniach 20÷23.04.2008 r. Po zakończeniu uroczystości Rozpoczęcia Sezonu Motocyklowego na Jasnej Górze w Częstochowie wszyscy chętni udadzą się na południe do Zebrzydowic (ok.170km), na zarezerwowane w miarę tanie noclegi.

 W ramach naszego spotkania chciałbym zwiedzić „Żwirkowisko”, czyli miejsce gdzie zginęli nasi wspaniali piloci Żwirko i Wigura, w Domu Polskim w Cierliku zobaczyć  ciekawą wystawę na temat historii polskiego lotnictwa oraz spotkać się z Polakami z Zaolzia. Odwiedzić polską szkołę w Cierliku i przekazać dzieciom trochę zabawek zebranych w Częstochowie. Złożyć wieńce na grobach naszych żołnierzy poległych w walce z najazdem czeskim w styczniu 1919 roku oraz pod miejscowymi pomnikami poświęconymi pamięci pomordowanym na Wschodzie (...)

Zgłoszenia proszę przesyłać na mój e-mail  wenglorz_m@poczta.onet.pl  w terminie do 10.04.2008 r. Pozdrawiam.

                       Mirosław Wenglorz – Suzuki GS450L

                                                                       Tel. dom. 0 32- 4693 961

                                                                       Tel. Kom. 0-604 862 304

 

 Zaproszenie-MIREK.doc
53K
Herunterladen

http://groups.google.de/group/sowa-frankfurt/browse_thread/thread/c9561d656f4374f8

http://de.groups.yahoo.com/group/sowa-frankfurt/message/1102
Pekné sviatky, povzbudzujúcu oslavu vecnosti, dobru zabavu pri omladzovani dievcčat od nula do sto rokov praje

Pekné sviatky, povzbudzujúcu oslavu vecnosti, dobru zabavu pri omladzovani dievcčat od nula do sto rokov praje
 
Ing. Lubomír Balvín, Marcela Vetráková
 
Únia mužov Slovenska
Hnutie pre rodiny

http://groups.google.de/group/sowa-frankfurt/browse_thread/thread/3dccbdd28746176e

piątek, 21 marca 2008
Krásné prožití velikonočních svátků

Krásné prožití velikonočních svátků

přeje všem čtenářům Kulturně-hospodářská revue Fragmenty

Za redakci: Ivana Haslingerová a Jiří Pancíř

----- Original Message -----
From: Yv
Sent: Friday, March 21, 2008 12:49 PM
Subject: [sowa] Veselé Velikonoce přejí Fragmenty
http://de.groups.yahoo.com/group/kulturzentrum/message/1432
wtorek, 18 marca 2008
Karel Pacner: TŘETÍ ZPRAVODAJSKÝ ODBOJ ZAHRANIČNÍ

(...) Skupina plukovníka Karla Procházky v Londýně CIO začala fungovat v únoru 1949. Postupem času zaměstnávala centrála 6-8 důstojníků a několik úřednic, od roku 1950 se ve větších západoevropských městech vytvářely rezidentury, na kterých bylo dohromady nanejvýš 24 zpravodajců.
První kurýry vyslal Procházka do ČSR už v létě 1949, a to přes Vídeň. Někteří nosili rovněž vysílačky. Podle Procházky jich nebylo víc než pět - jedna v okolí Řevnic, druhá na východním Slovensku, kam ji v září 1950 donesl Štefan Krajger. Vysílal rok a pak se odmlčel. Čs. radiokontrarozvědka jeho stanici zaměřila, ale nikdy ji nevypátrala. Podle Jana Frolíka z archívu MV Krajgerovo jméno neprochází spisy StB.
Podle Procházky používali jeho agenti vysílačky vždy pouze několik měsíců a potom se vrátili. Žádné místní lidi do obsluhy stanic nezaučovali. Před odchodem stanice zakopali.
Přechody hranic byly stále obtížnější. Proto pracovníci CIO přemluvili několik kapitánů Čs. plavby labsko-oderské, kteří připlouvali do Hamburku, aby pro ně vozili lidi a zásilky, většinou vysílačky. K vysazování agentů v ČSR se také užívaly malé balóny. Lidé museli projít výcvikem na britských ostrovech.
Avšak koncem roku 1955 na všechny agenty přicházející loděmi a balóny čekala StB. Někdo je zrazoval. Teprve po zatčení důstojníka MI 6 v Berlíně George Blakea v roce 1959 se přišlo na to, že to byl on - od roku 1955 pracoval pro KGB. Také Karel Zbytek-“Light“, který byl úředníkem v centrále CIO a začal pracovat pro čs. rozvědku, poslal do Prahy seznamy hamburských spolupracovníků.
Kromě toho měla skupina rovněž úkoly propagandistické. Například nechala přeložit Orwellovu knihu Rok 1984 do češtiny a posílala ji ze západního Německa do ČSR malými balóny.
V roce 1953, kdy se dokončovalo zadrátování hranic, však komunistický režim trochu uvolnil cesty na Západ - aspoň obchodníkům, sportovcům, vědcům a podobně. Britové si toho všimli a dávali Procházkovi seznamy cestujících z Prahy, kteří měli objednané letenky u jejich aerolinií. Pracovníci CIO potom odhadovali, koho z nich by mohli získat pro špionáž. Tímto způsobem vybudovali poměrně efektivní síť, kterým říkali BÍLÉ LINKY.
Avšak v létě 1956 ji prozradil Karel Zbytek, který měl jako administrativní úředník o těchto lidech víceméně přehled. Udělal to z jediného důvodu - potřeboval peníze. Postupem doby tedy získala StB dokonalý přehled o všech britských agentech v ČSR a pozatýkala je. Dva nejvýkonnější agenti byli popraveni.
MI 6 tedy v ČSR dokonale oslepla. Ale z profesionálního kontrarozvědného hlediska byla likvidace těchto sítí zásadní chybou. Kontrarozvědka měla tyto agenty dlouhodobě sledovat, případně mezi ně proniknout a spustit s Londýnem zpravodajskou hru. Ovšem to byl výsledek ctižádostivosti ministra vnitra Rudolfa Baráka, který chtěl politbyru ÚV KSČ přinést výsledky.
Na britské straně nikdo netušil, kdo byl strůjcem celého provalu. Raději proto v září 1957 organizaci CIO rozpustili. Pouze jednoho důstojníka převzala kontrašpionáž MI 5.
Tím 3. zpravodajský odboj zahraniční skončil (...)

Podpořte svobodu Tibetu ve středu 19.března od 18 hod. demonstrace před čínskou ambasádou v Pelleově ulici na Praze 6.

PODPOŘTE SVOBODU TIBETU
Ve  středu 19.března od 18 hod. proběhne další demonstrace před čínskou ambasádou v Pelleově ulici na Praze 6, která reaguje na současnou situaci v Tibetu. Podpořte svobodu Tibetu svojí účastí na této demonstraci.
Více informací naleznete na www.lungta.cz,  www.potala.cz,  www.protibet.org
Šiřte prosím tuto informaci dál.
S pozdravem  Stanislav Penc  605/701081  

Od Česko , Slove...

----- Original Message -----

From: Milkovice
Sent: Monday, March 17, 2008 10:32 PM
Subject: Podpořte svobodu Tibetu

Czy w Swiątyni Pańskiej ma się zabijać kapłana i proroka? O Wolność dla Tybetu: Cóż ostanie się po waszych oświadczeniach?

Premiér Mirek Topolánek: "ČLR musí zrušit cenzuru na informace v Tibetu"

Vláda ČR a česká veřejnost tradičně kladou velký důraz na ochranu lidských práv, základních svobod a na ochranu kulturního a náboženského dědictví v celém světě. Sleduje proto události v Tibetu, které si vyžádaly řadu zraněných a obětí na životech, s hlubokým znepokojením. Vláda odsuzuje násilí na demonstrantech, kteří přicházejí svobodně projevit svůj názor a žádá jeho okamžité zastavení. Žádá dále propuštění preventivně zadržených osob a žádá, aby nebyly vystavovány lidsky nedůstojnému zacházení. Vláda ČR žádá vládu ČLR, aby umožnila svobodný přístup k objektivním informacím o tom, co se v Tibetu děje. Nezbytným krokem k naplnění tohoto cíle je umožnění přístupu zástupců nezávislých médií do oblasti a zrušení cenzury na informace. Vláda ČR apeluje na vládu Čínské lidové republiky, aby po vypršení “ultimáta“ nepřistoupila k násilnému řešení situace a řešila ji dialogem, ke kterému je žádoucí přizvat i Jeho Svatost Dalajlámu.  http://www.fragmenty.cz/    http://de.groups.yahoo.com/group/kulturzentrum/message/1431

Na początku ubiegłego tygodnia w 49. rocznicę krwawego stłumienia tybetańskiego powstania przeciwko Chinom mnisi buddyjscy zorganizowali w Lhasie pokojowe marsze. W kolejnych dniach przerodziły się one w największe od 20 lat antychińskie wystąpienie. 

  Download this episode / kliknij, wysłuchaj (3 min)

Tymczasem w Polsce aktywny w marcu 1968 syjonista, uczestnik rozruchów ulicznych a obecnie marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz

 proponuje, żeby jechać na sportową zabawę do imperialnych Chin, które bezprawnie okupują Tybet, ale  Borusewicz o słowiańskim imieniu Bogdan chce zbojkotować uroczystą imprezę otwarcia.

Po 1068 roku Borusewicz cudem chyba tylko uniknął przeszkód ze strony żydowskiej Służby Bezpieczeństwa, wyemigrował udanie z Gdańska na Ziemie Wschodnie i nie dał się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim poznać z postawy nonkonformistycznej, szczęśliwie ukończył historię z teorią permanentnej rewolucji Trockiego (prawdziwe nazwisko Bronsztajn), więc nikt nie połączył nigdy z tą osobą antyrządowych napisów w sraczu biblioteki uniwersyteckiej, gdzie do dziś przebija z tynku na pierwszym piętrze:

              Spojrzyj Panie i rozważ,
              komuś tak kiedy uczynił:
              Czy kobiety mają jeść owoc swojego łona - pieszczone niemowlęta?
              Czy w Swiątyni Pańskiej ma się zabijać kapłana i proroka?

                            Lamentacje 2.20

Panie prezydencie Kaczyński, panie marszałku Borusewicz,

można się upominać o Prawa Człowieka w Chinach, ale najpierw imperialne Chiny muszą uwolnić podbite narody i kraje, Tybet jest jednym z nich.
Czy imperialny Związek Sowiecki usłuchałby się jednego Wałęsy i wyszedłby na dobre z Polski, Ukrainy i Litwy, gdyby przywódcy świata chcieli ograniczyć swoje poparcie dla pragnień wolnościowych Polaków, Ukraińców i Łotyszy tylko do symbolicznego wpisania się w sraczu do księgi kondolencyjnej na olimpiadzie w Moskwie?
Cóż ostanie się po waszych oświadczeniach?
Wołam o Wolność dla Tybetu.
Polak Klein (używane wcześniej nazwisko: Stan David Ligoń)
http://konserwa.blox.pl/2008/03/Wolam-o-Wolnosc-dla-Tybetu-imperialne-Chiny-musza.html

Zobacz powiekszenie  

  Fot. ARTURO MARI AP
Jan Paweł II i Dalajlama podczas spotkania w Watykanie. 28 października 1999

Poselství J. S. dalajlamy pražskému setkání 19. března 2008 
 
Rád bych využil této příležitosti, abych vyjádřil svou hlubokou vděčnost svému příteli Václavu Havlovi a členům iniciativy „Sdílená starost" za jejich zájem o nedávné smutné události v Tibetu a za jejich naléhání na čínské úřady, aby projevily zdrženlivost při demonstracích. Také děkuji vám za pořádání dnešní večerní vigilie v Praze.
Vzhledem k tomu, že mě čínská vláda obvinila z podněcování protestů v Tibetu, žádám, aby tato obvinění byla důkladně vyšetřena respektovanou komisí, která by zahrnovala i čínské představitele. Tato komise by musela navštívit Tibet, tradiční tibetská území vně Tibetské autonomní oblasti a také Ústřední tibetskou správu zde v Indii.
Má-li se mezinárodní společenství, a zvláště více než miliarda čínských občanů bez přístupu k necenzurovaným informacím dozvědět, co se v Tibetu doopravdy děje, bylo by nesmírně prospěšné, kdyby se do takového vyšetřování zapojili i představitelé mezinárodních médií.
Bez ohledu na to, bylo-li to skutečně záměrem či nikoliv, věřím, že v Tibetu, kde je tibetská identita neustále potlačována, dochází ke kulturní genocidě. V důsledků obrovských přesunů občanů netibetské národnosti do Tibetu, se z Tibeťanů stala nevýznamná kulturní menšina v jejich vlastní zemi. Výjimečné tibetské kulturní dědictví včetně jedinečného jazyka, zvyků a tradic se zvolna vytrácí. Čínská vláda neusiluje o jednotu národností, naopak, diskriminuje menšiny, včetně té tibetské.
Je všeobecně známo, že tibetské kláštery představují pokladnici tibetské buddhistické kultury a také hlavní střediska vzdělávání. Počet těchto klášterů, včetně počtu jejich obyvatel , je tvrdě omezován. V těch klášterech, které stále ještě existují, je zakázáno seriozně studovat tibetský buddhismus a dokonce i přijímání do těchto středisek vzdělávání podléhá přísné kontrole. Skutečná náboženská svoboda v Tibetu neexistuje. Ti, kteří si dovolí volat po trochu větší svobodě, riskují, že budou označeni za separatisty. V Tibetu neexistuje ani žádná skutečná autonomie, přestože tyto základní svobody jsou zaručovány čínskou ústavou.
Jsem přesvědčen, že demonstrace a protesty, které probíhají v Tibetu, jsou spontánním vyjádřením občanské nespokojenosti nashromážděné lety útlaku a jsou výrazem odporu vůči úřadům, které jsou netečné k postojům a vůli tibetské populace. Nevěřím, že další represivní opatření povedou k dlouhodobé jednotě a stabilitě, tak jak to prohlašují čínské úřady. Domnívám se, že nejlepším způsobem, jak postoupit vpřed, je řešit sporné otázky prostřednictvím dialogu. Jsem dlouhodobým příznivcem tohoto postupu a vážím si vaší podpory.
My jsme i nadále stoupenci střední cesty a usilujeme o dialog, abychom dospěli k vzájemně prospěšnému řešení tibetského problému.
Modlím se za vás a přeji vám vše dobré.

V Dharamsale 19. března 2008
dalajlama

21.03.2008    autor: Jeho Svatost dalajlama 

http://www.tibinfo.cz/clanek.php?id=609 ]

Tybet nemôže byť GULAG-om 21. storočia!   VYHLÁSENIE SZČPV

Napriek faktu, že relatívne celý svet upiera v týchto dňoch zrak k Tibetu, kde sa odohráva dráma svojbytnosti jedného z najchudobnejších národov Ázie –  azda trojmiliónovej populácie Tibeťanov, budhistických mníchov a chovateľov Jakov, ktorých od roku 1950 prevychováva na svoj obraz komunistická Čína, svet ostáva napodiv pokojný!

Možno je to tým, že tá hŕstka mierumilovných ľudí, ktorá obýva dva a polkrát väčšie územie ako je Francúzsko nemá na svojom území žiadnu ropu, len nebotyčnú krásu večne zamrznutých Himalájí a možno je to len dvojaký meter na humanizmus morálne kolabujúcej Európy a USA. Únia dokonca už v predstihu potvrdila, že nemieni bojkotovať OH v Číne, lebo na rozdiel od bojkotu OH v Moskve 1980 nevidí pre to dôvod! To tvrdí tá istá Európa, ktorá hlave Tibetu – Dalajlámovi udelila v roku 1989 Nobelovu cenu mieru. Možno je to zlý príklad, lebo Nobelovu cenu mieru udelili aj izraelskému teroristovi Menachemovi Beginovi, a ďalším vojnovým štváčom, ale vôbec nič to nemení na fakte, že Tibet ako čínsky GULAG je systematicky násilne komunizovaný veľkým bratom, ktorého „rodinné“ objatie pôsobí ako objatie Anakondy.

            V tejto situácii je nanajvýš udivujúce, že diplomacia SR si nevie rady s elementárnym počtárskym úkonom, ktorý s matematickou presnosťou konštatuje, že človek, ktorému Univerzita Komenského udelila čestný doktorát pri jeho návšteve SR v roku 2000 – teda Dalajláma, nemôže byť pôvodcom celého toho národného výbuchu nespokojnosti s čínskou okupáciou, ako to tvrdí komunistická propaganda ČĽR.  Pripomína to Mahátmu Ghándiho, ktorého koloniálne Anglicko obvinilo z podnecovania povstania proti mierumilovnému kráľovskému vykorisťovaniu!  (...) Svetové združenie býv.čs. politických väzňov  http://exclusiv.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?417581

sobota, 15 marca 2008
Man darf nicht Angst haben, die Wahrheit zu sagen - Nie trzeba się bać mówienia prawdy w oczy: David Duke, Jan Baran
David Duke speech in Flanders (II/II)
34:46
David Duke did a great speech in Flanders. He addresses the issues of heritage, Zionist-neocon media control and the war in Iraq.

David Duke is a very famous politician in the U.S. who promotes racial separation. In 1991 he ran for governor of Louisiana, 65 of the white population voted for him.

More about David Duke on his web site www.davidduke.com

http://pl.youtube.com/view_play_list?p=094AD397A1B9D23D

http://www.youtube.com/view_play_list?p=693B4DA0E8B75B77

----- Original Message -----
From: Jan Baran
Sent: Saturday, March 15, 2008 10:44 AM
Subject: David Duke (2.cast ) konecne sa niekto neboji povedat pravdu !!!

http://www.youtube.com/watch?v=ccI9RsvOYuU&feature=related

piątek, 14 marca 2008
Na čele s KSČ a ŠtB do NATO a EÚ - k novým svetlým zajtrajškom!
Späť na stránku doplnené údaje

Naši najobľúbenejší - zapísaní vo zväzkoch ŠtB
Na čele s KSČ a ŠtB do NATO a EÚ - k novým svetlým zajtrajškom!
Zápas o morálnu a spravodlivejšiu spoločnosť sme totálne prehrali v celej postkomunistickej Európe. Vinu na tom ma aj západna spoločnosť, ktorá ignoruje zločiny komunizmu a zaujíma sa len o zločiny fašizmu. Boh nás ochraňuj pred návratom socializmu do Európy v maskovanej a skrytej forme.

<>Niekoľkonásobný expredseda vlády SR, zástanca hrubej čiary a odporca lustračného zákona.
Příjmení, jméno
Narozen(a)
Bydliště
Typ spolupráce
Evidující správa STB
Krycí jméno
Svazek
Mečiar Vladimír
26.07.1942

Důvěrník
Centrála SK + Bratislava
Doktor
31048
<>Exriaditeľ SIS, podozrivý zo zneužívania právomoci verejného činiteľa, organizovania únosu syna býv. prezidenta M. Kováča. Po J. Majskom Jeden z najbohatších ľudí v SR.
Příjmení, jméno
Narozen(a)
Bydliště
Typ spolupráce
Evidující správa STB
Krycí jméno
Svazek
Lexa Ivan
18.08.1961

Důvěrník
Centrála SK+Bratislava
Alex
33678

<>Exprexident SR, spoluprácu s ŠtB mal priamo v náplni práce ako Krajský tajomník ONV v Košiciach na základe tajnej smernice MV ČSSR o inštrukciách pri realizovaní akcie ŠtB "Norbert".
Příjmení, jméno
Narozen(a)
Bydliště
Typ spolupráce
Evidující správa STB
Krycí jméno
Svazek
Schuster Rudolf
04.01.1934

Důvěrník
Košice

9330

<>Bývalý minister zahraničných vecí SR. Ako jediný "vhodný" kandidát tzv."pravicovej " koalície kandidoval v roku 2004 na prezidenta SR.
Příjmení, jméno
Narozen(a)
Bydliště
Typ spolupráce
Evidující správa STB
Krycí jméno
Svazek
Kukan Eduard
26.12.1939

Důvěrník
Centrála
Skopec
9002
<>Bývalý minister zdravotníctva SR a súčasne úspešný podnikateľ.
Příjmení, jméno
Narozen(a)
Bydliště
Typ spolupráce
Evidující správa STB
Krycí jméno
Svazek
Zajac Rudolf
09.02.1951

Důvěrník
Centrála SK + Bratislava
Zwerg
33515

<>

Příjmení, jméno
Narozen(a)
Bydliště
Typ spolupráce
Evidující správa STB
Krycí jméno
Svazek
Čarnogurský Ivan
27.05.1933

Agent
Centrála SK + Bratislava
Inžinier
20275
Čarnogurský Ivan
27.05.1933

Tajný spolupracovník
neurčeno
Inžinier
20275

(...)

http://www.szcpv.org/04/stb.html

poniedziałek, 10 marca 2008
Žiadosť o prijatie zákonov na odstránenie diskriminácie občanov násilne odvlečených do pracovných táborov v býv. ZSSR

SVETOVÉ ZDRUŽENIE BÝVALÝCH  ČESKOSLOVENSKÝCH POLITICKÝCH VÄZŇOV
               So sídlom v Slovenskej Republike
Nám. Sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad
Tel:++421 52 7722626, ++421 903 142771
                                    email:
szcpv@szcpv.org
                                       http://www.szcpv.org

IČO: 37796542   DIČ:  2021593816     

Národná rada Slovenskej  republiky
Námestie Alexandra Dubčeka 1
812 80 Bratislava 1

Naše č. SZ -060/08                   Poprad 10.3.2008

Vec:    Žiadosť o prijatie zákonov na odstránenie diskriminácie občanov násilne odvlečených do pracovných táborov v býv. ZSSR

-1. Návrh na prijatie zákona na poskytnutie jednorázového finančného príspevku občanom
      násilne odvlečeným do pracovných táborov v býv. ZSSR, pozostalým manželkám
      a priamym príbuzným po týchto osobách
-2. Návrh novelizácie zákona č. 274/2007 Z. z z 18.mája o príplatku k dôchodku politickým
      väzňom
 Vážení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, aj po nedávnom prijatí antidiskriminačného  zákona v Slovenskej republike naďalej pretrváva diskriminácia obetí komunizmu a to najmä občanov násilne odvlečených do pracovných táborov – tzv. Gulagov v býv. ZSSR. Táto diskriminácia je zjavne v nesúlade aj  s obsahom a zmyslom zákona č. 125/1996 Z.z o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému a podrobne ju analyzujeme na našej internetovej stránke v rubrike právo a zákony.
http://www.szcpv.org/04/pravo.html
V roku 2001bol v Českej republike prijatý zákon č. 261 Sb. o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních tábor.
 Ako je zrejme z názvu zákona, táto zákonná norma sa vzťahovala na tri špecifické skupiny. Konkrétne na účastníkov II, odboja, násilne nasadených na nútené práce, obete holokaustu a účastníkov III. odboja.
 Slovenská republika ako nástupnícky štát ČSFR problematiku odškodnenie bývalých čs. občanov riešila diametrálne odlišne a  s oveľa nižšou výškou poskytnutého peňažného príspevku
· V roku 1999 NR SR prijala zákon č. 305/1999 Z.z o zmiernení niektorých krívd osobám  deportovaným do nacistických koncentračných táborov (obete holokaustu) a zajateckých táborov
· 31.1.  2001 zákon č.105/2002 Z.z o poskytnutí jednorázového finančného príspevku príslušníkom československých alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939-1945
· 9. 7.2002 zákon č. 462/2002 Z.z o poskytnutí jednorazového finančného príspevku politickým väzňom
· 1.12.2004 zákon č. 726/2004 Z.z o poskytnutí jednorázového peňažného príspevku osobám zaradeným v rokoch 1948-1954 do vojenských táborov nútených prác a pozostalým manželkám po týchto osobách
· 20.9.2007 zákon č. 467/2007Z.z , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 726/2004 Z. z o poskytnutí  jednorazového peňažného príspevku osobám zaradeným v rokoch 1948 až 1954 do vojenských táborov nútených prác a pozostalým manželkám po týchto osobách v znení zákona č. 612/2005 Z. z.
Z uvedeného postupu a priority odškodňovaných skupín, je zrejme, že obete stalinistických Gulagov sú úplne ignorované.

 Obdobný postup bol aj pri prijatí zákona o príplatkoch k dôchodkom pre obete komunizmu. V Českej republike umožňuje zákon č. 198/1993sb. O protiprávnosti komunistického režimu riešiť problematiku účinného odškodňovanie obetí komunizmu nariadením vlády.
·  NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. září 2005 č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální
· Až 18. mája 2007 MR SR s účinnosťou od 1.1.2008 prijala NR SR zákon č. 274/2007 Z.Z o  príplatku k dôchodku politickým väzňom
Zákon č. 274/2007 Z.z. priznával nárok na dôchodok občanovi, ktorý bol v býv. v Československu väznený min. 3 mesiace ale občanovi, ktorý bol 8 rokov ako politický väzeň v oveľa ťažších podmienkach v Gulagu ho nepriznáva.

  Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov, ako potvrdzujeme v prílohe,  viackrát upozorňovalo podanými žiadosťami prekladateľov zákona ako aj poslanecké kluby NR SR na pokračujúcu diskrimináciu obetí komunizmu  z radov obetí násilne odvlečených.  Žiaľ naše žiadosti neboli akceptované rovnako ako žiadosť odoslaná prezidentovi SR aby vetoval zákon č. 274/2007Z.z.
 Násilne odvlečeným jednoznačne prináleží štatút politických väzňov. Niektorí z už mála žijúcich prežili aj vyše osem rokov v týchto táboroch v neporovnateľne horších podmienkach ako politickí väzni v bývalom Československu a je potrebné zdôrazniť, že to bola práve býv. Československá vláda prezidenta Beneša, ktorá dala Stalinovi súhlas na odvlečenie občanov z územia Slovenska, čo de facto bol kolektívnej trest za existenciu Slovenského štátu v rokoch 1938-1945 a vojnová korisť pre Stalina.
Tí čo prežili majú podlomené zdravie s trvalými následkami. Žijú už len niekoľkí a zahrňujúc ako oprávnené osoby ich manželky a najbližších príbuzných ich počet by nemohol zaťažiť slovenskú ekonomiku, ktorá ako uvádzajú štatistiky vykazuje rekordný ekonomický rast. Paradoxne väčšina zákonov na odškodnenie obetí komunizmu bola prijatá v oveľa horších ekonomických podmienkach, z čoho je zrejme, že to nie je otázka ekonomiky ale etiky, morálky a ľudskosti.
 Ako povedal pán minister spravodlivosti JUDr. Štefan Harabín, v súvislosti s pripravovaným návrhom na odškodnenie obetí holokaustu, tieto obete chce odškodniť ešte kým neumrú. Tzv. odškodnenie násilne odvlečených prijatím zákona č. 319/1991 Z.z bolo v porovnaní s odškodnením týchto obetí len symbolické a od roku 1991 sa na tieto obete úplne zabudlo ako keby neexistovali.

Od prijatia zákona č. 319/1991 o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií zo dňa 11. júla 1991 nebol v Slovenskej republiky prijatý ani jeden zákon, ktorý by sa zaoberal problematikou násilne odvlečených občanov.

             Apelujeme v mene týchto obetí, ktorých počet sa z dôvodu vysokého veku znižuje, o odstránenie uvedenej diskriminácie  a žiadame o  novelizáciu uvedených zákonov resp. prijatie nových, ktoré by za rovnakých podmienok riešili problematiku odškodnenia a zmiernenie krívd o oblasti sociálnej občanov násilne odvlečených a ich priamych príbuzných.

            Veríme, že Slovenská republika ako členský štát EÚ bude v súlade s dodržiavaním základných ľudských práv garantovaných dohovorom a v duchu sociálnej starostlivosti o obete komunizmu  prijímať zákony ktorá nebudú diskriminačné a nespravodlivé.

 Prílohy.

1.      Žiadosť o doplnenie návrhu zákona poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Rafaela RAFAJA a Jána SLOTU  zo dňa 26.3.2007
 2. Dnes sk. Politickí väzni považujú zákon o príplatku za diskriminačný
žiadosť prezidentovi SR. http://dnes.atlas.sk/z-domova/94363/

http://www.24hod.sk/clanok-31653-Politicki-vazni--sa-obracaju-na-Gasparovica.html

Na vedomie:  Poslanecké kluby NR SR,

prekladatelia zákona č. 274/2007Z.z, poslanci NR SR J. Slota, R. Rafaj,

KANCELÁRIA PODPREDSEDU VLÁDY SR PRE VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ, EU. ZÁLEŽITOSTI, ĽUDSKÉ PRÁVA A MENŠINY (KPPV)

                                                                        úctou   

              Marián Dudinský                                 František  Bednár
predseda  Sekcie násilne odvlečených     predseda SZČPV        

 

Diskriminacia obcanov nasilne odvlecenych  do pracovnych taborov v byv. ZSSR 
  Príloha : ziadost
  S uctou
  Za SZCPV
  F. Bednar

 NRSR10.3.pdf
106K
Herunterladen

http://groups.google.de/group/sowa-frankfurt/browse_thread/thread/80423da1fb61e5bf

niedziela, 09 marca 2008
Z rokovania Rady Únie mužov Slovenska - Hnutie pre rodiny: Rada sa zoberala izoláciou detí od mužov - učiteľov v školstve

Proud To Be Slovakian 

Únia mužov Slovenska - Hnutie pre rodiny
tel. +421 48 41133632, +421 904 946148, lotbalvin@mail.t-com.sk

Vyhlásenie zo zasadnutie Rady dňa 1. marca 2008 v Banskej Bystrici:

1. Rada sa zoberala izoláciou detí od mužov - učiteľov v školstve

Katastrofálne následky výchovy detí bez učiteľov sú kompetentným ľahostajné už 18 rokov!
Kto investuje radšej do zavedenie eura ako do zdravia deti? Pre koho je zavedenie eura dôležitejšie ako deti?
Z rokovania Rady Únie mužov Slovenska - Hnutie pre rodiny dňa 29.02.2008.

V prílohe Vám posielame články pána Mirona Zelinu. Pán Miron Zelina je jediný, ktorý na základe upozornení Ing. L. Balvína pochopil následky izolácie detí od mužov, učiteľov v školstve. Zároveň upozorňujeme, aby ste si všimli, že články v SME síce zverejňujú problém, ale svojim obsahom a záverom problém zľahčujú ... Sú písané typicky konšpiračne tak, že čitateľ sa síce dozvie o probléme, ale na základe štylizácie a záverov nadobudne presvedčenie, že mrzačenie detí izolovaním od mužov je iba akýsi nepodstatný problém. Účelom tohto článku je dosiahnuť to, aby široká verejnosť následky izolácie detí dala na rovnakú alebo nižšiu úroveň, ako sú následky vŕtania sa malého dieťaťa špinavým palčekom v nošteku. Takto si masmédiá, politici, právnici, mimovládne či utajované organizácie a kompetentní vyrábajú alibi pre prípad, že by boli obvinení  za páchanie najrozšírenejšieho zločinu proti ľudskosti na deťoch - izolácii detí od mužov, najmä od učiteľov a otcov.

Predseda a zakladateľ našej organizácie Ing. Lubomír Balvín pochádza z učitelskej rodiny. Sám je pedagóg.
Už 18 rokov upozorňuje Ministerstvo školstva Slovenskej a Českej republiky, politikov, rektorov Vysokých pedagogických škôl a rodičov na izoláciu detí v rodine a školách od mužských vlastností ľudstva. Už učitelia národov od Konfucia, Sokrata až po Komenského upozorňovali, že dieťa od približne šiestich rokov patrí školstvu. V dobe rozvoja civilizácie ľudských mozgov nikoho ani nenapadlo, že by v škole a rodinách mali vládnuť ženy. Preto Komenský tým jednoznačne mal na mysli, že budovanie civilizácie je možné zabezpečiť iba mužskou výchovou detí v školách a rodinách. Správnosť tohto tvrdenia dokazuje Ing. Balvín vychovanosťou ci nevychovanosťou vládcov Rímskej riše, Európskych štátov ale aj Čínskej civilizácie. Zistil, že počas niekoľkotisícročnej histórie ľudstva
- tí vládcovia, ktorí boli vychvovávaní podľa Konfucia, Sokrata či Komenského zabezpečovali ľudstvu napredovanie, evolúciu
- tí vládcovia, ktorí boli vychovávaní v izolácii od mužov, učiteľov a otcov spôsobovali ľudstvu nekonštruktívne násilie, zbytočné utrpenie, demoralizáciu, úpadok, genocídu
  v ovládanom regióne.

Žiaľ už 18 rokov na naše upozornenia kompetentní politici, ministerstvá, rektori škôl neodpovedajú. Katastrofálne následky izolácie detí od mužských kladných hodnôt totálne ignorujú. Dokonca sme sa stretli aj s posmechom. Napríklad na upozornenie na následky izolovania detí v školstve od mužov pani učiteľkou na Konferencii vo Zvolene minister školstva reagoval posmešným výrokom v tom duchu, že chápe pani učiteľky, keď im chýbajú v školstve muži a že ich príde rád navštíviť. Nie je to náhoda. Izolovanie detí od otcov je dlhodobo plánované a intenzívne realizované najmä od roku 1945. Realizátori tohto najnebezpečnejšieho zločinu na deťoch sa opierajú o rôzne bulvárne pseudovýzkumy. Svoje úmysly izolovať detí od mužov obhajujú napríklad nesprávnym vyhodnocovaním príčin vzniku II. svetovej vojny. Pred verejnosťou zatajujú, že čelní predstavitelia fašizmu a nacizmu boli indivídua v detstve izolované od otcov, prípadne deti vyrastajúce v rodinách s tzv. "podpapučovými otcami". Zatajuje sa, že prevážnu časť podpory vo volbách dostali fašisti od voličiek. Nezverejňuje sa, že nejlepší propagátori Hitlera a fašistickej ideológie boli ženy. To samozrejme neospravedňuje mužov, ktorí sa nechávajú zmiasť a páchajú zločiny.

Najťažší zločin proti ľudstvu je bránenie mužom, učiteľom a otcom vo výchove detí už tri generácie! Najväčšou zbabelosťou a nezodpovednosťou dnešných mužov je, že sa nebránia a dobrovolne sa vzdávajú výchovy detí v školstve a rodinách. Je potrebné, aby kompetentní boli za 18 rokov neriešenia kobercového mrzačenia detí izolovaním od otcov potrestaní! Upozorňujeme, že všetci pedofili zmrzačili iba nepatrný počet detí a sú za to stíhaní a trestaní. Často na základe poloprávd alebo úplne vymyslených dôkazov . Zločinci, čo jasne a dokazateľne mrzačia kobercovým spôsobom všetky deti majú byť televíziou neďalej utajovní a nepotrestaní?

Vyzývame, zastavte izoláciu detí od polovice ľudstva! Upozorňujeme, že chlapec, ktorí je nútený žiť od narodenia do dospelosti v prostredí izolácie od polovice ľudstva stáva sa poločlovek! Dieťa, ktoré je nútené žiť v prostredí bez dospelých jedincov oboch pohlaví sa stáva zvieraťom! Žiadame kompetentných, aby sa prestali iba priživovať na trestoch a imunite zločincov ! Žiadame kompetentných a všetkých ľudí, aby začali odstraňovať výrobcov a výrobne asociálnych živlov z malých detí! Deti a ľudstvo zachránime izoláciou predstaviteľov a realizátorov ideológie, ktorá izoluje deti od mužov, učiteľov a otcov!

Už to vidíme ako odpovedá množstvo ľudí, ovládaných antievoločnou propagandou. Bojíme sa. Doba je ťažká. Zosmiešnia nás. Vyhodia nás z práce, z bytu. Budú nás šikanovať, prenasledovať, mučiť hladom a bezdomovectvom. My všetkým, predovšetkým mužom odpovedáme slovami hrdinu a obrancu Banskej Štiavnice pred Tureckým vojskom. Keď sa vyberal do čela vojska proti Turkom, jeho žena sa mu hádzala okolo krku a vravela mu:" Nechoď, nechcem ťa stratiť!" A on jej odpovedal:
"Moja najmilovanejšia žena. Muž nemá na výber. Buď padne v boji pri obrane rodiny a detí a tak ostane v ich očiach pozitívnym vzorom, alebo ostane doma a padne ako zbabelec v očiach ženy, detí a bude im na celé generácie na posmech a zlým príkladom. Ja nemôžem žiť ako zbabelec na posmech deťom!" Odišiel a padol. Ale jeho zásluhou oslabené vojsko Turkov Banskú Štiavnicu nikdy nedobili. V očiach detí, ich potomkov, ostal večne živým príkladom. Štiavnica a celé Slovensko ho oslavujú ako hrdinu. Pre mnohých sa stal vzorom v evolučnom boji, kde viťazia gény iba toho muža, ktorý si uvedomuje, že nestačí iba splodiť, ale je potrebné aj ochrániť svoje gény. A to aj s nasadením života. Veď gén je to najdôležitejšie čo máme.

Želáme, nech Vám pri ochrane detí pomáha Sila najvyššia!

Dušan Olle
Rada a Výkonný výbor
Únia mužov Slovenska - Hnutie pre rodiny

Marcela Vetráková
predsedkyňa Klubu žien a matiek pri ÚMS - HPR

2. Rada sa zaobera blížiacimi sa oslavami MDŽ a fašizmu v SR
     Rada poverila predsedu Ing. Balvína vypracovaním textu k MDŽ a fašizmu v SR

3. Rada sa prihlásila k prijatiu spoločnej meny EU na Slovensku, ale odmietla plnenie kritérií na prijatie eura.
     Zároveň ale odmietla prijatie eura takým spôsobom, ktorím budú opäť podvedené a okradnuté rodiny. Odmietame výmenu našej posilňujúce meny za oslabujúce euro! Odmietame plnenie kritérií na prijatie eura peniazmi v štátnom rozpočte, ktoré boli získané ožobračením rodín zatvorením nebankových subjektov Horizont, B.M.G., Drukos, B.D.V., AGV ... Odmietame plnenie kriterii peniazmi zo štátneho rozpočtu, ktoré boli nadobudnuté genocídou mládeže a z otrockej práce na nerodenie zvedených žien!

4. Rada ÚMS-HPR odsúdila a žiada potrestať 
a) označovanie otcov za únoscou vlastných detí
b) doslovné masmediálne polovačky na zvyšky vynikajúcich otcov, ktorí nasadzujú životy na záchranu svojich detí pred protirodinnou štátomafiou
c) za totálnu diskrimináciu otcov protirodinnými štátnymi a mimovládnymi organizáciami, ktoré ženy navádzajú a podporujú v únosoch miliónov detí  vlastným otcom, babičkám, dedečkom a ostatným príbuzným s cieľom vyrobiť z nich to isté, čo vyrábali protirodinné gerily v Kuřimi u Brna.

5. Rada ÚMS-HPR protestuje proti polovačkám na chlapcov a mužov za posielanie SMS správ so sexuálnym obsahom mladým dievčatám. Títo muži sú podstane morálnejší ako televízie, ktoré dennodenne deťom od narodenia až do dospelosti po obede, t.j. v v čase keď rodičia sú v zamestnaní ukazujú miliónom detí tak demoralizujúce programy, že autori SMS správ divčatám sú proti nim v skutočnosti puritáni. Napríklad v Paneláku na TV JOJ
    28.2.2008 bola maloletým deťom odvysielaná pantomíma takej súlože, že autori v polnočných programov sú proti tomu iba amatéri! Čerešničkou na perverznej sexuálnej scéne bolo označenie ako program pre deti od 12 rokov! Upozorňujeme, že ukazovanie súloží v poobednajších hodinách je
    plánované. Má odpútávať chlapcov od rozvoju myslenia a tým znížiť IQ chlapcov novej generácie na úroveň dievčať. Cieľom je aj to, aby vždy pri súloži bola iniciatívnejšia žena alebo inak orientovaný občan. Tým sa implantuje už malým deťom do povedomia, že žena, inak orientovaný občan je nadradený nad heterosexuálneho muža a ženu.

6. Rada ÚMS-HPR vyjadruje značné znepokojenie nad kresťanskými cirkvami, ktoré tu uvedené nekresťanské zločiny na rodinách, deťoch,  otcoch, mužoch, matkách iritujú iba k formálnemu alebo žiadnemu protestu či odsúdeniu. Žiadame církvi, aby sa nepodrobovali zaháňaniu  kresťanských prejavov iba do kostolov. Žiadame církvi, aby boli nápomocné mužom a otcom pri organizovaní záchrany kresťanstva, ľudstva a najvyspelejších genov s
                  Y !

Ing. Lubomír Balvín
predseda Rady a VV
Únie mužov Slovenska - Hnutie pre rodiny

http://www.sme.sk/c/3753494/deti-v-skole-potrebuju-vzor-muza-aj-zeny.html

Deti v škole potrebujú vzor muža aj ženy

O úlohe muža v školstve hovoríme s vysokoškolským pedagógom a psychológom MIRONOM ZELINOM.

Pedagogické odbory vysokých škôl sú takmer na devä desiat percent obsadené ženami. Neškodí nášmu školstvu vysoké zastúpenie žien?

"Najhoršia situácia (...).

http://groups.google.de/group/sowa-frankfurt/browse_thread/thread/42afe6e3e194f911

sobota, 08 marca 2008
Jaromír Štětina, senátor: Počet podpisů petice www.zrusmekomunisty.cz přesáhl 75 000

75 237

To, že už pětasedmdesát tisíc lidí  žádá zákonodárce, aby přijali právní normu, která by zakázala propagaci nacismu a komunismu, je velmi zavazující. Občané vyjádřili svůj názor s tím, že "komunisté v naší zemi jsou stejným ohrožením demokracie, jako byli kdysi nacisté. Patnáct let po listopadu 1989 usilují o získání moci, aniž by alespoň vyjádřením lítosti a omluvou přispěli k tomu, aby se náš národ vyrovnal se svou komunistickou minulostí. Nezřekli se symbolů a názvu, které pro tisíce občanů znamenaly smrt a pro statisíce vyhnání, ztrátu svobody, majetku, půdy či zaměstnání nebo zákazy studia. Trvá-li KSČM na názvu "komunistická", trvá tím na třídním boji, diktatuře proletariátu a omezení vlastnických práv občanů jako na ideologii, kterou je třeba uskutečnit v praxi. Pak je nutné požadovat vyloučení KSČM z demokratické soutěže politických stran. S úctou k památce zničené země a statisíců zmarněných životů spoluobčanů žádáme poslance a senátory, aby přijali právní normu, která by zakázala propagaci nacismu, komunismu a fašismu v názvech a programech politických stran. Vyzýváme Vás, ve jménu budoucnosti, zakažte symboly diktatury!" Na nejbližším zasedání pléna Senátu, které začíná 19. března, bude proto projednáván návrh právní normy, která považuje propagaci nacismu a komunismu za trestnou.

http://de.groups.yahoo.com/group/kulturzentrum/message/1404

Vzbura mužov. Koruna tvorstva v ohrození Dnes je sobota 8. marca 2008. Meniny má Alan, Alana.
 Príloha Víkend
Vzbura mužov. Koruna tvorstva v ohrození

Domicil článku:
Autor(i): Jožo T. Schön

00:00, 7. 3. 2008, čítané 500x, počet diskusných príspevkov 1, HN.HNONLINE.SK

Muž s nápojom. Snímka: Treehugger Túžia zmeniť svet, odmietajú však vystúpiť z anonymity. Boja sa, že ich spoločnosť vysmeje.

Sú tichí, vzdelaní, distingvovaní a nepriebojní. Pracujú na významných postoch a nikdy nepoložili na svoju nežnejšiu polovičku ruku. Napriek tomu sa doma stali otrokmi. Mnohí si totiž vybrali za svoje životné partnerky dominantné matróny, ktoré im urobili zo života peklo.

Ľubomír Balvín je malý chlapík iba na prvý pohľad. Je šéfom Únie mužov Slovenska a členom a sympatizantom jediného mužského spolku na Slovensku. Mužom radí, aby svoju ženu nikdy neudreli. O slovenských mužoch však hovorí dvojzmyselne. Podľa neho sú Muži a muži. Tí druhí majú s tými prvými podľa neho spoločné len pohlavie.

Spoločnosť  kat
Prvý Muž na Slovensku je ostražitý a podozrievavý voči politikom aj novinárom. Lezú vraj ženám pod sukne a predsedu verejne zosmiešňujú. V minulosti sa práve Balvínovi podarilo presadiť v parlamente zopár zákonov, ktoré čiastočne postavili mužov a ženy na jednu úroveň, presadil Deň matiek a Deň otcov, zabránil prijatiu zákona o sexharašmente a ateistickým feministkám prekazil plán kastrovať príliš plodných mužov, vypracoval základy predmanželskej a manželskej zmluvy...
"Ide o to, aby v rodine mal vždy posledné slovo muž," hovorí v súvislosti s vlastným návrhom manželskej zmluvy. To všetko sám len s hŕstkou mužov okolo seba. Pritom nezabudne povedať, že desiatky feministických organizácií sú dotované štátom a prostriedkami z neznámych zdrojov, jeho združenie však doteraz nedostalo ani halier.

"Sme tu, či sa to niekomu páči alebo nie, pretože táto spoločnosť gilotínovala hlavy mužov," hovorí. "Napriek tomu, že sme dennodenne zastrašovaní a zosmiešňovaní." Členovia a prívrženci Únie mužov sú naozaj na verejnosti zastrašovaní, na rozdiel od slovenských feministiek. Pravda však je, že ak sa ocitne muž v problémovej situácii, na Slovensku neexistuje organizácia, ktorá by mu pomohla.
"Pomáhame mužom týraným ich manželkami," reaguje. "Mužom treba vrátiť postavenie, ktoré si zaslúžia. Musia sa však stať naozajstnými mužmi," upozorňuje.

Zakázaný sex
Balvín vzápätí hovorí o prípade zo svojej poradne, pri ktorom sa od hrôzy ježia na hlave vlasy. Manželka s dospelými synmi priväzovala v noci svojho muža k radiátoru, aby ho prešli chúťky na manželský sex. K nohám mu položila dve misky - jednu s jedlom a druhú s vodou. Keď sa raz vyslobodil z povrazov, bodla ho kuchynským nožom do hrudníka. Muž sa síce z ťažkého zranenie pozviechal, dokonca si dokázal nájsť novú partnerku a ako správny muž zasadil strom a postavil dom, jeho bývalej manželke sa však nič nestalo. Bránila sa proti pokusu o manželské znásilnenie. "Ktorý muž by išiel na políciu sťažovať si, že ho manželka mláti a týra," pýta sa Balvínov spoločník, ktorý združenie mužov pred rokmi zakladal. Je už starší, rovnako distingvovaní, celý čas pozorne počúval svojho predsedu a starostlivo si niečo zapisoval do miniatúrneho bloku.

"Bol som, prosím pekne, na spoločensky dôležitej výstave, z ktorej som sa vrátil neskoro v noci," zapája sa do rozhovoru. "Manželka sa na mňa vyrútila, bila ma mucholapkou a potom kusom železa. Prosím pekne, všetky zbrane som jej vytrhol z ruky, odsotil ju od seba, ale neublížil som jej. Potom ma chcela zatvoriť, prosím pekne, do pivnice."

Aj tento distingvovaný muž, ktorý v každej vete použije slovíčko prosím pekne, si vytrpel peklo. Vo svojom živote mal dva domy a dve manželky. Manželky ho vraj pripravili nielen o domy, ale aj o zdravie.
"Feminizované súdy sa, samozrejme, postavili na ich stranu," tvrdí. Dokonca aj vlastná dcéra zavrhla otca, o ktorú s druhou manželkou niekoľko rokov úporne bojoval. "A to, prosím pekne, len preto, že jej za odmenu sľúbila dom, o ktorý ma dostala," dodáva smutne. Tento muž, podobne ako mnohí iní, nechce zverejniť svoje meno. V minulosti patril v Banskej Bystrici k miestnej elite, je vysokoškolsky vzdelaný, pôsobil na významných miestach. O jeho manželskom trápení vie len úzky okruh mužov z únie. Balvín tvrdí, že podobné problémy by vyriešila manželská zmluva, ako ju pripravila únia. Posledné slovo by mal mať muž.

Život pod psa
Nikto netuší, koľko mužov je týraných svojimi manželkami. Podobne ako muži aj ženy týrajú svojich manželov skoro výlučne medzi štyrmi stenami, v bezpečí domovov. Dušan Olle je typický slovenský týraný muž. Bývalý samostatný ekonomický pracovník v istom bratislavskom podniku býva v malom domčeku v Kolte pri Nových Zámkoch, kam sa presťahoval pred dvoma rokmi. Bez priateľov a ženy. Útly mužíček, zarastený, vycivený a chorľavý, je už niekoľko rokov evidovaný ako psychiatricky pacient. "Aj muži trpia po rozvode," hovorí akoby na ospravedlnenie. Jedným dychom však dodáva, že je rád, že druhé nevydarené manželstvo má za sebou. Hovorí, že bývalá manželka ho okrádala, klamala a psychicky týrala. "Pokúšala sa ma aj biť, ale ja mám silu, aj keď na to nevyzerám, nemyslite si, " presviedča ma pri železnej bráničke svojho domčeka. Jeho manželka bola právnička. "Vždy, keď ma napadla, bránil som sa. Akou silou útočila, takou som sa jej násiliu bránil," tvrdí. "To je predsa zákon fyziky."

Olle sa však svojím spôsobom vymyká z obrazu typického týraného muža, ktorý nechce vystúpiť z anonymity. Už nemá čo stratiť. Za čo bojoval na súdoch dlhé roky, už stratil. Svojho syna. "Vyhlásila ma za blázna, ktorý by syna zabil, potom tvrdila, že nie som schopný ho vychovať. Pritom si ho odo mňa nechala urobiť, potom ma odvrhla." Aj podľa Dušana sú rozvody na Slovensku vopred nalinajkované, v 95 prípadoch súdy zveria dieťa matke. Dušan sype jednotlivé paragrafy ako z rukáva, za tie roky sa mnohému zo súdnictva priučil. Jeho znalosti mu však nepomohli. Tvrdí, že v súdnom spore o dieťa proti nemu stáli výlučne ženy, jeho boj bol dopredu prehratý. Požiadal dokonca o pomoc aj ombudsmana. Ochranca ľudských práv konštatoval, že v jeho prípade nebol porušený žiadny zákon. Už požiadal o pomoc aj medzinárodný súd, ten ho zaviazal mlčanlivosťou. "Ide mi o spravodlivosť," vysvetľuje. Svojho syna nevidel už takmer 8 rokov. Vraj sa vyučil za murára a predtým musel trikrát vymeniť základne školy. Na rozlúčku hovorí, že muži v tomto štáte nemajú žiadne práva. Pretože o svojom utrpení mlčia. "Ja sa nehanbím a nemlčím, ale ani tak sa nič nedeje."

Slzy a plač
Stredoškolského učiteľa vymkla manželka pred niekoľkými rokmi z vlastného bytu. Bola v ňom zatvorená so svojím milencom. Učiteľ odišiel bývať matke. Nepatrí sa, aby sa išiel sťažovať na políciu. Ešte vy ho vysmiali. S pánom učiteľom sedíme v zborovni. Najskôr mu nie je príliš do reči. Do miestnosti neustále nazerajú jeho kolegovia. "Sú zvedaví ako ženy," reaguje podráždene . O niekoľko minút neskoršie však hovorí. Bývalá manželka ho niekoľkokrát fyzicky napadla. Pri tejto myšlienke sa ho ešte aj dnes zmocní bezmocná zlosť. "Keby som jej jednu utabačil, mohol byť svätý pokoj," uľahčuje si na duši.

Predseda Balvín mu však odušu radil, aby sa neznížil k násiliu, pretože sa všetko môže obrátiť proti nemu. On chcel bojovať inak. Postavil sa zoči-voči ženskému tribunálu. Proti nemu stáli štyri ženy, ktoré mali rozhodnúť o osude jeho dcéry. Bývalá manželka, jej advokátka, kolízna opatrovateľka a sudkyňa. Na ich návrh musel absolvovať psychologické vyšetrenie, či je vôbec schopný postarať sa o dcéru. Muž, ktorý má pedagogické vzdelanie a 30-ročnú prax v škole a zo všetkých síl bojoval o svoju dcéru, sa musel podrobiť vyšetreniu - u psychologičky. Jej odborný posudok znel prekvapujúco. Nízky záujem o výchovu dieťaťa. Nevedel, či sa má smiať alebo plakať. Napokon sudkyňa uznala, že dcéra sa môže s otcom stýkať. Bývalá manželka sa mu za to pomstila. Na jej pokyn volal do školy jej partner, ktorý sa pokúšal učiteľa zosmiešniť. "Pýtal sa ma, prečo som ho neprišiel vyšibať, kedy budeme mať rande, jednoducho chceli so mňa urobiť homosexuála," spomína. Telefonáty prestali až po tom, keď si zmenil telefónne číslo.

Zázraky sa konajú
Aj mladý uhladený muž z Bratislavy je poznačený životom s dominantnou ženou. Aj tento muž sa s buldočou energiou pustil do nerovného boja s manželkou a so súdmi.
"Na Slovensku je úplne bežné, že feminizované súdy sú na strane žien, muž proti nim má len skromné vyhliadky na úspech. Aj tohto muža žena niekoľkokrát napadla. Muž prekonal ostych a prípad nahlásil na políciu. Do dnešného dňa mu bývala partnerka prekazila asi 100 stretnutí s 12-ročným synom, zažaloval ju za marenie súdneho rozhodnutia. Prvostupňový súd jeho žalobu zamietol, na druhostupňovom sa stal zázrak. Jeho bývalú partnerku odsúdil na zaplatenie pokuty 10-tisíc korún. "Ide asi o prvú lastovičku, ale ja tvrdím, že aj slovenskí muži môžu bojovať za svoje práva," usmieva sa. "Nikto mi nepomohol, sám som si naštudoval zákony a vybral som sa na cestu pokusov a omylov. Bojujem 10 rokov a celkom sám," prízvukuje. Tento muž chce v krátkej budúcnosti založiť na Slovensku združenie na ochranu práv mužov. Únia mužov Slovenska sa mu zdá tak trocha extrémistická. Aby však svoje združenie mohol založiť, potrebuje ešte dvoch mužov, ktorí boli v minulosti týraní od svojich manželiek. Aj keď Ľubomír Balvín tvrdí, že na Slovensku je týraných 97 percent mužov, tento muž nevie ďalších dvoch do svojho združenia zohnať...


Ak sa vám článok páčil, pošli na vybrali.sme.sk podporte ho na vybrali.sme.sk

http://hn.hnonline.sk/c1-23137810-vzbura-muzov-alebo-koruna-tvorstva-v-ohrozeni

 
----- Original Message -----
Sent: Saturday, March 08, 2008 8:24 AM
Subject: MDŽ je oslava degeneracie ludstva prijatim ideologie feminizmu

UMS Vzbura mužov Príloha Víkend,HN Schon 0708.doc
99K
Herunterladen

http://groups.google.de/group/sowa-frankfurt/browse_thread/thread/26bb01b5232d145

Posielame Vám časť rozhovoru predsedu Únie mužov Slovenska - Hnutie pre rodiny s redaktorom Hospodárskych novín - Víkend.

----- Original Message -----
Sent: Saturday, March 08, 2008 8:24 AM
Subject: MDŽ je oslava degeneracie ludstva prijatim ideologie feminizmu

Posielame Vám časť rozhovoru predsedu Únie mužov Slovenska - Hnutie pre rodiny s redaktorom Hospodárskych novín - Víkend.
Upozorňujeme, že článok redigoval pán redaktor a formoval tak, že niektoré časti z poskytnutého rozhovoru môžu vyvolať nesprávny záver.
Napríklad v predmanželske a manželskej zmluve text jasne hovorí, že muž a žena, vstupujúci do manželstva si sami rozhodnú kto bude právnou hlavou rodiny, alebo chcú právne gilotínovanú ( bezhlavú ) rodinu. O funkcnosti týchto typov manžeľstiev a následkoch na deťoch by mali byť vopred objektívne poučení.
Muži sa neboja, ako sa pise v článku, ale musia byť opatrní pred presilou ohováračov, ktorým patria masmédiá. Zaujimvé je, že v tom zlomku percenta ochoty novinárov písať aj o organizácii mužov je takmer vždy snaha diskreditovať organizáciu úvahou, že či jej členom nie je iba predseda ÚMS. Na Slovensku vznikli tisícky feminstických - lesbických organizácií. V ich vedení sú stále tie isté ženy. nepoznáme jediného novinára, ktorý by ich posmešne označoval za "šéfky" a upozorňoval, že sú jedinými členkami, šéfkami a upratovačkami v desiatkách organizácií! Nepoznáme novinára, ktorí by sa odvážil zisťovať, kto lesbo - feminstické organizácie platí a či peniaze na ich činnosť neboli nadobudnuté napríklad exibicionizmom či prostitúciou detí izolovaných súdmi od otcov.
Napriek tomu musíme byť vďační za to, že pán redaktor Hospodárskych novín bol ochotný riskovať svoju kariéru a zverejniť aspoň časť rozhovoru. Ďakujeme mu. Viac najdete v nelektronickej forme HN.
 
S pozdravom
 
Marcela Vetráková
predsedkyňa Klubu žien a matiek pri
Únii mužov Slovenska - Hnutie pre rodiny

Rozhovor.

Predseda Únie mužov Slovenska Ľubomír Balvín o týraných mužoch pre HN:

Čoraz viac mužov sa ocitá pod papučou
Domicil článku:
Autor(i): Jožo T. Schön
Vyhľadať články autora:    

00:00, 7. 3. 2008, čítané 43x, počet diskusných príspevkov 0,  HN.HNONLINE.SK

Tvrdí, že ženy nepovažuje za zvieratká a muža za človeka. Nesúhlasí však ani s tým, aby muž žil na úrovni psa a žena bola považovaná za nadčloveka. Verejne sa hlási k „zlatej strednej“ ceste: k návratu do obdobia, keď sa formovala a prosperovala civilizácia. Aby sme ju zachránili pred záhubou, chce vrátiť mužom v spoločnosti postavenie, ktoré si zaslúžia. Veľmi pozitívny. Bol som ženatý a s manželkou sme vychovali deti, ktoré sú životaschopné. Momentálne však žijem už dvadsať rokov s inou ženou. Pretože považujem manželstvo len za formálnu záležitosť, ktoré v súčasných pomeroch funguje iba na papieri a v skutočnosti ide len o partnerstvo alebo ešte niečo horšie. Preto som sa druhýkrát neoženil. Súčasný zákon o rodine totiž rodine spôsobuje traumu a je namierený proti mužom.

Oslavujete doma Medzinárodný deň žien?
Nie. Keď sa však na tento kontroverzný sviatok pozerám ako obyčajný človek, nebol zlý ani pre mužov – v ten deň sme si zašantili so ženami do vôle. Na druhej strane som videl, ako niektoré ženy odchádzali z osláv MDŽ nespokojné, pretože ich manželia boli opití a zvádzali ich kolegyne, čo viedlo v niektorých prípadoch k rozvodom. Takže blahoželám všetkým ženám, ktoré pochopili, že tento sviatok nie je dobré oslavovať, ale treba ho považovať za smútočný deň v dejinách ľudstva.

Ale ženy si v tento deň pripomínajú svoj boj za lepšie pracovné a životné podmienky, volebné právo a za rovnoprávne postavenie v spoločnosti...
V tento deň tiež dostávajú kvety, uteráky, voňavé mydlá a medzitým sa pripravujú zákony na rozvrátenie rodín, rozvrátenie vzťahu medzi mužom a ženou, a čo je najhoršie – zákony na lepšie ovládanie mužov zo strany žien. V konečnom dôsledku trpia „vďaka“ týmto zákonom práve muži a deti.

Čo máte konkrétne na mysli?
Ide najmä o zákon o rodine. Mužov degraduje iba na platiteľov výživného, pričom v prípade rozvodu strácajú skoro všetky práva na svoje deti. Už učiteľ národov Ján Amos Komenský tvrdil, že dieťa patrí do šiestich rokov matke a potom škole. Ako viete, v školách v tých časoch nebolo po ženách ani stopy. Výchova dieťaťa bola výlučne mužská záležitosť.

Tvrdíte, že v súčasnosti je aj kvôli zákonu o rodine na Slovensku až 97 percent mužov a chlapcov týraných svojimi manželkami a matkami. Môžete uviesť konkrétne prípady?
Dôkazom toho, že muži sú týraní manželkami je, že sa dožívajú v priemere o osem až desať rokov menej ako ony. Navyše, muž je neustále zastrašovaný všetkými spôsobmi, aby o svojom domácom utrpení verejne nehovoril. Pritom mnohí sú týraní nielen psychicky, ale doslova vraždení. To sú masakre, o ktorých sa veľmi málo vie. Ak sa muž domácemu násiliu zo strany ženy bráni, policajti ho okamžite obvinia z útoku na ženu. Vo všeobecnosti sa verí žene, mužom nie.

Muži teda žijú v područí žien?
Žien, ktoré uprednostňujú kariéru pred rodinou. Tých je čoraz viac a čoraz viac mužov sa ocitá pod papučou. Dokonca aj v parlamente sa hlasuje podľa ich diktátu...

Ale v parlamente majú väčšinové zastúpenie muži?
Omyl. V tom slovenskom je minimálne 95 percent žien – akurát majú mužské pohlavie.

Aký je váš vzťah k ženám?

http://hn.hnonline.sk/c1-23137820-coraz-viac-muzov-sa-ocita-pod-papucou

http://groups.google.de/group/sowa-frankfurt/browse_thread/thread/26bb01b5232d145

Archiwum
Zakładki:
EU-Fotos
FREUNDE - PRZYJACIELE
IN POLEN - W POLSCE
KOSIEWSKI
Księga - Gästebuch
KULTUR
LITERATUR
Narodowi socjaliści - komuniści - inne
NASZE - UNSERE
POLONIA i Polacy za granicami RP
SOWA
SOWA RADIO
SOWA VIDEO
UNIA & POLSKA
YES - POLAND
Free Image Hosting at www.ImageShack.us Sowa Magazyn Europejski