NAROD MA PRAVO SE BRANIT
poniedziałek, 20 kwietnia 2009
Otvorený list poslancom Európskeho parlamentu a Rade ministrov, Monday, April 20, 2009
Otvorený list poslancom Európskeho parlamentu a Rade mini...
Your download has started. Share your own files at Box.net
Not working? Try again.
All Files > KONSERWATYSTA
Download (102.4 KB)   Preview

Mgr. Tomáš Kriška, Predseda Rady BJB v SR, kazateľ zboru Viera
RNDr. Mgr. Ján Szőllős CSc., kazateľ cirkevného zboru BJB Palisády
Ján Lacho, biskup Apoštolskej cirkvi v SR
Mgr. Marek Nikolov, predseda občianskeho združenia Pastor bonus
Mgr. Marcel Podolinský, podpredseda občianskeho združenia Pastor bonus

Otvorený list poslancom Európskeho parlamentu a Rade ministrov

Vážená pani europoslankyňa,
vážený pán europoslanec,

vážená Rada ministrov,

Už 22.02.2009 sme sa s veľkým znepokojením na Vás obrátili otvoreným listom ohľadom návrhu smernice o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu z 02. 07. 2008.
Teraz naše obavy potvrdila „Správa o homofóbii a diskriminácii z dôvodu sexuálnej orientácie a rodovej identity“ predložená Agentúrou Európskej únie pre základné práva (FRA). V tejto súvislosti Vás chceme ubezpečiť, že homosexuálne orientované osoby máme v úcte ako každého človeka, uznávame ich ľudskú dôstojnosť a rozhodne odsudzujeme akúkoľvek nenávist a všetky prejavy násilia. Prevencia takýchto výpadov by však nemala viesť k šíreniu nepravdivých správ o údajnom „všeobecnom tyranizovaní a diskriminácii homosexuálov v Európe“ a nemala by byť zneužívaná na zavádzanie „práv“ na „homosexuálne manželstvo“ či adopciu detí homosexuálnymi pármi proti vôli občanov EÚ.   
Zaráža nás, že Agentúra EÚ pre ľudské práva uvádza medzi prejavmi nespravodlivej diskriminácie a obťažovania aj prejavy politikov a cirkevných predstaviteľov spochybňujúce morálnosť, príp. prirodzenosť homosexuálneho správania. Takto správa uvádza list podpísaný lotyšským kardinálom a ďalšími kňazmi, protestujúci proti verejným pochodom homosexuálnych aktivistov - tzv „pride march“ (str. 51). Medzi znepokujúce skutočnosti správa zaraďuje aj odmietnutie možnosti propagácie „práv homosexuálov“ v cirkevných kinách, divadlách a ďalších inštitúciách v Taliansku (str. 59) a vystupovanie cirkevných predstaviteľov proti uzákoneniu „homosexuálnych práv“ vo viacerých krajiných EÚ, napr. postoj Rumunskej pravoslávnej cirkvi proti „homosexuálnym manželstvám“  (str. 87).  Agentúra EÚ pre ľudské práva medzi prejavy diskriminácie zaraďuje dokonca aj prepustenie praktizujúceho homosexuála z pozície pedagogického pracovníka v katolíckom mládežníckom centre v Nemecku (str. 88) ako aj suspendovanie aktívnych homosexuálov z úradu farára Lotyšskej evanjelickej cirkvi (str. 89) a rozhodnutie maďarskej kalvínskej teologickej fakulty, podľa ktorého osoby praktizujúce homosexuálny spôsob života nemôžu absolovovať štúdium pre budúcich pastorov a učiteľov náboženstva (str. 89).
Takto koncipovaná správa predstavuje hrubý útok na náboženskú slobodu a slobodu prejavu v Európe. Je poľutovaniahodné, že tento útok vedie práve Agentúra EÚ pre základné práva, ktorá by z titulu svojho poslania mala byť obhajkyňou našich slobôd.
Obávame sa, že zástancovia homosexuálnej lobby si touto správou pripravujú pôdu na schválenie smernice o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu.
Podľa návrhu smernice má byť zakázané akékoľvek správanie, ktoré by spôsobilo vznik prostredia urážajúceho nejakú osobu kvôli jej sexuálnej orientácii. Zákaz takéhoto správania sa má vzťahovať na verejný i súkromný sektor v oblasti sociálnej ochrany, vrátane sociálneho zabezpečenia a zdravotnej starostlivosti, sociálnych výhod, vzdelávania, prístupu k tovarom a poskytovaniu služieb, ktoré sú dostupné verejnosti, vrátane bývania.  
Na základe takejto smernice môže byť kresťanom zakázané v mnohých oblastiach spoločenského života zastávať a prezentovať podstatné body biblického učenia, napr. ohľadom nemorálnosti homosexuálneho správania. Za porušenie tohto zákazu budú  hroziť vážne finančné sankcie.
Schválenie tejto smernice  môže viesť k obmedzeniu slobody prejavu, náboženskej slobody a otvorenému prenasledovaniu kresťanov, židov, moslimov a konzervatívne zmýšľajúcich občanov v Európe.
S veľkým znepokojením sme preto prijali správu, že Európsky parlament, ktorý má v tomto prípade poradný hlas, dňa 2. apríla 2009 pomerom hlasov 360:227 podporil schválenie tejto smernice. Vážená Rada ministrov, opätovne Vás žiadame, aby ste zamietli návrh smernice o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu, a tým sa postavili na stranu ochrany pilierov demokracie - t.j. slobody prejavu a náboženskej slobody v Európe. V rámci Vašich právomocí sa tiež pričiňte o to, aby Agentúra EÚ pre základné práva prestala pošliapavať právo na náboženskú slobodu a právo na slobodu prejavu a v budúcnosti sa postavila na stranu obhajoby týchto základných práv.
 S úctou,
Mgr. Tomáš Kriška, Predseda Rady BJB v SR, kazateľ zboru Viera
RNDr. Mgr. Ján Szőllős CSc., kazateľ cirkevného zboru BJB Palisády
Ján Lacho, biskup Apoštolskej cirkvi v SR
Mgr. Marek Nikolov, predseda občianskeho združenia Pastor bonus
Mgr. Marcel Podolinský, podpredseda občianskeho združenia Pastor bonus

Monday, April 20, 2009

Návrh smernice:
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st11/st11531.en08.pdf
Správa Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA):
http://fra.europa.eu/fraWebsite/products/publications_reports/pub_cr_homophobia_p2_0309_en.htm
Správa Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA) v Slovenských médiách:
http://www.sme.sk/c/4372699/gayovia-a-lesbicky-celia-tyranizovaniu-a-diskriminacii-po-celej-europe.html

http://www.box.net/shared/ab0zc3l8a2

czwartek, 09 kwietnia 2009
Požehnané velikonoce

Hodně štěstí, pohody, sluníčka

a bohatou pomlázku přejí

za redakci Fragmentů

 

Ivana Haslingerová

a Jiří Pancíř

---- Original Message -----

Katarzyna Kolodziejczyk

14.04.09
Dzieki za piekne zyczenia. Choc juz po swietach / krotki urlop/, pragne odwzajemnic zyczenia wszystkiego dobrego na kazdy wiosenny dzien.
Katarzyna Kolodziejczyk
On 2009-04-09, at 15:27, Fragmenty wrote

Sent: Tuesday, April 14, 2009 2:55 PM
Subject: Re: [sowa] Veselé velikonoce
środa, 08 kwietnia 2009
VEĽKONOČNÝ POZDRAV

http://szcpv.org/

VEĽKONOČNÝ POZDRAV
Pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov všetkým ľuďom dobrej vôle praje
Svetové združenie bývalých československých politických väzňov


    "Jedinou skutočnou radosťou na zemi je uniknúť z väzenia svojho falošného ja a v láske vôjsť do jednoty so      Životom, ktorý prebýva a spieva v podstate každej bytosti a v jadre našich duší."
     THOMAS MERTON


Tomáš Baťa o hospodárskej kríze!

Výrok T. Baťu v roku 1932 (Na margo hospodárskej krízy)

Přelom hospodářské krize? Nevěřím v žádné přelomy samy od sebe. To, čemu jsme zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující, dělat to, co nás pozvedlo z poválečné bídy, pracovat a šetřit a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání. Máte pravdu, je třeba překonat krizi důvěry, technickými zásahy, finančními a úvěrovými ji však překonat nelze, důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem. (internet)

wtorek, 07 kwietnia 2009
Vedení K 213 se zúčastnilo demonstrace na podporu výstavby americké radarové základny v ČR: v Praze , 04.04.09

http://www.k213.cz/start.php?act=read&art=1408
Archiwum
Zakładki:
EU-Fotos
FREUNDE - PRZYJACIELE
IN POLEN - W POLSCE
KOSIEWSKI
Księga - Gästebuch
KULTUR
LITERATUR
Narodowi socjaliści - komuniści - inne
NASZE - UNSERE
POLONIA i Polacy za granicami RP
SOWA
SOWA RADIO
SOWA VIDEO
UNIA & POLSKA
YES - POLAND
Free Image Hosting at www.ImageShack.us Sowa Magazyn Europejski