NAROD MA PRAVO SE BRANIT
środa, 28 maja 2008
Novela občanského soudního řádu je posvěcení nezákonných a protiústavních praktik - pátek 30. května 2008 v 11.00 hodin

roh ulic Pod Pekařkou a Na vrstvách, v blízkosti areálu ČT na Kavčích horách

Pozvánka na Tiskovou besedu o Občanském soudnim ne-řádu, navrhované novele tzv. Navykacích režimu namírenych jaj jinak nez proti otcum a detem

Vás dovoluje pozvat na
tiskovou konferenci
Novela občanského soudního řádu je
posvěcení nezákonných a protiústavních praktik

Ministerstvo spravedlnosti v současnosti protlačuje Poslaneckou sněmovnou novelu občanského soudního řádu (tisk 390), která místo ochrany základního lidského práva každého rodiče vychovávat své dítě, přináší uzákonění "navykacích režimů", pro každého tátu soukromou dozorkyni a pro každou matku, úmyslně pohrdající soudními rozsudky a devastující vlastní dítě, vracení ukládaných pokut. K tomu navíc popření ústavně zaručeného základního práva účastníků řízení být přitomni každému provádění důkazů. Tímto způsobem dochází k posvěcení dosud nezákonných a protiústavních praktik opatrovnických soudů.

Nejen výklad rodinného práva, ale již i jeho tvorba se tak dostává mimo oblast racionální správy veřejných věcí a je nástrojem k prosazení osobních a skupinových zájmů. Předkládaná novela zákona se přizpůsobuje rozvodové patologii, místo toho, aby racionálně reagovala na veřejný zájem, tj. zajištění výchovy dětí oběma rodiči i po jejich rozvodu a rozchodu. Nejde přitom o marginální společenský problém, ale o realitu týkající se života a výchovy více než poloviny všech dětí a zdraví celé společnosti. Státní struktury tak dál potvrzují, že svou "rodinnou politikou" přirozené rodinné vztahy rozkládají, místo aby je chránily.

Charakteristická je i používaná terminologie: Listina základních práv a svobod garantuje každému rodiči právo vychovávat své dítě, zákony toto právo redukují na "styk s dítětem" a soudní praxe nezajišťuje ani tento "styk". Novela pak již upravuje "navykací režim". Intimní sféra citových a sociálních rodinných vztahů a lidská důstojnost se tak stávají předmětem režimových opatření, jako např. v kriminálech, kde se odsouzení vězni se svými blízkými setkávají také pod dozorem!!!

Hostem tiskové konference bude pan Milan Langmaier s dcerou, na němž a na jehož dítěti byl již "navykací režim" praktikován. Dalším hostem bude advokátka JUDr. Klára Veselá - Samková. Pozvána je i JUDr. Lucie Svěženová, vedoucí oddělení civilního práva procesního Ministerstva spravedlnosti, aby legislativní záměr ministerstva obhájila veřejně a před těmi, kdo s "navykacími režimy" mají již své neblahé zkušenosti.

Místo konání tiskové konference je na mapě zde: http://kurzurl.com/10h
restaurace Na Pekařce, ulice Pod Pekařkou 46, Praha 4
(roh ulic Pod Pekařkou a Na vrstvách, v blízkosti areálu ČT na Kavčích horách)

http://www.iustin.cz/art.asp?art=320

----- Original Message -----
From:
Lumir Balvin
To: SOWA">sowa-frankfurt@t-online.de">SOWA
Sent: Wednesday, May 28, 2008 3:23 PM
Subject: Pardon : Re: gdzuie sa adresy i telefony uczestnikow konferencji?

Adresy poradatelu Tiskove besedy:
Milan Langmaier :
milanlangi@seznam.cz,
Luboš Patera
srvts@volny.cz, info@iustin.cz, www.iustin.cz
telefon : 603 72 99 61

http://mysowa.blog.de/2008/05/28/novela-oba-269-anskeho-soudniho-a-345-ad-4238685
wtorek, 27 maja 2008
Zmarł Marián Dudinský, Sygnatariusz Karty 77, więzień polityczny - Zomrel novinar a byvaly politicky vazen Marian Dudinsky

  Marián Dudinský zmarł 26 maja 2008 roku, był dziennikarzem, Sygnatariuszem Karty 77, więźniem politycznym komunizmu.

Cześć Jego Pamięci!

    Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o  nagłej śmierci ur.  w Koszycach 13 marca 1949 roku dziennikarza i publicysty, który po studiach dziennikarskich w latach 1973-77 i po podpisaniu Karty 77 zmuszony był do utrzymywania się przy życiu podejmując pracę  jako robotnik.

Po aksamitnej rewolucji 1989 roku Marian Dudinsky nie uległ propagandzie sukcesu prywatyzacji i demokratyzacji;  krytycznie postrzegał rzeczywistość, dawał temu wyraz, surowo został za to potraktowany.  Dla autora  Kmotrou mi bola ŠtB , Sygnatariusza Karty 77, dziennikarza wyróżnianego wcześniej nagrodami (m.in. tytułem Dziennikarza Roku) nie znalazło się miejsce pracy w Instytucie Pamięci Narodu, gdzie się ubiegał. Dla przeciwnika reżimu komunistycznego więzionego w latach 1985-1990 nie było pracy redakcyjnej.  Był aktywny w internecie, zaszczycał i nas swoją Osobą.   Nie miał możnych przyjaciół i nie było mu lekko:  miał 17-letnią, studiującą córkę, której nie mógł pomóc. Przed dwoma tygodniami odżyły nadzieje: Marian Dudinsky otrzymał wiadomość o przyznaniu skromnego zasiłku inwalidzkiego, którego nie doczekał.

Pogrążonej w smutku Rodzinie składamy Wyrazy Współczucia.

Stefan Kosiewski, Polnisches Kulturzentrum e.V. 

----- Original Message -----
Sent: Monday, May 26, 2008 6:13 PM
Subject: Zomrel novinar a byvaly politicky vazen Marian Dudinsky
www.szcpv.org
Zomrel novinár a bývalý politický väzeň Marián Dudinský

Dňa 26. mája 2008,  pred poludním, zomrel vo veku 59. rokov na zlyhanie srdca,  novinár, publicista , bývalý politický väzeň, podpredseda Svetového združenia bývalých československých politických väzňov a predseda Sekcie násilne odvlečených Marián Dudinský.

Pohreb 29.mája o 15.00 hod. v bratislavskom Krematóriu 
http://de.groups.yahoo.com/group/kulturzentrum/message/1545

Nekrológ za naším bratom Mariánom : Večný rebel a krutosť osudu!
http://szcpv.org/08/marian.html

Nekrológ za naším bratom Mariánom :

 Večný rebel a krutosť osudu!

Marián Dudinský to nikdy v živote nemal ľahké. Bol rebelom v rýdzom slova zmysle a mal vzácnu odvahu nemlčať ani v najťažších časoch beznádeje keď mlčiaca väčšina  povýšili servilnosť a zbabelosť na životný princíp. Bol politickým väzňom komunizmu a Bohužiaľ stal sa aj obeťou nežnej revolúcie, pretože opäť nedokázal mlčať a zaradiť sa do radu poslušných a bezproblémových novinárov. Tak ako srdce barda- Karla Kryla ani jeho neunieslo ťažobu zamatových kompromisov po novembri 1989.   Česť jeho pamiatke!

Marián Dudinský sa narodil 13.marca 1949 v Košiciach. V roku 1967 ukončil SVŠ a v rokoch 1973-1976 bol absolventom žurnalistiky FF UK.  Pracoval v ako redaktor Čs. rozhlasu v Košiciach, Bratislave a Prahe. Po podpise Charty 77 sa stal personou non grata a bol nútený pracovať ako robotník, čašník, či vodič električky.

V rokoch 1985-1990 bol väznený pre údajný trestný čin vyzvedačstva, ktorý bol vykonštruovaný ŠtB za návštevu Veľvyslanectva USA v Prahe kde mal odovzdať k zverejneniu pre Rádio Slobodná Európa a Hlas Ameriky ním písané kritické články. Bol odsúdený Krajským súdom v Bratislave k 7 rokom v najťažšom väzení v Leopoldove.  Mašinéria totalitnej justície zamietla jeho odvolanie a sudca najvyššieho súdu SSR JUDR. Minárik mu zvýšil trest na 10 rokov.  Marián nedokázal mlčať ani v jednej z najhorších väzníc v Československu. Za oznámenie trestnej činnosti rozkrádania majetku v tzv. socialistom vlastníctve dozorcami a kápami leopoldovskej väznice mu pridali jeden rok trestu navyše a následne ho fyzicky a psychicky týrali na samotách umiestňovaním na celu k najhorším psychopatickým vrahom a recidivistom. Mariána vo väzení nikdy nezlomili a  nikdy nezradil.

Na oddelení Hlava I. pre tzv. protištátne trestné činy sa dočkal novembra 1989. „Nežná revolúcia „ sa však k nemu zachovala rovnako macošský ako ku všetkým  ostatným väzňov oddelenia Hlava I. Musel prežiť leopoldovskú vzburu   a zásah červených baretov, kým ho na jar 1991 náhodne v súvislosti so vzburou väzňov neobjavili pracovníci Slovenskej televízie. V tom čase oficiálna nežno-revolučná propaganda tvrdila, že politickí väzni už na Slovensku vo väzniciach niesu. O to väčšie bolo prekvapenie pracovníkov STV keď zistili za čo je Marián ešte v roku 1991 vo väznici.
O niekoľko týždňov bol ako zločinec podmienečne prepustený na slobodu. Paradoxne pri prvej tlačovej besede ho vopred varovali aby nehovoril a nespomínal mená ľudí z justície a ŠtB, ktorí sa podieľali na jeho odsúdení. Jeho prepustenie a sám Marián urýchlili postupné prepustenie aj ostatných spoluväzňov z oddelenia Hlava I., ktorých medzičasom roztrúsili po všetkých slovenských väzniciach.
Po prepustení pracoval ako redaktor v Slovenskom denníku, Novom Slovákovi, Republike, ako šéfredaktor časopisu  Svedectvo a krátky čas na Ministerstve obrany SR.

V roku 1992 získal ocenenie „najlepší žurnalista roka“ a v roku 1993 2. cenu v literárnej súťaži v Toronte za knihu „ Kmotrou mi bola ŠtB . Za túto knihu získal aj cenu v súťaži Poviedka Eurotel,2000. V roku 1996 získal prémiu novinárskej ceny Ľ. Štúra. Marián sa angažoval v rokoch 1998-2002 aj ako poslanec MZ v Bratislave-Dúbravke.

Mariánova rebelská povaha  a trauma z naaranžovaného nežnorevolučného prevratu, ktorý bol veľkorysí k bývalým prisluhovačom totalitného režimu a macošskí k jeho obetiam, mu nedovolila mlčať a prispôsobiť sa novej dobe ani na poste redaktora. Opäť sa ozýval keď iní mlčali a postupne sa stal outsiderom.  Prišiel o prácu čo  značne poznačilo aj  jeho rodinný život, psychiku a zdravotný stav poškodený už následkami väzenia.

Marián ostal sám bez práce a všetci ktorých prosil o pomoc sa k nemu otáčali chrbtom, či už to boli jeho kolegovia žurnalisti alebo Ústav pamäti národa kde sa viackrát uchádzal o prácu. Zakúsil ako ťažko sa dá vyžiť zo sociálnej podpory a čo to znamená byť  nezamestnaným. V najťažších časoch mu pomáhalo Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov v rámci svojich skromných a obmedzených možností. Stal sa jeho podpredsedom a neskôr aj predsedom sekcie násilne odvlečených. Marián aktívne presadzoval nároky obetí totality a publikoval na internetových portáloch kde sa jeho meno stane virtuálnym pamätníkom. 

Jeho poškodené srdce sa však začalo čoraz viac ozývať a Marián bol nútený žiadať aspoň invalidný dôchodok aby mohol ako tak prežiť a pomôcť svojej študujúcej 17. ročnej dcére. Pred dvoma týždňami nám radostne oznámil že mu konečne priznali invalidný dôchodok vo výške 9200. korún k čomu mal dostať ako politický väzeň ešte príplatok k dôchodku 3400 korún. Ako hovoril, konečne mohol začať po dlhom čase  normálne žiť. Dôchodok mu mal byť vyplatený v júni 2008 so spätnou platnosťou od marca 2008. Aby sa tak stalo musel vrátiť sociálny príspevok Sociálnej poisťovni za tri mesiace na čo si musel požičať. Irónia či krutosť osudu mu to však už nedopriala. 26. mája zomrel na infarkt. Nedožil sa ani 60. rokov.

Marián budeš nám veľmi chýbať a bez teba nám bude ťažko. Nezabudneme však na teba a ostaneš aj v našich srdciach. Vydedenci komunistických žalárov a krutých gulagov sa budú za teba modliť aby bol k tebe Pán Boh milosrdný.

Odpočívaj v pokoji náš drahý brat!

Kniha M. Dudinského Kmotrou mi bola ŠtB

http://kezmarok.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?369728

 MARIÁN DUDINSKÝ Jak funguje globalni 77K Pobierz

piątek, 23 maja 2008
Prezident přijal velvyslance Republiky Srbsko - Serbia withdraws ambassador from Prague

Prezident přijal velvyslance Republiky Srbsko

  Petr Hájek, ředitel Tiskového odboru

Prezident republiky Václav Klaus pozval dne 23. května na Pražský hrad velvyslance Republiky Srbsko pana Vladimira Vereše před jeho oznámeným odjezdem z Prahy. V rozhovoru  prezident republiky projevil hlubokou lítost nad současným zhoršením diplomatických vztahů se Srbskem a vyjádřil přesvědčení,  že se současné problémy podaří překonat a mimořádně přátelské vztahy mezi našimi zeměmi zůstanou do budoucna zachovány.

Zbrklý a zbytečný krok

Mgr. Petr Bahník

Současné uznání tzv. nezávislého Kosova českou vládou nelze hodnotit jinak, než jako zbrklý a v dané chvíli zbytečný krok. Česká diplomacie  měla postupovat v diplomatickém uznání ze strany České republiky mimořádně obezřetně už s ohledem na ty státy, které se obávají možného zneužití „kosovského modelu“ k oživování národnostních sporů a zpochybňování současného statu quo v otázce státních hranic. Před unáhleným uznáním Kosova ovšem varovala také řada dalších vážných faktorů, včetně obecně známých pochybností o důvěryhodnosti současné kosovské reprezentace. Bylo tedy více než vhodné vyčkat ještě dalšího vývoje mezinárodní politiky. Z historických důvodů chápu lpění Srbů na územní celistvosti své země, včetně území Kosova, které je s historií tohoto národa nerozlučně spjato. Vláda ČR přesto o uznání tzv. nezávislého Kosova rozhodla. Žádné mezinárodní závazky ji přitom k takto rychlému postupu nenutily. ČR mohla stanovisko k této věci zvažovat ještě řadu měsíců, ne-li let, a to tím spíše, že jí z uznání Kosova momentálně nekyne prakticky žádný politický ani hmotný zisk. Slovensko ani Španělsko se kvůli Kosovu nestanou pro USA o nic horšími spojenci než ČR.

http://de.groups.yahoo.com/group/kulturzentrum/message/1541

Serbia withdraws ambassador from Prague to protest Czech recognition of
Kosovo


Released : Friday, May 23, 2008 4:59 AM

BELGRADE, Serbia-Serbia has withdrawn its ambassador to the Czech Republic
to protest the country's recognition of Kosovo's declaration of
independence.

A Foreign Ministry statement released Friday says Serbia's government has
also lodged a formal protest with the government in Prague.

Kosovo was Serbia's medieval heartland, but is now populated mostly by
ethnic Albanians. It declared independence from Serbia in February.

Kosovo has won recognition from the United States and more than half of
European Union member nations. Serbia and its traditional ally Russia oppose
Kosovo's statehood.


PRAGUE DAILY MONITOR (CZECH REPUBLIC)

Kosovars stone Czech pro-Serbian campaign bus
By CTK / Published 23 May 2008

Pristina, May 22 (CTK) - A group of Kosovo Albanians threw stones at a bus
with Czech university students and petition committee members campaigning in
the country against the recognition of Kosovo's independence on Wednesday
afternoon, but nobody was injured during the incident, the members said.
The stone attack occurred near the town of Decani.

The bus also brought humanitarian aid for Kosovo Serbs.

After visiting the Visoki Decani monastery, the campaigners now plan to
organise a demonstration against the Czech government's decision to
recognise Kosovo's independence made on Wednesday, Adrijana Markesevic from
the Association of Serbian-Czech Friendship told Serbian radio B92.

The protest is to be organised in Kosovska Mitrovica in which both ethnic
Serbs and Albanians live.

sobota, 10 maja 2008
Prominentní z StB, KGB a komunisti boli dobre pripravení transformovať sa po prevrate v r. 1989 na "demokratov".

Vážený pán,
píšúci pod menom  Ing. F. Mojžíš!
 
Čo je s novinárom Paľom Rýpalom neviem. Nespolupracoval s nami.
Čo sa týka návratu poprevratovej diktatúry degenerantov do režimu pred rokom 1989, k tomu si dovolím mať výhrady. ( Dúfam že ich aspoň prežijem )
 
Prominentní z StB, KGB a komunisti boli jediní, ktorí boli dobre pripravení transformovať sa po prevrate v r. 1989 na "demokratov". Samozrejme to isté platí o Západných mafiách, úzko spiatých s prominentami StB, KGB.
Ti StB-aci a KGB-aci co ma sledovali, mi prezradzali uz v rokoch 1987, 1988, 1989 že sa chystá prevrat. Vyjadrovali velký strach z toho, že či budu zaradení medzi "vyvolených" vládcov po prevrate, alebo medzi tých prislusnikov StB, KGB, ktorí budú odtajnení a predhodení pouličnému davu.
 
Po úspešnom prevrate KGB, STB v koalícii so Západnými tajnými službami mi jeden z mojich sledovateľov Vladimír Rakyta st., spokojne povedal: "Je to OK.". Videl som na ňom spokojnosť a úlavu. Vyvolení príslušníci StB, KGB si
- zavedením bezprávia v prospech vyvolených 
- podvodmi,
- tunelmi,
- genocídou nerodením,
- otrockou prácou fanatických nerodičiek
- otrockou prácou neplodiacich mužov
-  a ožobračením miliónov ľudí vykrádaním ich vkladov z bánk a nebankových subjektov
vybudovali po roku 1989 pre seba taký komunizmus, o akom sa im pred rokom 1989 ani len nesnívalo.
 
Takže vaš komentár " Slovenskóó - návrat do 90-tych rokov je zavádzajúci. Od roku 1989 vládnuca komunistická štátomafia Slovenskej republiky by sa nikedy nechcela vrátit pred rok 1989. Naopak desí sa toho, že stále viac okradnutých a zmrzačených ľudí by sa radšej  vrátilo pred rok 1989, kedy mali viac právnej a existenčnej ochrany pred retardovanými zločincami ako dnes a mohli by ich pripraviť o raj a povešať.
 
Dôkazom nesľobody cca 80% ľudí v Slovenskom štáte II sú dezinformačné prostriedky. Súčasnú vládu podporuje okolo 80% ľudí ale všetky mienkotvorné celoslovenské dezinformačné prostriedky celé roky poriadajú štvavú kampaň proti vládnej koalícii. Rovnako kresťanstvo podporuje viac ako 80% ľudí, ale takmer všetky dezinfomačné prostriedky štvú proti Bohu, církvi a kresťanstvu. Takmer 90% občanov SR sa hlási k heterosexuálnym hodnotám a napriek tomu v miekotvorných dezinformačných prostriedkoch sa šíri prevážne štvavá kampaň proti heterosexuálnym ľuďom, rodinám, manželstvu, deťom. Kto vládne masmédiám a novinárom? Nikým nevolen diktátorí transformovaní lumpy z ŠTB, KGB, CIA ... ktorí majú jedno spoločné : Boli vyrobení degenerantmi podľa antiheterosexuálnej politiky New age v izolácii od otcov, mužov, učiteľov !
 
Slnečný deň praje v dobe duchovného temna
Ing. L. Balvín
 
----- Original Message -----
From: "Fedomo fedomo" <fmojzis@gmail.com>
To: "Frantisek Mojzis" <fmojzis@gmail.com>
Sent: Tuesday, May 06, 2008 4:59 PM
Subject: Investigatívny novinár Paľo Rýpal zmizol-Slovenskóó-návrat 90-tich rokov???

> Investigatívny novinár Paľo Rýpal zmizol. Informoval o tom včera
> denník Nový Čas.
>
> O novinárovi, ktorý sa venoval odhaľovaniu zločinu a kriminality
> príbuzní a známi nevedia podľa denníka už dva týždne.
>
>
> Paľo Rýpal v relácii Reportéri STV.
> Rýpal do minulého roka spolupracoval s Reportérmi Slovenskej
> televízie, predtým s Paľbou televízie Markíza, neskôr s Reflexom.
> Externe spolupracoval s množstvom tlačených periodík, dlhšiu dobu
> písal pre Live!, Národnú obrodu alebo bratislavský Večerník. Jeho
> zatiaľ posledný vytlačený článok je zo série o nezvestných ľuďoch pre
> časopis Žurnál.
>
> • Rýpalova reportáž Tri sekundy z Reportérov STV z 24. apríla 2007
>
> Paľo Rýpal (39) je vysoký 182 cm, má hnedé, prešedivené nakrátko
> ostrihané vlasy a modré oči. Chýba mu ľavý horný predný zub a šušle.
>
> V prípade, že máte o Rýpalovi akékoľvek informácie, volajte na číslo 158.
>
> Foto: Vysielanie Jednotky STV
>

----- Original Message -----
Sent: Friday, May 09, 2008 8:02 AM
Subject: Re: Investigatívny novinár Paľo Rýpal zmizol-Slovenskóó-návrat 90-tich rokov???
sobota, 03 maja 2008
ďalšie dve združenia "Obete konkurznych podvodov" a "Alternativni justici" na boj proti tunelovaniu konkurznou mafiou
Česi založili ďalšie dve združenia "Obete konkurznych podvodov" a "Alternativni justici" na boj proti tunelovaniu konkurznou mafiou a na boj proti justicnim protirodinnym zlocinom. Úspešne zastrašili a dokonca odstranili s justície množstvo mafiánov oboch pohlaví. Vid prilohu.
V CR uz uspesne existuje odboj desiatok organizacii proti mafii okupujucej štátne orgány. Na Slovensku dlho existovala iba jediná organizácia : Únia mužov Slovenska - hnutie pre rodiny. Jej pôsobenie na Slovensku naráža na rovnaký problém, ako mali organizácie Kollárovcov, Štúrovcov, Štefánikovcov, Šafárikovcov, Dubčekovcov ... Na nepochopenie tych, ktorym maju byt na uzitok.
Priezkum ÚMS: Najdú sa odvážni spoluzakladatelia organizácií " Alternatívna justícia " a " Obete konkurzných podovodov " aj na Slovensku?
Ziadost: Prosíme, aby sa nehlásili takmer vždy iba občania pôvodu nemeckého, českého alebo zahraniční Slováci nútení utiecť zo Slovenska. Rovnako pri zakladaní evolučne zdravých organizácií uvítame aj Slovákov zo Slovenska !
 
Ing. L.Balvin, M. Vetrakova
Unia muzov Slovenska - Hnutie pre rodiny
 
Ps: Uvedený text povolujeme rozširovať všetkými prostriedkami. Radi príjmeme konštruktívnu aj nekonštruktívnu kritiku.
http://groups.google.de/group/sowa-frankfurt/browse_thread/thread/27c9e38de052dc1f
Archiwum
Zakładki:
EU-Fotos
FREUNDE - PRZYJACIELE
IN POLEN - W POLSCE
KOSIEWSKI
Księga - Gästebuch
KULTUR
LITERATUR
Narodowi socjaliści - komuniści - inne
NASZE - UNSERE
POLONIA i Polacy za granicami RP
SOWA
SOWA RADIO
SOWA VIDEO
UNIA & POLSKA
YES - POLAND
Free Image Hosting at www.ImageShack.us Sowa Magazyn Europejski