NAROD MA PRAVO SE BRANIT
czwartek, 28 maja 2009
Musím ti to říct. O souboji Stanislava Pence s trutnovskou radnici po telefonátu tehdejšímu premiéru Paroubkovi. 25 min. film
sowa

Musím ti to říct

Musím ti to říct

Musím ti to říct

Musím ti to říct from koukninafilm on Vimeo.

Dokument je o souboji Stanislava Pence s trutnovskou radnici po jeho telefonátu tehdejšímu premiéru Paroubkovi. 25 minutový film obsahuje celý telefonát z podia trutnovského festivalu a následně pokračuje neuvěřitelnou tahanicí s "úředníkem", který se všemi silami snaží zabránit Pencovi v nahlédnutí do spisu, z přestupkového řízení, který k jeho osobě vedla na Paroubkův popud trutnovský odbor přestupků..

V červenci 2005 zasáhla policie proti technoparty CzechTek. Představitelé státní moci ale nebyli schopni přesvědčivě zdůvodnit, proč k násilnému ukončení vůbec došlo. Z akce se stala politická událost, která na několik týdnů ovládla veřejné mínění. V srpnu se konal trutnovský hudební festival, Stanislav Penc z pódia zatelefonoval českému premiérovi Jiřímu Paroubkovi. Bývalý disident, chovatel koz Stanislav Penc se Paroubka zeptal, co by publiku vzkázal. Premiér divákům popřál příjemnou zábavu a zavěsil. Vzápětí Penc návštěvníkům nadiktoval číslo Paroubkova mobilu. Premiér dostal tisíce SMS zpráv a obratem podal na Pence stížnost. Spor projednávala trutnovská radnice. Její úředník se na setkání s Pencem připravil víc než důkladně. Dokonce požádal kolegu, aby celé jednání zaznamenal videokamerou. Zpočátku vše vypadá na nevzrušivou událost, ale výřečný, ve spleti zákonů zběhlý a mimořádně asertivní Penc se rozhodne bojovat a nakonec vítězí, když úředníka donutí sepsat zápis z jednání, jímž v podstatě sám sebe obviní z nedodržení úředních postupů.
cesko.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?90748

Dokument je o souboji Stanislava Pence s trutnovskou radnici po jeho telefonátu tehdejšímu premiéru Paroubkovi. 25 minutový film obsahuje celý telefonát z podia trutnovského festivalu a následně pokračuje neuvěřitelnou tahanicí s "úředníkem", který se všemi silami snaží zabránit Pencovi v nahlédnutí do spisu, z přestupkového řízení, který k jeho osobě vedla na Paroubkův popud trutnovský odbor přestupků..

V červenci 2005 zasáhla policie proti technoparty CzechTek. Představitelé státní moci ale nebyli schopni přesvědčivě zdůvodnit, proč k násilnému ukončení vůbec došlo. Z akce se stala politická událost, která na několik týdnů ovládla veřejné mínění. V srpnu se konal trutnovský hudební festival, Stanislav Penc z pódia zatelefonoval českému premiérovi Jiřímu Paroubkovi. Bývalý disident, chovatel koz Stanislav Penc se Paroubka zeptal, co by publiku vzkázal. Premiér divákům popřál příjemnou zábavu a zavěsil. Vzápětí Penc návštěvníkům nadiktoval číslo Paroubkova mobilu. Premiér dostal tisíce SMS zpráv a obratem podal na Pence stížnost. Spor projednávala trutnovská radnice. Její úředník se na setkání s Pencem připravil víc než důkladně. Dokonce požádal kolegu, aby celé jednání zaznamenal videokamerou. Zpočátku vše vypadá na nevzrušivou událost, ale výřečný, ve spleti zákonů zběhlý a mimořádně asertivní Penc se rozhodne bojovat a nakonec vítězí, když úředníka donutí sepsat zápis z jednání, jímž v podstatě sám sebe obviní z nedodržení úředních postupů.
http://vimeo.com/groups/8815/videos/3854367
http://cesko.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?90748

Klasyfikacja: 0/5 gwiazdki/gwiazdek
Znaczniki: czechtek, paroubek, penc
Widoki: 4
Lokalizacja: Milckovice, Česko
Udostępnij Dodaj do Ulubionych  

http://sowa-frankfurt.ning.com/video/musim-ti-to-rict

środa, 27 maja 2009
Centrum pre bioetickú reformu (CBR: Národný program o reprodukčnom zdraví je národným pogromom na ženy a počaté deti!

Ministerstvo zdravotníctva SR dnes od CBR obdržalo hromadnú pripomienku za odmietnutie Národného programu starostlivosti o ženu, bezpečné materstvo a reprodukčné zdravie. Ing. Jana Tutková, riaditeľka Centra pre bioetickú reformu, zhrozene konštatuje:

     Tento návrh sa nedá označiť ináč ako pogrom na ženy a počaté deti. Každé necirkevné gynekologicko-pôrodnícke pracovisko program bude nútiť stať sa popraviskom pre najmenších ľudí!

      Ministerstvo deklaruje úsilie o „zachovanie dostupnosti služieb UPT tak, aby nedošlo k ich redukcii“. Kým žiada znižovať počet domáceho a sexuálneho násilia, vo veci násilia potratu navrhuje ciele a stratégie ako počet chirurgických i chemických potratov zvýšiť!

     Toto je zároveň cielenou devastáciou zdravia a plodnosti žien SR!

     Ide o kopírovanie katastrofálnych politík Škandinávie, Španielska, či Británie (tá poskytuje antikoncepciu dokonca zdarma), kde sa s nárastom používania antikoncepcie zvyšuje počet potratov. I v Českej republike, ktorá vnucuje potraty nemocniciam, došlo v poslednom čase k nárastu potratov.


     Mgr. Andrea Hankovská z Centra pre bioetickú reformu poukazuje na paradoxnosť návrhu:

      Ten tvrdí, že dosiahnuť reprodukčné zdravie neumožňujú „vplyvy spoločnosti, médií a zákonov tolerujúce násilie voči ženám...“ Takým vplyvom je aj zákon tolerujúci násilie potratu v telách žien, ktorého krvavé a nerovné zaobchádzanie s najmenšími ľuďmi ministerstvo odobruje.

      Program má ďaleko od starostlivosti o ženu, keď nehovorí o žiadnych alternatívach potratu a úplne ignoruje psychologické, či fyzické dôsledky potratu, ktorými trpia ženy a ich blízki pre 50-ročný komunistický zákon. Navyše žiada i pre dospievajúce dievčatá zdravie poškodzujúcu antikoncepciu a potraty bez vedomia rodičov.


       CBR ho charakterizuje ako ideologický, propagandistický, lživý, deštrukčný, neprijateľný, pomýlený, zavádzajúci, útočiaci na manželstvo, ignorantský voči občanom, redukcionistický, prekrútený, dezinformujúci, eugenický, genocidálny, diskriminujúci, diktátorský, nemoderný, predražený, manipulačný a ako skrytú reklamu. Celé znenie pripomienok je pripojené.

Jana Tutková, riaditeľka (0907 534 623)

Zásadné pripomienky k Národnému programu starostlivosti o ženy, bezpečné materstvo a reprodukčné zdravie, ktorý CBR charakterizuje takto:
1.    Je ideologický, pretože sa opiera o agendu radikálneho feminizmu (skrz hlavného autora programu - Spoločnosť pre plánované rodičovstvo (SPR), čo je slovenská odnož najbohatšej mimovládnej organizácie sveta IPPF a zároveň najväčšej siete potratových kliník vo svete), ako súčasť širšieho liberálneho socializmu, ktorý podrýva náboženské učenie o morálke. Ide o elimináciu najväčších vierovyznaní cez deštrukciu morálky.
2.    Je propagandistický, pretože sa odvoláva na právo na potrat a reprodukčné práva, ktoré v medzinárodnom práve nie sú uznané. Je to príklad podsúvania ideológie v rozpore s čl. 1 Ústavy SR: SR sa neviaže na nijakú ideológiu. Program sa však viaže na potratový zákon, zavedený komunistickou ideológiou, ktorá pretrváva v modifikovanej forme dodnes. Nezaoberá sa ani alternatívami potratu: propagáciou adopcie, či pomocou tehotným v kríze.
3.    Je lživý, keď nazýva sterilizáciu, antikoncepciu a potrat službami reprodukčného zdravia, ktoré sú úplne nereprodukčné a proti zdraviu, lebo spôsobujú trvalú alebo dočasnú neplodnosť, teda chorobu. Antikoncepčné prostriedky neslúžia zdraviu, ale ich používanie dosahuje dočasnú neplodnosť a narúša reprodučkný cyklus ženy i jej emocionálne zdravie.
4.    Je deštrukčný, pretože prehlbuje demografickú krízu šírením nezdravého a nemorálneho životného štýlu. Podobne ekonomickú krízu spôsobili nemorálne praktiky na trhu. Antikoncepcia, ktorá potláča plodnosť, umožňuje a propaguje demograficky-deštrukčný životný štýl (sex bez otvorenosti pre počatie) a preto je zodpovedná za morálnu, demografickú a s tým súvisiacu ekonomickú krízu. Ministerstvo, resp. SPR ju chce predpísať všetkým dievčatám od 15. rokov! Kým zdraviu škodlivé cigarety, či alkohol si môžu kúpiť až od 18 rokov, sexuálne závislými sa môžu stať už od 15 rokov, lebo bez problémov dostanú kondómy či antikoncepciu. Pritom sa návrh nezaoberá problémom závislostí na pornografii tak mládeže ako i dospelých, ktorá je príčinou rozpadu mnohých manželstiev a psychologických porúch, čo potvrdzujú mnohé zahraničné štúdie. Dôsledkom implementácie takéhoto programu bude nárast sexuálnych deviácií a práce pre psychiatrov.
5.    Je neprijateľný pre rodičov, aby zverili najintímnejšiu výchovu svojich detí školám, kde neosobným prístupom sa majú deti učiť podľa odporúčaní IPPF, že napr. masturbácia, či orálna, análna, alebo ináč  deviantná, je rovnocenná s s manželským sexuálnym aktom. Taká sexuálna výchova s ohromným rozpočtom sa ukázala byť fiaskom v Británií, kde tento rok bol predložený návrh učiť o sexuálnych praktikách detí už od 5 rokov!!! Pre dekandentnú spoločnosť, ktorá odmieta výchovu k čakaniu do manželstva, je toto symptomatické.
6.    Je pomýlený, lebo poučenia gynekológmi mladým dievčatám o zdržanlivosti a zároveň o antikoncepcii sú podobné varovaniu pred alkoholom s okamžitým predpísaním Ibuprofénu na potlačenie bolestí z opilstva. Toto nie je odradenie od zlého životného štýlu s vysvetlením významu zdržanlivosti (v sexe či alkohole), ale návod ako „si užiť“ bez nechcených dôsledkov. Konštatovanie, že umelé oplodnenie je „šetrný“ spôsob dosiahnutia tehotnosti bez toho, aby sa neplodnosť najprv liečila je ako „ekonomicky výhodnejší“ návrh hneď transplantovať novú obličku než najprv hľadať príčiny choroby obličky, či iného orgánu.
7.    Je zavádzajúcí ohľadom asistovanej reprodukcie, ktorá neplodnosť nelieči, lebo pár ostáva neplodný. Kým len tretina žien otehotnie (pričom celkovo len cca. 20% žien sa dieťa aj narodí pre vysokú mieru spontánnych potratov), až jedna tretina žien trpí syndrómom hyperstimulácie vaječníkov, ktorý podľa SZO u 2% žien vedie k smrti, a to už i po vylúčení nepredvídateľných prípadov. Dokument zamlčiava skutočnú liečbu neplodnosti metódou naprotechnology, ktorá je na Západe women-friendly trendom s úspešnosťou vyše 20%.
8.    Je útokom na manželstvo, ktoré dokument spomína len raz v kontexte „znásilnenia v manželstve“! Ohromná väčšina populácie však manželstvo považuje za kľúčový pozitívny aspekt pre reprodukciu, sexuálny život, sebarealizáciu ženy, ochranu ženy i detí. Propagácia antikoncepčných prostriedkov podrýva význam manželského aktu ako úplného, exkluzívneho a trvalého vzájomného sebadarovania sa a podnecuje k vyhľadávaniu genitálnych slastí mimo manželského sexuálneho aktu. Pritom manželstvo je najideálnejším miestom pre počatie a výchovu dieťaťa i reprodukčné zdravie partnerov.
9.    Je ignorantský voči občanom, keď neberie do úvahy ich postoje, ktoré potvrdil Medzinarodný program sociálneho prieskumu v roku 2002, vykonaný v 35 krajinách. Závery zo Slovenska sú jasne v prospech manželstva a rodiny:
a.    až 95,2% občanov uznáva, že dieťa potrebuje domov s oboma rodičmi - otcom i matkou, aby šťastne rástlo
b.    až 70,1% občanov verí, ze ľudia, ktorí chcú mať deti, by sa mali zosobášiť
c.    len 23,3% občanov si myslí, že je v poriadku, aby žena chcela dieťa a nechcela stabilný vzťah s mužom
d.    len 22,6% občanov si myslí, že jeden rodič sa vie rovnako dobre postarať o dieťa ako dvaja rodičia spolu
e.    len 11,5% občanov považuje manželstvo za zastaralú inštitúciu
10.    Je redukcionistický voči žene i k najzákladnejším a najhlbším ľudským vzťahom, ktoré chápe len na úrovni fyziologickej a euforickej s minimalizáciou rizika neočakávaného tehotenstva a chorôb, čo však vedie k presnému opaku. Sex s antikoncepciou, ktorá zlyháva, pre falošný pocit „bezpečnosti“ sa stáva promiskuitnejším a vedie k zvýšenej miere neočakávaného otehotnenia, následnému potratu a sexuálne prenosným chorobám (príkladom je Británia, kde je antikoncepcia zdarma), ďalej k fyzickým a psychickým ochoreniam po potrate, alebo po hormonálnej hyperstimulácií pri umelom oplodnení, či po užívaní hormonálnej antikoncepcie. Sexuálne spolužitie má aj silne emocionálny aspekt, ktorý je znova ignorovaný. Napr. zahraničné štúdie poukazujú na to, že sexuálne aktívni tínejdžeri sú 9-násobne depresívnejší ako ich kamaráti, ktorí žijú sexuálnu zdržanlivosť.
11.    Je prekrútený, lebo hormonálna antikoncepcia, ktorú propaguje, chemicky zmrzačuje funkciu reprodukčných orgánov, zvyšuje riziko rakoviny prsníka, pečene a iných zdravotných, psychických a partnerských problémov. Ani antikoncepcia ani kondómy nechránia pred infekciou sexuálne prenosných chorôb, ktoré sa šíria kontaktom kože. Sú to chlamýdia, syfilis, HPV, herpes, atď. Nemajú dlhé roky symptómy a preto ich odporúčať verejnosti ako „ochranu“ je nezodpovedné, keď štúdie uvádzajú mieru zlyhania kondómov 14-30%, a teda nechránia ani pred infekciou HIV. Podľa par. 165-167 Trestného zákona je trestným činom vydať iného do nebezpečenstva nákazy HIV, či sexuálne prenosnej choroby.
12.    Je dezinformujúci o histórií potratov v SR a Československu, ktoré po liberalizácií komunistami v roku 1986 zabili polovicu počatých detí a dosiahli rekordné počty. Výrazne sa počet potratov znížil až od návrhu zakázať potraty (1992) a priebežne verejnou diskusiou o potrate ako vražde. V krajinách, kde takáto diskusia neexistuje, alebo je okrajová, počet umelých potratov stúpa s nárastom používania antikoncepcie: Británia, Švédsko, Dánsko, Fínsko, Španielsko, dokonca aj Česko zaznamenalo v poslednom štatistickom roku nárast.
13.    Je eugenický, keď žiada zlepšiť prístup k metódam selekcie (prostredníctvom preimplantačnej a prenatálnej genetickej diagnostiky) iba zdravých a lepšie zabezpečených, pričom tí, ktorí tieto kritéria nespĺňajú, sú nazvaní nechcenými pre ich „nevyhovujúce“ genetické predispozície alebo „nedôstojné“ životné podmienky. Týchto ľudí sa naša spoločnosť zbavuje v štádiu embrya a plodu, ako by to dnes nepochybne robili nacisti.
14.    Je genocidálny, pretože žiada zavádzať opatrenia na predídenie pôrodov (zvýšiť dostupnosť sterilizácie, antikoncepcie a potratov) pre postihnutých, sociálne slabšie vrstvy, rómsku komunitu, ... Obeťami uznaných genocíd bývali najrôznejšie skupiny, nielen rasové, náboženské, či národnostné skupiny. Príkladmi sú gulagy, Kambodžske čistky, sovietske hladomory, kde sa rôznymi metódami zbavovali istej kategórie nechcených.
15.    Je diskriminujúci voči počatým deťom, ktorých právo na život popiera, keď štát má zabezpečiť vykonávanie a lepšiu dostupnosť umelých potratov a potratovej tabletky RU 486. Neuznanie istej skupiny ľudí za ľudí hodných právnej ochrany je typické pre genocídy. Norimberský tribunál odsúdil ako zločin proti ľudskosti legalizáciu potratov na žiadosť, zavedených na nacistami okupovaných územiach, keď zvyšok sveta mal zákaz potratov (až na výnimku Švédska pre znásilnenie). Podľa par. 425 Trestného zákona ide o trestný čin.
16.    Je diktátorský, pretože je už tretím pokusom vnútiť vykonávanie potratov všetkým necirkevným nemocniciam, čo predstavuje systematický plán tejto genocídy. Výsledkom bude diskriminácia lekárov s výhradou vo svedomí v štátnych, či súkromných zariadeniach a popretie čl. 24 Ústavy SR o slobode svedomia, ktorá je zaručená.
17.    Je nemoderný, keď neberie do úvahy vedecké poznatky o začiatku ľudského života pri počatí (čo aj IVF potvrdzuje), trendy vo vzdelávaní o plodnosti (fertility awareness), najnovšie medicínske metódy zamerané na záchranu predčasne narodených už i 22.-24. týždňových detí, štúdie o potratovom efekte hormonálnej antikoncepcie, o štatistickej súvislosti potratov s nárastom mimomaternicových tehotenstiev, o rizikách nákladných predčasných pôrodov po potrate, ďalších fyzických a psychologických dopadoch potratu na ženu ako ani spomínané women-friendly metódy naprotechnology. Návrh je aj nevedecký.
18.    Je predražený, lebo všetky nemorálne praktiky majú svoje bolestivé dôsledky, podporujú nezdravý štýl života, čím zvyšujú náklady zdravotníctva. Program ráta s viac ako 50 mil. SKK (1,7 mil EUR), pričom neráta oveľa vyššie náklady na liečbu dôsledkov týchto politík, riešenie problémov z nich vyplývajúcich a ďalšie nevyčísliteľné škody na morálke i ekonomike! Je drahý aj pre občanov, ktorým sa prezentujú prioritne drahé antikoncepčné lieky namiesto zdravého životného štýlu založeného na abstinencii do manželstva a na vernom manželskom spolužití s poznaním vlastnej plodnosti. Občania teda zaplatia dvakrát.
19.    Je skrytou reklamou pre priemysel umelého oplodnenia, farmaceutický a nepriamo i pornografický priemysel a ktorý zarába na ľudskom tele, utrpení a naivite, ktoré rozširujú. Príkladom je propagácia vakcíny proti rakovine kŕčka maternice pre dospievajúce dievčatá, keď najlepšou ochranou pred HPV-vírusom, spôsobujúcim túto rakovinu, je abstinencia!
20.    Je manipulačný, lebo rieši len ženy a nie je známe, aby MZ SR pripravovalo nejaký program starostlivosti o mužov. Slovensko potrebuje Národný program na ochranu manželstva a rodiny, ktorý by sa venoval témam tak ľudskej sexuality a plodnosti ako i zodpovednému rodičovstvu z pohľadu dvoch komplementárnych a rovnocenných partnerov prijimajúcich dieťa. Množstvo štúdií dnes potvrdzuje, že stabilné manželstvo je najlepšie miesto pre výchovu dieťaťa a prevenciu zdravotných, psychických, spoločenských a morálnych problémov dieťaťa, či tínejdžera, spôsobených rozpadom rodiny a manželstva. Manipuláciou výberu téme sa program vyhýba zásadnej téme, ako pozitívne viesť k zmyslu manželstva, vernosti a zodpovednosti rodičov. Cieľ IPPF je však rozbiť inštitúciu manželstva práve takýmto programom s cieľom presadiť agendu „sexuálnych a reprodukčných práv“ (autorom je IPPF), ktorá propaguje voľný sex, sériovú monogamiu, polyamorfiu, homosexuálne praktiky, transsexualitu, najnovšie v medzinárodnej petícii aj „služby reprodukčného zdravia bez ohľadu na vek“, teda aj pre deti od útleho veku...!!!

piątek, 15 maja 2009
Kampaň Stop genocíde videli desiatky tisícov vysokoškolákov od Košíc po Bratislavu

V čase, keď pre študentov začína skúškové obdobie, Centrum pre bioetickú reformu nateraz končí intenzívny mesiac s kampaňou Stop genocíde. Tá navštívila v tomto semestri univerzity a internáty v Bratislave, Trenčíne, Zvolene a Ružomberku. Ani raz nemali organizátori problém s políciou, hoci tentoraz museli zrušiť výstavu v Komárne pre neprajnosť počasia. V tomto školskom roku si obrázky genocíd, vrátane potratovej genocídy, mohli pozrieť študenti univerzít od Košíc až po Bratislavu. Počas kampane boli v petícií za zrušenie potratového zákona vyzbierané tisícky podpisov mladých, ktorí chcú skoncovať s krviprelievaním dnešných dní.         

 Ing. Jana Tutková, MA, riaditeľka CBR vysvetľuje: „Potrat je tolerovaný vyše 50 rokov, lebo je neviditeľný. Našim cieľom je zviditeľniť potrat, aby bol netolerovateľný. Väčšina ľudí sa dnes učí vizuálne a potrebuje vidieť, ako potrat vyzerá. Mladá generácia je tiež šokovaná tým, že takmer 40 detí denne je legálne zabitých chirurgickým potratom. CBR ho ukazuje vedľa obrázkov genocíd, ktoré ľudia odsudzujú, no potrat si ospravedlňujú, hoci sa ním tiež zbavujeme nechcených ako iné genocídy. Nie vždy je to diktátor, v niektorých genocídach hocikto mohol legálne zabiť príslušníka istej nechcenej skupiny.“

Toto je jeden z mnohých argumentov, ktorým CBR vysvetľuje genocidálnu podstatu potratov. Mladí zväčša prvýkrát počuli argumenty CBR a mnohí zmenili svoje postoje priamo pred panelmi Stop genocíde. Táto kampaň je veľmi efektívna v zmene verejnej mienky, preto je niektorým nepohodlná.

Mgr. Andrea Hankovská z Centra pre bioetickú reformu dodáva: „Keď sú ľudia nazlostení obrázkami potratu, prečo ich samotné vykonávanie potratov nezlostí? Obrázky sú strašné, lebo rozkúskovanie, či vyškrabanie dieťaťa je strašná vec, o ktorej verejnosť zväčša netuší. Nahovárajú si, ako je to typické pre iné genocídy, že ide len neplnohodnotného človeka, či nečloveka, čo obrázky CBR vyvracajú.“

„Poznať túto pravdu je efektívnou prevenciou potratov. Dieťa sa totiž môže počať pri každom sexuálnom styku, akokoľvek by sa pár chránil, lebo každá antikoncepcia zlyháva.“ uzatvára Jana Tutková.

Centrum pre bioetickú reformu (CBR) Jana Tutková, riaditeľka (0907 534 623)

Sent: Friday, May 15, 2009 12:52 PM
Subject: TS: Kampaň Stop genocíde videli desiatky tisícov vysokoškolákov od Košíc po Bratislavu
piątek, 08 maja 2009
David Hanák: Konec jedné iluze o české samostatnosti ?
 Stefan Kosiewski                        Od Česko , Slovensko

(...) Z výše řečeného je patrné jak se diametrálně situace za 100 let změnila. Umělecké elity v roce 1917 vyzývají politiky – zastávejte české národní zájmy !

Vědecké elity roku 2009 vyzývají politiky – nejlépe zastanete české národní zájmy tím, že je zastávat nebudete ! My se toho nebojíme !

Akcent se mění z umění na vědu z demokracie a národa na byrokracii a esoterickou Evropu. Stojíme na prahu nové doby, kdy zažíváme „zpětných chod dějin“, to co naši předci vybudovali během 19. století a dovršili rokem 1918 házíme za hlavu, při budování nového Rakouska, nyní už ne ve jménu Habsburského domu a z boží vůle, ale ve jménu provázanosti kultury a vědy v EU.

 Dovolím si na závěr parafrázovat Palackého, ten řekl: Byli jsme před Rakouskem budeme i po něm, já říkám: Byli jsme před EU budeme i po ní !

http://www.fragmenty.cz/iy052.htm
czwartek, 07 maja 2009
KREYSONFEST 2009, který se uskuteční na podporu naší petice: "Na komunisty si zvykat nechceme"
Od Česko , Slovensko

Vážení petenti petice "Na komunisty si zvykat nechceme",

rádi bychom Vás pozvali na koncertní turné KREYSONFEST 2009, který se uskuteční
na podporu naší petice.

KREYSONFEST 2009

Termíny a místa konání koncertů:

8.5. Jihlava
SO 9.5. Zlín
ST 13.5. Praha
ČT 14.5. Ostrava
15.5. Mušov

Kreyson v květnu vyráží na společné koncertní turné s přední českou rockovou
kapelou Doga! Obě kapely slovy svých leaderů - jak Ládi Křížka tak Romana "Izzi"
Izaiáše chtějí podpořit petici "Na komunisty si zvykat nechceme!"
(www.viteznyunor.cz), ke které budou moci účastníci koncertů připojit svůj
podpis přímo na místě koncertu. Petici podepsalo již více než 66 000 občanů
České republiky.

"Je pro mne nepochopitelnou skutečností, že 20 let po pádu komunismu v této zemi
mohou vzniknout v krajích koalice této totalitní strany se sociálními
demokraty", řekl Roman Izzi Izaiáš. A Láďa Křížek dodává - "I když jsme tour
připravovali již delší dobu, uskuteční se v době, kdy je hlavní myšlenka tour
velmi aktuální. Lidi zapomínaj a na tour bychom chtěli také vyjádřit poctu Karlu
Krylovi - bojovníku proti komunismu coververzí jeho skladby Salome. Fotografie
Jindřicha Štreita, předního českého fotografa, jsme připravili i na premiéru
videoklipu této písně".

KREYSON
Kapela Kreyson v čele s Ladislavem Křížkem patří ke stálicím české hudební
scény. Na svém kontě má více než 500 000 prodaných hudebních nosičů. V květnu
2009 vychází v USA deska "Best of Kreyson 2009"!

DOGA
Ostravská skupina není v českém hudebním světě žádným nováčkem. Letos oslaví své
jednadvacáté výročí vzniku. V roce 1992 vyhráli celostátní soutěž Zlatý Ambrož,
díky čemuž mohli natočit svou první desku. Od té doby vydali ještě dalších šest,
právě vychází sedmá řadovka s názvem Karikatury a k dvacátým "narozeninám" jim
vyšla i kniha "20 let dogové závislosti". Doga je složena ze čtyř členů - Izzi
(zpěvák a stěžejní autor Dogy), Mrňus, Lumos a Pepsi.

Speciálním hostem turné je hardrocková kapela Nobody Knows.

NOBODY KNOWS
Libereckou kapelu založil v roce 2003 zpěvák Lessy. Jejich tvorbu ovlivňuje
taková klasika, jakou je například Black Sabbath či Kiss. Jejich skladby jsou
plné energie a nasazení, vokální schopnost všech členů je zřejmá na první
poslech. Nobody Knows mají v současné době tři členy, a to Lessyho (kytara,
zpěv), Tommyho Rocka (bicí, zpěv) a Stanleyho G (basa, zpěv). S kapelou Kreyson
mají zkušenosti, vystupovali s nimi už během turné v roce 2008.

Bližší informace na http://www.petarda.cz/kreysonfest-2009

S pozdravem
Jan Jakob
člen petičního výboru

----- Original Message -----
From: "Petiční výbor" <info@viteznyunor.cz>
Sent: Thursday, May 07, 2009 10:42 PM
Subject: KREYSONFEST 2009 na podporu petice Na komunisty si zvykat nechceme

wtorek, 05 maja 2009
Jiří Fiala Pro Poláky: Pražské povstání - poslední šance zachránit národní čest a důstojnost
v Košíku, 05.05.09

5. května se tradičně objevují čerstvé květiny u pomníčků, rozsetých po celé Praze a bližším okolí s datem úmrtí obětí obvykle mezi 5. a 8. květnem 1945. Je jich několik tisíc.Praha má tu smůlu (někdo říká : To štěstí), že leží v srdci Evropy. A tak se už několikrát stalo, že tam války, které zasáhly celý evropský kontinent, nejen začaly, ale také skončily. Kromě třicetileté třeba i ta, co jí dneska říkáme - druhá světová.

Ano, od Volhy, stejně jako od normandských pláží, je do Prahy asi stejně daleko. A proto to také trvalo nejdéle, než se k ní vítězící armády na sklonku války přiblížily.

Pro Němce se Protektorát na sklonku války stával nebezpečnou oázou klidu a tichým zázemím, kde na ně téměř nikdo neútočil, kde nebyly nálety, ani kudy nevedla fronta a kde se tudíž mnozí z nich připravovali na poslední fanatický odpor v baště Bohmen. Napomáhala tomu i geografická členitost českého terénu s pohraničními horami všude podél zemských hranic (těch starých, historických, nikoliv nových, protektorátních), která ve srovnání s polskými a maďarskými rovinami poskytovala mnohačetné možnosti obrany a ztěžování postupu nepřítele, zejména pak jeho těžké techniky.

Jistě i proto právě v Čechách zůstávala poslední naděje Třetí říše - mohutná, skoro milionová Schornerova armáda, která prakticky válkou nedotčena čekala na svou příležitost ovlivnit poslední dny války.

V dubnu se k Šumavě přiblížily z Bavorska prvosledové jednotky Američanů, které nejprvé vyčkávaly na historických českých hranicích, jakoby si nebyly jisty, zda do Čech skutečně mají táhnout. Po asi týdnu vyčkávání však přišel pokyn k rozhodnému pochodu do Čech.

Ve třech mohutných proudech se americká armáda přelila přes hraniční hory a spouštěla ze Šumavy do nitra Čech. Po průchodu německým pohraničím konečně došla i do ryze českých měst - Klatov, Strakonic, Horažďovic, Písku a samozřejmě - především do Plzně.

Právě rychlý postup Američanů počátkem května byl - alespoň podle vyprávění četných pamětníků - bezprostřední příčinou a výzvou k Pražskému povstání.

První vlajky, které vedle českých v Praze zavlály, byly právě americké. Obyvatlé města byli přesvědčeni, že při tomto tempu postupu musí být Američané v Praze nejpozději druhého dne navečer - a chtěli jim připravit stejně milé přivítání, jaké jim připravila Plzeň.

To se ovšem velice spletli. Neboť to, co vypadá jako pravděpodobné, se ještě zdaleka pravdou stát nemusí.

Američané se v Plzni náhle zastavili a na další postup už nepomýšleli. Jak byli zvyklí, respektovali ujednané dohody, a tedy také tu o demarkační čáře a čáře jejich nejzazšího postupu na východ.

Když v Praze vypuklo povstání, ani generál Patton nebyl ochoten se mlčky dívat na to, jak Němci těžkými zbraněmi v Praze kosí stovky špatně vyzbrojených povstalců a coby známý ranař, který se hned tak něčeho nezalekl,  byl ochoten i riskovat případnou roztržku s Rusy - a jít Praze na pomoc. Stejně jako už jednou šli pomáhat Paříži, kterou také neplánovali tak rychle osvobodit, povstání francouzského hnutí odporu však dokázalo jejich plány změnit z hodiny na hodinu.  

Patton měl jedinou podmínku - Praha musí o jeho zásah výslovně požádat.

Prahu tehdy vedla Česká národní rada. Nově vytvořený orgán sdružoval všechny protifašistické síly, vedle masarykovských demokratů, ztělesňovaných především jejím předsedou, Dr. Albertem Pražákem, také komunisty. Ty vedl mladý Josef Smrkovský, pozdější hrdina roku 1968. Jeho role v Pražském povstání však byla osudově tragická - byl to především on, kdo zabránil oficiálním představitelům Prahy poslat do Plzně úřední pozvání.

A Američané v Plzni zůstali.  

Praha se dostala do nezáviděníhodné situace, se kterou organizátoři povstání rozhodně nepočítali - sama, spoléhajíc jen na vlastní, velmi chabé síly, stála tváří v tvář milionové, po zuby vyzbrojené armádě, která se začala ze všech stran ku Praze hrozivě stahovat. Praha byla pro Schornera především důležitým komunikačním uzlem, kudy procházely tratě i silnice a kudy vedla také cesta do případného amerického zajetí - a které se rozhodně nechtěl vzdát.

Tři dny vzdorovala Praha s vypětím všech sil této zdrcující přesile, sama a bez pomoci, kterou tolik potřebovala - až to - kupodivu - vzdali Němci. Jejich úvaha byla jasná - nemáme tolik času, abychom mohli v Praze válčit, musíme uzavřít příměří za cenu svobodného odchodu. A to se také stalo.

Česká národní rada podepsala s okupanty příměří, které zaručovalo Praze okamžité ukončení bojů, Němcům pak svobodný průchod městem a odchod na západ s tím, že jejich těžké zbraně zůstanou tam, kde jsou.

Praha si vydechla. Nálety i tankové útoky ustaly, Němci se začali stahovat. Pro Pražany to byl čestný smír, řekněme, že boj skončil nerozhodně. Praha se přesto osvobodila sama a když o den později přijela Rudá armáda, bylo už po všem.

Proto také Rusové, pokud na Němce v Praze vůbec narazili, tak jen na poslední, ustupující voje, které kladly odpor právě jen jim.   

To byl ovšem zločin, který ani Rusové, ani později komunisté nehodlali Pražskému povstání odpustit. Znamenalo to, že z toužebně očekávaných osvoboditelů se stali jelimánkové, kteří propásli svou příležitost - a přišli pozdě.

Znamenalo to nebezpečný odkaz, který se celá desetiletí snažili komunistké potlačit, jak se dalo, historii povstání překroutit, zamlžit a hlavně - podstatné zamlčet. Z pozdního příjezdu Rudé armády udělat zásah v pravý čas, ač historická skutečnost hovořila o něčem diametrálně odlišném. Právě proto lze v tomto poselství spatřovat největší a nejdůležitější odkaz Pražského povstání  - totiž že za osvobzení nemusíme být nikomu vděčni, už vůbec ne Rudé armádě, protože minimálně Praha se osvobodila sama, bez cizí pomoci.

Jistě i proto celá řada představitelů Pražského povstání skončila v komunistických věznicích a lágrech. Včetně - samozřejmě - tehdejšího předsedy České národní rady A. Pražáka.

A nedej Bože, kdyby nebylo konce války !! Kdyby se Pražské povstání, které v očích Rusů mělo Rudé armádě ukrást vítězství, uskutečnilo o půl roku dříve !! Namísto druhé Paříže bychom totiž jisto jistě měli z Prahy druhou Varšavu (pro neznalé jen stručně připomenu, že ve Varšavě vypuklo rovněž povstání proti Němcům, když se Rudá armáda dostala na východní břeh Visly, ovšem proto, že varšavské povstání vedla prozápadní a z Londýna řízená Armia krajowa, Rudá armáda se suše zastavila tam, kde byla -  a půl roku (!!) cynicky zírala přes Vislu, jak Němci vraždí a pustoší polské hlavní město. Nedivme se Polákům, že je (Rusy) tak nenávidí - ten, kdo cynicky přihlíží vyvražďování hlavního města a nezasáhne, ač může a má, jakoby vraždil sám).

Ještě jednu zmínku na konec bych neměl zapomenout, neboť bez ní není rozhodně vzpomínka na povstání úplná - patří tzv. Ruské osvbozenecké armádě, tedy Vlasovcům, vojákům generála Vlasova, kteří Praze rozhodným způsobem pomohli ve chvílích nejtěžších, přesto se lásky k osvoboditelům nikdy nedočkali. Jim stačilo málo - jen zaručit, že válku přežijí, jen nechat je slušně žít. Myslím si, že jenom za to, čím pomohli v Praze, si to - minimálně na českém území - rozhodně zasloužili.

Bohužel, ukázalo se, že i tak málo může být někdy zatraceně hodně. Málokterému z Vlasovců se podařilo válku přežít a s příchodem Rudé armády po nich pásly četné oddíly NKVD, které, pokud je dostihly, neznaly slitování. Hromadný hrob u Lnář o tom vypovídá dosti výmluvně.

Co říci závěrrem ? Ač Pražské povstání nebylo tím, čím chtělo být - totiž připravením cesty vítězným osvoboditelům, druhou Paříží ve střední Evropě,  na dlouhou dobu zamotalo hlavu politikům i historikům.

Pokud by chtěl někdo snižovat jeho význam poukazem na to, že vypuklo na poslední chvíli, tak je nutno doplnit, že samozřejmě nikdo tehdy nevěděl (tak, jako to dnes víme my), že válka za pár dnů skončí a jak ten konec bude vypadat.

Prostě  - Pražané udělali, co mohli, aby ukázali, že se s okupanty nesmířili a že si svobodu zaslouží. Tři tisíce z nich při tom položily své životy.  A jako jedni z mála si svobodu také sami vybojovali.

A to vůbec není málo.

----- Original Message -----
From: "Jiří Fiala" <Jiri.Fiala.K213@seznam.cz>
Sent: Tuesday, May 05, 2009 6:40 PM
Subject: Pro Poláky

> http://www.k213.cz/start.php?act=read&art=1463
Archiwum
Zakładki:
EU-Fotos
FREUNDE - PRZYJACIELE
IN POLEN - W POLSCE
KOSIEWSKI
Księga - Gästebuch
KULTUR
LITERATUR
Narodowi socjaliści - komuniści - inne
NASZE - UNSERE
POLONIA i Polacy za granicami RP
SOWA
SOWA RADIO
SOWA VIDEO
UNIA & POLSKA
YES - POLAND
Free Image Hosting at www.ImageShack.us Sowa Magazyn Europejski