NAROD MA PRAVO SE BRANIT
czwartek, 28 czerwca 2007
hlavné príčiny katastrofálnej politiky štátu, masmédií, mimovládnych organizácií a stále silnejšej diktatúry podsvetia

Únia mužov Slovenska – organizácia pre rodinu Ing. L. Balvín, Mládežnícka 19, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská republika  Tel/fax: 00421/48/4133632,0904 946148, e-mail:lotbalvin@mail.t-com.sk                                                    Ev.č.: 0176/2007

 Vážení páni

Ivan Gašparovič, prezident SR
Pavol Paška, predseda NR SR                                                    Otvorený list
Róbert Fico, predseda vlády SR

ministri SR, poslanci NR SR Bratislava                                     

                                                                    Banská Bystrica, 27. 06. 2007

Vec :  Zastavte sedemnásťročný stupňujúci sa teror chaosu, klamania, strašenia, stresovania, vydierania, prenasledovania, okrádania, a vyhladzovania obyvateľov Slovenskej republiky  spôsobený diktatúrou vlády podsvetia v Slovenskej republike. Zastavte zdokonalený nebankový
 subjekt LawyerPartners - výzva

           Únia mužov Slovenska – Hnutie pre rodinu je najstaršia a jediná mimovládna organizácia s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky , ktorá odhaľuje hlavné príčiny katastrofálnej  politiky štátu, masmédií, mimovládnych organizácií a stále silnejšej diktatúry podsvetia. Odhaľujeme úmyselné vyhladzovanie viac ako 50% mládeže a zhoršujúci sa zdravotný, duševný a reprodukčný stav obyvateľov SR. Navrhujeme spôsob odstránenia príčin negatívneho demografického vývoja a záchranu spoločnosti.

            Proti obyvateľom Slovenskej republiky sú sústavne používané najmodernejšie psychologické zbrane na zastrašovanie obyvateľstva terorom chaosu, klamania, stresu, zastrašovania, vydierania, prenasledovania, podvádzania, okrádania, plánovaného vyhladzovania, ovládania mozgov a zotročovania. Na uskutočňovanie tohto teroru si podsvetie zriaďuje rôzne skupiny prevážne právnikov a ekonómov. V súčasnosti zaútočila proti obyvateľstvu skupina právnikov a ekonómov z organizácie LawyerPartners v zastúpení AK – JUDr. Miroslava Pavelku. Listom vyzýva občanov, aby zaplatili úhradu poplatku z omeškania, ktorý vznikol tým, že ako slušní ľudia zaplatili dlh SRo ihneď po upozornení SRo a nie až po 21.2.2006, kedy nadobudol platnosť zákon o generálnom pardone na poplatky z omeškania. LawyerPartners požaduje sumy z omeškania vo výške až niekoľko miliónov z dlhu niekoľko desiatok Sk. Požaduje po občanoch zaplatenie 1.000 Sk do 15 dní, ak prizná právo tejto spoločnosti vymáhať miliónové čiastky z omeškania.

              Od roku 1989 Vlády a Parlament SR uzákonili prostredie pre vznik stoviek podobných organizácií, ktoré pripravili obyvateľstvo o stovky miliárd Sk. Pri tom obyvateľov stresovali a zastrašovali tak, že mnohí za to zaplatili životmi. Podsvetie terorizuje obyvateľstvo stresom a strachom aj preto, že to je jedna zo zbraní ako ovládnuť a zotročiť obyvateľov. Upozorňujeme aspoň na niektoré prípady vydierania a stresovania obyvateľstva od roku 1996:

-         okrádanie ľudí v bankách o vklady a nútenie ich vkladať peniaze do nebankových subjektov
-          okrádanie ľudí infláciou a devalváciou, uzákonením šedej ekonomiky podsvetia
-          zastrašovanie a znižovanie ľudskej dôstojnosti občanov podvedených v nebankových subjektoch politikmi z organizácií SDKÚ, KDH, ktorých nebezpečnosť je porovnateľná s fašistickými organizáciami
-          zastrašovanie a znižovanie ľudskej dôstojnosti veriteľov NS profesionálnymi ohováračmi z masmédií v prospech podvodníkov a podsvetia
-          zastrašovanie podvedených veriteľov  GP SR, konkurznou mafiou, políciou vyšetrujúcou NS
-          organizovanie davu škodoradostníkov a závistlivcov útočiacich na veriteľov okradnutých v NS
-          stresovanie prieťahmi, nevymožiteľnosťou práva a strácaním dôkazových materiálov slušných ľudí na súdoch, prokuratúrach a polícii SR
-          konanie politikov, štátnych orgánov , súdov a polície v prospech podsvetia a morálne zvrátených ľudí
-          stresovanie prepúšťaním z väzby vrahov a kriminálnikov z podsvetia a väznením slušných ľudí
-          stresovanie neodpovedaním úradníkov na listy
-          neriešením ochrany obyvateľstva pred podsvetím
-          vytváranie mimovládnych organizácií agentmi podsvetia na udržanie okradnutých občanov v poslušnosti s cieľom okradnúť týchto okradnutých občanov znova pod ochranou štátu
-          stresovanie občanov takou rodinnou politikou, ktorá manželstvo a rodinu znefunkčňuje, rozvracia, poškodzuje zdravie rodičov a spôsobuje degeneratívny úpadok detí a mládeže
-          stresovanie občanov nadraďovaním militantných jednotlivcov a organizácií sexuálne inak orientovaných občanov nad heterosexuálne orientovaných občanov
-          stresovanie občanov nevymožiteľnosťou výživného na dieťa
-          stresovanie občanov izoláciou detí od otcov a „prevychovávanie“ ich na živočíchov nižšej evolučnej úrovne
-          stresovanie občanov ďalším povinnými dôchodcovskými nebankovým subjektami
-          stresovanie občanov upadajúcim zdravotníctvom od roku 1990
a t ď.
  
Od roku 1989 každá politická strana sľubovala, že bude lepšie. Klamala. V skutočnosti je stále horšie. Dokonca aj napriek tomu, že sa ušetrili stovky miliárd vyhladením viac ako polovice občanov v populačných ročníkoch 1993 až 2006 v porovnaní z ročníkmi 1920 až 1990. Ešte horšia ako        ekonomická genocída je genocída vymývaním mozgov. Stresovanému obyvateľstvu bolo zneužitím nových technológií a ukradnutím súkromia, rodiny a manželstva znemožnené samostatne myslieť. Súčasní obyvatelia sú nútení myslieť a konať tak, ako si ich podsvetie naprogramovalo k svojej podobe a potrebe. Všetci, ktorým sa podarilo uniknúť pred vymývaním a programovaním mozgov sú prenasledovaní a izolovaní od vlastných detí a celej spoločnosti totálnych otrokov.

           Dosť bolo sľubov a klamstiev. Žiadame, aby vláda, parlament a prezident prestali plniť úlohu poskokov podsvetia. Žiadame, aby politici prestali riešiť byciklovanie sa po hore, ale začali riešiť skutočné existenčné problémy Slovenska a občanov s právnym, ekonomickým a sexuálnym podsvetím. Slovensko a slušný evolučne vyspelý občan sú na pokraji existencie. Je krajná nezodpovednosť od čelných predstaviteľov parlamentu a vlády, ak si v takto zruinovanej krajine jednoducho odídu na prázdniny. Milióny občanov nemôže mať prázdniny, pretože musia čeliť útokom rôznych podvodných organizácií uzákonených politikmi a chránených políciou a justíciou! Je nemorálne, aby v tejto situácii politici si robili prázdniny a spokojne ponechali Slovensko a občanov podsvetiu.

            Žiadame Vás o okamžité začatia konania. Inak budeme musieť začať verejne protestovať a konať tak, aby sa morálka vedenia Slovenského štátu riadená podsvetím ukázala vo svete v pravdivom svetle. Verím, že o to ani vláda, ani pán prezident , ani parlament a ani podsvetie záujem nemajú. Žiadame Vás o urýchlené konanie, pretože inak od 9.7.2007 pripravujeme protestné akcie a obrátime sa na medzinárodné inštitúcie.

            K našej aktivite sa pripájajú a podporujú nás aj veritelia nebankových subjektov nútených vystúpiť zo Združenia poškodených občanov so sídlom v B. Bystrici, Okresné koordinačné centrum ZPO B. Bystrica, Združenie veriteľov so sídlom v Košiciach a Svojpomoc so sídlom v Bratislave.

        Eleonóra Čapčíková                          Ing. Ľubomír Balvín

podpredseda pre podvedených občanov       predseda Rady a Výkonného výboru

                                                              Únie mužov Slovenska

wtorek, 26 czerwca 2007
28. června 2007 zádušní mše svatá za Františka Ferdinanda d´Este a Žofii Chotkovou

Dne 28. června 2007 v 18:oo hod. se v zámecké kapli sv. Huberta  uskuteční
zádušní mše svatá za Františka Ferdinanda d´Este a Žofii Chotkovou

Mši bude celebrovat Mons. M. J. Pojezdný, opat Strahovského kláštera.
Správa zámku Konopiště
Prosím, potvrďte účast na tel. 317 721 366, e-mail:
konopiste@stc.npu.cz.

K této pozvánce, převzaté ze  „zámeckého“  webu, dodávám, že na zámku je v současné době , samozřejmě kromě stálých expozic, výstava Ve službách arcivévodské rodiny.

Pokud máte čas, jistě se vyplatí strávit na Konopišti celý den, nebo alespoň půlden – více info na:

http://www.zamek-konopiste.cz/

 P.S.: Most v Sarajevu, kde byli JCKV František Ferdinand d` Este s chotí zavražděni, nosil přes 70 let jméno vraha a teroristy Gavrila Principa. Od r. 1991 nese však jméno arcivévody. V Terezíně je ovšem nejenom Principova alej a jeho cela ( ostatně, to chápu, proč neukazovat celu „celebrity“ ), ale horší je , že u cely je znak neexistujího státu, tedy Federativní lidové republiky Jugoslávie – tak se jmenoval tento stát ovšem jen do r. 1966, pak to byla SFRJ – s oslavným nápisem z nejtemnějšího období stalinismu. Klást rovnítko mezi oběti nacismu a Gavrila Principa je přetrvávající ahistorismus, demagogie a hrubé falšovaní historie. Kromě toho, G.P. nebyl „umučen“, ale zemřel v nemocnici na tuberkulózu a před svou hospitalisací byl vězněn v podmínkách , jež byly oproti věznicím , lágrům a mučírnám totalitních režimů 20. století vícehvězdičkovým hotelem. Václav Srb, předseda Koruny České

KORUNA ČESKÁ ( monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska )
Senovážné nám. 24
Praha 1 - Nové Město
110 00
www.korunaceska.org
mailto:monarchist@seznam.cz
mailto:koruna.ceska@volny.cz 

----- Original Message -----
Sent: Tuesday, June 26, 2007 1:40 PM
Subject: Zádušní mše sv. za JCKV arcivévodu Františka Ferdinanda d `Este a Žofii, vévodkyni z Hohenberku
poniedziałek, 25 czerwca 2007
PIETA ZA NĚKDEJŠÍ „ROZKULAČENÉ“ SEDLÁKY Z OSADY SIMŘE (poblíž obce Soběchleby u Hranic na Moravě):

V neděli, 24. června ´07 odpoledne se sešlo kolem osmdesáti občanů z regionálního pomezí Hranicka a Přerovska – v bývalé osadě SIMŘE – aby se zúčastnili pietní bohoslužby za někdejší sedláky z této osady, kteří byli „likvidováni jako třída“ bývalým bolševickým režimem. Příznačné dobové označení pro ně bylo „rozkulačení kulaci“ (podle sovětského vzoru) …

V 15:25 hodin celebroval bohoslužbu (pontifikální mši svatou) za někdejší „třídní nepřítele“ dp.P.ThLic. Antonín KUPKA, duchovní správce římskokatolické farnosti Soběchleby -  před místní kapličkou, zasvěcenou sv. Antonínu Paduánskému.

V homilii zdůraznil okolnost, že se pietní vzpomínka uskutečnila o svátku sv. Jana Křtitele

(24/06),  poustevníka a předchůdce Ježíše Krista, apelujícího na judaistické vrstevníky, aby činili pokání. Jeho varovné volání - „hlas, volajícího na poušti“ je i po dvou tisíci letech vskutku  aktuální i v naší rozporuplné době …

V závěru pietní akce měl projev předseda Konfederace politických vězňů ČR (KPV ČR) –

Okresní pobočky č. 51 Přerov - František Přeslička. Zmínil se o zvěrstvech bolševické zvůle, páchaných na místních občanech-příslušnících staletých selských rodů zmiňované osady --- a při této příležitosti vzpomněl také monstrprocesů komunistické justice Čepičkovsko-Gottwaldovské éry a následných poprav JUDr. Milady Horákové, generála čsl. armády Heliodora Píky a dalších „odpůrců sovětského režimu“.

Na rozchodnou  přijali přítomní poutníci svátostné požehnání od otce faráře Kupky – s upřímným přáním, abychom se zde napřesrok opět ve zdraví setkali …

Pozvání k účasti na tradiční mítinky obyvatel z obcí kolem SIMŘE, kteří se u simerské kapličky setkávají mezi svátkem svatého Jana Křtitele a apoštolů – sv. Petra a Pavla – neodmítli členové výboru KPV Přerov – manželé Přesličkovi, Vláďa Hučín a oldskaut-senior ALBI z „Jižního Clondiku“ – jednatel přerovské pobočky KPV – František Cigánek, který o letošní vzpomínkové akci napsal těchto pár řádků.

+ !
Motto: "Pred zlem nikdy neutika - skaut Velena Fanderlika !"
Vazeni polsti pratele, v priloze Vam zasilam vzpominku na likvidovane (
rozkulacene" selske rody  v osade SIMRE) za ery bolsevickeho "protektoratu" CSR/CSFR (1948/1989). Dekuji za informacni servis od oldskauta ALBI-ho z "Jizniho Clondiku" - Frantiska Antonina Ciganka z Prerova (na Morave).
V Prerove dne 24. 06. L.P. 2007

 

Pieta za´Rozkulačené kulaky´ z osady SIMŘE (24.06.´07).doc
33K
Pobierz

http://groups.google.de/group/sowa-frankfurt/browse_thread/thread/1f254158ca7d6486

30. júna 2007 v sobotu o 15,00 hod. - na pietnu spomienku pri Pamätníku usmrtených na hraniciach v rokoch 1948-1989

Svetové združenie bývalých československých politických väzňov
Vás pozýva
na pietnu spomienku pri Pamätníku usmrtených na hraniciach v rokoch 1948-1989

ktorá sa uskutoční 30. júna 2007 v sobotu o 15,00 hod.

v Kežmarku na starom cintoríne
V období neslobody prišlo o život na československých hraniciach viac ako 400 ľudí,
občanov býv. Československa, Nemecka, Rakúska a Poľska.
Pri úteku za slobodou boli 7.VII. 1980 usmrtení aj Ondrej Brejka a Milan Dlubač.
Ich telesné pozostatky boli po 24 rokoch prevezené z Rakúska na Slovensko.
PROGRAM PODUJATIA:
15.00 hod. Privítanie účastníkov
15.30 hod. Ukončenie štátnymi hymnami SR, ČR, Nemecka, Rakúska, Poľska a EÚ
16.00 hod. Recepcia - (Hotelová akadémia v Kežmarku)
30. júna 2007 v sobotu o 15,00 hod. - na pietnu spomienku pri Pamätníku usmrtených na hraniciach v rokoch 1948-1989
View this on LiveDigital
13:40, kulturzentrum , Kežmarok
Link
   František Antonín  C i g á n e k                                                
(za KPV ČR Přerov – jednatel pobočky č.51)
V Přerově dne 24. června 2007                        
wtorek, 12 czerwca 2007
Chlap je emigrant, emigroval do zapadniho Nemecka. Ted se snazi, aby mu soucasny cesky neokomunisticky rezim vratil majetek

Podivín z Kojetína: Denně mává 12 hodin černým praporem!

Stanislav Smetana (52) je podivín! Denně až 12 hodin mává těžkým obřím praporem na hlavní křižovatce v Kojetíně na Zlínsku, aby upozornil na to, že se už 13 let marně snaží o restituci statku, kde se narodil.

Na silnici se Smetana vydává vždy kolem osmé ranní, končí až ve chvíli, kdy zapadá sluníčko. Denně projíždí kolem tisíce aut, spousta z nich zatroubí. „To všechno jsou moji příznivci,“ tvrdí nejsvéráznější vlajkonoš.
„Ještě před revolucí jsem žil devět let ve Frankfurtu. V Německu se mi moc líbilo, tam protestoval každý den kdokoliv proti čemukoliv, zapomeňte na to, že je to klidné bankovní město,“ povídá.

Po návratu domů zažíval spoustu zajímavých peripetií. Strávil například 170 dní na střeše svého domu, aby upozornil na údajná bezpráví ostravského krajského soudu.
„Třiašedesát dnů jsem také držel hladovku,“ chlubí se a rozhodně nepřipomíná blázna, za něhož ho spousta místních považuje. Smetana je teď bez práce, ostatně ta ho nikdy nebavila. Jeho současným zaměstnáním je mávání vlajkou!

Stanislav Smetana dělá »vlajkonoše« už pět let.

Autor: (jč) Foto pro Aha! –  Ivan Dostál  7.6.2007

Podivin z Kojetina denne mava 12 hodin cernym praporem...

Zaujal mne ten clanek, protoze taky pochazim z Kojetina.  Me shrnuti je nasledujici: Chlap je emigrant, emigroval do zapadniho Nemecka. Ted se snazi, aby mu soucasny cesky neokomunisticky rezim vratil majetek - statek, ktery patril jeho rodicum. Jak je v Cesku dobrym zvykem, prava se nemuze dovolat. Podekujte Vaclavu Havlovi, ktery dozivotne najmenoval do funkci komunisticke soudce.  Takze se snazi protestovat jak umi - treba mavanim blbym praporem, sezenim na strese, drzenim hladovky. A co si o nem mysli jeho uplne zdegenerovani spoluobcane? Ze je blazen! Pokud je blazen, tak jen proto, ze se z toho Nemecka vubec vracel! A neokomunisticky novinar o nem v clanku dokonce napise pohrdavou poznamku: "Smetana je ted bez prace, ostatne ta ho nikdy nebavila. Jeho soucasnym zamestnanim je mavani vlajkou!"  Tedy jak pravil Gustav Husak: "Rozvracece potrestame, potrebujeme klid na praci!" Co vic ho jeste ceka v te podesene zemi? Zavrou ho jako Hucina? A "lidem" to bude jedno? Fuj, fuj, fuj! Jaka to zdegenerovana, mentalne zdevastovana zeme a narod! Fuj!

Stanislav Smetana (52) je podivín! Denně až 12 hodin mává těžkým obřím praporem na hlavní křižovatce v Kojetíně na Zlínsku, aby upozornil na to, že se už 13 let marně snaží o restituci statku, kde se narodil. smetana

Na silnici se Smetana vydává vždy kolem osmé ranní, končí až ve chvíli, kdy zapadá sluníčko. Denně projíždí kolem tisíce aut, spousta z nich zatroubí. „To všechno jsou moji příznivci,“ tvrdí nejsvéráznější vlajkonoš.


„Ještě před revolucí jsem žil devět let ve Frankfurtu. V Německu se mi moc líbilo, tam protestoval každý den kdokoliv proti čemukoliv, zapomeňte na to, že je to klidné bankovní město,“ povídá.

Po návratu domů zažíval spoustu zajímavých peripetií. Strávil například 170 dní na střeše svého domu, aby upozornil na údajná bezpráví ostravského krajského soudu.


„Třiašedesát dnů jsem také držel hladovku,“ chlubí se a rozhodně nepřipomíná blázna, za něhož ho spousta místních považuje. Smetana je teď bez práce, ostatně ta ho nikdy nebavila. Jeho současným zaměstnáním je mávání vlajkou!

---

Dodatek:  Jeden z komentatoru tohoto clanku, ktery se boji i podepsat (Cesi jsou uzasne zbabely narod, bali se bojovat, bali se byt i jen emigrovat a ted se boji i podepsat) jakysi "Standa" napsal nasledujici: "My se snazime respektovat pravidla nastavena spolecnosti ... Pokud je mi znamo, Smetana tato pravidla od zacatku jeho restitucnich peripetii odmital - v podstate nedolozil dostatecne svuj pravni narok na tuto restituci. Jak mohl tedy dopadnout?"

Ponizeny respekt Cechu k pravu (ci spise bezpravi) je neco fascinujiciho. Podle tohoto uvazovani bylo uplne pravne v poradku posilani Zidu do plynu, protoze "pravne nedolozili svuj arijsky puvod". Kde byl "pravni narok" komunistu, kdyz Smetanovi ci jeho predkum zabavovali jejich majetek? A abych pouzil jeho zaverecne otazky: Pokud budou Cesi uvazovat takhle idiotsky jako anonym Standa - jak muzou asi dopadnout?    

Ross Hedvicek
http://hedvicek.bigbloger.lidovky.cz/c/4018/Podivin-z-Kojetina-denne-mava-12-hodin-cernym-praporem.html#t2
sobota, 02 czerwca 2007
Dr. Marek Głogoczowski: dr J. Douglas jr. nie wie, że Chińczycy pobici zostali w wojnach opiumowych

Poznalem J. Douglasa jr. na Kongresie "Mut zur Eur Ethik" w Feldkirch (Austria) 3 lata temu. Ten "specjalista" od handlu narkotykami przez sluzby specjalne przyznal mi się, że nie słyszał ani o mafii albanskiej handkujacej narkotykami w Europie i w USA, ani o Afganistanie, gdzie po jego "wyzwoleniu" w 2001 Amerykanie natychmiast odbudowali zniszczone przez Talibow pola slomy makowej, ani oczywiście o tym, ze w XIX wieku Chiny musialy stoczyc az 3 "Wojny Opiumowe", próbujac sie wyzwolic od (judeo)angielskich "królewskich" handlarzy opium, sprowadzanym do Chin z Indii.

Wszystko co J. Douglas pisze, to uslyszal on od zbieglego, w latach 1980 do USA, czeskiego generala nazwiskiem Szajna, który oczywiscie fantazjowal, aby "zarobic na przezycie" u swych nowych Panów.

A jak mówia prawnicym jeden swiadek, to nie swiadek, o czym dr J. Douglas jr. oczywiscie tez nie wie, i za to mu placa w Waszyngtonie (jego zona nie wiedziala nawet, ze USA maja bazy wojskowe na calym swiecie!).

Pozdrowienia,

M.G.

 poleca linki:

http://www.opioids.com/opium/opiumwar.html
http://www.oeku.net/cp/theogrundlagen/theogrundlagen-252.html

(...) begann Großbritannien mit einem verstärkten Export bengalischen Opiums nach China mit dem Zweck, die Chinesen vom Rauschgift abhängig und so die chinesische Wirtschaft handlungsunfähig zu machen (...)
http://mypage.bluewin.ch/kompassrosen/freiwache.htm
http://www.rotten.com/library/crime/drugs/opium

 The article, which in all evidence is intended to influence European conservative public, bears the title “Hidden Entities In The War On Terrorism”, and was written by dr J. Douglas jr., a director of a prestigious Redwood Institute at Washington, a former specialist in US national security and an expert in the Soviet media. Its German version looked so bizarre, that I asked “Zeit-fragen” for its original English version (see the attachment 2 in text format). I lived for more than three decades (1942-1968; and than 1982-1990) in a country considered as “communist”, and thus I have to remark that dr Douglas sees former socialist countries of Europe in a completely false manner[1]. This distortion is so strong and so dangerous that I suspended my other duties (et loisirs) in order to try to correct evident fallacies present in the his paper. (Or more precisely papers, for I will refer also to other Douglass’ works published in “Zeit-Fragen” related media.)

The general message of Douglass’ jr. article we can resume as follow. Until last decades the terrorism, the drug trade and the organized crime were independent area of activities of various fundamentalist organizations and crime syndicates, but now we can not wage a real war on terrorism without waging a real war on illegal drugs because the two are interlocked. This sounds reasonable, although only few months earlier, just after Sept. 11 events, dr Douglass wrote in “Zeit –Fragen” of Sept. 17 the opposite: “(from similar numbers of victims and similar costs of terrorism and drug trade) nobody yet concluded that (after Sept. 11 strikes), we are in the drug war or in a war against organized crime[2].”

But let us return to the bizarre argumentation of J. Douglass jr. in March 27 issue of “Z-F”. Using his previous experience in Soviet affairs, dr Douglass points to the former Soviet Empire as to the source of all planetary evil of today, assuring us without hesitation that Communist states were inherently criminal and terrorist in nature[3]. Such statements have been a kind of obligatory “mantra” of official propagandists of USA practically since the end of WW2 – which “mantra” was a mirror copy of analogous “mantras” we heard in Poland (this only during the relatively short Stalinist period), about the inherent evil of American imperialism[4] (...)

http://kulturalny.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?116212

Archiwum
Zakładki:
EU-Fotos
FREUNDE - PRZYJACIELE
IN POLEN - W POLSCE
KOSIEWSKI
Księga - Gästebuch
KULTUR
LITERATUR
Narodowi socjaliści - komuniści - inne
NASZE - UNSERE
POLONIA i Polacy za granicami RP
SOWA
SOWA RADIO
SOWA VIDEO
UNIA & POLSKA
YES - POLAND
Free Image Hosting at www.ImageShack.us Sowa Magazyn Europejski