NAROD MA PRAVO SE BRANIT
poniedziałek, 16 lipca 2007
Od: kancelář senátorky Alena Gajdůšková: samec používá svou sílu k jedinému...

 ------------ Původní zpráva ------------
Od: kancelář senátorky AG <
gajduskovaa@volny.cz>
Předmět: Re: Odpověď k Vašemu stanovisku
Datum: 16.7.2007 10:32:04
----------------------------------------
Vážený pane inženýre, 

přes Váš zjevný negativismus a urážky nahrazující argumenty , jsem byla  ochotna s Vámi komunikovat a snažit se v zájmu Terezky a dalších dětí o vysvětlení svéhostanoviska a hlednání řešení, které bude dobrým řešením pro všechny a hlavněnebude ubližovat dětem.    Ovšem pouze do té chvíle, než jsem si přečetla Vaši větu "o snaze zapšklých žen mstít se mužům za jejich od přírody dominantní postavení."  
Doufám, že tento postoj za svou organizaci sdělujete veřejně, aby bylo všem  jasné, že mluvíte z pozic, které se tak velmi často projevují domácím násilím a týráním žen a dětí.
Ale chcete-li se ohánět  přírodou, tak si trochu zopakujte biologii.  Mezi savci není jediný druh, kde by mláďata nebyla s matkou do doby, než  jsou schopna postarat se sama o sebe. 

A samec používá svou sílu k jedinému, pokud se samicí a mláďaty zůstává, aby je chránil!
Odmítáte-li tedy hodnoty uznávané celým civilizovaným světem, jako je rovnost pohlaví, pak se alespoň přírodou řiďte důsledně.

Alena Gajdůšková
 
>   ----- Original Message -----
>   From: Ing. Jiří Fiala
>   To:
gajduskovaa@volny.cz
>   Cc: Štefek Jiří Ing. ; Luboš Patera ; Jan Šinágl ; Pedo ;
Mates999@seznam.cz
>   Sent: Monday, July 09, 2007 2:39 PM
>   Subject: Odpověď k Vašemu stanovisku
>
>
>   Vážená paní senátorko,
>
>   přiznám se, že jsem byl naprosto šokován Vaším stanoviskem k případu malé
> Terezy Smutné, které pod názvem "Rodič, který porušil povinnost odpovědnosti
> vůči dítěti, nemá mít právo na styk s dítětem" publikujete na svých webových
> stránkách.
>
>       Toto stanovisko svědčí jedině o naprosté neznalosti případu, bez níž
> kupodivu přijímate takto zásadní a šokující závěry hraničící s útokem na
> základní občanské svobody a práva.
>
>       Terezka nebyla do psychiatrické léčebny umístěna vůbec bezdůvodně, a pokud
> něco takového tvrdíte, tak buďto skutečně vůbec nevíte, kde se pohybujete, anebo
> se  dokonce programově snažíte mást a svádět veřejnost. Terezka byla do
> nemocnice umístěna proto, že trpí syndromem zavrženého rodiče těžkého stupně a
> za vypěstování tohoto snydromu plně zodpovídá matka Terezky. V nemocnici (nyní v
> Olivově léčebně) je proto, aby se alespoň částečně zbavila nánosu špíny a bahna
> nenávisti, kterou na ni za 10 let jejího života nakydala její matka.
>
>       Pokud by měl tady někdo být zbaven práva na styk se svým dítětem, tak
> bezesporu matka, a to nejlépe hned, aby se vymanění Terezky z krunýře zášti a
> nenávisti podařilo co nejrychleji a bezproblémově.
>
>       A otce (a současně i jeho dceru)  byste chtěla trestat za co ? Za to, že
> otec usiluje o zdravou dceru, která bude mít vyrovnaný vztah k oběma rodičům ? A
> dceři byste chtěla vzít toho zjevně lepšího z obou rodičů, tedy otce ? To přece
> nemůžete ani náhodou myslet vážně a tvrdit, že by něco takového bylo v zájmu
> dítěte, kterým se jinak oháníte od začátku do konce.
>
>       Pokud útočíte a stěžujete si na soudce Sládka, pak vězte, že i když jsem
> já měl k němu také dříve výhrady, tak toto jeho rozhodnutí vejde do historie
> zapsáno zlatým písmem jako zcela průlomové rozhodnutí ve zkostnatělé,
> přefeminizované a celé Evropě k smíchu sloužící české opatrovnické justici.
>
>   Já jsem v hlubokém šoku, že člověk s názory jako máte Vy může sedět v Senátu,
> i když to na druhé straně vysvětluje, odkud berou zastání různé šovinistické
> feministické spolky, především ProFem, Koordona a další, které veřejně a
> nestydatě a hlavně za státní peníze propagují na veřejnosti militantní
> feminismus a otevřeně útočí - stejně jako Vy - na základní občanská práva mužů,
> tedy především nezadatelné právo vychovávat (a to osobní péčí a vlastním
> příkladem) vlastní děti.
>
>       Vzhledem k tomu, že jsem se poměrně nedávno seznámil s Vaším projevem
> prozrazujícím nečisté praktiky jedné z těchto feministických organizací, Fondu
> ohrožujícího děti, měl jsem o Vás podstatně vyšší mínění, než jaké právě
> prokazujete, že si vzhledem k Vašemu stanovisku k léčení dětí postižených
> Syndromem zavrženého rodiče zjevně zasluhujete.
>
>       Současně mi dovolte, abych se zeptal, jak je možné, že nijak
> neprostestujete proti dnes běžným praktikám celou Evropou odsuzované justice,
> kdy je otcům zcela bezdůvodně bráněno ve styku s jejich dětmi, ač na to mají
> zákonný i lidský nárok, anebo jim je vyměřováno zcela likvidační výživné, které
> nemá oporu v ničem vyjma zapšklé ženské snahy mstít se mužům za všechna domnělá
> příkoří (a jejich - od přírody - dominantní postavení). Jak to, že neprostujete,
> když tyto soudy útočí na základní občanská práva, a jak to, že se okamřžitě
> ozvete, sotva se - zatím jediný - soudce rozhodne konečně zjednat pořádek a
> učinit přítrž bezuzdnému řádění matky a bezdůvodnému štvaní dcery proti jejímu
> otci ?!
>
>   Máte snad útoky na základní občanská práva v popisu Vaší práce ? Já jsem se
> (asi naivně)  domníval, že Vás stát královsky platí za pravý opak. 
>
>   Věřím, paní senátorko, že ve vlastním zájmu co nejrychleji procitnete a, o
> případu Terezky Smutné si obstaráte alespoň základní informace a nenecháte se
> vláčet přihlouplými novináři, jinak zesměšníte nejen sebe samu, ale taky stranu,
> která Vás do Senátu vyslala a  Vás v něm udržuje.
>
>       S pozdravem
>
>
>                                                           Ing. Jiří Fiala
>                                                       předseda a mluvčí K 213

http://groups.google.de/group/sowa-frankfurt/browse_thread/thread/a7b75e91aa3c29c8

piątek, 06 lipca 2007
6.júl je Dňom otcov v ČR, ktorým bol vzorom otec národa a záchranca církvi Ján Hus.

Vyhlásenie pri príležitosti Dňa otcov Českej republiky

 Adresované:
Prezidentom
Predsedom vlád a parlamentov
Ministrom a poslancom
Českej a Slovenskej republiky

V Třebčíne pri Olomouci rokovali predstavitelia rodinných organizácií Unie otcu Českej republiky, Únie mužov Slovenska – Hnutia pre rodiny. Na rokovaní sa dohodli na tomto vyhlásení:

Situácia rodín v Slovenskej aj v Českej republike sa každoročne zhoršuje. Vplyvom politiky, legislatívy a niekoľkogeneračnej výchovy od rodičovstva sa rodina stáva stále viac nefunkčná. To sa negatívne odráža na zdravotnom stave jednotlivcov a celej spoločnosti. Najviac trpia deti. Počty detí a mládeže boli znížené o katastrofálnych 50%. Jestvujúce deti sú vplyvom negatívnej rodinnej politiky  zdravotne, duševne a reprodukčne stále viac postihnuté. Budúcnosť  národov Čechov a Slovákov je vážne ohrozená. Umelo vyvolaným úbytkom a znížením kvality a kvantity detí je vážne ohrozená existencia civilizácie na území obidvoch bratských národov.

 Toto ohrozenie existencie našich národov sa začalo nezodpovednou rodinnou politikou, ktorá nadradila egoistické záujmy jednotlivca nad záujmy rodiny, detí a spoločnosti. Otcovia a muži sú vyháňaní z výchovy detí. Deti v rodinách, po rozvodoch, v školách a prostredníctvom masmédií sú stále viac koncentrované do izolácie od osôb mužského pohlavia. Katastrofálne následky politiky izolácie detí od otcov a učiteľov sú pred verejnosťou utajované. Súvislosti medzi asociálnymi javmi a negatívnou rodinnou politikou sú tabuizované. Za zverejnenie príčin a alarmujúcich následkov takejto politiky sú členovia našich organizácií diskriminovaní najhrubšími spôsobmi.

 Vážení predstavitelia štátu! Upozorňujeme, že vzhľadom na svoje kompetencie nesiete plnú zodpovednosť

-         za negatívnu rodinnú politiku štátu

-         za úbytok polovice obyvateľov v populačných ročníkoch detí a mládeže

-         za sústavné zhoršovanie telesného, duševného a morálneho stavu zvyšnej časti mládeže a rodičov

-         za vážne ohrozenie existencie pôvodného obyvateľstva na území Česka a Slovenska.

 Pri príležitosti Dňa otcov, ktorí si pripomíname v Českej republike na výročie upálenia Otca vlasti Jána Husa Vás vyzývame k odstráneniu príčin, ktoré vedú naše deti a celú spoločnosť do záhuby. Radi Vám pri tom budeme nápomocní. Prosíme Vás o odpoveď na toto Vám a spoločnosti adresované vyhlásenie.

Třebčín, 6. 7. 2007

  

Ing. Ľubomír Balvín                Marcela Vetráková                                 Mgr. Daniel Nebeský

predseda Rady a VV     predsedkyňa Klubu žien a matiek               predseda rodinnej organizácie

          Únia mužov Slovenska – Hnutie pre rodiny                              Unie otcu České republiky

Únia mužov Slovenska – Hnutie pre rodiny, predseda Ing. Ľubomír Balvín, Mládežnícka 19,
Unie otcu, predseda Mgr. Daniel Nebeský, Na Zátlance 3, 15000 Praha  5
 97404 Banská Bystrica

http://groups.google.de/group/sowa-frankfurt/browse_thread/thread/d251453373fe1525

Archiwum
Zakładki:
EU-Fotos
FREUNDE - PRZYJACIELE
IN POLEN - W POLSCE
KOSIEWSKI
Księga - Gästebuch
KULTUR
LITERATUR
Narodowi socjaliści - komuniści - inne
NASZE - UNSERE
POLONIA i Polacy za granicami RP
SOWA
SOWA RADIO
SOWA VIDEO
UNIA & POLSKA
YES - POLAND
Free Image Hosting at www.ImageShack.us Sowa Magazyn Europejski