NAROD MA PRAVO SE BRANIT
poniedziałek, 28 lipca 2014
Pietna spomienka v Liptovskej Tepličke
Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov
Nám. sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad
tel. 052 7722626, 0903 142 771
e-mail:
szcpv@szcpv.org
http://www.szcpv.org

27. júla 2014 sa v Liptovskej Tepličke uskutočnila spomienková akcia pri rodnom dome jednej z posledných obetí komunistického režimu, pátra Cyrila Bystríka Janíka. Pietna spomienka bola spojená s celebrovaním sv. omše venovanej obetiam komunizmu. Účastníkov pietnej spomienky privítal úvodným príhovorom starosta obce Mgr. Slavomír Kopáč.

Ako hostia sa zúčastnili, poslanec VÚC Ing. Jozef Švagerko a Kazimír Krivoš za Konfederáciu politických väzňov Slovenska.

Pietnu spomienku moderovala Elena Bačkorová, ktorá v mene Svetového združenia bývalých československých politických väzňov poďakovala starostovi obce Mgr. Slavomírovi Kopáčovi a správcovi farnosti Mgr. Pavlovi Kadučákavi za ústretovosť pri spoluorganizovaní akcie. Poďakovanie patrilo aj speváckemu folklórnemu súboru z Liptovskej Tepličky za dôstojne odprevádzanie pietnej spomienky.
  http://szcpv.org/14/teplicka.html

http://sowa.quicksnake.cz/Svetove-zdruzenie-byvalych-ceskoslovenskych-politickych-vznov
Archiwum
Zakładki:
EU-Fotos
FREUNDE - PRZYJACIELE
IN POLEN - W POLSCE
KOSIEWSKI
Księga - Gästebuch
KULTUR
LITERATUR
Narodowi socjaliści - komuniści - inne
NASZE - UNSERE
POLONIA i Polacy za granicami RP
SOWA
SOWA RADIO
SOWA VIDEO
UNIA & POLSKA
YES - POLAND
Free Image Hosting at www.ImageShack.us Sowa Magazyn Europejski