NAROD MA PRAVO SE BRANIT
środa, 26 sierpnia 2009
Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov podporuje návrh Zákona o solidarite poslanca Petra Gaburu.

Zákon o solidarite a odstránení diskriminácie väčšiny slovenských občanov

Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov podporuje návrh Zákona o solidarite poslanca Petra Gaburu. Návrh  zákona, v čase hospodárskej krízy, by bol gestom a signálom voči verejnosti, ktorý by dokázal, že politici skutočne slúžia občanom Slovenskej republiky a nie svojím osobným záujmom V mene tisícov obetí komunizmu, v záujme historickej pravdy, by však mal byť doplnený o časť týkajúcu sa zrušenia výsluhových dôchodkov príslušníkov ŠtB:
Podobná zákonná úprava bola prijatí v Poľsku.

Navrhujeme doplnenie  zákona :Kto bol príslušníkom  ŠtB  od roku 1948 do roku 1989 a teda podieľal sa na udržiavaní protiprávneho a nemorálneho totalitného štátu a  bojoval proti demokracii a porušoval ľudské práva,  za toto obdobie mu   neprináleží    výsluhový dôchodok .Zákon nadobudne účinnosť od 1.1.2010 od tohto termínu sa ukončí vyplácanie všetkých výsluhových dôchodkov príslušníkov ŠtB a finančná čiastka takto získaná sa bude prerozdeľovať obetiam ŠtB, túto úlohu prevezme  ÚPN , pri ktorom bude zriadená špeciálna komisia pre tento účel.

http://www.szcpv.org/
http://www.szcpv.org/09/solidarita.html

sobota, 22 sierpnia 2009
Poprad 21.august 2009, pri Pamätníku obetiam okupácie v Poprade na námestí sv. Egídia

Zrzeszenie Byłych Więźniów Politycznych Czechosłowacji http://twitter.com/sowa/status/3468981771

  tajomník SZČPV František Bednár

(...) Po uvoľnení cenzúry v médiách a spustení spontánnej podpisovej akcie za neutralitu Československa, čo by znamenalo vystúpenie z Varšavskej zmluvy, prišlo kruté prebudenie. Ráno 21. augusta 1968 asi 800 lietadiel, vyše 6000 tankov a 2000 kanónov piatich armád Varšavskej zmluvy prerušilo krásny sen o ostrove slobody, nezávislosti a neutrality. Nielen to, okupácia priniesla desiatky ľudských životov civilov, stovky zranených a tisíce zmarených poaugustových osudov.

Dovoľte mi pri tejto príležitostí krátke pripomenutie historických faktov, bez ktorých by nebol 21. august  a  ktoré sa  v médiách v súvislosti s okupáciou Československa nikdy nespomínajú.          Asi sa nikde na svete nenájde štát, ktorý by sa bez odporu vzdal  územia o rozlohe 12 607 štvorcových kilometrov,  ktoré bolo od roku 1919 až do roku 1939 súčasťou medzivojnového Československa, a následne túto stratu územia  nazval oslobodením. Československo o svoju najvýchodnejšiu časť nazývanú Podkarpatská Rus prišlo potom  čo ju prezident Eduard Beneš bez väčšieho odporu prenechal Stalinovi. Tí starší, tam narodení pred 15. marcom 1939, ešte majú v rodných listoch napísanú ako rodnú zem Československo. Po rokovaniach medzi Československom a Sovietskym zväzom komunisti, ktorých od druhej svetovej vojny čiastočne riadili z Moskvy, prehovorili Beneša, aby odstúpil toto územie Sovietskemu zväzu.  Formálne sa tak stalo v júni 1945, teda až po oficiálnom skončení druhej svetovej vojny z dôvodov zrušenia platnosti Mníchovskej dohody a reštaurácie Československa v pôvodných predmníchovských hraniciach. 29. júna 1945 bola v Moskve uzavretá zmluva medzi Československom a Sovietskym zväzom a po vydaní ústavného dekrétu prezidenta Beneša č. 60/1945 z 1. septembra 1945 a ústavného  zákona č. 2/1946  z 22. novembra 1945 o úprave hraníc medzi Československom a Sovietskym zväzom, bolo bývalé územie Československa včlenené do Ukrajinskej sovietskej socialistickej republiky (...) Dnes o auguste 1968,  tak ako aj do novembra 1989, mnohí nechcú počuť, pretože sa im nehodí do ich scenára budovania falošných mýtov. Rovnako sme až príliš rýchlo po smrti Alexandra Dubčeka zabudli na neutralitu, nezávislosť či ľudskosť v politike.
Ak si chceme skutočne úprimne pripomínať obete, ktoré priniesli naši občania vo svojej viere v lepšiu a spravodlivejšiu spoločnosť s ľudskou tvárou, mali by sme byť úprimnejší a čestnejší  nielen k ním, ale  aj k našej nedávnej histórii a veci nazývať pravým menom. Víťazí môžu kriviť a falšovať históriu, ale vždy len do času. Tak ako sa špina skôr či neskôr vyplaví na povrch, rovnako sa na povrch dostane aj skutočná pravda. Majme pritom na pamäti obete augusta 1968, ktorým vzdávam na tomto mieste česť.

Ďakujem Vám za pozornost

 

Podpredseda vlády Slovenskej republiky

Dušan Čaplovič

Bratislava, 18 .augusta 2009
Číslo 2314/2009-PPVL

Vážené dámy, vážení páni,

dnes, 21. augusta 2009 si spoločne pripomíname 41. výročie okupácie našej vlasti vojskami Varšavskej zmluvy na čele so Sovietskym zväzom. Hoci od udalostí pamätnej „Pražskej jari" v Československu, ktorá bola násilne potlačená vstupom armád „spriatelených krajín" už uplynulo 41 rokov, pre mnohých z nás je to stále veľmi živá spomienka.

V tento deň patrí naša pamäť nielen vtedajším politickým predstaviteľom našej krajiny na čele s Alexandrom Dubčekom, ktorí viedli obrodný proces roku 1968, ale aj mnohým neznámym hrdinom, študentom a mládeži, novinárom, robotníkom a všetkým občanom, ktorí sa spoločne zjednotili proti násiliu a hrubej sile.

Nepochybné, v tento deň patrí naša myseľ a spomienka aj obetiam vpádu vojsk Varšavskej zmluvy, takmer stovke mŕtvych a viac ako trom stovkám ťažko ranených, ktorí zostali ležať na uliciach našich miest, ako aj tisícom našich občanov represionovaných a prenasledovaných v nasledujúcom období „normalizácie".

Napriek všetkému, práve v tento deň pred 41 rokmi sa začal náš pomyselný návrat do rodiny demokratických a slobodných národov, ktorý v prípade Slovenska smeroval až k získaniu vlastnej štátnosti. Tento dátum, ktorý sa napriek snahe našich „normalizátorov" nepodarilo vymazať z pamäti ľudí ani národa, nám totiž všetkým počas nasledujúcich dlhých dvadsiatich rokov svietil na cestu nádeje v slobodnejšiu a demokratickú budúcnosť. Budúcnosť, ktorú máme možnosť dnes skutočne žiť.

Dovoľte, aby som sa touto cestou pripojil k Vašej pietnej spomienke a spolu Vami si pripomenul deň, ktorý sa stal súčasťou modernej slovenskej histórie. Nielen ako pamätník obrodného procesu, ktorý bol pokusom poľudštiť a reformovať našu spoločnosť po rokoch stalinizmu, ale aj ako jedinečný príklad zhubných následkov totalitných režimov v strednej Európe na osudy národov i jednotlivcov.

So srdečným pozdravomkezmarok03

czwartek, 20 sierpnia 2009
Pozvánka na pietnu spomienku pri príležitosti 41. výročia okupácie Československa 21.augusta 1968,

Pri príležitosti 41. výročia okupácie Československa 21. augusta 1968 sa pri Pamätníku obetiam okupácie v Poprade na námestí sv. Egídia uskutočnila každoročná pietna spomienka. Okrem členov Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov a občanov Popradu sa na nej zúčastnili zástupcovia partnerských organizácii Zväzu protikomunistického odboja a Konfederácie politických väzňov Slovenska. Tiež sa zúčastnili, podpredseda VÚC Prešov Ing. Milan Baran a poslanec VÚC za SDKÚ Ing. Štefan Kubík, ktorí večer pripravili premietanie dokumentárneho filmu o augustových udalostiach "Čierne dni". Pietnu spomienku uvádzala predsedníčka SZČPV Elena Bačkorová a v príhovoroch vystúpili, tajomník SZČPV František Bednár, predseda OV KPVS v Poprade František Olšák a podpredseda VÚC Ing. Milan Baran Pozvaní politický predstavitelia a zástupcovia veľvyslanectiev štátov  ktoré sa zúčastnili na invázii 21. augusta 1968 sa za neúčasť ospravedlnili. Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov obdržalo list podpredsedu vlády SR. Dušana Čaploviča, ktorý uverejňujme na tejto stránke:   http://www.szcpv.org/09/poprad21.html


Svetové združenie bývalých československých politických väzňov
Vás pozýva na pietnu spomienku pri príležitosti 41. výročia okupácie 
    Československa  21.augusta 1968

ktorá sa uskutoční 21. augusta 2009 v piatok o 15,00 hod.
v Poprade na Námestí sv. Egídia 

PROGRAM PODUJATIA:
  • 15.00  hod.    Privítanie účastníkov
  • 15.05 hod.     Príhovory  a kladenie kvetín
  • 15.30 hod.     Ukončenie štátnymi hymnami SR, ČR

K 41. výročiu okupácie Československa 21. augusta 1968

Svetové združenie bývalých československých politických väzňov  tak ako každý rok pripravilo  pietnu spomienku pri skromnom pamätníku v Poprade, ktorý pripomína, že v roku 1968 celá verejnosť túžobne očakávala poľudštenie vtedajšieho politického systému. Zahraniční pozorovatelia nazvali vtedy Dubčekové  pokusy o inštaláciu „socializmu s ľudskou tvárou“ Pražskou jarou. Po uvoľnení cenzúry v médiách a spustení spontánnej podpisovej akcie za neutralitu Československa, čo by znamenalo vystúpenie z Varšavskej zmluvy, prišlo kruté prebudenie. Ráno 21. augusta 1968 asi 800 lietadiel, 600 tankov a 2000 kanónov piatich armád Varšavskej zmluvy prerušilo krásny sen o ostrove slobody, nezávislosti a neutrality. Nielen to, okupácia priniesla desiatky ľudských životov civilov, stovky zranených a tisíce zmarených poaugustových osudov.

            Pri tejto príležitostí stoja za pripomenutie historické fakty, bez ktorých by nebol 21. august  a  ktoré sa  nikde v médiách v súvislosti s okupáciou Československa nikdy nespomínajú.

            Asi sa nikde na svete nenájde štát, ktorý by sa bez odporu vzdal  územia o rozlohe 12 607 štvorcových kilometrov,  ktoré bolo od roku 1919 až do roku 1939 súčasťou medzivojnového Československa, a následne túto stratu územia  nazval oslobodením. Československo o svoju najvýchodnejšiu časť nazývanú Podkarpatská Rus prišlo potom  čo ju prezident Eduard Beneš bez väčšieho odporu prenechal Stalinovi. Tí starší, tam narodení pred 15. marcom 1939, ešte majú v rodných listoch napísanú ako rodnú zem Československo. Po rokovaniach medzi Československom a Sovietskym zväzom komunisti, ktorých od druhej svetovej vojny čiastočne riadili z Moskvy, prehovorili Beneša, aby odstúpil toto územie Sovietskemu zväzu.  Formálne sa tak stalo v júni 1945, teda až po oficiálnom skončení druhej svetovej vojny z dôvodov zrušenia platnosti Mníchovskej dohody a reštaurácie Československa v pôvodných predmníchovských hraniciach. 29. júna 1945 bola v Moskve uzavretá zmluva medzi Československom a Sovietskym zväzom a po vydaní ústavného dekrétu prezidenta Beneša č. 60/1945 z 1. septembra 1945 a ústavného  zákona č. 2/1946  z 22. novembra 1945 o úprave hraníc medzi Československom a Sovietskym zväzom, bolo bývalé územie Československa včlenené do Ukrajinskej sovietskej socialistickej republiky.

Rovnako zbabelo sa prezident Beneš zachoval k tisícom slovenským občanom, ktorých podhodil Stalinovi ako vojnovú korisť aby mohli byť následne násilne odvlečení do pracovných táborov pod správou nazývanou GULAG.

To všetko bolo predzvesťou komunistického puču vo februári 1948, kedy bola zavŕšená výmena hnedej totality za totalitu červenú. Z bývalého Československa, ktoré patrilo  v medzivojnovom období medzi desať priemyselne najvyspelejších štátov sveta sa za 40 rokov komunistického bačovania stala ekonomický zaostalá krajina. Obrovské nerastné bohatstvo uránovej rudy sa nestalo zdrojom blahobytu pre našich občanov, ale korisťou pre Stalina na jeho jadrové vydieranie sveta a ďalšiu expanziu komunizmu.

Pri nástupe Alexandra Dubčeka bolo Československo ekonomicky ešte na úrovni Rakúska,  avšak tak ako Benešov dekrét o vzdaní sa Podkarpatskej Rusi,  rovnako podpis zmluvy v Čiernej nad Tisou 29. júla 1968, znamenal už len ďalšiu zradu na občanoch bývalého Československa a  urýchlenie vojenskej agresie a následnej 23 ročnej okupácie našej vlasti.

Dnes o auguste 1968  tak ako aj do novembra 1989, mnohí nechcú počuť, pretože sa im nehodí do ich scenára budovania falošných mýtov. Rovnako sme až príliš rýchlo po smrti Alexandra Dubčeka zabudli na neutralitu, nezávislosť či ľudskosť v politike.

Ak si chceme skutočne úprimne pripomínať obete, ktoré priniesli naši občania vo svojej viere v lepšiu a spravodlivejšiu spoločnosť s ľudskou tvárou, mali by sme byť úprimnejší a čestnejší  nielen k ním, ale  aj k našej nedávnej histórii a veci nazývať pravým menom. Víťazí môžu kriviť a falšovať históriu, ale vždy len do času. Tak ako sa špina skôr či neskôr vyplaví na povrch, rovnako sa na povrch dostane aj skutočná pravda. Majme pritom na pamäti obete aj augusta 1968 ktoré si zaslúžia aby sme im vzdali  česť.


Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov


----- Original Message ----- Sent: Thursday, August 20, 2009 8:01 AM
Subject: 41. vyrocie okupacie Ceskoslovenska

Namhafte Persönlichkeiten unterzeichnen Erklärung zum 70. Jahrestag des Hitler-Stalin-Paktes

(...) Vděčně a s úctou vzpomínáme v této souvislosti také na všechny, kteří se během čtyř dekád po roce 1945 s obrovským osobním nasazením a rizikem stále znova odvážně snažili vyzvat komunistické diktátory a zastávat proti nim ideu svobody a demokracie. Mnozí z nich zaplatili svou odvahu životem. Povstání a svobodomyslná hnutí v NDR, v Maďarsku, v Československu a stále znovu v Polsku udržovaly po desetiletí naději lidí, že získat svobodu a demokracii je možné.

Nezapomeneme, že to bylo především Poláci, kdo jako první vybojovali pro sebe a pro nás ústupky komunistického systému. Současně děkujeme aktivistům Charty 77, kteří nám dodali odvahu žít v pravdě. Vzpomínáme i na všechny, kteří otevřeli cestu k demokracii v Maďarsku a v létě 1989 roztrhli Železnou oponu. Sovětští disidenti se zasazovali dlouho před glasností a perestrojkou pro dodržování lidských práv. A konečně děkujeme v neposlední řadě těm na západě, kteří se nikdy nesmířili se Železnou oponou a s komunistickými diktaturami, prosazovali lidská práva a podporovali protirežimní opozici.

Svou mírovou revolucí získaly národy střední a východní Evropy znovu svou svobodu, svou státní nezávislost a sebeurčení, které ztratily před pěti desítkami let. Tyto revoluce byly rozhodujícím předpokladem překonání rozdělení Evropy a Německa. Když jsme po překonání diktatury SED směřovali k jednotě Německa, byla pro nás důvěra našich evropských sousedů drahocenným darem. V důsledku mírových revolucí mohou dnes všichni Němci žít poprvé ve své historii ve svobodě a demokracii, v blahobytu, v uznaných hranicích a ve vzájemné úctě a přátelství se svými sousedy.

Stejně jako rok 1939 – ač opačným způsobem – se stal rok 1989 evropským osudovým rokem. Svobodná a demokratická Evropa si musí být vědoma své historie. Potřebuje totiž paměť a vzpomínku na komunistickou éru a na její překonání. Učinili jsme první krok: V dubnu se Evropský parlament poprvé přihlásil k této zodpovědnosti. Touto cestou musíme jít dále: Evropa potřebuje aktivní a zodpovědnou kulturu vzpomínání, která je schopná dorůstající generace senzibilizovat proti nově se formujícím autoritářským a diktátorským snahám.  http://www.23august1939.de/czech.php

sobota, 15 sierpnia 2009
Poslanecké iniciatívy k septembrovej schôdzi parlamentu poslanca KDH v NRSR Petra Gaburu

 ing. Peter Gabura

Kresťanskodemokratické hnutie, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky

Dôvodová správa

I. Všeobecná časť
Návrh zákona posilňuje solidaritu medzi ľuďmi, ktorí vykonávajú niektoré verejné funkcie a majú štátom garantované sociálne istoty, v prospech tých, ktorí tieto istoty nemajú a potrebujú čerpať prostriedky z verejných zdrojov. Navrhovaná úprava má za to, že vymedzené okruhy štátnych funkcionárov a zamestnancov sú dostatočne zabezpečené svojim základným platom, vyplývajúcim z ich pracovného zaradenia alebo verejnej funkcie. Nepotrebujú preto odčerpávať iné príjmy z verejných zdrojov, ktoré podľa súčasného právneho stavu skracujú celkový objem týchto zdrojov i na úkor tých ľudí, ktorí sú na ne plne odkázaní. V tom spočíva princíp solidarity navrhovaného zákona.
Navrhovaná právna úprava je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Návrh zákona ušetrí zdroje vo verejných rozpočtoch v celkovom rozsahu, ktorý odhadujem na 20 miliónov EUR, neprináša nárok na pracovné sily a nemá vplyv na zamestnanosť a tvorbu pracovných miest, ani na životné prostredie.

II. Osobitná časť
K § 1:
Ustanovenie navrhuje skoncovať s praxou, podľa ktorej štátni zamestnanci v činnej službe po tom, ako im podľa osobitných predpisov vznikne nárok na starobný dôchodok, alebo predčasný starobný dôchodok, poberajú naďalej svoj plat, vyplývajúci zo služobného pomeru, a zároveň začnú poberať aj dôchodok. Keďže dôchodkové zabezpečenie nie je čisto poistný systém, z ktorého sa začne čerpať po naplnení poistných podmienok, ale je to aj solidárny systém, navrhované ustanovenie posilňuje práve tento solidárny prvok dôchodkového zabezpečenia. Štátni zamestnanci si po tom, ako im vznikne nárok na starobný dôchodok, alebo predčasný starobný dôchodok, budú môcť vybrať. Buď zostanú v činnej službe, ich životná úroveň sa nezmení, a zdroje z dôchodkového zabezpečenia prenechajú zatiaľ tým, ktorí sú na ne odkázaní, alebo odídu z činnej služby a začnú poberať príslušný dôchodok.
K § 2:
Ústavní činitelia sú v súčasnosti zabezpečení príjmami, ktoré im garantuje osobitný zákon o platových pomeroch č. 120/1993 Z.z. Na to, aby si udržali svoju životnú úroveň nepotrebujú, aby poberali aj ďalšie príjmy z verejných funkcií, ak ich začnú súbežne vykonávať viacero. Navrhované ustanovenie má za to, že plat za jednu z týchto funkcií je postačujúcim príjmom. Toto ustanovenie nijako nebráni, aby verejní funkcionári poberali príjmy z iných zdrojov, pokiaľ to nie je rozpor medzi verejným a osobným záujmom podľa osobitného predpisu. Je to tiež nástroj na vytváranie mechanizmu, ktorý bude pôsobiť na verejných činiteľov, aby sa čo najviac sústredili na výkon svojej verejnej funkcie a nepriberali kvôli tomu, aby zvýšili svoj príjem, ďalšie verejné funkcie, často na úkor kvality výkonu týchto funkcií. I toto navrhované opatrenie má solidárny charakter, pretože na základe neho sa verejní funkcionári, vykonávajúci súbežne viacero verejných funkcií, budú vzdávať časti prostriedkov, ktoré v súčasnosti z verejných zdrojov čerpajú, v prospech tých, ktorí sú na čerpanie prostriedkov z verejných zdrojov plne odkázaní.
K § 3:
Ide o ustanovenie o účinnosti. Navrhuje sa účinnosť od 1.1.2010.

Dôvodová správa

I. Všeobecná časť
Návrh zákona odstraňuje diskrimináciu vodičov – seniorov, ktorí sú v súčasnosti povinní na vlastné náklady absolvovať zdravotnú prehliadku, od dovŕšenia 65. roku veku pravidelne, každé dva roky.
Je nepochybne správne, aby ľudia, aj v staršom veku, ak sú vodičmi motorových vozidiel, boli v zdravotnom stave, ktorý im umožňuje spoľahlivo a bezpečne viesť motorové vozidlo. Navrhovaná novela zákona nijako nespochybňuje užitočnosť povinnosti podrobovať sa od nadobudnutia 65. roku veku pravidelnej zdravotnej prehliadke. Aj dvojročnú frekvenciu týchto povinných zdravotných prehliadok navrhovaná novela ponecháva v pôvodnom znení.
Táto zdravotná prehliadka však nie je rozmarom tých, čo o ňu požiadajú, ani nie je dôsledkom ich protiprávneho konania, ale je zákonnou povinnosťou, vyplývajúcou z nadobudnutia veku. Keďže ide o ľudí, ktorí po celý život odvádzali poplatky do systému zdravotného poistenia, nie je spravodlivé, aby sa od nich, na základe novej zákonnej povinnosti a na základe dovŕšenia určitého veku, požadovalo hradiť si tieto zdravotnícke výkony z vlastných zdrojov. Ide spravidla o dôchodcov, takže pre nich sa takáto povinnosť často rovná praktickému zákazu viesť motorové vozidlo, i ak sú ešte na jeho vedenie fyzicky i psychicky spôsobilí.
Pravidelná zdravotná prehliadka, ktorá pre týchto ľudí vyplýva zo zákona nie je úkonom zdravotnej starostlivosti, ale je svojou povahou preventívnou prehliadkou. Navrhovaná úprava preto kvalifikuje túto prehliadku ako preventívnu zdravotnú prehliadku a navrhuje, aby sa hradila z prostriedkov zdravotného poistenia.
Navrhovaná úprava je spravodlivá nielen preto, lebo ide o ľudí, čo do systému zdravotného poistenia po celý svoj aktívny život prispievali. I v porovnaní s inými kategóriami ľudí, sú dnes seniori-vodiči nad 65 rokov, v tejto veci diskriminovaní. Pravidelné zdravotné prehliadky musia totiž absolvovať aj niektorí vodiči z povolania (napríklad vodiči záchrannej služby). Ani oni si túto povinnosť nespôsobili sami, a preto celkom logicky náklady na tieto prehliadky nemusia znášať osobne. Zo zdravotného poistenia sa uhrádzajú dokonca i ročné preventívne zdravotné prehliadky poistencov aktívnych v organizovanom športe do 18 rokov. Preto by bolo necitlivé, nezdvorilé a nespravodlivé, aby sme od ľudí, čo si už svoje zaplatili, požadovali úhradu týchto zdravotných prehliadok tak, ako je to v súčasnom zákone.
Navrhovaná právna úprava je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Návrh zákona bude mať priamy dopad na rozpočty zdravotných poisťovní, v celkovom odhadovanom rozsahu 500 000 EUR ročne, nebude mať dopad na štátny rozpočet a ani ďalšie verejné rozpočty, neprináša nárok na pracovné sily a nemá vplyv na zamestnanosť a tvorbu pracovných miest, ani na životné prostredie.

II. Osobitná časť
K čl. I:
Článok obsahuje úpravu pravidelných zdravotných prehliadok v kategórii tzv. ostatných vodičov v zákone č. 8/2009 o cestnej premávke v znení neskorších predpisov. Prehliadku kvalifikuje ako preventívnu zdravotnú prehliadku a ustanovuje, že náklady na ňu sa hradia na základe verejného zdravotného poistenia.
K čl. II
V článku sa premieta navrhovaná zmena do zákona č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia v znení neskorších predpisov. Výpočet preventívnych prehliadok hradených plne na základe verejného zdravotného poistenia sa rozširuje o kategóriu iných vodičov podľa zákona o cestnej premávke.
K čl. III
Ide o ustanovenie o účinnosti. Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť 1.10.2009, kedy je deň seniorov.

návrh

ZÁKON
z ..................2009,
o solidarite

Národná rada Slovenskej republiky
-    vychádzajúc z cyrilo-metodského duchovného dedičstva a z ústavného práva každého na zachovanie ľudskej dôstojnosti,
-    usilujúc sa o priaznivé prostredie, v ktorom si ľudia v tiesni a biede budú navzájom pomáhať,
sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
    Štátni zamestnanci 1) v činnej službe nepoberajú predčasný starobný dôchodok, ani starobný dôchodok, aj ak im podľa osobitných predpisov na ne vznikne nárok 2).
_____________________________________________
1)    Zákon č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov
2)    Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
§ 2
    Ústavným činiteľom podľa osobitného zákona 3) prináleží za výkon verejných funkcií len jeden plat, a to aj vtedy, ak vykonávajú súbežne viac verejných funkcií.
______________________________________________
3)    Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z.z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
§ 3
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

NÁVRH
           
ZÁKON
z ..................2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
    Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 Z.z., zákona č. 188/2009 Z.z. a zákona č. 199/2009 Z.z.  sa mení a dopĺňa takto:
V § 87 odsek 4 znie:
    „(4) Ostatní vodiči sú povinní podrobiť sa pravidelnej preventívnej lekárskej prehliadke najskôr dva mesiace pred dosiahnutím veku 65 rokov a najneskôr do dvoch mesiacov po dosiahnutí veku 65 rokov a následne každé dva roky. Náklady na preventívnu zdravotnú prehliadku sa uhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia. Ustanovenia § 86 ods. 5 sa v tomto prípade nepoužijú.“

Čl. II
    Zákon č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 720/2004 Z.z., zákona č. 347/2005 Z.z., zákona č. 538/2005 Z.z., 660/2005 Z.z., 342/2006 Z.z., 522/2006 Z.z., 661/2007 Z.z. a 81/2009 Z.z sa mení a dopĺňa takto:
    V § 1 ods. 1 sa za vetou v písmene n mení bodka na čiarku a dopĺňa sa nové písmeno o) v znení:
„o) pravidelné preventívne lekárske prehliadky ostatných vodičov podľa osobitného zákona. 7a)“
___________
7a) § 87 ods.4 zákona č. 8/2009  Z.z. v znení neskorších predpisov
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2009.

poniedziałek, 10 sierpnia 2009
Ako zločinci z KSČ a ŠtB krivo obvinili a poslali do väzenia nevinného a ťažko chorého františkána

Píše sa rok 1986. V Sovietskom zväze prebieha obdobie perestrojky a glasnosti pod vedením Gorbačova, spojených s istým uvoľnením nielen slobody slova a prezentovania odlišných názorov nestotožňujúcich sa s komunistickou ideológiou, keď sa dokonca aj verejne publikujú veci priam nevídané, pri ktorých súdruhom z KSČ a ŠtB naskakuje husia koža. Napriek tomuto politickému a ideologickému odmäku vo východnom  komunistickom bloku, na Slovensku, pokiaľ sa to porovnáva s ich ideologickými susedmi, ako by sa vôbec nič nemenilo. Represie voči kňazom a rôznym cirkevným spoločenstvám bežia na plné obrátky. Arcizločinci z KSČ, ŠtB, prokuratúr a súdov majú naďalej svoje osvedčené metódy. Jednou z posledných obetí tohto obdobia je aj františkán Cyril Bystrík Janík.

         Budem sa opierať o autentické dokumenty Ústavu pamäti národa pod nadpisom: Akcia „VÍR“ na východnom Slovensku s podnadpisom: Akcia „CYRIL“. V rámci tejto akcie sa ŠtB v Košiciach zamerala na dve hlavné postavy: Cyrila Jaroslava Brázdu a Cyrila Bystríka Janíka. Na oboch ŠtB viedla zväzky na 3. oddelení II. odboru Správy ŠtB, ktoré malo „na starosti“ boj proti cirkvám. Na Jaroslava Brázdu od 2. februára 1983 zaviedla ŠtB signálny zväzok „EXPERIMENT“ s registračným číslom 15959, o dva mesiace preregistrovaný na osobný a 29. apríla 1985 bol Brázda zaradený do kategórie NO (nepriateľská osoba). Brázdov spis sa nezachoval. Na Bystríka Janíka navrhol npor. Ivan Buoc založiť 19. septembra 1983 signálny zväzok „CYRIL“. 20. mája 1985 zväzok „CYRIL“ bol preregistrovaný na osobný s číslom 16465. Celý spis mal 372 strán (..).

----- Original Message -----
From: NS
Sent: Sunday, August 09, 2009 3:03 PM
Subject: Nove na NS

http://www.obcania.szm.sk/
http://www.diamantovabana.sk/

Ako zločinci z KSČ a ŠtB krivo obvinili a poslali do väzenia nevinného a ťažko chorého františkána
ŠTEFAN HARABIN JE JEDNÝM Z TÝCH, KTORÍ SA PODIEĽALI NA PREDČASNEJ SMRTI FRANTIŠKÁNA CYRILA BYSTRÍKA JANÍKA. (8.8.09)

Ivan Mikloš a diamantová baňa v Juhoafrickej republike – 12. časť

Nekrolog - P. Cyril Bystrik Janík
Pamäť národa 02/2007
Návrat k dávnemu prípadu: za čo odsúdili kňaza-Denník SME

piątek, 07 sierpnia 2009
JOSEF LESÁK: Jen komunismus se nezměnil. Varuji vás – nezapomínejte!

(...) Od února 1949 do roku 1954 bylo vybudováno v malém Československu kromě velkých věznic pro politické vězně i více než sto táborů nucených prací. Branami ostudných táborů nucené práce prošlo přes 210 tisíc našich bezprávných občanů, kteří do nich byli zařazeni bez soudů a bez možnosti obhajoby. Tyto rudé koncentráky byly stejně jako ty nacistické obehnány ostnatými dráty, v noci osvětlené světlomety a střežené ozbrojenci SNB a smečkou cvičených vlčáků. Tábory měly své odpůrce převychovávat.


Kdo byli do těchto táborů posíláni?

Byli to především lidé nepohodlí režimu, komunistické straně a často jen některému komunistickému funkcionáři. Lidé, jimž bylo výhodné zabavit jejich majetek, dílnu, obchod, statek a často jen dům, na který si brousil zuby  nejeden komunistický pohlavár. Mezi prvé oběti patřili národní socialisté a lidovci, ale i demokraté, kteří se netajili svým nesouhlasem s komunistickým režimem.

TNP v Dubí na dole Zápotockýpatřil mezi nejpopulárnější díky svému veliteli Karlu Weisovi, nositeli Řádu vítězného února, ochotného sloužit kdykoliv komukoliv. Ve skupině převezené z Pardubic byli úředníci, učitelé, synové z velkých statků i kdysi známí sportovci. Přicházeli mezi nás i tzv. kopečkáři – mladí muži, kteří se snažili uniknout z rudého ráje a uvízli v ostnatých drátech na hranicích. V TNP byli výhradně lidé slušní, vesměs inteligentní a vzdělaní (...). Kladeňáci, když nás potkávali cestou k lékaři v našich uniformách na zádech s nápisem  T N P, nám dávali sílu svým úsměvy.  A v kladenské cukráně a v jednom obchodě s ovocem, když jsme se zastavili pro zákusek ze svého kapesného na náš dotaz po ceně  jsme slyšeli odpověď: „Tyto uniformy u nás neplatí, vyřiďte to i Vašim kolegům!!“ Vzdávám hold tomuto městu! Žádné rudé Kladno. Kladno rostlo a roste do krásy a my jsme zde nalezli mnoho životních přátel a nejen mezi havíři. A klidný a spokojený život. 

Jen komunismus se nezměnil. Varuji Vás –  nezapomínejte!!!

http://fragmenty.cz/iz385.html

Za Josefem Lesákem   Bc. Jan Kopal

Když v úterý 28. července 2009 v Pelhřimově v pozdních večerních hodinách dotlouklo srdce Josefa Lesáka, významného představitele Československé strany národně socialistické, poslaneckého kolegy Milady Horákové a jednoho ze studentských vůdců v Únoru 1948, symbolicky se tak uzavřela i jedna historická epocha. Odešel tak poslední významný aktér událostí komunistického převratu. Jeden z těch, který událostmi nebyl zaskočen a překvapen, ale naopak aktivně bojoval a burcoval druhé. Škoda, že takových rozhodných tehdy nebylo víc. Odešel ve věku nedožitých 89 let, ale s věčně mladým nezdolným duchem (...)  http://fragmenty.cz/iz384.html
http://de.groups.yahoo.com/group/kulturzentrum/message/2328

niedziela, 02 sierpnia 2009
Kozí mejdan 2009
léto, hudba, kozy, osli, víno, limo, pivo, Startky a popelníky na vajgly!, lidé všech věkových kategorií a volnomyšlenkáři všech módních stylů :)
Place:Milkovice u Libáňě
Kiedy::5 sierpnia 2009 00:00
· Dodaj komentarz · · Udostępnij
Sowa Magazyn Europejski
Sowa Magazyn Europejski Kozí mejdan 2009
léto, hudba, kozy, osli, víno, limo, pivo, Startky a popelníky na vajgly!, lidé všech věkových kategorií a volnomyšlenkáři všech módních stylů :)
Organizator:
Standa Penc
Rodzaj:
Impreza - Noc chaosu
Sieć::
Na całym świecie
Czas rozpoczęcia:
5 sierpnia 2009 o 00:00
Czas zakończenia:
12 sierpnia 2009
Miejsce:
Milkovice u Libáňě
Koukejte přijet, vy všichni, co tam jezdíme pravidelně, i vy, co jste tam ještě nikdy nebyli!!! Když jednou zakusíte, budete se navracet.
PS: Není to pro slabé povahy! Pro děti však ano - děti jsou beztak z nás všech ti nejsilnější, co si budem povídat :) www.kozy.cz
Archiwum
Zakładki:
EU-Fotos
FREUNDE - PRZYJACIELE
IN POLEN - W POLSCE
KOSIEWSKI
Księga - Gästebuch
KULTUR
LITERATUR
Narodowi socjaliści - komuniści - inne
NASZE - UNSERE
POLONIA i Polacy za granicami RP
SOWA
SOWA RADIO
SOWA VIDEO
UNIA & POLSKA
YES - POLAND
Free Image Hosting at www.ImageShack.us Sowa Magazyn Europejski