NAROD MA PRAVO SE BRANIT
wtorek, 28 września 2010
Koľko našich občanov bolo násilne odvlečených NKVD?
Napsal sowa (») dnes v 16:08 v kategorii František Bednár,

Sdílet 
poprad-21-08-2003/ferob-01.jpg

(...)  nie je v našich možnostiach viesť plnohodnotný a efektívnu výskum štatistiky počtu násilne odvlečených. Disponujeme však množstvom archívnych dokumentov a sme prístupní ich poskytnúť k dispozícii Ústavu pamäti národa, Historickému ústavu SAV a Slovenskému historickému ústavu Matice slovenskej, ktoré vyzývame aby si plnili svoju povinnosť a venovali sa výskumu tohto obdobia našej histórie rovnako dôsledne ako SNP a deportáciám židovského obyvateľstva zo Slovenska v období II. sv. vojny. Vyzývame aj historičku pani Marínu Zavackú, aby namiesto skúmania sochy Svätopluka, skúmala doposiaľ neprebádané miesta našej  histórie tak neblaho poznamenanej temným obdobím najzločinneckejšieho režimu sveta – stalinizmom (...).

Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov
So sídlom v Slovenskej Republike
IČO: 37796542
DIČ: 2021593816                                                                                                             
Nám. Sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad
Tel:++421 52 7722626, ++421 903 142771
szcpv@szcpv.org    http://www.szcpv.org   


Ústav pamäti národa
Námestie slobody 6
817 83 Bratislava 15
podatelna@upn.gov.sk

Naša zn. SZ-45/10                                

                                                                 Poprad 24.9.2010

 Koľko našich občanov bolo násilne odvlečených NKVD?

(Výzva pre Ústav pamäti národa, Slovenský historický ústav SAV a Slovenský historický ústav Matice slovenskej)

Pokiaľ o obetiach z radov židovského obyvateľstva, alebo o počte účastníkov SNP sa slovenská verejnosť od historikov dozvedá konkrétne a presné údaje, údaje o počte československých občanov násilne odvlečených do býv. Sovietskeho zväzu v rokoch 1944-1955 sa zásadne  rozchádzajú.

            Ústav pamäti národa na svojej oficiálnej stránke

http://www.upn.gov.sk/obdobie-1945-1989/zoznam-osob-odvlecenych-do-gulagov/   

uvádza počet 7422 v neúplnom  zozname deportovaných, odvolávajúc sa na autorku knihy Čechoslováci v Gulagu a československá diplomacie 1945 – 1953 Miladu Polišenskú. Dodávame, že tento zoznam je len torzom skutočného stavu a viacerí príbuzní násilne odvlečených, ako aj samotní ešte žijúci násilne odvlečení nás upozorňovali, že ich mená sa v tomto zozname nenachádzajú.

            Ministerstvo spravodlivosti SR – odbor rehabilitácií a odškodňovania v spolupráci s Jánom Košútom uvádza počet 6973 odvlečených a 524 usmrtených.

M.S. Ďurica vo svojej knihe Dejiny Slovenska a Slovákov sa však odvoláva na fakty a údaje priamo z obdobia rokov 1944-1945, konkrétne aj na výpoveď Dr. Jozefa Mikulu pred kongresovým výborom USA v ktorej sa uvádza, že iba v prvom mesiaci po obsadení Sovieti odvliekli 38 000 Slovákov. NKVD spolu so sov. vojskom na našom území robili "očisťovacie" akcie: Od októbra 1944 do júna 1945 takto deportovali do ZSSR 40 000 až 60 000 slovenských občanov.  

     JUDr. Dárius Rusnák ktorý túto otázku študoval v Moskve zistil, že v archívoch NKVD je evidovaných 69 000 občanov zo Slovenska zajatých na Slovensku a odvlečených do ZSSR /1944-1945/

Vladimír Bystrov vo svoje publikácii -Únosy československých občanů do Sovětského svazu http://www.szcpv.org/10/unosy.pdf  hovorí o 60 až 120 000 občanoch odvezených zo Slovenska

       Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov- v Sekcii násilne odvlečených, eviduje okolo 800 členov. V súvislosti s prijatím novely zákona č. 274/2007 Z.z. o príplatku k dôchodku, ktorý bývala vláda R. Fica na podnet našej organizácie novelizovala tak,  aby sa vzťahoval aj na siroty po usmrtených v Gulagoch sa stále hlásia deti usmrtených v Gulagoch. Takto až teraz zisťujeme mená usmrtených, o ktorých sa doteraz ani nevedelo. Pokaľ Ján Košút uvádzal počet usmrtených 524, počet nami evidovaných mŕtvych je oveľa vyšší a postupne sa približuje k číslu 1000. Už len toto zistenie je šokujúce a potvrdzuje vysokú úmrtnosť násilne odvlečených. Možnosti našej organizácie sú však značne obmedzené a limitované najnižšou dotáciou akú, v porovnaní so SZPB a našimi partnerskými organizáciami KPVS a Politickí väzni ZPKO, dostávame od Sekcie verejnej správy MV SR, preto  nie je v našich možnostiach viesť plnohodnotný a efektívnu výskum štatistiky počtu násilne odvlečených. Disponujeme však množstvom archívnych dokumentov a sme prístupní ich poskytnúť k dispozícii Ústavu pamäti národa, Historickému ústavu SAV a Slovenskému historickému ústavu Matice slovenskej, ktoré vyzývame aby si plnili svoju povinnosť a venovali sa výskumu tohto obdobia našej histórie rovnako dôsledne ako SNP a deportáciám židovského obyvateľstva zo Slovenska v období II. sv. vojny. Vyzývame aj historičku pani Marínu Zavackú, aby namiesto skúmania sochy Svätopluka, skúmala doposiaľ neprebádané miesta našej  histórie tak neblaho poznamenanej temným obdobím najzločinneckejšieho režimu sveta – stalinizmom.        

            Bohužiaľ o túto, ešte aj vyše 20 rokov po prevrate v novembri 1989, chúlostivú tému je v radoch slovenských historikov pramalý záujem, čo nemožno nazvať inak ako hanebnosť voči vlastnému národu. Okrem historikov tu zlyhal aj novozriadený ústav Pamäti národa, ktorý sa zmohol len na strohé  spomenutie knihy autorky z Českej republiky. O to väčšie uznanie však patrí mladým ľuďom z Prešova, medzi inými najmä študentovi, Martinovi Sakáčovi, ktorý požiadal našu organizáciu o oficiálne stanovisko k rozchádzajúcim sa a historicky nepresným údajom o počte násilne odvlečených. Citujeme z jeho žiadosti

Prečo sa takému masovému odvážaniu slovenských občanov a ich vraždeniu nepovie konečne správnym slovom a síce - Slovenský holokaust?

Prečo to nevídame každoročne v TV?

 Prečo keď sme robili akciu na pamiatku práve týchto obetí, obkolesila nás polícia  a médiá vypustili článok: "Polícia čakala extrémistov prišlo zopár mladíkov"?

 Prečo nie sú obete poriadne odškodnené?

 Je niečo nehorázne čo sa v tých rokoch dialo ale vôbec najsprostejšie je, že sa dnes o tom nevie a nerozpráva

Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov

Na vedomie :
Historický ústav SAV - Marína Zavacká PhD.
Slovenský historický ústav Matice slovenskej
                                      

                                         František Bednár
                                          tajomník SZČPV

http://sowa.quicksnake.cz/Frantisek-Bednar/Koko-nasich-obcanov-bolo-nasilne-odvlecenych-NKVD

poniedziałek, 20 września 2010
Przeciw żydowskim faszystom na Słowacji manifestacja w Bratysławie 18.09.2010
Napsal sowa (») dnes v 03:46 v kategorii Vladimír Pavlík,

Sdílet 

 ((Video)Prejav V. Pavlíka na II. púti k soche Svätopluka 18.septembra 2010   Przeciw żydowskim faszystom na Słowacji manifestacja w Bratysławie 18 września 2010 r.

  33:18

 Przeciw żydowskim faszystom na Słowacji manifestacja w …        sowa

 • Spravodaj č. 78

  http://www.szcpv-sekciapm.6f.sk/

 • Vážený pán Kosiewski,

  velmi pekne Vám dakujem za umiestnenie videa môjho prejavu na Vašej stránke ako aj na TV GLORIA. Malo to aj na Slovensku velký ohlas, hoci všetky médiá to povinne vynechali. Ludia kvitovali hlavne to, že som verejne povedal pravdu, o ktorej sa doteraz mlcí. 

  S pozdravom

  Vladimír Pavlík 

  http://de.groups.yahoo.com/group/sowamagazyn/message/221

  http://sowa.quicksnake.cz/Vladimir-Pavlik/Przeciw-ydowskim-faszystom-na-Sowacji-manifestacja-w-Bratysawie-18-09-2010
  spov.org Pridejte se k nám - Przeciwko rozpadowi rodzin.

  Mladí lidé na Slovensku , na Morave, ve Slezsku a v Cechách jsou ponejvíce ohroženi cíleným rozpadem RODINY. Na www.spov.org jsme vytvorili pracovní skupinu OBNOVA RODINY, kterou koordinuji, s diskusí (nejlépe cesky anebo slovensky), kterou edituji. Pridejte se k nám. Obnoví-li se silná a koherentní rodina - žádné nebezpecí naší mládeži nehrozí.

  Forum angažovaných krestanu CRaSR,
  mluvcí

  Mojmír Kovář Bachař Vondruška, který mlátil Woňku - poslancem PS ČR. KSČM - Absurdistán v zemi s kontinuitou komunistického právního řádu. 
  10 wrzesień o 21:09 ·  Sowa Magazyn Europejski Soud s bachařem J. Vondruškou je 29 září v Liberci, č. dveří 16, první patro soudní budovy. Kdo má zájem o obžalobu Vondrušky, mohu oskenovat a zaslat. J. Wolf
  sowa.quicksnake.cz
  Zpráva o soudu s Vondruškou 29 září v Liberci, č. dveří 16 | sowa magazyn europejski 10 wrzesień o 14:20 ·
  środa, 15 września 2010
  Pravda o 9/11 - Praha 2010
   
   

  Tak jsme to roztočili a točíme dál:

  9/11
  hodně fotek a videí z akce brzy naleznete zde:

  http://nwoo.org/911/

  První video za kace na Václaváku:
  http://www.youtube.com/watch?v=vlLK5i952sw

  Je to jedinečná šance konečně dosáhnout nějaké změny. Minulý rok byl pro nás předehra. Toto je však skutečný začátek reálného úsilí směřujícího ke změně všeobecné atmosféry mediálně hypnotizující na atmosféru mediálně probouzející a inspirující. Nejen v naší zemi, ale na celé Zemi!

  Stojíte o to? Chcete to tak?
  Pokud vám na takovéto změně skutečně záleží, tak zítra přijďte. Alespoň podepsat petici, což je z právního hlediska zásadní a důležitý čin.

  Události z 11. září 2001 se totiž staly pro celé lidstvo jakýmsi testem připravenosti k probuzení.

  Pakliže vás už celé věky trvající tupost a otroctví nebaví, tak TEĎ je ta správná chvíle s tím něco udělat :-)

  | Autor: Jan Koral | Vydáno 11. 09. 2010 | 372 zobrazení | Kometáře: 10 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek  http://sowa.quicksnake.cz
  poniedziałek, 13 września 2010
  Nebezpečné nástrahy pre mladú generáciu. Nové necenzurované diskusné fórum..
  Napsal sowa (») dnes v 10:06 v kategorii Vladimír Pavlík,

  Sdílet 
  pavlik/pavlik-neu.jpg

  Za mimoriadne nebezpečnú a zákernú zbraň proti tejto generácii považujem, ak si nechá vsugerovať, že ich aktivity, ich angažovanie a boj v prospech dobra či snaha pochopiť pojmy vlastenectva a úcty k vlastnej krajine, že toto všetko je zbytočné, že je to zabitý či premárnený čas, že toto všetko nemá žiadny význam, že toto všetko je zbytočné. Zapredaneckým a vlastizradným slovenským politikom sa tu podarilo vytvoriť nemalý počet mladých ľudí inklinujúcich k drogám, nezáujmu o veci verejné či pohŕdanie starými ľuďmi, ktorí by podľa nich v tejto spoločnosti už nemali mať miesto, lebo ho zaberajú práve tým mladým – a sú na ťarchu štátu. Dokonca som už zachytil také názory, že starí ľudia sú príčinou zlej situácie mladej generácie. A od toho už je len malý krôčik, aby takto dezinformovaná mladá generácia začala obviňovať vlastných rodičov, pokiaľ sa to naznačí v mediálnej propagande v službách zla.

  Slovenská pospolitosť a ĽS - Naše Slovensko má nemalý počet priaznivcov a sympatizantov medzi mladou generáciou, lepšie povedané, medzi tými, ktorí v roku 2014 získajú volebné právo. Treba si uvedomiť, že súčasná ekonomická a sociálna situácia na Slovensku nie je dobrá. Položila na kolená množstvo rodín, častou realitou sú manželské krízy a rodinné rozvraty. Najťažšie túto situáciu vnímajú práve deti. Dospievajúce deti či deti, ktoré dospievanie ešte len čaká. Preto považujem za mimoriadne dôležité, aby sme sa v rámci Ľudovej strany – Naše Slovensko a Slovenskej pospolitosti tejto generácii nielen venovali, ale zároveň im aj dali reálny pocit, že my, ktorí sme vo veku ich rodičov či starých rodičov, ich považujeme za seberovných, že ich nemienime podceňovať kvôli ich veku, že ich názory nám nie sú ľahostajné, lebo ignorovanie tohto všetkého by bol ten najväčší omyl z našej strany. Potom by sa mohlo stať, že s úžasom zistíme, že títo mladí ľudia nevedia používať silu slova či silu argumentov pomocou slova, ktorá je pre oponenta či protivníka často krát nebezpečnejšia, ako nabitá zbraň. No  nielen to. Keby sme dôkladne rozobrali konkrétne prípady tých, pre ktorých sa ulica stala domovom, súrodencami narkomani a feťáci, tak by sme zistili, že ich problémy miesto riešenia a vypočutia boli cynicky pošliapané, často krát s rétorikou podceňovania kvôli ich veku.  

  Za mimoriadne nebezpečnú a zákernú zbraň proti tejto generácii považujem, ak si nechá vsugerovať, že ich aktivity, ich angažovanie a boj v prospech dobra či snaha pochopiť pojmy vlastenectva a úcty k vlastnej krajine, že toto všetko je zbytočné, že je to zabitý či premárnený čas, že toto všetko nemá žiadny význam, že toto všetko je zbytočné. Zapredaneckým a vlastizradným slovenským politikom sa tu podarilo vytvoriť nemalý počet mladých ľudí inklinujúcich k drogám, nezáujmu o veci verejné či pohŕdanie starými ľuďmi, ktorí by podľa nich v tejto spoločnosti už nemali mať miesto, lebo ho zaberajú práve tým mladým – a sú na ťarchu štátu. Dokonca som už zachytil také názory, že starí ľudia sú príčinou zlej situácie mladej generácie. A od toho už je len malý krôčik, aby takto dezinformovaná mladá generácia začala obviňovať vlastných rodičov, pokiaľ sa to naznačí v mediálnej propagande v službách zla.

  Pocit krivdy a nespravodlivosti veľmi negatívne vplýva na túto mladú generáciu, pričom arcizločinci a arcizlodeji z vysokej politiky svojim správaním akoby dávali najavo, že to tak musí byť. Mimoriadne nebezpečnou realitou je aj to, že nezanedbateľný počet tejto mladej generácie sa dostal na okraj spoločnosti. A ďalší nezanedbateľný počet týchto mladých sa k tomu okraju blíži. Aj keby sa chceli z toho vymaniť, ich šance sú prakticky nulové. Hlavne vinou štátu, ktorí riadili a riadia politici patriaci k odpadu slovenského národa. Jedinci či osamelí z tohto spoločenstva tejto mladej generácie sú prakticky na tom najhoršie. Rodičia kvôli ekonomickým a sociálnym stresom, zväčša spôsobenými neľudskými pracovnými podmienkami za  minimálnu mzdu, keď sú často krát nútení si hľadať ďalšie zamestnanie na úkor straty času na vlastné deti im nielen chýba, ale sa začína aj vzájomné odcudzovanie.

  Preto je veľmi dôležité, aby sme túto mladú generáciu našich sympatizantov a priaznivcov naučili, že nielen vzájomné spájanie sa aj do menších spoločenstiev, ale hlavne, mať pocit, že jeden druhému sú oporou, je mimoriadne aktuálne a potrebné. Mladý človek musí nadobudnúť pocit, že vo svojom probléme či žiali nie je osamotený. Už len to, že ho môže povedať svojim spoluvrstovníkom, keďže sociálne a ekonomicky vystresovaní rodičia nemajú čas na riešenie jeho problémov, spoľahnúť sa či zistiť, že jeho problém je aj ich problémom, že nie sú voči tomuto ľahostajní, má istý druh pozitívneho účinku. Takto sa pestuje pocit spolupatričnosti. Takto sa získava vnútorná sila, ktorá v neskoršom dospievaní vlastne formuje týchto mladých ľudí k niečomu, čo je pre ich ďalší život nevyhnutnosťou. Formuje ich morálku, svedomie, charakter, pocit zodpovednosti nielen voči sebe, ale aj voči celku do ktorého sa už zaradili v mene konkrétnych ideálov či cieľov. No nielen to. Vyformuje to v nich aj poznanie, že zlu sa treba postaviť na odpor, aj keď je v presile.

  Treba si ale uvedomiť, že zločineckému a zlodejskému politickému a štátnemu aparátu takýto mladí ľudia nevyhovujú, obrazne povedané, nepasujú do kariet. Lebo u takýchto ľudí je pomerne malá šanca, že skočia na ich manipulačnú a propagandistickú rétoriku. Práve za takýmto účelom štátna moc vyškolila platených dezinformátorov ktorí sa na rôznych internetových portáloch zapájajú do diskusií, alebo sú nasadení do takýchto spoločenstiev nielen na tlmenie takýchto aktivít, či rozbitie takýchto spoločenstiev, ale hlavne na šírenie jednej z ich najúčinnejších dezinformácii, že tieto ich aktivity sú zbytočné, že k ničomu nevedú, že aj tak sa nič nezmení. Priznajme si, že často krát už boli úspešní, využijúc pritom neskúsenosť mladých ľudí.

  Vladimír Pavlík  

  http://necenzurovane.cwahi.net/phpBB3/viewforum.php?f=3

  http://sowa.quicksnake.cz/Vladimir-Pavlik/Nebezpecne-nastrahy-pre-mladu-generaciu-Nove-necenzurovane-diskusne-forum

  1. K článku Vladimíra Pavlíka »
  Tomáš Jurčík z IP 217.117.216.*** | 15.9.2010 10:18
  Obdobná situace je i v Česku. Sám jsem před několika lety, kdy jsem jako předseda společeství vlastníků bytů v jistém domě v Chomutově prosazoval zvýšení příspěvku do fondu oprav, byl napaden s tím, že my důchodci máme dost vysoké důchody na to, abychom mohli platit větší nájem, ale oni mladí se mají hůř proto, že
  nás musí živit, proto zvýšený příspšvek platit odmítají.
  O nárůstu drogové závislosti mezi mládeží a kriminality nezletilců, které jsou důsledkem etického úpadku značné části společnosti, která z nejrůznějších důvodů si není schopna najít nezbytný čas na komunikaci s mládeží, bylo napsáno už mnoho. Nemalým dílem k tomu přispívají i sdělovací prostředky, pro které je sledovanost tou nejvyšší hodnotou. Zvrácené pojetí povinnosti všestranně informovat vede například k propagaci homosexuality, jako by právě homosexuálové zaručovali budoucnost euroamerické civilizace. Místo aby byli tolerováni jako odchylka, která má právo na normální život, ačkoliv se nepodílí na zajištění budoucnosti lidstva, chtějí mít stejná práva jako heterosxuální rodiny.
  Už nejméně druhá genrace rodičů zapomíná na skutečnost, že dítě pro svůj optimální výjoj potřebuje úplnou rodinu. Rodinu, ve které je oběma rodičům jasné, že když už mají děti, musejí v jeho zájmu omezovat vlastní svobodu. I v rodině platí biblické "Svododa jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého." Pokud se rodiče nevěnují svým dětem naplno, omezují jejich právo na optimální vývoj a pocity bezpečí mezi nejbližšími. Za skutečné hrdiny považuji rodiče, kteří se naplno věnují svým postiženým dětem, ačkoliv by je bez problémů mohli umístit v ústavech. Jejich péče napomáhá těm dětem k mnohem rychlejšímu vývoji, než by tomu bylo v ústavech. Vím, o čem mluvím. Se dvěma takovými rodinami se potkávám už několik let. Občas jsem překvapen, jak velký pokrok ty děti udělaly.
  Bylo by možno probírat dlouhou řadu témat, ale to by zabralo vemi mnoho místa. Ač s většinou obsahu Vladimíra Pavlíka souhlasím, jeho klasifikace slovenských politiků jako zaprodanců a vlastizrádců je hodně přitažená za vlasy.
  Tomáš Jurčík
  http://sowa.quicksnake.cz/Vladimir-Pavlik/Nebezpecne-nastrahy-pre-mladu-generaciu-Nove-necenzurovane-diskusne-forum?km=d#kom_277805
  piątek, 10 września 2010
  Zpráva o soudu s Vondruškou 29 září v Liberci, č. dveří 16
  Napsal sowa (») dnes v 14:10 v kategorii Jiří Wolf,

  Sdílet 
  wolf/wolf_2.jpg

  Soud  s bachařem J. Vondruškou je 29 září v Liberci, č. dveří 16, první patro soudní budovy. Kdo má zájem o obžalobu Vondrušky, mohu oskenovat a zaslat. J. Wolf

  http://sowa.quicksnake.cz/Jiri-Wolf/Zprava-o-soudu-s-Vondruskou-29-zari-v-Liberci-c-dveri-16
  Archiwum
  Zakładki:
  EU-Fotos
  FREUNDE - PRZYJACIELE
  IN POLEN - W POLSCE
  KOSIEWSKI
  Księga - Gästebuch
  KULTUR
  LITERATUR
  Narodowi socjaliści - komuniści - inne
  NASZE - UNSERE
  POLONIA i Polacy za granicami RP
  SOWA
  SOWA RADIO
  SOWA VIDEO
  UNIA & POLSKA
  YES - POLAND
  Free Image Hosting at www.ImageShack.us Sowa Magazyn Europejski