NAROD MA PRAVO SE BRANIT
sobota, 25 października 2008
smutní z toho, že prezident republiky Václav Klaus nezasahuje do politiky

Panu premiérovi chybí pokora

Ivana Haslingerová

Tak si připadám jako Alenka v říši divů. Zatímco všichni pravicově cítící občané byli už dlouhou dobu smutní z toho, že prezident republiky Václav Klaus nezasahuje do politiky a že z Hradu přicházejí naopak signály pro zklidnění, s tím, že ostřejší kritika některých vládních zelených a proevropských excesů by ublížila ve svém důsledku ne jim, ale ODS, dnes naopak ho za pomoc v senátních volbách účastí na koncertu ODS na Staroměstském náměstí kritizoval předseda ODS "za zasahování do dění v ODS" a konstatoval, že "nadstranická role hlavě státu sedne lépe". Přitom kdyby ODS takto podpořila své hejtmany v krajích, mohly volby dopadnout jinak. Kdyby podobné výroky pronesl Jiří Paroubek, dalo by se to pochopit, ale že to řekne předseda strany, kterou Václav Klaus založil a kterou 13 let piplal a dovedl jako jedinou v postkomunistických zemích srovnatelnou s Konzervativní stranou VB, to je prostě nepochopitelné. Kde by byl pan Topolánek bez Klause? Vždyť on nebyl ani řadový člen ODS, když Klaus jezdil po republice a na 162 mítincích burcoval komunismem zničené lidi, aby tuto stranu založili. Je pochopitelné, že nyní nechce nechat ODS rozplynout v žabomyších a nikoho již nebavících bojích několika členů a dokonce nečlenů a že ji chce zase zkonsolidovat a dát jí lesk, který zasluhuje. Pan Topolánek by měl panu Klausovi poděkovat, neboť bez jeho práce v počátcích zakládání strany, bez jeho vítězného boje nad pravdoláskovními mátohami vyvolávajícími před deseti lety Sarajevský atentát a bez další jeho práce pro ODS by nebyl jejím předsedou ani premiérem, protože by ODS prostě nevznikla a pokud by vznikla, lidé kolem Václava Havla by ji již dávno zničili. Ostatně i nyní se ji snaží místo přes US ničit přes své zelené. Je proto životně nutné, aby nyní, v situaci podobné posarajevské, všichni poslanci, senátoři, hejtmané i starostové včetně prezidenta táhli jako tehdy za jeden provaz. A pokud pan premiér s nimi táhnout nechce, je to jeho škoda. Měl by vše nezaujatě zvážit.  http://www.fragmenty.cz/!1%20%20Novinky.htm

http://de.groups.yahoo.com/group/kulturzentrum/message/1783

Navsteva kralovny na Slovensku - Please stop the genocide of the nations in Slovakia.

23.-24.10.2008 Bratislava – Banská Bystrica  Návšteva Kráľovnej Alžbety II. odhalila 18 rokov sa zhoršujúci katastrofálny stav slovenských mienkotvorných médií.

1.)Protestujeme proti hrubej manipulácii s informáciami, s myslením a proti ovládaniu ľudí  tajnými vlastníkmi médií a novinárov.

 Naše organizácie opätovne odhaľujú to, čo už desiatky rokov

-         absolútny nezáujem slovenských médií o objektívne informovanie obyvateľstva

-         obrovský záujem médií vnútiť spoločnosti politické názory krajne nebezpečnej skupiny. 

Dňa 21. až 23.10.2008 sme vďaka kráľovskej návšteva získali ďalší dôkaz o tejto nekalej činnosti v SR.

 Rada ÚMS, Klub žien a matiek, Predsedníctvo ZPO OKC Banská Bystrica a deti prosiace o život so svojimi ocinkami a starkými protestovali pár desiatok metrov od Prezidentského paláca od 22.do 23.10.2008. Protest vyjadrovali nápismi na troch transparentoch a piatich plagátoch. Transparenty boli písané v slovenskom a anglickom jazyku. Na protest riadne upozornili prevážnu časť novinárov a elektronických masmédií dňa 20 - 21.10.2008 písomnou a mailovou Pozvánkou na tlačovú besedu.

 Na túto Pozvánku reagovali dvaja novinári telefonicky. Ich otázky smerovali skôr k získaní informácií pre spravodajskú službu ako pre ľudí. To sa nakoniec potvrdilo tým, že ľudí o ničom z rozhovoru neinformovali.

 Jediná slovenská organizácia, ktorá takmer pravdivo informovala o našom proteste bola TASR! V správe z 23.10.2008 pod názvom „Nie je to celebrita, je to dáma...“ bolo zverejnený odsek  „... Transparentom  v angličtine privítali manželský pár z Británie členovia Únie mužov Slovenska – Hnutie pre rodinu. Takmer nikto si ich nevšimol. Poniektorí ich považovali za zaujímavú atrakciu. Nápis hlásal, že ju vítajú tí, ktorých okradli politici, Drukos, Horizont, banky a sudcovia Slovenska“.  Nuž je pravdou, že ten nik čo si nás nevšimol respektívne odmietali všimnúť boli novinári a médiá Slovenskej republiky. A to aj napriek tomu, že sme jediní mali transparenty! Verejnosť a zahraniční novinári si nás okamžite všímali! Jedna (!) slovenská novinárka sa síce pokúsila o kontakt s nami. Jej otázky ale smerovali k tomu, aby nám vnútiť svoju mienku a presvedčila ku stiahnutie transparentu. O naše transparenty mal záujem aj podozrivý človek, ktorý stal za davom a sledoval ho viac ako kráľovnú. Tento pán okamžite prišiel za nami s cieľom ohovoriť nás pred davom a donútiť stiahnuť transparenty. Nakoľko za 18. rokov takzvanej demokracie a za roky pred ňou už takéto agenty dobre poznáme, nedali sme sa vyprovokovať a zastrašiť. Nakoniec sme sa dostali s jedným transparentom tesne pred auto s kráľovnou. Videli sme, že kráľovná o anglický text prejavila veľmi živý záujem naklonením sa dopredu ku oknu a po prečítaní aj pozdvihnutím ruky k zamávaniu. Ďakujeme kráľovnej za toto gesto a podporu občanov proti provokatérom. Taktiež ďakujeme TASR za najobjektívnejšie informácie nielen v tomto prípade ale aj v predchádzajúcich rokoch. Aj keď musíme konštatovať, že v slovenskom spravodajskom bahne občas nejaká tá špina zasiahne aj TASR....

 Natíska sa otázka, prečo masmédiá vytvorili kartel proti organizáciám Združeniu poškodených občanov, Únii mužov Slovenska, proti dobrým ženám a matkám, proti okradnutým občanom a otcom vyháňaným od detí?

 Za desaťročia sme dospeli k nezvratnému dôkazu, že prevážna časť masmédií spolupracuje s podvodníkmi a zlodejmi pri masových podvodoch a okrádaní občanov. Za spoluprácu dostávajú miliardové odmeny! Veritelia Horizontu a Drukosu sú prví tak vyspelí občania, ktorí sa odvážili proti okrádaniu vzbúriť. To spôsobilo preľaknutie mnohých médií. Museli by vrátiť svoj zisk z najväčšieho podvodu a lúpeže na Slovensku od meny peňazí po II.sv.vojne. Preto sa snažia nás ignorovať, ohovárať a poštvať proti nám škodoradostnú verejnosť!

 Za desaťročia sme dospeli aj k ďalšiemu nezvratnému dôkazu, že médiá spolupracujú s organizovaným zločinom na protirodinnej politike. História ľudstva jednoznačne dokazuje že otec, muž je najmocnejším pilierom manželstva, rodiny, detí a celej civilizácie.  Preto vedú sústredenú dehonestujúcu kampaň proti otcovskej úlohe v rodine a civilizácii. Vzhľadom na to, že programom Únie mužov Slovenska – Hnutie pre rodiny a Klubu žien a matiek je hľadať rozumné riešenie ako zachrániť manželstvo, rodinu, deti a civilizáciu, stávame sa sústredným terčom útokov zo strany médií alebo ich ignorácie – cenzúry.

 Z uvedených dôvodov protestujeme proti tomu, že mienkotvorné masmédiá stále viac pôsobia

-         neobjektívne

-         proti rodinám, proti otcom a proti deťom

-         proti podvedeným občanom Horizontu, Drukosu od roku 2002

-         robili významnú pomocnú službu organizovanému zločinu

-         spoľupodielali sa na podkopávaní existencie národa, štátu a civilizácie.

 2. Žiadame Vládu SR a všetky zdravé sily Slovenska, aby sa pevne zomkli a začali brániť rodinu, deti, národ, štát a civilizáciu pre úplným zničením.

 3. ZPO OKC B. Bystrica sa vyjadruje kriticky k vedeniu ZPO za to, že odmieta podporovať a spolupracovať s tými veriteľmi, ktorí chcú verejne protestovať proti organizovanému zločinu.

 4. Únia mužov, Klub žien a ZPO OKC B. Bystrica poverili na vlastný návrh predsedu Ing. L. Balvín vypracovaním listu kráľovnej V. Británie, Vláde, parlamentu a iným v SR. Vzhľadom na to, že naše listy sa často strácajú, list kráľovnej bude zaslaný prostredníctvom  našich zahraničných spolupracovníkov a v SR osobne spoľahlivými členmi organizácií.

            Ján Mistrík , podpredseda OKC ZPO Banská Bystrica      

            Ing. Ľubomír Balvín, predseda Rady a Výk.výboru

            Alena Mikulová, Nezávislá občianska iniciatíva

           Marcela Vetráková, Klub žien a matiek pri ÚMS

                                  Únia mužov Slovenska - Hnutie pre rodinu

     http://de.groups.yahoo.com/group/kulturzentrum1/message/1430

wtorek, 21 października 2008
Pochod monarchistů 28.10.2008

MŠE SV. KU CTI BL. CÍSAŘE A KRÁLE KARLA I. SE V MALOSTRANSKÉM CHRÁMU PANNY MARIE DNES 21.10.2008 V 17.00 
Od
Česko , Slovensko

Vážené dámy,vážení pánové,

                                           kladu si za čest pozvat vás na  Monarchistický pochod Prahou k 90. výročí vyhlášení státní samostatnosti. Podrobnější info viz plakátek v příloze. Domnívám se, že objektivní a vyvážené zpravodajství v tento den a o tomto dni by mělo informovat i o této naší akci a o našem pohledu. Dovoluji si připomenout starou dobrou zásadu: AUDIATUR ET ALTERA PARS –BUDIŽ SLYŠENA I DRUHÁ STRANA. Jsem zároveň bytostně přesvědčen, že diváky, posluchače i čtenáře by  to velmi zajímalo.

Proto jsem k disposici i pro jakoukoli vaši reportáž, článek, besedu apod.

S přáním královského dne

Václav Srb, předseda Koruny České

Vážené dámy, vážení pánové, v příloze dnešního e-mailu naleznete: plakátek k 28. říjnu

  1. pozvánku na Pochod monarchistů k 28.10.

V nejrozšířenějším inzertním periodiku Annonce vyšel opakovaně 13.,15. a 18.10. 2008 takřka celostránkový článek z pera pronikavého analytika, komentátora a publicisty Luďka Frýborta s titulkem a podtitulkem: Sen o cti a hrdosti po osmi letech –

Když cesta už nevede dál, je třeba vrátit se na rozcestí. Vraťme se až ke dni, kdy byla pyšně a bez rozmyslu hozena přes plot koruna království českého. Článek pošlu příležitostně nascannovaný  – zde je zatím přímý odkaz na něj: http://www.annonce.cz/politicke_komentare/clanek20081015.html  Vřele doporučuji, zejména druhou polovinu. 

 

NA ZÁVĚR UPOZORŇUJI, ŽE MŠE SV. KU CTI BL. CÍSAŘE A KRÁLE KARLA I. SE V MALOSTRANSKÉM CHRÁMU PANNY MARIE POD ŘETĚZEM NEKONÁ, JAK BYLO PŮVODNĚ OZNÁMENO, ZÍTRA , ALE DNES 21.10.2008 V 17.00

S přáním královského dne

Václav Srb

Občianske združenia dnes zaslali ministrovi vnútra list nasledovného znenia: Vážený pán minister Kaliňák,


Pre:               Mediálny okruh

Od:                podísané občianske združenie

Kontakt:         Marek Michalčik

Mobil:             0911 756 025

E-mail:           marek@forumzivota.sk

Web:              www.forumzivota.sk

 

Občianske združenia dnes zaslali ministrovi vnútra list nasledovného znenia:

 

Vážený pán minister Kaliňák,


my, dolupodpísaní zástupcovia občianskych organizácií, Vás žiadame, aby policajné zložky Slovenskej republiky rešpektovali Ústavu SR a zákony SR, špeciálne slobodu zhromažďovania a slobodu prejavu.

 

K zaslaniu tejto výzvy nás motivoval incident s políciou na ohlásenom zhromaždení Centra pre bioetickú  reformu (ďalej“ CBR) 16. októbra 2008 pred Technickou univerzitou v Košiciach. Podobne ako pred rokom v kauze kazašskej novinárky bolo teraz CBR obvinené z priestupku rušenia verejného poriadku zástupcom Krajského zboru polície. Polícia narušila pokojné zhromaždenie: žiadosťou rozpustiť ho a hrozbou zaistenia informačných panelov, ktoré boli súčasťou zhromaždenia.

Žiadame Vás preto o vyvodenie dôsledkov voči zodpovedným za tento incident a predovšetkým o zabezpečenie toho, aby sa takéto konanie v budúcnosti už viac neopakovalo. Sme presvedčení, že takéto vážne narušovanie ústavných práv občanov Slovenskej republiky, ktorú budujeme od roku 1989 na princípoch slobody, tolerancie a demokracie, v našej spoločnosti nemá žiadne miesto.

 Marek Michalčik, občianske združenie Fórum života


Marek Nikolov, občianske združenie Pastor bonus
Ondrej Dostál, Konzervatívny inštitút
Matúš Demko, Network Slovakia @ Network Slovakia
Katarína Hulmanová, Fórum kresťanských inštitúcií
Mojmír Kovář, Fórum angažovaných kresťanov ČR a SR
Jozef Predáč, Liga pár páru

----- Original Message -----
Sent: Tuesday, October 21, 2008 10:48 AM
Subject: Výzva ministrovi vnútra
poniedziałek, 20 października 2008
Nabízíte nám, pane premiére, že naše děti budou postkomunistickou justicí svěřovány matkám z komunistických rodin

 Vážený pane premiére,

cítím se osloven Vaší výzvou voličům nelevicových stran, aby Váš volební debakl oplatili masově levici tím, že budou volit Vaši ODS.
Jsem rád, že jste si na pravicové voliče vzpomněl alespoň nyní, kdy Vám očividně teče do bot, bohužel pro Vás a Vaši stranu dosti pozdě.
Kdybyste totiž na ně myslel po celé předchozí volební období, kdy jste mohl ukázat, co to je pravicová politika a jak se má dělat, tak byste je nemusel nyní o nic prosit, protože byste podobný debakl samozřejmě neutrpěl a voliči by i bez výzev věděli, koho mají volit sami nejlépe.

Zeptám se, pane premiére, pragmaticky : Co nám za to nabízíte ?

Nabízíte nám, že na nás zavoláte tradiční oporu komunistů, policajty, kdykoliv se přijdeme na Váš úřad na něco zeptat ? Nabízíte nám, že nás Vaši ministři budou označovat za hulváty, sexisty a násilníky, když právě protestujeme proti psychopatické levicové feministce, jmenované bez konkursu do důležité státní funkce, která by u skutečně pravicového ministra nemohla ani leštit parkety ?

Nabízíte nám, pane premiére, že Váš - tedy údajně pravicový - ministr spravedlnosti bude "řešit" soudní minitýmy, zatímco v justici budou vesele dál soudit komunistické vykopávky s krví disidentů na rukou, jako je například Marcela Horváthová či doktor Rudý ?   Nabízíte nám, že se můžeme svobodně dívat na to, jak berou statisícové platy za dlouholeté terorizování této společnosti, zatímco my nikde pro naši (pravicovou) odlišnost  o práci nezavadíme, natož pak v postkomunistickém státním sektoru ? 

Nabízíte nám, pane premiére, že smíme dál svobodně živořit ve státě, kde je u moci údajně pravicová vláda, zatímco komunističtí předsedové soudů a jejich dětičky si za daně občanů budují desetimilionové vily a jezdí na víkendy do Karibiku ?

Nabízíte nám, pane premiére, že až zase přijdeme na veřejně svolanou tiskovou konferenci ústředního státního orgánu, že nás zase necháte demokraticky zmlátit a poté několik hodin hostit na různých policejních stanicích ?

Nabízíte nám, pane premiére, že naše děti budou postkomunistickou justicí svěřovány matkám z komunistických rodin, které nemají morální základy, a tudíž také svévolně rozvrací rodiny, zatímco z těch dětí mohli pod naší výchovou vyrůst řádní občané s řádnými - tedy pravicovými - názory ?

Pokud nám tohle všechno nabízíte - a nevíme, proč bychom se tak neměli domnívat, když tomu tak doposud za Vaší vlády bylo - tak Vám vzkazujeme jediné :  Na naše - pravicové - hlasy zapomeňte.

A svou zaslouženou porážku si laskavě vychutnejte až do dna. Ani potom totiž nebude tak hořká, jako úděl, který jsme i za Vaší vlády museli snášet.

S pozdravem

Ing. Jiří Fiala
----- Original Message -----
From: "Jiří Fiala" <Jiri.Fiala.K213@seznam.cz>
Sent: Monday, October 20, 2008 8:57 PM
Subject: Odpověď premiéru Topolánkovi
http://de.groups.yahoo.com/group/kulturzentrum/message/1774
Ivan Mikloš a diamantová baňa v Juhoafrickej republike – 8. časť

1.časť 2.časť 3.časť                                                             

Ivan Mikloš a diamantová baňa v Juhoafrickej republike – 8. časť
(Podanie trestného  oznámenia a podrobný komentár J. Petrova) 
http://www.diamantovabana.sk/doc/08.html   
  
   Niektorí čitatelia zastávajú názor, že nie je potrebné uverejňovať všetko na internete, ale miesto toho dať kompletné dokumenty tejto kauzy spolu s trestným oznámením na políciu a prokuratúru, ktorí by toto všetko mohli vyšetriť a pohnúť dopredu. Veľký omyl. Ako sa tentoraz budeme mať možnosť presvedčiť, pán Petrov od roku 1992 neustále upozorňuje nielen konkrétnych politikov, ale aj orgány činné v trestnom konaní na protizákonnú činnosť poškodzujúcu nielen jeho, ale hlavne občanov Slovenskej republiky. Predkladám tu sedem konkrétnych dokumentov z novšieho obdobia, teda, po nástupe Roberta Fica za premiéra, z obdobia september – december 2006. Väčšina čitateľov si po ich prečítaní položí otázku, prečo orgány činné v trestnom konaní nekonajú. Odpoveď je jednoznačná. Oni totiž konať nemôžu. Musia sa správať, pokiaľ si chcú svoje funkcie udržať, ako ponížení lokajíčkovia a ponížené slúžky, keď o ich osudoch a kariére rozhodujú arcizločinci a arcizlodeji z vysokej politiky a záujmových skupín.

         Pokiaľ by aj niektorí policajti či prokurátori chceli vystúpiť z tohto nalinkovaného systému, postavili by sa na stranu zákona, teda, proti moci, čo myslíte, ako by asi dopadli? A postavili by sa na ich stranu občania a médiá s takou razanciou, že tlupy zločinecko-zlodejských gaunerov z vysokej politiky a záujmových skupín by museli cúvnuť? Žiaľ, nestalo by sa tak. Ja osobne ako jedno z hlavných riešení vidím v tom, že tu musí vzniknúť úplne nový politický subjekt, bez bývalých politikov, založený nielen na tvrdej vojenskej disciplíne, ale aj na principiálnej národnej, kresťanskej a sociálnej orientácii. Dopredu ale vylučujem, že kresťanská orientácia by mala znamenať toleranciu a odpustky sadisticko-tyranským zločincom a zlodejom s fašistickým cynizmom z vysokej politiky a záujmových skupín. Jedným z prvoradých cieľov by bolo obnovenie trestu smrti za zločiny proti ľudskosti, ako aj za ekonomické zločiny napáchané predstaviteľmi ponovembrových vlád, parlamentov a záujmových skupín, ako aj zabavenie ich nakradnutého majetku, privlastneného po novembri 1989 cez zločinecko-zlodejské zákony za týmto účelom pripravené a zlegalizované. Práve voči ním by museli platiť tri základné princípy: 1.) NIKDY NEZABUDNÚŤ! 2.) NIKDY NEODPUSTIŤ! 3.) NIKDY NEMAŤ SÚCIT!             

Autentické svedectvo pána Petrova

         V tejto časti sa čitatelia zoznámia s autentickým audiovizuálnym svedectvom pána Petrova, kde bude vysvetľovať a dopĺňať konkrétne veci, ktoré tu boli doteraz uverejnené. Vzhľadom k tomu, aby čitatelia mohli všetko čo najlepšie pochopiť, uverejňujem celý prepis rozhovoru medzi Ďurechom a Dlhopolčekom z 20. 5. 1992. Súčasťou tohto nahraného svedectva pána Petrova sú aj štyri písomné dokumenty, ktoré tu rozoberie. Tri sú ohľadom Panonie, Ďurecha a Michla. Štvrtý sa týka jeho predvolania na políciu.

         Babická: Dobré ráno, Babická u telefónu.
         Ďurech: Dobré ráno, pani Babická.
         Babická: Pán Ďurech, pán Dlhopolček by chcel s Vami hovoriť, ďakujem, dovidenia.
         Dlhopolček: No, dobré ráno.
         Ďurech: Dobré ráno, pán doktor.
         Dlhopolček: Takže mi niečo zavoláte a povite, ako to dopadlo, a Vy nič.
         Ďurech: No, zajtra budem s Vami, tak nechcel som moc po telefóne (...).

                  
      ----- Original Message -----
From: NS
Sent: Sunday, October 19, 2008 6:58 PM
Subject: Ivan Mikloš a diamantová baňa v Juhoafrickej republike -- 8. časť,(Podanie trestných oznámenení a podrobný komentát J. Petrova)     http://www.diamantovabana.sk/index.html
niedziela, 19 października 2008
o potrebe zlúčenia organizácii ZPKO, KPVS, PTP a SZČPV do spoločnej platformy „Politickí väzni komunizmu“
 Česko , Slovensko

Dňa 18. októbra 2008 sa uskutočnila v Poprade vo veľkej zasadačke Mestského úradu členská schôdza Svetového združenia bývalých československých politických väzňov –SZČPV.
Ako hostia sa na nej zúčastnili: Za Zväz protikomunistického odboja Peter Bielik z Bratislavy, za PTP Ondrej Bartko, predseda regionálnej organizácie Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa.
Delegáti zvolili nové predsedníctvo a znížili počet predsedníctva na 13 členov a jedného náhradníka. Jednohlasne schválili Text vyhlásenia o potrebe zlúčenia organizácii ZPKO, KPVS, PTP a SZČPV do spoločnej  platformy „Politickí väzni komunizmu“.
Za predsedníčku SZČPV bola zvolená Elena Bačkorová, Čestným predsedom SZČPV - Sekcie násilne odvlečených sa stal Ján Košút, predsedníčkou Sekcie násilne odvlečených sa stala Klára Fuhrmanová a podpredsedom SZČPV Emil Švec.

 Česko , Slovensko

Správa o činnosti SZČPV 2007-2008
Uznesenie z členskej schôdze

 Česko , Slovensko

Text vyhlásenia:
Účastníci výročnej členskej schôdze Svetového združenia bývalých československých politických  väzňov schválili tento text návrhu na vytvorenie spoločnej platformy“ Politickí väzni komunizmu“.

              V mene nespočetných obetí komunizmu a stalinizmu, popravených, umučených, väznených a násilne odvlečených do pracovných táborov sa obraciame na  všetky občianske združenia presadzujúce záujmy týchto obetí k vytvoreniu spoločnej a jednotne vystupujúcej platformy – „Politickí väzni komunizmu“
              S ohľadom na tieto obete ako aj našich bratov a sestry, ktorí nás na veky opustili, nesmieme dopustiť stratu historickej pamäte, stagnáciu či postupný zánik občianskych združení, ZPKO, KPVS, PTP, SZČPV. Čas pracuje proti nám a  naše rady neustále   rednú.
 Jedine spoločnými silami môžeme dosiahnuť primerané spoločenské postavenie obetí komunizmu a ich zrovnoprávnenie s obeťami fašizmu vo všetkých oblastiach,  vrátane zdravotnej a sociálnej.
              Svetové združenie bývalých československých politických väzňov, preto vyzýva partnerské organizácie, Zväz protikomunistického odboja, Konfederáciu politických väzňov a organizáciu príslušníkov bývalých PTP k spoločnému postupu pri vytvorení jednotného frontu zloženého z týchto občianskych združení.
             Je našou morálnou povinnosťou,  spoločnou koalíciou dosiahnuť jednotu pri  praktickom uplatňovaní Všeobecnej deklarácie ľudských práv  OSN a Európskej sociálnej charty, zdieľajúc spoločné presvedčenie, že z pamäte národa nemožno vymazať kruté prenasledovanie státisícov slovenských, resp. bývalých československých občanov z ideologických dôvodov v období komunizmu, presadzujúc spoločné úsilie o dosiahnutie primeraného spoločenského postavenia týchto občanov ako je to samozrejme v zakladajúcich štátoch Európskej únie a vediac, že len dôsledná morálne zodpovedná a efektívna spolupráca zabezpečí zmysluplný výkon týchto práv  a udržanie demokracie.

 V Poprade dňa 18.októbra 2008

Na vedomie:  ZPKO, KPVS a PTP

http://szcpv.org/08/schodza08.html

piątek, 17 października 2008
Košická polícia narušila 16.10.2008 pokojné zhromaždenie Centra pre bioetickú reformu

Polícia v rozpore so zákonom prisluhuje mocným - znova proti slobode prejavu

  Košická polícia včera v popoludňajších hodinách narušila pokojné zhromaždenie Centra pre bioetickú reformu, ktoré sa uskutočnilo pred vstupom do Technickej univerzity v súlade so zákonom. Miestny úrad má špeciálne kompetenciu posúdiť, či také zhromaždenie by porušovalo nejaké zákony. Ak ho nezakázalo, polícia ho nemá kompetenciu zrušiť, pokiaľ nedochádza k páchaniu trestnej činnosti.

 "To nebol náš prípad." opisuje Ing. Jana Tutková, MA: "Prvý zástupca riaditeľa KPZ, ktorý na miesto došiel osobne so 4 policajnými autami, nariadil na objednávku TV Joj zhromaždenie zrušiť pre  pohoršenie, ktoré mu bolo spôsobené, lebo panely Stop genocíde môžu vraj vidieť deti. Nevedel odcitovať žiaden zákon, ktorý by "také pohoršenie" zakazoval, odvolával sa len na všeobecné morálne normy. Tím TV Joj strávil min. 4 hodiny pre univerzitou, čakajúc na deti, ktoré navôkol nechodili. Hneď od začiatku napadali  výstavu pre vlastný problém s vysvetľovaním umelého potratu deťom."

  „TV Joj vyrobila tento konflikt, aby inšpirovala iných k potláčaniu pravdy o potratovej genocíde, ktorá si denne vyžiada takmer 40 ľudských nevinných životov. Na konci dňa, aby sa organizátori vyhli zaisteniu bilboardov políciou, ako sa vyhrážala, výstavu zbalili. Skončila neskôr, ako bolo plánované, pre prieťahy s policajtami."

 Jana Tutková, riaditeľka CBR, poukazuje, že podobne, ako v prípade incidentu s kazašskou novinárkou, bola polícia privolaná mocnými, ktorým slobodný prejav, garantovaný Ústavou SR a Európskym dohovorom o ľudských právach, prekážal.  Európsky súd pre ľudské práva niekoľkokrát potvrdil, že právo na slobodu vyjadrovania zakotvené v Dohovore, chráni nielen:

informácie alebo myšlienky, ktoré sú pozitívne prijímané alebo považované za neurážlivé alebo sú neutrálne, ale tiež tie, ktoré pohoršia, šokujú alebo rozrušia, čo je požiadavkou práve toho pluralizmu, tolerancie a otvorenosti mysle, bez ktorých niet demokratickej spoločnosti.

 Handyside v. Veľká Británia, 1976; Lingens v. Rakúsko, 1986; Oberschlick v. Rakúsko, 1991

Kampaň Stop genocíde je v tejto fáze špeciálne zameraná na vysokoškolských študentov. Stovky študentov v Košiciach si ju pozreli, prečítali leták CBR, podpísali petíciu, či aspoň diskutovali s dobrovoľníkmi CBR. Obdobná výstava je v susednom Poľsku inštalovaná priamo na námestiach vždy na dobu 2 týždňov www.stopaborcji.pl. V krajine EÚ s najliberálnejším potratovým zákonom – vo Švédsku – je možné obrázky umelého potratu vidieť na frekventovaných miestach v mestách, kde už tretí rok slobodne demonštrujú aktivisti CBR www.abortnej.se.

Od:           Jana Tutková, riaditeľka Centra pre bioetickú reformu (CBR)
Tel:           +421-907-534 623
Email:       
info@pravonazivot.sk
Web:        www.pravonazivot.sk 

czwartek, 16 października 2008
Výstava Stop genocíde pred univerzitami v Košiciach

BRATISLAVA 13. októbra (SITA) - Kontroverzné billboardy, na ktorých sú obete koncentračných táborov, týrané deti a fotografie plodu po interrupcii, sa od utorka objavia pri troch univerzitách v Košiciach. Agentúru SITA o tom informovala predsedníčka združenia Európske Centrum
pre Bioetickú Reformu (CBR Europe) Jana Tutková.

Ide o putovnú výstavu s názvom Stop genocíde, ktorú počas leta inštalovali na siedmich hudobných festivaloch. Identická výstava beží už tretí týždeň v Českej republike. V Poľsku ju videli už v jedenástich mestách. Nadácia Pro, ktorá ju tam organizuje, pre ňu rezervuje vždy na dva týždne priestor
priamo v centre najväčších miest. Inštalovali ju už aj v Rusku, kde už vyše roka ovplyvňuje verejnú mienku mladých ľudí.

"Obetiam genocíd bola zvyčajne odopretá právna ochrana. Podobne ako dnes počaté dieťa bolo možné ich zabiť úplne legálne len preto, že boli nechcené," uviedla pre agentúru SITA Tutková. CBR sa podľa nej
medzinárodne usiluje o uznanie práv nenarodených, čo znamená zákaz umelých potratov. "U nás sú potraty zakázané v druhom a treťom trimestri s výnimkou pravdepodobne postihnutého dieťaťa. V prvom trimestri však človek nemá žiadnu rovnosť pred zákonom, keďže jeho matka sa ho môže bezdôvodne zbaviť," dodala Tutková.

Výstava nadväzuje na minuloročnú billboardovú protipotratovú kampaň, ktorej cieľom bolo odtabuizovanie témy umelých potratov. Bližšie informácie o nej možno nájsť na internetovej stránke 
www.pravonazivot.sk, www.stopgenocide.sk alebo na zahraničných portáloch - www.stopgenocide.cz, www.stopaborcji.pl či www.abortu.net.

----- Original Message -----
From: CBR Europe
To: info@pravonazivot.sk
Sent: Wednesday, October 15, 2008 8:45 AM
Subject: Výstava Stop genocíde pred univerzitami v Košiciach

Vážení zástupcovia médií,

dávam Vám do pozornosti správu SITA, ktorú by som zároveň chcela aktualizovať v tomto emaili. 

CBR začalo kampaň na univerzitách minulý týždeň v Prešove. Pre hmlisté počasie sa včerajšia výstava pred UPJŠ v Košiciach zrušila. Dnes uvidia výstavu študenti od 11 do 17 hod na Ondavskej ulici pred internátmi na Medickej a zajtra na Letnej ulici pred Technickou univerzitou v Košiciach.

Budúci týždeň príde výstava k študentom univerzít v Žiline a Ružomberku. 

Viac o podobných výstavach v zahraničí nájdete nižšie v správe SITA. 
V prípade, akýkoľvek otázok, prosím, kontaktujte ma na mobilnom čísle 0907 534 623.

S pozdravom,

Ing. Jana Tutková, MA
riaditeľka

Centrum pre bioetickú reformu
P.O. Box 1, 054 01 Levoča
tel.: 0692 013 223
email: info@pravonazivot.sk 

web: www.stopgenocide.sk 
środa, 15 października 2008
z uwagą obserwujemy Pana działalność, solidaryzujemy się przed wyborami. Popieramy i pozdrawiamy
Proč jít k volbám
Proč jít k volbám
01:06
volby 2008
Tagi:   standa   penc   strana   zelených   krajské   volby   2008   www.kozy.cz   milkovice
Dodano: 12 godz. temu
Od:
Milkovice
Liczba wyświetleń: 23
proč volit Stranu zelených?
proč volit Stranu zelených?
00:54
volby 2008
Tagi:   standa   penc   strana   zelených   krajské   volby   2008
Dodano: 12 godz. temu
http://www.youtube.com/view_play_list?p=48D6D812724BFD1F
Drogi Panie Stanislawie,
z uwagą obserwujemy Pana działalność, solidaryzujemy się przed wyborami.
Popieramy i pozdrawiamy.
Stefan Kosiewski
http://www.cdk.cz/proglas/2008/1/
Frankfurt nad Mohanem,
----- Original Message -----
From: Milkovice
Sent: Wednesday, October 15, 2008 9:53 PM
Subject: ještě k volbám

Vážení,

Před nedávným časem jsem Vás informoval o mé kandidatuře do krajského zastupitelstva Královéhradeckého kraje za Stranu zelených. Přeposlal jsem Vám letáček, životopis a pár odkazů na reportáže nebo mediální odezvy na mé aktivity v posledních letech. Požádal jsem Vás o přeposlání Vašim známým především v Královéhradeckém kraji a o případnou podporu mojí kandidatury.

Považuji za žádoucí poslat Vám pár odkazů na krátké televizní vystoupení v televizní volební diskuzi. Věřím, že Vás následující videa nejen pobaví, ale ukáží Vám alespoň kousek z mých postojů.

Pro úplnost přikládám ještě odkaz na volební program SZ v Královéhradeckém kraji a veřejnou podporu mojí kandidatury od Václava Havla.

Další podpory jsou uvedeny zde

 
Srdečně zdraví
Stanislav Penc
www.kozy.cz
tel.: 605/70 10 81
http://cesko.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?90748
poniedziałek, 13 października 2008
żyd Kundera kapusiem całe życie
Internetová verze časopisu Respekt

Udání Milana Kundery

12.10.2008 21:33 - Fokus - Petr Třešňák, Adam Hradilek

Motiv může vysvětlit jen jediný člověk. Pokud promluví.Milan Kundera za sebou vždy pečlivě zametal stopy. Už čtvrt století neposkytuje rozhovory, do rodné země jezdí na návštěvu jen inkognito a ubytovává se v hotelech pod falešnými jmény. Své české přátelé si zavázal slibem mlčenlivosti, takže ani oni nechtějí s novináři mluvit o tom, kým byl a je Milan Kundera. Shodou náhod teď z minulosti nejslavnějšího českého spisovatele vyplouvá na povrch temný a spletitý příběh, který ukazuje, že ona uzavřenost může mít ještě jiné důvody, než jsme si dosud mysleli. Čtrnáctý březen 1950. Od komunistického puče právě uběhly dva roky a stalinistické zúčtování s třídním nepřítelem vrcholí. Milada Horáková je již půl roku vyslýchána a mučena v ruzyňské věznici. Za měsíc ji čeká soud, za tři měsíce bude spolu s dalšími odsouzenými popravena. Na několika policejních služebnách v Praze probíhají první výslechy deseti hokejových mistrů světa zatčených večer předtím za to, že v restauraci U Herclíků „veřejně pobuřovali proti republice“. Za velezradu budou odsouzeni k mnohaletým trestům, které si z části odpykají v uranových dolech na Jáchymovsku. Tou dobou je v tamějších lágrech internováno již více než 10 000 lidí. Právě 14. března 1950 se poprvé a naposledy protnuly životní osudy dvou mladíků Miroslava Dvořáčka a Milana Kundery. První z nich jen o vlásek unikl trestu smrti a dlouhá léta prožil ve věznicích a pracovních táborech. Ten druhý se brzy poté stal vycházející hvězdou budovatelské literatury a postupně pak jedním z klíčových českých intelektuálů 60. let a světoznámým spisovatelem. Z několika aktérů tehdejšího dramatu byl Milan Kundera dlouhých padesát osm let pravděpodobně jediným, kdo věděl, co se tehdy na studentských kolejích Kolonka na pražské Letné vlastně stalo. Až letos na jaře z archivů komunistických bezpečnostních složek zcela nečekaně vypadl strojopis úředního dokumentu, který zapomenuté události poodhalil. Vezměme to ale po pořádku. Celý článek čtěte v rubrice Téma nejnovějšího vydání časopisu Respekt.

Obchodní podmínky © Copyright Respekt Publishing a.s. ISSN 1801-1446  –  Design: Respekt, NETservis  – Technická realizace a serverhosting: NETservis

Dobrý den

żyd Kundera kapusiem całe życie Vám posílá článek "Udání Milana Kundery" z
www.RESPEKT.CZ

Komentář odesilatele:

 Kundera 14 marca 1950 roku zgłosił się na milicję i złożył zeznania, w których wymienił nazwisko mężczyzny. "To bardzo prawdopodobne, że Dvorzaczka aresztowano na podstawie informacji Milana Kundery. (Dvorzaczkowi) groziła nawet kara śmierci, lecz ostatecznie skazano go na 22 lata więzienia i spędził w niewoli 14 lat" - powiedział cytowany przez agencję CzTK historyk praskiego Instytutu ds. Badań Reżimów Totalitarnych (USTR) Vojtiech Ripka.

Dvorzaczek dziś żyje w Szwecji. Po wyjściu z więzienia wyemigrował z Czechosłowacji i pracował dla zachodnich służb wywiadowczych.

Jeszcze do niedawna wierzono, iż osobą, która wydała go w ręce bezpieki była koleżanka, którą odwiedzał w akademiku.

Milan Kundera od połowy lat 70. żyje we Francji, a ojczyznę odwiedza sporadycznie i incognito. Unika też kontaktów z prasą i nie udziela jej żadnych wypowiedzi.

Choć on sam odcina się od czeskiej kultury, pozostaje jednym z czołowych współczesnych czeskich twórców. Jego dzieła, mimo że uważane za trudne, są popularne na całym świecie i bardzo wysoko cenione przez krytyków. Najsłynniejszą jego powieścią jest "Nieznośna lekkość bytu", przedstawiającej losy czeskiej inteligencji w okresie Praskiej Wiosny z 1968 roku.
http://wiadomosci.onet.pl/1842557,11,item.html

niedziela, 05 października 2008
pri príležitosti 70. výročia hrdinskej obrany vlasti pri Rimavskej Sobote dňa 5.10.1938
Maďarská garda
Členovia novovytvorenej polovojenskej organizácia Maďarská garda. (autor: Reuters)
   Dnes máme 70. výročie od hrdinského boja československého národa proti agresorovi pod Rimavskou Sobotou. Maďarské vojsko a ozbrojené fašistické maďarské gardy prekročili československú hranicu. Ich cieľom bolo obkľúčenie a dobytie mesta Rimavská Sobota. Agresor prekročil hranice a vnikol hlboko na územie Československa až po líniu obranných pevností. Tam túto valiacu presilu zastavila hŕstka československých vojakov prevážne českého pôvodu. Nezľakli sa presily. Neustúpili ani o kúsok z obrannej línie. Boli odhodlaní položiť svoje životy proti presile aj 6. dní po Mníchovskej zrade. Nakoniec prešli do protiútoku a vyhnali votrelca späť do Maďarska. Naše vojsko nestratilo ani jedného muža. Na strane Maďarov boli desiatky mŕtvych takmer stovky zranených. Viac ako desať útočníkov bolo zajatých.   

      Tento a aj iné vojnové pohraničné boje starostlivo sledoval Adolf Hitler a generáli nemeckej fašistickej armády. Značne ich znepokojovala obrovská bojaschopnosť, vysoká morálka, technická úroveň čs. armády a zomknutosť obyvateľstva v jeden silný obrany schopný československý národ. Hitlerovi a nemeckým fašistom československá armáda nerobila iba hlboké vrásky na čele ale doslovne naháňala strach. Starostlivo rátali, že ak sa Čechoslováci nevzdajú, bude musieť padnúť obrovské množstvo Nemcov. Aj pri optimistickým fašistických výpočtoch  museli rátať, že pri zabití jedného československého obrancu padne v priemer minimálne päť útočiaci nemeckých vojakov! Čechoslováci po vyhlásení mobilizácie v priebehu niekoľkých hodín postavili miliónovú armádu. Do armády nastúpili 100 % povolaných Čechoslovákov z území Slovenska, Čiech ako aj Podkarpatskej Rusi. Mobilizační rozkaz z odhodlaním rešpektovala aj väčšina slušných bratov maďarskej a nemeckej národnosti. Mnohí robili „problémy“ dokonca svojím odhodlaní tým, že sa hlásili do armády skôr, ako dostali mobilizační rozkaz a vytvárali obrovské fronty pred mobilizačnými centrami!

       Súčasná propaganda takmer vôbec nehovorí o tom, že aj pri optimistických víziách by mohlo padnúť až 5 miliónov vojakov nemeckej fašistickej armády ! A toto číslo v prípade, že by  Čechoslovákom pomohlo zahraničie, by bolo ešte vyššie! Hitler tak početnú armádu nemal!

Hitler ale dobre vedel, že o hrdinskej obrane Čechoslovákov by sa dozvedel aj ľud Francúzka a Anglicka a zvrhol by zradcovské vedenie svojich krajín. Hitler zrejme vedel, že v prípade hrdinskej obrany Československa bol plánovaný prevrat v Anglicku a následný útok na Nemecko. Hitler vedel, že hrdinská obrana Čechoslovákov by aj vo Francúzku mohla posilniť protifašistický odpor a zvrhnúť jeho priaznivcov. Hitler vedel, že Čechoslováci sa tak ako vždy s Poliakmi nakoniec dohodli, a že Poliaci Československo nenapadnú. Hitler dobre vedel, že Maďarskú fašistickú armádu udrží na juhu pár československých invalidov a dôchodcov.

       Ale najviac sa Hitler obával domácej mienky. Obrovské množstvo padlých a zmrzačených nemeckých vojakov by určite spôsobilo vytriezvenie mnohých nemeckých občanov z fašistického opilstva. A toho sa Hitler obával najviac.

       Takže ak by sa Československo vojensky bránilo pred nemeckou fašistickou armádou, je veľmi nepravdepodobné, že by sa Hitler odhodlal k útoku. Možno by urobil pár prieskumných pohraničných konfliktov. A tak mohla II. svetová vojna skončiť už v samom jej počiatku! Ale to by národy nesmeli ustupovať zbabelcom a voliť si ich za svojich predstaviteľov. Žijú ešte niektorí hrdinovia z roty obrancov Rimavskej Soboty? Mali by sme ich dávať za vzor svojim synom!

Poučme sa z minulosti!

Rimavská Sobota, 4.10.2008

                                                    

   Ing. Lubomír Balvín

                                              predseda Rady a V.výboru

http://de.groups.yahoo.com/group/kulturzentrum1/message/1406

----- Original Message -----
From: Klicpera
Sent: Sunday, October 05, 2008 9:00 PM
Subject: RE: [sowa] Vyhlásenie zo zasadnutia Rady Unie muzov Slovenska - Hnutie pre rodiny a Klubu zien a matiek v R.Sobote pri príležitosti 80. výročia ubránenia mesta cs hrdinmi pred agresorom

Je to krásně napsané, můj dědeček tehdy velel pluku v Bratislavě. Jediný problém máte v matematice, protože to výročí tak nějak nesedí, myslím že to je teprve 70.
Sehr schoen. Aber der Gedenktag ist jetzt nur 70.
JK
piątek, 03 października 2008
Vážení přátelé, zvu Vás na koncert ve středu 8. října do klubu CARPE DIEM,Jičínská 4, Praha 3. Jaroslav HUTKA
Jaroslav Hutka, 2004
Jaroslav Hutka, 2004
01:32
Pozvánka pro přátele folku na Folkové léto v srpnu 2008, kde přivítáme mimo jiné Michala Knébla, Jirku Mížu, Mílu Fuxu, Pepu Streichla, Jana Kryla, Vladimíra Mertu, Vojtu Kiďáka Tomáška, Jakuba Nohu, skupinu Sekvoj, Kapitána Kida, Milana Dvořáka, Jirku Konvrzka a další. Informace prostřednicvím internetové adresy vladamikulec@volny.cz
Tags:   Jaroslav   Hutka   2004
----- Original Message -----
Sent: Thursday, October 02, 2008 11:26 PM
Subject: Jaroslav HUTKA - KONCERTY V ŘÍJNU

Vážení přátelé,
              zvu Vás na koncert ve středu 8. října do klubu CARPE DIEM,
Jičínská 4, Praha 3. Je to za rohem od stanice metra Flora i od
stanic tramvaje 10 a 16. Začátek je ve 20. hodin.
        V první půlce koncertu se chci zabývat starými TEMNÝMI
moravskými baladami a v druhé půlce budu hrát nové písně včetně
některých těch, které vznikly letos v létě.
        Klub CARPE DIEM je pěkný: 
www.carpediempraha.cz

Ostatní koncerty ŘÍJEN:

3. pátek, Hutka, JABLONEC NAD NISOU, Klub Na Rampě, Jiráskova 11, 21:00
4. sobota, Hutka, VARNSDORF, Kulturní dům Rozkrok, Hájenská 14 33, 20:00
5. neděle, Hutka, WROCLAW, Klub Lykend, Podwale 37/38, 19:00
8. středa, Hutka, PRAHA 3, Carpe diem, Jičínská 4, 20:00, tel:272 741 421
9. čtvrtek, Hutka, PLZEŇ, Divadélko JoNáš, Kopeckého sady 13, 19:30
10. pátek, Hutka, PRAHA - DOLNÍ CHABRY, kostel Stetí sv. Jana Krtitele, Bílenecké nám. 19:00
14. úterý, Hutka, BRNO, Klub v Leitnerove ulici, 19:30
16. čtvrtek, Hutka, OLOMOUC, Divadlo Tramtarie, 20:00
17. pátek, Hutka, ZLÍN, Hospůdka U Kovárny, Lešetín I /610, 20:00
18. sobota, Hutka, HRANICE NA MORAVĚ, zámecký klub, 20:00
23. čtvrtek, Hutka, KARLOVY VARY, Klub Paderewski, Lázeňská 5, 19:30
24. pátek, Hutka, PÍSEK, KD Písek - Klub Uhelna, Nábřeží 1. máje 1605, 19:30

                Srdečně zdravím - Jaroslav Hutka  www.hutka.cz

Archiwum
Zakładki:
EU-Fotos
FREUNDE - PRZYJACIELE
IN POLEN - W POLSCE
KOSIEWSKI
Księga - Gästebuch
KULTUR
LITERATUR
Narodowi socjaliści - komuniści - inne
NASZE - UNSERE
POLONIA i Polacy za granicami RP
SOWA
SOWA RADIO
SOWA VIDEO
UNIA & POLSKA
YES - POLAND
Free Image Hosting at www.ImageShack.us Sowa Magazyn Europejski