NAROD MA PRAVO SE BRANIT
niedziela, 28 maja 2006
Nikdy nezabudnúť, nikdy neodpustiť, nikdy nemať súcit!

    Upozornenie! Tieto stránky sú monitorované !!! 

     Miesto úvodu: Pri našom oprávnenom boji voči politickým zločincom, nech nám je svätým príkladom opačný význam židovského príslovia – Kto zachráni čo len jeden ľudský život, zachránil celý svet. Teda, ten opačný význam – Kto zničí čo len jeden ľudský život, zničil celý svet. Pokiaľ publicista Tibor Ferko v Domine fórum, č. 28/2005 na str. 16 tvrdí – Fakty nepustia a keby Dr. Jozef Tiso bol vydal napospas fašistom čo len jedného Žida, jeho vina by z morálneho hľadiska nebola menšia...  A ja, Vladimír Pavlík , chcem k tomu ešte dodať, že nesmieme zabúdať ani na novú garnitúru ponovembrových sadisticko-fašistických tyranov a vrahov z Dzurindovej vlády a poslancov Národnej rady SR, ktorí opätovne, už osem rokov, doháňajú ľudí na Slovensku k sociálnym samovraždám. Aj keby sa tu jednalo čo len o jednu obeť, ich vina by z morálneho hľadiska nebola o nič menšia...

Ponovembrová realita

         Ako je to možné, že nás, väčšinu slovenského národa, okráda, týra, psychicky a fyzicky vyvražďuje, či na ľudskej dôstojnosti ponižuje najsmradľavejší odpad slovenského národa s najzločineckejšou profesiou na Slovensku – členovia ponovembrových vlád a parlamentov? Je vlastne nejaký rozdiel medzi nimi a Adolfom Hitlerom? Keď tento Leninov a Stalinov napodobňovateľ pri vyvražďovaní miliónov nevinných obetí sa chcel dostať k moci, nepovedal nemeckému národu, že jeho cieľom je likvidácia Židov, Slovanov, Rómov, ako aj starých, telesne a duševne postihnutých ľudí z tohto etnika? Podľa neho, menejcenných ľudí. Povedal. Sfanatizovaný národ mu dal dôveru. Teda, Hitlerov nástup k moci nebol vydláždený jeho klamstvom k vlastnému národu. Aspoň nie v týchto aspektoch.

         Teraz, keď si položíme otázku, kto vlastne viac klamal vlastný národ – Hitler, alebo slovenskí ponovembroví politici, tak odpoveď je úplne jednoznačná. Viac klamali, omnoho viac klamali, slovenskí politici. Položme si teraz ďalšie dve, mimoriadne dôležité a závažné otázky: Boli by sa v tomto štáte po novembri 1989 dostali k moci politici, z ktorých sa neskôr stali zločinci, zlodeji, štátni teroristi, fašistickí tyrani a vrahovia vlastného národa, vrahovia a likvidátori vlastnej – národnej slovenskej kultúry? Bol by ich slovenský národ volil, pokiaľ by vo svojich programoch a predvolebných sľuboch hovorili skutočnú pravdu? Že im v skutočnosti nejde o blaho tohto štátu a vlastných spoluobčanov, ale o svoje blaho, ako aj o rozkradnutie tohto štátu v spolupráci s cudzou štátnou mocou či likvidáciu vlastného kultúrneho dedičstva? A samozrejme, aj o obohatenie ich blízkych, ako aj rôznych pochybných indivíduí  – samozrejme, na náš účet. Že na nezanedbateľnej časti slovenského národa budú fašizmus priamo realizovať? Tvrdím, že slovenský národ, v tom čase od národa nemeckého, by takýchto politikov nikdy nebol volil. Slovenskí politici si toho sú vedomí. Preto aj takéto podvody realizujú.

         Ako je to možné, že netvor, ktorý za bývalého režimu z titulu svojej funkcie vyhodí zo zamestnania dvoch pracovníkov Alexandra N. a Vladimíra G. len preto, že sa zúčastnili v marci 1988 na štátom nepovolenej tzv. sviečkovej demonštrácii, tak týmto netvorom porodený ďalší netvor, vlastný syn, robí niekoľko rokov na funkcii štátneho tajomníka na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR sadisticko-fašistické pokusy na nezanedbateľnej časti slovenského národa? Netvor, vyškolený sionisticko-židovskou, zločinecko-zlodejskou lichvou zo Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu, nám tu zločiny proti ľudskosti prezentuje ako nevyhnutné sociálne reformy! Nikomu zo slovenských politikov pritom neprekáža, že súčasťou týchto tzv. reforiem je aj množstvo sociálnych samovrážd! Dokonca ani tzv. kresťanom z Antikristovej organizácie KDH, ktorí v skutočnosti zločiny tohto netvora ešte podporili!

         Zločiny najcynickejšieho kalibru, ktoré fašisticko-tyranská dzurindovská vláda a im podobné monštrá z Národnej rady SR predvádzajú na ťažko zdravotne postihnutých či tých, ktorí sa o nich starajú, nám len dokazuje, kto tu v skutočnosti porušuje a hanobí najzákladnejšie ľudské práva. Hovorí sa tomu pomalá smrť. Ako to vlastne funguje? Je to celkom jednoduché. Najskôr to bol zákon z dielne sadisticko-fašistického tyrana a vraha Ľudovíta Kaníka, keď bol ministrom práce, sociálnych vecí a svojej vlastnej rodiny, a jemu podobných tyranov a vrahov z Dzurindovej vlády a poslancov z Národnej rady SR, že pokiaľ ťažko zdravotne postihnutému dôchodcovi, úplne či zväčša odkázanému na pomoc druhého, presiahne dôchodok 1,2 životného minima, o tú čiastku oberú jeho opatrovateľa, čím taktiež utrpí aj ťažko zdravotne postihnutý. Pričom každý rok sa toto životné minimum zvyšuje, a od toho odvíjajúc, zvyšujú sa aj rôzne poplatky, napr. pre sociálnu a zdravotnú poisťovňu či do fondov zamestnanosti, tak prakticky za štyri roky si opatrovateľ ťažko zdravotne postihnutého nemôže už zaplatiť ani ten najnižší odvod na svoj dôchodok. Lebo pri každom zvýšení dôchodku ťažko zdravotne postihnutému, o tú istú sumu oberú aj jeho opatrovateľa. Nakoniec ostane jeden príjem, teda dôchodok takto ťažko zdravotne postihnutého, ako obživa pre dve osoby. A keďže sa neustále zvyšujú ceny plynu, elektriny, vody, potravín, služieb či iných položiek, ťažko zdravotne postihnutý aj so svojim opatrovateľom – rodinným príslušníkom, sú nútení začať hladovať, znížiť na minimum napr. nákup hygienických pomôcok či ostatných vecí k životu potrebných.  

         Naproti tomu fašistickým tyranom a vrahom z Dzurindovej vlády a z Národnej rady SR sa príjmy pravidelne zvyšujú. No nie za prácu pre tento národ či tento štát. Ale za zločiny proti ľudskosti, za zločiny a zlodejstvo proti tomuto štátu a jeho občanom. Za to, že oni samotní či v ich mene sa táto republika rozkradla, vytunelovala a zdevastovala, a oni vo svojom fašisticko-tyranskom cynizme praktizujú tieto zločinecké metódy na nevinných, bezbranných a najviac zraniteľných. AJ TAKTO VYZERÁ FAŠIZMUS PO SLOVENSKY, PÁN GENERÁLNY PROKURÁTOR DOBROSLAV TRNKA, OCHRANCA A SLUHA TÝCHTO FAŠISTICKÝCH TYRANOV A VRAHOV PRI ICH PORUŠOVANÍ NAJZÁKLADNEJŠÍCH  PRÁV PROTI TEJTO NEZANEDBATEĽNEJ ČASTI VLASTNÝCH SPOLUOBČANOV!!! Tieto zločiny tu predsa nepácha na Váš návrh rozpustená Slovenská pospolitosť – národná strana! Aký to paradox, keď na čele zločinecko-zlodejskej, fašisticko-tyranskej a štátno-teroristickej organizácie pod názvom Národná rada SR stál ešte donedávna neverec Pavol Hrušovský, ktorý je dokonca aj predsedom KDH, teda, kresťanského politického subjektu. Že slovenskú vládu už osem rokov riadi fašistický tyran a vrah, ktorý začínal ako ospevovač Februára 1948 a skončil ako americký, Svetobankový či Bushov zadkolezec.

Dokedy, a ako ďalej?

         Dokedy budeme poníženými a zbabelými hoviadkami bez ľudskej dôstojnosti a národnej hrdosti, že sa necháme ponižovať a okrádať najsmradľavejším odpadom slovenského národa – politikmi, ktorí nenávidia nielen nás, ale aj vlastný štát? Dokedy im budeme ich zlodejstvá, nenávisť a pohŕdanie voči nám oplácať mlčaním, zbabelosťou, poníženosťou a strachom? Dokedy kolaborujúca novinárska chamraď z časopisu týždeň bude nazývať ich ekonomické zločiny a doháňanie k sociálnym samovraždám nevinných ľudí ekonomickými reformami? Dokedy nám bude sionisticko-židovská propaganda vnucovať tézy o utrpení Židov v koncentračných táboroch, pričom úmyselne mlčia o židovských peniazoch od ich bankárskej lichvy, cez ktoré sa tieto utrpenia mohli taktiež realizovať? Naučme sa aj my im konečne neodpúšťať! Nezabudnúť a neodpustiť im je totiž prvým a základným krokom k ich porážke a ich neskoršiemu potrestaniu. Čím viac si toto vypestujeme, tým je menšia pravdepodobnosť, že budeme zabúdať na ich zločiny. Raz sa nám to vyplatí, musí sa nám to vyplatiť. Neodpúšťať a nemať súcit k politikom musíme učiť už malé deti. Treba už štvorročnému - päťročnému - šesťročnému dieťaťu vysvetľovať, že napr. hračka, ktorá sa mu ľúbi, mu rodičia nemôžu kúpiť, lebo vinou politikov na ňu nemajú peniaze. V tomto veku treba deťom politikov prirovnávať k čertom či sedemhlavým drakom, ako aj rôznym netvorom z rozprávok, ktorí deti nielen nenávidia, ale im aj robia zle, berú a kradnú aj to, čo im nepatrí. To oni sú na vine, že rodičia im nemôžu kúpiť hračky či sladkosti. Keď už je dieťa staršie a viac chápavé, treba mu vysvetľovať, že kvôli politikom jeho rodičia stratili zamestnanie, alebo, že kvôli ním zarobia tak málo, že im to vyjde len na tie najzákladnejšie potreby.   

         To znamená, že napr. už pre šestnásťročného mladého človeka politici nesmejú byť považovaní nielen za ľudské tvory, ale za netvorov, ktorí sú príčinou všetkého zla na Slovensku. Vysvetľovať im, že zákonné aplikácie trestu smrti na týchto netvoroch sú len pre dobro väčšiny tohto národa. Zároveň ale s týmto musíme túto generáciu učiť k hlbokej úcte k staršej generácii, hlavne ku generácii ich starých rodičov. Taktiež ich učiť k láske, súcitu, tolerancii a pomoci starým ľuďom, ľuďom telesne a zdravotne postihnutým, ktorí nie vlastnou vinou sa ocitli v takejto situácii. Pripomínať im, ako aj na konkrétnych príkladoch im ukazovať, ako zločinecko-zlodejskí politici takéto skupiny občanov likvidujú, týrajú, ponižujú a pohŕdajú nimi.

         Je nanajvýš nutné, aby na Slovensku už vyvíjalo činnosť niekoľko hnutí či združení mladých a minulosťou nezaťažených ľudí, nebojacich sa vystúpiť z radu, ktorí by neskôr prebrali zodpovednosť nad týmto štátom. Takých, ktorí keď budú mať svoju ruku priloženú na srdci, nebudú mať pred srdcom peňaženku, ako nám to praktizovala mečiarovsko-slotovská protislovenská luza. Budú musieť na jednej strane skĺbiť tvrdosť a bezcitnosť voči predošlým politickým tyranom a vrahom vlastného národa, podľa neskôr pripravených zákonov o treste smrti, no zároveň musia mať nielen úctu k tejto krajine, ale aj úctu k tým, ktorí túto krajinu vybudovali. Vážiť si a mať úctu k učiteľskému povolaniu, počnúc tým od materských škôlok, končiacim až po vysoké školy. Dobrý učiteľ je totiž jedným zo základných pilierov každého štátu, ktorý musí mať aj primeranú spoločenskú úctu a spoločenské ohodnotenie. Vážiť si každého, v akejkoľvek profesii, ktorý to nie slovami, ale skutkami dokáže realizovať. Na Slovensku máme dostatok múdrych a vzdelaných ľudí, ktorí by dôveru národa nezneužili pre svoj vlastný prospech. Žiaľ, chýba im občianska angažovanosť a vybočenie z radu. Preto teraz už záleží len na tých, ktorí mali odvahu z toho radu vystúpiť, aby si ku ním našli cestu, alebo opačne, a spoločnými silami cez vzájomnú dôveru začali konať.

Vladimír Pavlík      

   http://bohemia.htmlplanet.com/06/nenavist.html

----- Original Message -----
From: "Vladimir Pavlik" <vpavlik@pobox.sk>
"Kosiewsky" <sowa-frankfurt@t-online.de>; "NOVATV" <tn@novatv.cz>; "KPVCR" <ustredi-kpv@volny.cz>; "Macko" <zora.macko@sympatico.ca>; "NOVA" <zpravodajstvi@nova-tv.cz>
Sent: Thursday, May 25, 2006 7:03 AM
Subject: Nove na NN
sobota, 27 maja 2006
Prácu dávajú radšej drahším, neschopnejším, z nižším vzdelaním. Hlavné, aby to boli ich "ľudia".
----- Original Message -----
Sent: Saturday, May 27, 2006 8:11 AM
Subject: Re: Unia muzov Slovenska - Hnutie pre rodinu
   gross
Milý Jozef, milá Ludmila a všetci milí priatelia!
 
Ďakujem Ti Jozef a všetkým priteľom za povzbudzujúce maily.
 
Možno už 30.05. večer budem v ČR. 31.05. a 01.06. budem na jednej konferencii. Kde je konferencia Ti zatelefonujem asi toho 30.05. Večer 31.05. budem tiež v S v ČR.
 
Na Slovensku je pred volbami. Je to obdobie, kedy sa na mňa vrhajú všetci degeneranti zahalení do rúška slobody a demokracie. Snažia sa ma ohovoriť, zosmiešniť, zavrieť my ústa, zastrašiť mňa ako aj ľudí, čo by mňa chceli nasledovať. Ekonomicky sa ma snažia zruinovať. Zakázky so mnou vypovedajú. Prácu dávajú radšej drahším, neschopnejším, z nižším vzdelaním. Hlavné, aby to boli ich "ľudia".
 
Vyhrážajú sa my zabitím. Dokonca po Slovensku koluje písomná výzva k ľuďom na moje usmrtenie.
 
Z vlastných skúseností vieš, že Slovensku vládne koalícia degenerantov. Je zložená z tých príslušníkov S.t.B. - SNB - VK(kontrasov,politrukov) - gardistov - KGB a ich príbuzných. Tejto zberbe velia Západných neosodomistov z 13. kmeňa, ktorí spoločne s nimi urobili prevrat v roku 1989.
 
Nie všetci príslušníci bývalého režimu súhlasili s plánmi degenerantov. Nesúhlasili z likvidáciou heterosexuálov - manželstiev, rodín, otcov, matiek a detí. Nesúhlasili z rozkradnitím štátu k rukám morálne, duševne a sexuálne zvrhlej časti spoločnosti. Je pravdou, že časť týchto odporcov degenerantov verila v utopistické myšlienky komunizmu o vybudovaní  Raja na Zemi. Iná časť odporcov degenerantov verila v zákony Boh - muža, ženu, heterosexuálne formy života, morálku. Narastajúcemu počtu degenerantov vadili obidve skupiny. Zavadzali im predovšetkým pri výrobe "nového človeka" po vzoru Západných degenerantov. Ich "nový človek" žiaľ nie je nič nového. Zotieraním rozdielov medzi pohlaviami nevyrábajú nič evolučné. Naopak! Vracajú najvyššiu formu života na Zemi do obdobia hermafroditov. Upozorňujem, že hermafroditi už pred stovkami milionov neboli schopní ďalšieho vývoja. V rámci evolučného vývoja prehrali s pohlavne bipolárnymi živočíchmi, ktoré sa ako jediné dokázali vyvinúť v rozumnú bytosť. V bytosť, ktorá svojim rozumom chápe stále viac Najvyššie zákony sveta. Bytosť, ktorá sa stáva tvorcom a teda súčasťou Boha.
 
Pre mňa sa život na degenerujúcom Slovensku stáva neúnosný. Nerobím si žiadne ilúzie o inych štátoch ale v degenerácii a novej forme prenasledovania či odstraňovania oponentov politiky degenerantov Slovensko ož predbehlo aj "vyspelé" demokracie. 
 
Rád sa s Tebou stretnem. Uctivý pozdrav posieľam aj Tvojej milej pani L.
 
Z krajiny, kde zajtra znamená pred 200 rokmi
 
Lubomír Balvín
 
----- Original Message -----
Sent: Sunday, May 21, 2006 11:56 PM
Subject: Re: Unia muzov Slovenska - Hnutie pre rodinu

Lumír,
prečítal som si Tvoj mail ohľadne odpojenia od internetu. Na Tvoju žiadosť si dostal demokratickú odpoveď. Odpájania telefónu, internetu, straty poštových zásielok a porušovanie základných ľudských práv je na Slovensku normálna vec. Nepohodlní ĺudia sa likvidovali v minulosti. likvidujú sa v súčastnosti a budú sa likvidovať i v budúcnosti.  V minulosti boli obviňovaní z vnútorného nepriateľstva, podrývania autority Komunistickej strany,  jej predstaviteľov  a priateľstva so Sovietským zväzom. Tá doba pominula.
Z komunistov a bolševikov sa stali kapitalisti a súčastní demokrati. A znovu potrebujú obete, znovu potrebujú nevinných bezúhodnných a čestných ľudí na ktorých by si mohli budovať svoju prekliatu, tentoraz demokratickú  kariéru. Obete sú znovu tie isté ako za doby, keď tieto prekliate beštie zatvárali nevinných a bezúhodnných ľudí  za tzv. vnútorné nepriateľstvo  a protisocialistickú činnosť.
Dnes si tieto beštie vymysleli niečo nové. Už nie vnútorné nepriateľstvo a protisocialistickú činnosť, ale - terorizmus. To je dnes moderné, to letí svetom. Nepohodlného človeka zastavia na ulici a obvinia ho z terorizmu. Použijú k tomu tisíce rôzných možností. Najprv skúsia zastrašiť nepohodlného jedinca s odpojením telefónu, internetu, vlámaním  sa do bytu, rozbitím auta ....  Ak to nezaberie, sankcie sa budú stupňovať. Ak ani prísnejšie nezaberú, vložia do bytu, auta, alebo po ceste na ulici do tašky nejakú výbušninu  a v zápätí človeka  zaistia ako teroristu.   Už to začali praktizovať. 
Uvediem príklad: Nepohodlnému svedkovi, ktorého sa potrebovali zbaviť - Hučínovi urobil domovú prehliadku a našli výbušniny. Okamžite ho zaistili. Verejnosť sa nedozvedela, že sa jednalo o vianočné petardy, ktoré sú tiež označované ako výbušniny. Tri roky trvalo, kým tí, ktorí dali príkaz ho zaistiť, museli prestať s jeho prenasledovaním. A nebyť veľkej podpory zo strany verejnosti, dnes by Hučín hnil za tieto výbušné vianočné petardy niekde v kriminále.
 
    Ja na Slovensko ani neidem. Jednak mám zákaz od dnešných mocných, že na Slovensko nesmiem cestovať a jednak pri poslednej návšteve Slovenska, keď som tam bol na čierno na pohrem mojej matky som bol šťastný, že ma nezabili a že som sa živý a zdravý, ale totálne okradnutý vrátil zo Slovenska domov. Samozrejme, že polícia, súdy i prokuratúry stoja na strane zločinu  a podnikajú všetko možné na zničenie a odstránenie všetkých čestných, spravodlivých a bezúhodnných ľudí.  Ak c hce človek na Slovensku niečo dosiahnúť potrebuje splniť určité kritériá, - ktoré žiaden čestný a bezúhonný človek splniť nemôže z morálneho hľadiska.
    Príklad. Od roku 2003 sa rieši na Najvyššom súde v Bratislave pod spisovou značkou  SŽn 57/03 / Judr. Tatiana Aschenbrennerová  - predsedníčka senátu / problém mojeho občianstva. Tri roky nevedia rozhodnúť, či mám slovenské občianstvo alebo nie.  Samozrejme, že na to stačí 5 sekúnd, ale oni to úmyselne  ťahajú už tri roky. Počas celých tých troch rokov sa ma pokúšajú zabiť, aby prípad mohli ukončiť mojou  smrťou. Nedarí sa im to. Už uplynuli tri roky od začiatku procesu - a ja stále žijem.
Počítam, že v blízkej budúcnosti použijú nejakú drastickejšiu metódu ! 
Ako vnútornému nepriateĺovi mi JUDr Demikát z ŠtB Košice, /nedávny kandidát na post prezidenta SR/ priviazal na ruky Bibliu a vodil ma ako psa po stavbe kde som pracoval a prezentoval ma ako vnútorného nepriateľa. To bolo za socializmu. V tej dobe bol Demikát tvrdým komunistom. Predpokladám, že teraz za demokracie mi niekde priviažu na ruky balík - nie s Bibliou, ale  
- s výbušninou / petardami, alebo prskavkami/. Verejnosti oznámia, že som bol zabitý  s výbušninou v rukách. Vyriešia tým množstvo problémov. Nebudú mi musieť dať žiadne odškodné ani žiadnu penziu za odpravované roky.  To, čo po mne ostane, po tom sa vrhnú ako hyeny a budú sa o pozostalosť škubať do skrvavenia.  V podstate sa bude odohrávať to isté, čo pri domovej prehliadke v Košiciach, kedy major Hrivňák  z ŠtB Košice, pôvodom niekde od  Kysaku, kričal na svojích podriadených : "Berte všetko čo vidíte ! "  Neostali po nich ani otlačky prstov. Všetkého čoho sa dotkli, to ukradli. Dodnes nič nevrátili, ani neodškodnili.  Čo iného sa dá od hyén očakávať ?
Človek musí byť pripravený na všetko.  To isté môže postihnúť i Teba i každého nepohodlného, čestného, spravodlivého a bezúhonného človeka.  Maj na mysli, že najlepších synov slovenského národa , národovcov a tých, ktorí jediní na Slovensku bojujú za spravodlivosť, česť, morálku a za skutočné morálne hodnoty všetkého druhu ľudí  zo Slovenskej pospolitosti označujú tieto beštie za vrahov, antisemitov, extrémistov, fašistov a zločincov všetkého druhu.  Na Slovensku dnes vládne demokratický teror a násilie všetkého druhu.
 

Vaškovič Jozef, Rakúsko.  

http://cesko.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?158021

środa, 24 maja 2006
bez akehokolvek dovodu a upozornenia odpojil internet

 Dňa 31.3.2006 mne t-com ( telekomunikacie) bez akehokolvek dovodu a upozornenia odpojil internet. Od platieb za službu, ktoru som nemohol uzivat mna neodpojili. Na moju ustnu ziadost som dostal odpoved, ze je to normalne. Podobne porusovanie mojich ludskych prav sa uz uskutocnilo viackrat v minulosti. Odpajanie telefonu, internetu, rozkradanie postovych zasielok a ine utoky su dokazom skutocnej totalnej diktatury v obale demokracie. Po pohrození, ze si budem sťažovať majiteľovi priamo do Nemecka, mne bol internet v priebehu niekolkých minút dňa 17.05.2006 zapojený. Posielam zmenený mail lotbalvin@mail.t-com.sk. Novodobi diktatori sa ma snazia izolovat od verejnosti najma pred volbami.

Po Slovensku dokonca koluje pisomne uznesenie diktatorov, v ktorom ziadaju verejnost, aby mna vylucili zo spolocnosti umrtim. Zaujimave je, ze tuto vyzvu podpisali a podporili nomenglaturne kadre (KSS,STB, politruci) a ich rodinni prislusnici, ktori v roku 1989 uskutocnili prevrat degenerantov. Prezliekli sa do demokracie a zbavuju sa slusnych ludi ohovorenim ci dokonca vyvrazdenim.

Statne organy na moje podania reaguju v prospech nas likvidujucich degenerantov.

Degenerovane prejavy voci mne a UMS-HPR su ale nezvratnym dokazom, ze moje a nase myslienky su spravne. A to nas povzbudzuje k dalsej praci na obnove evolucie obyvatelov SR a celej Europy.

 S pozdravom a zelanim uspechu

 Ing. L.Balvin

predseda UMS-HPR

 

----- Original Message -----
From: Lumir Balvin
To: Petr.Cibulka@PravyBlok.cz ; Luboš Patera
Sent: Friday, May 19, 2006 6:27 AM
Subject: Unia muzov Slovenska - Hnutie pre rodinu

Vazení priatelia!

Vladimír Pavlík: Ukážme na tých skutočných vrahov Róberta Remiáša!

  poniedziałek, 15 maja 2006

    Upozornenie! Tieto stránky sú monitorované !!! 

 Začínam mať nielen pocit, ale aj nezvratnú istotu, že niet snahy, hlavne zo strany politickej moci, vyriešiť vraždu Róberta Remiáša. Najviac ma ale šokuje, že hru na slepú babu vsugerovali aj tým, ktorým na vyšetrení tejto vraždy skutočne záleží, ako aj tým, ktorí sa na tejto kauze dokážu mediálne zviditeľniť. Označovať za jeho vrahov konkrétnych nájomných vrahov, ako aj za objednávateľov konkrétnych objednávateľov je síce opodstatnené, no tieto dve skupiny (vrahovia a objednávatelia), ale hlavne samotní vrahovia, sú omnoho nižšie v hierarchii tohto zločinu, ako tí skutoční najhlavnejší zločinci a vrahovia, ktorých mená teraz vyslovím. Na najvyššom stupni stojí Vladimír Mečiar. Tesne pod ním sú dva štátne orgány – Generálna prokuratúra SR, Ministerstvo vnútra SR, ako aj zložky im podriadené. Za nimi nasledujú konkrétni slovenskí politici, hlavne poslanci Národnej rady SR.

         Smrť bola Róbertovi Remiášovi predurčená už 11. 10. 1995. Opakujem, smrť predurčená, teda, ešte nie naplánovaná. Tento dátum bol v mnohých aspektoch totiž zlomovým dátumom nielen v slovenskej politike, ale určil aj nový, aspoň doposiaľ nepoznaný, ako aj neskutočný jav v samotnej Slovenskej republike. Predseda vlády Vladimír Mečiar urobil vtedy niečo, čo v novodobej histórii nemá obdobu. Z titulu svojej funkcie totiž v tento deň na verejnom mítingu v Banskej Bystrici vyhlásil, že bude mariť a zasahovať do vyšetrovania únosu prezidentovho syna, čo sa aj realizovalo výmenou vyšetrovateľov a neskorším šetrením do stratena. Hoci tieto výroky boli prezentované viacerými periodikami, Generálna prokuratúra SR a Ministerstvo vnútra SR to prešli mlčaním a nezáujmom, hoci povinnosť konať im vyplývala priamo zo zákona. Tým sa tieto dva štátne orgány postavili na stranu zločinu a štátneho terorizmu, z ktorého sa doposiaľ neočistili. Preto ich doteraz považujem za organizácie zločinecké, zavrhnutiahodné a štátnoteroristické. Oni spoločne sú taktiež vrahovia Róberta Remiáša. Oni spoločne aj s vtedajšími zbabelými poslancami Národnej rady SR sa postarali, že zločinec a štátny terorista Vladimír Mečiar sa po odstúpení prezidenta Michala Kováča mohol stať zastupujúcim prezidentom a amnestovať zločiny spojené s únosom prezidentovho syna, kde vlastne amnestoval aj seba samého.

         Pokiaľ by si boli orgány činné v trestnom konaní v tejto kauze splnili svoje povinnosti vyplývajúce im zo zákona, udalosti by nabrali úplne iný spád. Róbert Remiáš mohol žiť a únos prezidentovho syna mohol byť nielen vyšetrený, ale byť ukončený aj odsúdením vinníkov. Bol som jediným občanom na Slovensku, ktorý na marenie vyšetrovania zo strany Vladimíra Mečiara, ako aj nečinnosti štátnych orgánov, reagoval trestným oznámením podaným 30. 10. 1995 na Mestský úrad PZ v Bratislave. Trestné oznámenie sa týkalo vtedajšieho predsedu vlády Vladimíra Mečiara, vtedajšieho ministra vnútra Ľudovíta Hudeka, vtedajšieho generálneho prokurátora Michala Vaľu, vtedajšieho riaditeľa SIS Ivana Lexu a vtedajšieho dozorujúceho prokurátora Krajskej prokuratúry v Bratislave Róberta Vlachovského pre zneužitie právomoci verejného činiteľa.

         Ako v tom období fungovali orgány činné v trestnom konaní patriace pod Ministerstvo vnútra SR a Generálnu prokuratúru SR svedčí aj nasledovné. Z Mestského úradu vyšetrovania mi 9. 11. 1995 oznámili, že podnet bol z vecnej príslušnosti odstúpený na preverenie Veliteľstvu PZ. hl. mesta SR Bratislava. Hoci ich povinnosťou bolo mi odpovedať do 30 dní, neurobili tak. Keďže mi neodpovedali dokonca ani za 80 dní, tak som 1. 2. 1996 dal na Generálnu prokuratúru SR podnet na trestné stíhanie pre podozrenie z trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa a z trestného činu nadržovania na neznámych páchateľov z Veliteľstva PZ hl. mesta SR Bratislava. Keďže hra nervov a zakrývanie štátneho terorizmu naďalej pokračuje, preskočím niekoľko rokov, až sa dostanem k dátumu 6. 11. 2002. V tento deň som totiž poslal kompletnú dokumentáciu ohľadom tejto kauzy na Európsky súd pre ľudské práva do Štrasburgu. Nechcel som veľa. Nežiadal som dokonca ani žiadne finančné odškodnenie. Navrhoval som, aby mi bolo na slovenskom súde umožnené dokázať všetko to, z čoho obviňujem konkrétne osoby a konkrétne štátne orgány. Skorumpovaní boľševickí  sudcovia v Štrasburgu mi to neumožnil. Stotožnili sa so slovenským štátnym terorizmom. V mene vyšších štátnych záujmov.       

         No ani toto ma neodradilo. Podnikal som ďalšie aktivity. Dokumenty som rozposlal všetkým veľvyslanectvám EÚ a NATO v Bratislave. Zároveň som sa ich opýtal, či im neprekáža slovenský štátny terorizmus. Odpoveďou bolo mlčanie. Ale aj to mlčanie o niečom hovorilo. Hovorilo o tej pravej západnej demokracii, plnej hnoja a špiny. A tak som sa v druhej polovici mája 2005 rozhodol pre niečo, čo nielen na Slovensku, ale ani v tzv. demokraciách EÚ a NATO nemá obdobu.

         Dňa 18. 5. 2005 neprešiel v Národnej rade SR návrh poslancov za KDH, aby hlasovaním ústavnou väčšinou 90-tich hlasov boli zrušené amnestie Vladimíra Mečiara, hlavne zásluhou poslancov HZDS, Smeru a KSS, ale aj poslancov SMK, ANO a tzv. nezávislých. To ma iniciovalo, aby som tým poslancom, ktorí tento návrh nepodporili, adresoval 21. 5. 2005 otvorený list, z ktorého odcitujem niektoré pasáže: Vašou vinou je Národná rada SR naďalej zločineckou a štátno-teroristickou inštitúciou. Povedať Vám, že ste najúbohejším odpadom slovenského národa, je až príliš slušný výraz. Svojim hlasovaním o stotožnení sa so štátnym terorizmom ste dokázali, že nikto z Vás nemá nielen v tomto parlamente, ale ani v slušnej spoločnosti čo hľadať. Vaša prítomnosť v politike je horšia ako nákazlivý mor. Doteraz ešte nikto v NR SR nepoložil otázku, že pokiaľ by sa boli podľa zákona riadili tí, ktorým to zo zákona priamo vyplýva, tak zločinec a štátny terorista Vladimír Mečiar by sa nikdy nemohol stať zastupujúcim prezidentom a udeliť amnestie na zločiny, na ktorých sa nielen podieľal, ale kde amnestoval aj sám seba, dokonca ani nepočkal, kedy o trestnom čine rozhodne súd. Akým právom nám čelní predstavitelia štátu tvrdia, že zákony sú na to, aby sa dodržiavali, keď oni samotní ich v tomto prípade nedokázali naplniť? Keby sa tieto zákony boli dodržiavali zo strany vlády, parlamentu, ministerstva vnútra, generálnej prokuratúry, ako aj zložiek im podriadených, mohol by si Vladimír Mečiar ako predseda vlády dovoliť verejne v Banskej Bystrici 11. 10. 1995 vyhlásiť, že bude mariť a zasahovať do vyšetrovania únosu Michala Kováča mladšieho, čo sa aj realizovalo? Mohol by za týmto účelom založiť zločineckú skupinu, ktorej členmi boli vtedajší generálny prokurátor Vaľo, vtedajší minister vnútra Hudek, vtedajší riaditeľ SIS Lexa, či vtedajší dozorujúci prokurátor Vlachovský, ktorí z dotyčných inštitúcií urobili nielen politické prostitútky v rukách zločinca a štátneho teroristu Vladimíra Mečiara, ale aj jeho spolupáchateľov, pokiaľ by orgány činné v trestnom konaní boli vtedy skutočne nezávislé? Čo si o tom myslíte profesorka práv (kráv?) Tóthová a docent práv (kráv?) Cuper? Aj z tohto vyplýva, že slovenský parlament je najsmutnejšou, a zároveň najsmradľavejšou raritou v krajinách Európskej únie. Zatiaľ, čo v týchto parlamentoch sa nenašiel ani jeden poslanec, ktorý by sa verejne stotožnil so štátnym terorizmom, v slovenskom parlamente sa so štátnym terorizmom verejne stotožnilo 18. mája 2005 67 poslancov, v skutočnosti 67 teroristicko-zločineckých gaunerov a vyvrheľov bez ľudskej dôstojnosti a cti....

         Kópie tohto otvoreného listu som 21. 5. 2005 poslal Generálnej prokuratúre SR a Ministerstvu vnútra SR s návrhom, aby proti mojej osobe bolo zahájené trestné stíhanie s následným vznesením obvinenia a neskôr vypracovanej obžaloby, čím by mi bolo na súde umožnené dokázať všetko to, z čoho obviňujem 67 poslaneckých gaunerov v NR SR, spolu so zločincom a štátnym teroristom Vladimírom Mečiarom. Kópie tohto otvoreného listu, ako aj kópie návrhu adresované GP SR a MV SR som poslal aj veľvyslanectvu USA v Bratislave. Mimo iného som im pripomenul, že ak prezident Bush považuje zločinecké a štátno-teroristické Slovensko za slobodné a demokratické, tak potom je to mimoriadne veľká úbohosť nielen jeho samotného, ale aj jeho poradcov. Taktiež som sa ich opýtal, či to nemá na svedomí aj servilnosť a zadkolezectvo Mikuláša Dzurindu k všetkému americkému.

         A ako to dopadlo? Ruky preč od tohto môjho návrhu dali GP SR, MV SR, Prezídium Policajného zboru – úrad boja proti korupcii, Úrad špeciálnej prokuratúry. Nakoniec to hodili na krk Okresnému riaditeľstvu Policajného zboru, Úradu justičnej a kriminálnej polície v Považskej Bystrici. Odtiaľ mi UZNESENÍM pod č. j. ČVS: ORP-709/OSV-PB-2005 oznámili, že môj návrh sa odmieta. Proti tomuto uzneseniu som podal v zákonnej lehote sťažnosť, v ktorej som namietal, že v liste poslancom Národnej rady SR som sa dopustil minimálne dvoch trestných činov – útoku na štátny orgán a ohovárania. Žiaľ, neuspel som. Na moju sťažnosť mi prišla takáto odpoveď – Týmto Vás upovedomujeme, že Vaše oznámenie zo dňa 21. 5. 2005 bolo v zmysle § 60 odst. 3 písm. a Zák. SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov  O d l o ž e n é. A pod tým nečitateľný podpis.

         Nevadí, pokračujem ďalej, aj keď mi to trvá už 11 rokov. Za túto dobu sa mi už ale poriadne rozšíril aj menoslov tých, ktorí sú zodpovední za vraždu Róberta Remiáša. Napríklad aj o meno terajšieho prezidenta Ivana Gašparoviča. Ak by sa cítil dotknutý, som mu ochotný pripomenúť niekoľko vecí, keď bol ešte na funkcii predsedu Národnej rady SR. Ktovie, ako by sa asi tváril?

Vladimír Pavlík  

 
----- Original Message -----

From: "Vladimir Pavlik" <vpavlik@pobox.sk>
Sent: Monday, May 15, 2006 7:08 AM
Subject: Nove na NN
<redakce@novinky.cz>; "NOVYCAS" <redakcia@novycas.sk>; "Kosiewsky" <sowa-frankfurt@t-online.de>; "NOVATV" <tn@novatv.cz>;

http://bohemia.htmlplanet.com/06/remias.html

http://de.groups.yahoo.com/group/sowa-frankfurt/message/329

----- Original Message -----
From: "Vladimir Pavlik" <vpavlik@pobox.sk>
To: <sowa-frankfurt@t-online.de>
Sent: Wednesday, May 24, 2006 8:05 AM
Subject: RE: co sie stalo?

Prepáčte mi, špatne som to pochopil, nemyslel som to v zlom. Viac si neprajem, aby moje články boli na Vašom webe uverejňované.

S pozdravom

                                          Vladimír Pavlík
 

niedziela, 21 maja 2006
Vladimír Pavlík: Vážení, veľmi pekne Vám ďakujem za šírenie mojich článkov

  

Upozornenie! Tieto stránky sú monitorované !!!
----- Original Message -----
From: "Vladimir Pavlik" <vpavlik@pobox.sk>
Sent: Sunday, May 21, 2006 1:37 PM
Subject: RE: dziekuje

Vážení, veľmi pekne Vám ďakujem za šírenie mojich článkov.

S pozdravom

                                                  Vladimír Pavlík
  Bývalý redaktor zaniknutých Necenzurovaných novín-Rudé krávo Vladimír Pavlík prezentuje svoj pohľad na súčasnosť a minulosť svojím vlastným spôsobom, bez servítky na ústach.Jeho výnimočný zmysel pre spravodlivosť vyvoláva medzi politikmi, ktorých spája chuť po moci, naľavo aj napravo, ešte stále príliš veľa duchov
--------------------------------------------------------------------------------
Budú potrestaní vrahovia P. Coufala? - seriál V. Pavlíka v magazine INDEX
Matkin plač a hyenizmus mocných -článok V. Pavlíka o záhadnej smrti mladého novinára v magazine INDEX
Potvrdenie argumentov L. Čima-Necenzurované noviny 1993-na Slovensku aktuálne aj po 13 rokoch tiež v magazine INDEX
Návrh na založenie Občianskeho tribunálu, ktorý by pripravil verejnú obžalobu na ponovembrových
slovenských politikov za zločiny proti ľudskosti a ekonomické zločiny páchané na vlastných občanoch
--------------------------------------------------------------------------------
 Počet návštev
       2006 
--------------------------------------------------------------------------------
Nové Ukážme na tých skutočných vrahov Róberta Remiáša! (14.5.06)
Koho voliť? (3.5.06)
Pokračujúce utrpenie politického väzňa Josefa Koudelku je hanbou Českej republiky (13.4.06)
Akýže podvodníci a pseudodemokrati zo slovenskej a svetovej politiky to nazývajú Lukašenka diktátorom?(13.4.06)
Trestné oznámenie na generálneho prokurátora Trnku, ministra Kukana a eurokomisára Figeľa pre podporu a propagáciu fašizmu (2.4.06)
Dezinformátori zo Slovenskej televízie (19.3.06)
OTVORENÝ LIST POSLANCOM NÁRODNEJ RADY SR (5.3.06)
Fašistickí tyrani a vrahovia z vysokej politiky kontra nefašistická Slovenská pospolitosť (22.2.06)
Ako komunistickí zločinci predčasne ukončili život šéfredaktora Pravdy Bohuša Trávnička (5.2.06)
V mene ich fašisticko-tyranského “Boha”, v mene zajacovsko-zajačieho cynizmu (22.1.06)
Vládne na Slovensku fašistická koalícia? Podporujú jej voliči fašizmus?(5.1.06) 
 2005 
--------------------------------------------------------------------------------
Hlboká sonda do čiernej duše generálneho prokurátora Dobroslava Trnku (19.12.05)
Katolícka cirkev nesmie zapredať ani Krista, ani vlastný národ pred výhodami od politických zločincov (30.11.05)
Budem verejne protestovať proti fašistickým tyranom z Dzurindovej vlády a z Národnej rady SR (9.11.05)
Uzákonením trestu smrti by mali byť okamžité popravy politických zločincov (27.10.05)
Arizácia židovského majetku kontra ponovembrová slovenská privatizácia (13.10.05)
Je plodenie tyranov a vrahov slovenského národa dedičné? (26.9.05)
Niektorí fašizmus propagujú a slovenskí politici ho na vlastných občanoch realizujú (4.9.05)
Je minister zdravotníctva Rudolf Zajac Žid škodiaci Slovensku, alebo slovenský politik v službách ekonomického fašizmu zo Svetovej banky? (31.10.05)
Židovské zločiny páchané na Slovanoch v čase minulom a súčasnom (6.8.05)
V mene akej demokracie, v mene akého Boha? (11.7.05)
Odhalené a potvrdené mýty a klamstvá o československom novembri 1989 (20.6.05)
List Veľvyslanectvu USA (5.6.05)
Nevážení poslanci HZDS, KSS, Smeru, ANO, SMK a tzv. nezávislí, ktorí sa stotožnili s teroristicko-zločineckými amnestiami Vladimíra Mečiara pri hlasovaní o ich zrušení v národnej rade SR dňa 18. 5. 2005 (23.5.05)
Dosť bolo tyranie, dzurindovský zločinec s fašistickým cynizmom – minister Kaník! (18.5.05)
Poblúznené sociálne vidiny pravicového intelektuála Františka Šebeja (30.4.05)
Ponížené a zbabelé hoviadka slovenské nedokážu naplniť pápežov odkaz – “Nebojte sa! (15.4.05)
Návrh na vyšetrenie duševného stavu Mikuláša Dzurindu, predsedu vlády Slovenskej republiky a Ľudovíta Kaníka, ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (31.3.05)
Za Boha a národ – a pre vlastné vrecká (31.3.05)
Má prezident Bush právo obviňovať svetový terorizmus, keď mu neprekáža slovenský štátny terorizmus? (12.3.05)
Komu vyhovuje manipulácia so zväzkom arcibiskupa Sokola? (12.2.05)
Prečo kádehácky kat Palko zlikvidoval statočného policajta Šáteka? (26.2.05)
Návrh na vyšetrenie duševného stavu ministra práce, sociálnych vecí a rodiny
Ing. Ľudovíta Kaníka, ako aj vyšetrenie jeho svojprávnosti z titulu jeho pracovného zaradenia,
ktoré by mal realizovať Úrad vlády SR pri výbere psychiatrov (20.1.05)
List Sudcovi NS SR H. Stiffelovi (7.1.05) 
  2004 
--------------------------------------------------------------------------------
Vysoká politika bola a je liahňou špičkových zločincov 19.12.04
Dokedy bude arcibiskup Sokol przniť Kristovu Cirkev na Slovensku? 5.12.04
17. november – odpustenie pre zločiny komunizmu a legalizácia ekonomických zločinov 13.11.04
Urobme hrubú čiaru za holokaustom 17.10.04
Spoločné znaky medzinárodného terorizmu a slovenských politikov 17.10.04
O jednej spolupráci štátnych orgánov s nájomným vrahom 17.10.04
Miroslav Beblavý – cynický produkt ekonomického fašizmu zo Svetovej banky 15.9.04
Odporný smrad v prezidentskom paláci 27.8.04
Dvojitý meter ministrov KDH 9.8.04
Boľševicko-socialistickej EÚ neprekáža slovenský štátny terorizmus 9.8.04
VEC – Využitie Čl. 32 Ústavy Slovenskej republiky 14.7.04
Odkaz ministrovi Kaníkovi 7.7.04
Naoko sa k Bohu hlásia, v skutočnosti Antikristovi slúžia 27.6.04
Slovenskí politickí zlodeji a Svetová banka ako jedna rodina 27.6.04
Zločiny proti ľudskosti v podaní slovenských politikov 14.6.04
Ako sa zo slovenských politikov stávajú vrahovia vlastných spoluobčanov 7.7.04
Prezident, ktorý zapácha štátnym terorizmom 18.5.04
Španielska ľavica, svetový terorizmus, trochu histórie a realita 23.4.04
Dobre utajený fašizmus po slovensky 11.2.04
Bude biskup Tondra skutočným Kristovým svetlom? 11.2.04
Trest smrti je nutná obrana voči politickým zločincom 11.1.04 
2003 
--------------------------------------------------------------------------------
Neskorý plač nad Pittnerovým antisemitizmom 19.12.03
Prečo generál Lorenc mlčí o vražde Charlesa Jordana? 19.12.03
Slovenskí politici a katolícka církev v sieti fašistických zločinov 19.12.03
Pripravujú rehabilitáciu fašistických zločincov a vrahov z POHG? 19.12.03
Utáraný a zbabelý Pittner sa stal riaditeľom Slovenskej informačnej služby 19.12.03
Odporné zločiny v mene našej zbabelosti 19.12.03
Arcibiskup Sokol zhanobil blahorečenie 19.12.03
Najvyšší súd SR nemôže riadiť komunistický zločinec, či amorálny hnoj 19.12.03
BEZCHARAKTERNÝ A AMORÁLNY EXMINISTER A EXPOSLANEC LANGOŠ, KONTRA STATOČNÝ SUDCA SAMUEL 19.12.03
Otvorený list Jánovi Langošovi 19.12.03
Majú štátni teroristi právo na ochranu osobnosti? 19.12.03
Politická špina v realite 19.12.03
V mene zločincov z KSČ, ŠtB a ich súkmeňovcov z MV ČR 19.12.03
Štátny terorizmus po slovensky 19.12.03
Smrad na vojenskej prokuratúre 19.12.03
Gottwald píše Dzurindovi 19.12.03
Mlčanie Václava Havla naďalej trvá 18.12.03
Jan Masaryk - dozvieme sa niekedy pravdu? 18.12.03
Majskému k trestnej činnosti napomáhali politici a štátni úradníci 18.12.03
--------------------------------------------------------------------------------
     Listy Vladimíra Pavlíka 
Autentické listy Vladimíra Pavlíka
--------------------------------------------------------------------------------
     Príspevky iných autorov 
Prečo útočia na Putina (20.6.05) David Duke, Adelaide Institute
Skutočný príbeh za uväznením Davida Duka 18.12.04      Don Black, máj 2004
VEDELA, ALEBO NEVEDELA VLÁDA O ČINNOSTI NEBANKOVÝCH SUBJEKTOV ? MALA, ALEBO NEMALA INFORMÁCIE O PODNIKANÍ TÝCHTO SPOLOČNOSTI ? 9.8.04      RNDR Milan Kolen
List Vladimírovi Pavlíkovi 19.12.04      Jozef Vaškovič
Doporučujeme
*

sowa magazine

nedjelja, 21.svi.2006

Necenzurované stránky Vladimira Pavlika

niedziela, 21 maja 2006
Vladimír Pavlík: Vážení, veľmi pekne Vám ďakujem za šírenie mojich článkov
        
http://sowa.mojblog.com/permalink.aspx?id=61212
http://sowa.blogsource.com/post.mhtml?post_id=330228
http://sowa.mojblog.com
http://sowa.blogsource.com
środa, 17 maja 2006
Odfotil Emil Svec v Bratislave

 
----- Original Message -----
From: SZCPV
Sent: Wednesday, May 17, 2006 3:57 PM
Subject: Re: dziekuje

Odfotil Emil Svec v Bratislave

Pozdravuje Franek

http://sowa.mojblog.com/permalink.aspx?id=60671
http://sowa.blogsource.com/post.mhtml?post_id=328871
wtorek, 16 maja 2006
Ukážme na tých skutočných vrahov Róberta Remiáša!

Rovnako ako nebola doposiaľ objasnená vražda katolíckeho kňaza Přemysla Coufala, rovnako majú stále mnohí strach z objasnenia vraždy Róberta Remiáša. Kontinuita komunistického právneho systému po prevrate v novembri 1989 prináša naďalej svoje zhubné následky. Slovensko potvrdilo, že nie je štátom v ktorom platí právo a spravodlivosť. Je hanebné ak dnes politici tzv. pravicovej koalície, ktorí pred voľbami v roku 1998 sľubovali vyšetrenie káuz spojených so štátnym terorizmom a zneužívaním SIS, dnes v záujme udržania moci klesli už tak hlboko, že oficiálne deklarujú možnú politickú spoluprácu s Mečiarovým HZDS. Jedenásťnásobné oslobodenie bývalého riaditeľa SIS slovenskou justíciou, ktorá po novembrovom prevrate neprešla ani len kozmetickými úpravami, je výsmechom a cynickou ignoráciou spravodlivosti a všetkých slušných občanov Slovenska.

http://www.szcpv.szm.sk/05/r7.html

----- Original Message -----
From: SZCPV
Sent: Monday, May 15, 2006 10:33 AM
Subject: Ukazme na tych skutocnych vrahov Roberta Remiasa -Nove na Indexe MUKL

środa, 10 maja 2006
Haaretz The communists who saved the Jewish state. By Aryeh Dayan Tue., May 09, 2006 Iyyar 11, 5766

  (...) As part of the deal signed in January, Czechoslovakia supplied some 50,000 rifles (that remained in use in the IDF for around 30 years), some 6,000 machine guns and around 90 million bullets. But the most important contracts were signed in late April and early May. They promised to supply 25 Messerschmitt fighter planes and arranged for the training - on Czech soil and in Czech military facilities - of Israeli pilots and technicians who would fly and maintain them. The planes, which were disassembled and flown to Israel on large transport planes, after their reassembly played a very important role in halting the Egypt Army's advance south of Ashdod, at a place now called the Ad Halom Junction.

The assistance to the air force continued to flow in during the second half of 1948 - when it consisted of 56 Spitfire fighter planes. These were flown to Israel, some of them by Israeli pilots. Among them were Mordechai Hod, who would become commander of the Israel Air Force, and Danny Shapira, who later became the Aviation Industries' first test pilot. One of these planes crashed in Yugoslavia en route to Israel and the Israeli pilot, Sam Pomeranz, was killed.

Other Israeli pilots, including also Ezer Weizman, did a training course in Czechoslovakia to learn how to fly the Messerschmitts. Most of the air force's first pilots, including Weizman, were veterans of the British Army and only knew how to fly planes used by the British air force during World War II; the Messerschmitt was actually used by the German army in that war. This may be another reason, albeit a psychological one and not a political one, for erasing the Czech assistance to Israel from memory: most of the military equipment provided through it was German made and manufactured in military industrial plants established by the Nazis on occupied Czech territory. Even the uniforms supplied to the Israelis during the training in Czechoslovakia were previously used by soldiers in the Nazi army. These uniforms are also featured in the exhibit opening this week in Prague (...). http://www.haaretz.com/hasen/spages/713711.html

czwartek, 27 kwietnia 2006
Vladimír Hučín: jakýmsi stimulem k mému následnému protikomunistickému odboji

Jako 18 letý mladík jsem dne 13.května 1971 v podvečer vstoupil do přerovské restaurace známé pod názvem Komuna, a to za účelem koupě dvou kofol. Měl jsem na tu dobu delší vlasy a tričko s anglickým nápisem beatové skupiny Led Zeppelin. Já jsem si bohužel neuvědomil, že v ten den komunisté oslavovali v této restauraci a v přilehlém společenském sále 50 let založení KSČ.

Ihned po vstupu do výčepu mne obklíčili ometalovaní a podnapilí soudruzi - předsedové stranických organizací KSČ, LM, SČSP a za přítomnosti představitelů velitelů vojsk SSSR z posádky Libavá mne začali vulgárně napadat, strhli mi tričko, poté mi začali rvát vlasy, kopat a nakonec mne dosmýkali na WC, kde mi strčili hlavu do záchodové mísy. Já jsem se pokoušel bránit, ale přesila urostlých soudruhů byla značná a tak mi rozbili hlavu o tu mísu a i mísa byla nakonec rozbitá a potřísněná mojí krví.

Když jsem viděl v TV zraněný obličej poslance za KSČM Jiřího Dolejše, vzpomněl jsem si na své prožité trauma, které v podstatě bylo jakýmsi stimulem k mému následnému protikomunistickému odboji. Já jsem stejně jako poslanec Dolejš po útoku vyznamenaných komunistů neviděl na oko a měl jsem celou řadu krvácejících zranění. Bohužel výsledek byl ten, že jsem byl při následném výslechu komunistickou StB nejprve obviněn z pokusu narušit slavnostní schůzi KSČ a nakonec jsem byl Okresním soudem v Přerově odsouzen za to, že jsem vyprovokoval hádku s účastníky slavnostní schůze KSČ.

Měl jsem tehdy jednu polehčující okolnost a to, že u soudu jsem už neměl dlouhé vlasy. Ty vlasy mi totiž soudruzi vyrvali. Představitelé komunistického bezpečnostního aparátu STB tenkrát při mém výslechu nebrali ohled na to, zda jsem zraněn a jaké mohu mít následky. Pro ně bylo podstatné, zda jsem svým jednáním neznevážil vedoucí úlohu KSČ ve společnosti.

Útok na poslance KSČM Jiřího Dolejše je nutno zajisté odsoudit. Já jen, že soudruh Dolejš má oproti mně jednu velkou výhodu, a to, že ho nikdo nebude tak jako mne soudit za dlouhé vlasy. Možná kdyby si prošel tím co já, tak by dnes neseděl v řadách strany, která napáchala tolik zla.

 Vladimír Hučín

Přerov 26.dubna 2006

=================== Hlavička původní zprávy =================
Odesílatel: Claudie Nikolajenková <
bolintin@magick.cz>
Příjemce: "jan.sinagl" <
jan.sinagl@seznam.cz>, admin <admin@interchat.cz>, ČTK dispecink  <Dispecink@mail.ctk.cz>, dedeckova <dedeckova@virtually.cz>, DENÍKY BOHEMIA  <redakce@denikybohemia.cz>, Frantisek Cervenka <post.bohemia@seznam.cz>, František Nonnemann  <fnn@seznam.cz>, Jiri Wagner <wag@volny.cz>, Jirka Mašek  <info@osud.cz>, Joska Zoceli <joskazoceli@hotmail.com>, Kominek <svedomi@applet.cz> , popper <popper@popper.cz>, Stefan KOSIEWSKI <sowa-frankfurt@freenet.de>,  Vanek <gvanek@iprimus.com.au>
Předmět: Napadení poslance KSČM Jiřího Dolejše
Datum: 26. dubna 2006, 22:07:17
=================== Začátek původní zprávy ==================
Dobrý den,
dovoluji si s vědomím pana Vladimíra Hučína zaslat jeho text k ev.
zveřejnění.

S pozdravem,
 Claudie Nikolajenková
 
mailto:bolintin@magick.cz

=================== Hlavička původní zprávy =================
Odesílatel: Michaela Hučínová <
Hucinova@seznam.cz>
Příjemce: Claudie Nikolajenková <
bolintin@magick.cz>
Předmět: Fwd:Napadení poslance KSČM Jiřího Dolejše
Datum: 26. dubna 2006, 20:50:44
=================== Začátek původní zprávy ==================

# ------------ Původní zpráva ------------
# Od: Michaela Hučínová <
Hucinova@seznam.cz>
# Předmět: Napadení poslance KSČM Jiřího Dolejše
# Datum: 26.4.2006 20:50:09
# ----------------------------------------
# Jako 18 letý mladík jsem dne 13.května 1971 v podvečer vstoupil do přerovské
# restaurace známé pod názvem Komuna a to za účelem koupě dvou kofol. Měl jsem na
# tu dobu delší vlasy a tričko s anglickým nápisem beatové skupiny Led Zeppelin.
(...)
# Možná kdyby si prošel tím co já, tak by dnesneseděl v řadách strany,
# která napáchala tolik zla.

# Vladimír Hučín Přerov 26.dubna 2006

Celé v příloze
poniedziałek, 24 kwietnia 2006
clarova eva: STARÉ NOVÉ ČASY

Čechy krásné, Čechy mé,
Kapsa má se touhou dme,
Zlatem že se nadije,
Hroudy  rodné  uryje,
By vyrostla tu fabrika.
Sedlák tuze naříká!
Bolševik tě opět okrad´?
Za to přec on půjde na Hrad!
Národu tak stane v čele,
Skončit ale měl by v cele!
Zemi naši krade po kousku,
Že nezbude ti ni na housku?!


Občane, už zvedni pochodeň,
Než vše ti smete povodeň,
Ať  raděj spláchne intrikány,
By nebyli tu více pány,
Kéž korupce chobotnice
Nedusí nás obyčejné  více!
Kam  podělo se nosné heslo asi?
Kam poděly se nadšené ty časy,
Kdy provolával  mocně dav?
Nebyly to osamělé hlasy:
‚, Od mistra až po ministra
Nesmí býti komunista!“
Změnily se ony časy:
Od mistra až po ministra
Musí  býti komunista-
Aspoň bývalý-
Funkce na se nabalí,
V parlamentě, ve vládě,
Jako husa v posadě,
Usadil se v pohodě-
Už  se odtud nikdy nehne,
Český národ rád se sehne!


Odejděte navždy vy zlí škůdci,
Lid dobrém touží po vůdci.
Kéž objeví se tady  Král,
Své panství u nás zbuduje,
Laskavě nám kraluje,
Zlé rádce zcela vymění,
Zem kvetoucí z té naší učiní!!
Nechť zloba nedusí nás více,
On kraluje tu let na tisíce !!

Eva carová, Tábor -IMPRIMATUR

----- Original Message -----
From: clarova eva
Sent: Sunday, April 16, 2006 9:11 PM
Subject: kez bychom si nasli spravnou cestu
niedziela, 23 kwietnia 2006

 


Hlavná stránka

Co mají společného Rudolf Slánský ml. a František Oldřich Kinský?

            V úterý 18. dubna 2006 jsem si přečetl v MF Dnes článek „Zemřel disident a diplomat Rudolf Slánský“, ve kterém se předseda Ústavního soudu JUDr. Pavel Rychetský rozplýval nad morálními kvalitami Rudolfa Slánského mladšího, syna komunistického zločince stejného jména. Čtenář mi asi teď rozhořčeně vytkne, že se pokouším nechutným způsobem přenášet vinu z rodičů na děti. Samozřejmě, že takto postupovat nechci, ale chtěl bych se pozastavit nad skutečností, respektive nad podobně nechutným způsobem, jakým je v české kotlině prezentován František Oldřich Kinský.

            V první části tohoto článku bych se chtěl zastavit nad kauzou Františka Oldřicha Kinského. František Oldřich Kinský se narodil r. 1936 jako syn Oldřicha Ferdinanda Kinského a Matyldy Kinské. Co se týče jeho otce, tak ten je obecně spojován s nacistickým režimem a to přestože lze seriozně hovořit pouze o údajném kolaborantství. K tomu pak Oldřich Ferdinand Kinský, známý prvorepublikový sportovec a akrobatický pilot, zemřel za záhadných okolností r. 1938 ve Vídni a tudíž se nemohl podílet na nacistických zvěrstvech, které se udály během protektorátu. Samotný František Oldřich Kinský opustil spolu se svou matkou 2. února 1940 český prostor a odjel do Argentiny (...)

http://www.szcpv.szm.sk/06/slansky.html
środa, 29 marca 2006
29.03.2006 material, reakci Vladimira Hucina adresovanou redakci Prava
Vazena  redakce,  zasilam  zavazny aktualni material, reakci Vladimira
Hucina  adresovanou  redakci  Prava, 
v  zajmu objektivity a vyvraceni
cilenych lzi a pomuv
.

V  ceskem  tisku probiha po nalezu Ustavniho soudu vynesenho 22.3.2006
ve prospech Vladimira Hucina nechutna kampan z pera Petra Uhla, autora
clanku  "Ustavni soud uznal tridni boj", /Pravo 25.3.2006/. Nasledoval
difamacni  a  demagogicky clanek soudruha Milana Spase, zamereny proti
Vladimiru  Hucinovi  a znevazujici instituci Ustavniho soudu a nalez z
ve  veci  rehabilitovanych  trestnich  cinu  V.H. a zbytkovych trestu,
kterym  US  jasne  a  uznava  a  zduvodnuje  opravnenost  aktivniho  a
ozbrojeneho  protikomunistickeho odboje. Verdikt je podporen zakonem o
protipravnosti  komunistickeho  rezimu  a o odporu proti nemu, spolu s
Listinou  zakladnich  prav  a  svobod  a  platnym  zakonem  o soudnich
rehabilitacich. Co je moc je moc. Cekame na zverejneni nalezu US.

Melo  by  vejit  ve  znamost, ze v clanku Petra Uhla zmineny agent StB
Antonin   Mikes  sedi  v  pardubicke  veznici  s  vysokym  trestem  za
zproneveru  cca  40 milionu. Tento skudce sdilel v roce 2004 spolecnou
vezenskou  chodbu  s aktivnim bojovnikem proti komunistickemu rezimu a
signatarem  CH77  ing.arch.  Lumirem  Simeckem  z  Brna,  ktery byl po
predchozi  dvoumesicni  vysetrovaci vazbe odsouzen a natvrdo zavren de
facto  za  to,  ze  se domahal /zbytecne/ pozdni spravedlnosti a zadal
potrestani  primych viniku umrti jeho matky v predvanocni dobe kdy byl
zadrzen.  Toto  asi  obranci  prav veskerych, podivnemu aktivistovi ve
sluzbach  vlady  a  nemilovanemu  clenu  Strany  zelenych a nekdejsimu
polistopadovemu rediteli CTK Petru Uhlovi nic nerika? Kde jsou ta jeho
lidska  prava?  A  kde  je  spravedlnost?  Verim ze Ustavni soud musel
rozhodnout  tak  jak  rozhodl,  tvari  v  tvar  Evropske  unii.  Nalez
Ustavniho  soudu  je  vazny  pravni  dokument a zadny clovek, tim mene
jakysi  Petr  Uhl  si nemuze dovolit jej takto zpochybnovat a snizovat
vaznost US a ustavnich zakonu. Toto vse svedci o tom, ze velkou chybou
zakonodarcu  a  hlavne  politiku  je skutecnost, ze KSCM nebyla a neni
postavena  mimo  zakon. Nekonecne diskuze politologu a trockisty Petra
Uhla  jsou  unavne  a  nevedou k zadoucimu cili, eliminovat primy vliv
komunistu  typu autora dalsiho dehonestujiciho clanku komunisty Milana
Spase, prave ruky Grebenicka na zivot v nasi zemi. Stale se jim styska
po  tridnim  boji,  ktery  tak  sverepe  obhajuji. Vsichni jsme si jej
zazili  na  vlastni  kuzi.  Zde  vyslovuji  svuj  velky  obdiv, uctu a
podekovani  lidem,  kteri  se mu otevrene postavili na odpor a zvlaste
Vladimiru  Hucinovi.  Abych  nebyla  obvinena  z  predpojatosti uvadim
priklad  z  nasi  vlastni  rodiny,  jak  takovy  tridni  boj na urovni
obycejnych  lidi  probihal  a  jake  prinesl  dusledky.
S komunisty se nediskutuje, je treba je zneskodnit.
http://www.totalita.cz/vzp/vzp_0004.php
 

http://www.halonoviny.cz/index.php?id=74097
Publicistika
Komunisticke Halo noviny, Milan Spas;Rozhodl jsem se koupit flintu

Clanky Petra Uhla zverejnene na webu soukmenovcu, Strany
demokratickeho socialismu, dalsich komentaru netreba:
http://www.sds.cz/autori.php?autor=60
http://www.sds.cz/view.php?cisloclanku=2005111201

Predmetny  clanek  Petra Uhla a reakce Vladimira Hucina v priloze teto
zpravy. Lez proti pravde. Vecne dilema. Nikdy, nikdy nesmime lzi a zlu
ustoupit.


--
S pozdravem,
 Claudie Nikolajenková
 
mailto:bolintin@magick.cz
-
 ----- Original Message -----
From: "Claudie Nikolajenková" <bolintin@magick.cz>
Cc: "Michaela Hučínová" <Hucinova@seznam.cz>
Sent: Wednesday, March 29, 2006 3:07 PM
Subject: Reakce Vladimira Hucina na difamacni kampan Petra Uhla a komunistu - vec nalez Ustavniho soudu
Vladimír Hučín 28.3.2006 Zaslano redakci Praha

Elektronický archiv deníku PRÁVO spravovaný společností NEWTON Information Technology, s. r. o.
http://pravo.newtonit.cz

Datum: 25.03.2006
Autor: Petr Uhl
Zdroj: Právo
Strana: 16

Ústavní soud uznal třídní boj

Ústavní soud (ÚS), tedy jeho senát složený ze soudců Stanislava Balíka, Dagmar Lastovecké a Jiřího Nykodýma, vyhověl nyní stížnosti bývalého příslušníka BIS Vladimíra Hučína na rozhodnutí Nejvyššího soudu. Ten zamítl jeho stížnost na porušení zákona ve věci plné Hučínovy rehabilitace za odsouzení z roku 1984 na 2,5 roku. Rehabilitační rozhodnutí soudů samotná, která byla předmětem řízení Nejvyššího soudu, ÚS nezrušil.
Hučín v roce 1984 nejen rozšiřoval po městě protisovětské letáky a nadával na KSČ, ale opatřil si tři střelné zbraně a střelivo a vyrobil třaskavinu, vloupal se do bytu, aby tu odcizil střelnou zbraň, a způsobil výbuch v jednom domě. ÚS rozhodoval, zda je přímá souvislost mezi skutky, jejichž odsouzení české soudy již rehabilitovaly - pobuřování proti socialistickému a státnímu zřízení republiky a hanobení státu světové socialistické soustavy - a mezi nedovoleným ozbrojováním, krádeží a poškozováním cizí věci. Za ty totiž rehabilitován nebyl.
Rozhodnutí ÚS, které prosadila Dagmar Lastovecká přes odpor soudce Nykodýma, je nepřesvědčivé. Zákon podmiňuje rehabilitaci kriminálních trestných činů jejich přímou souvislostí s odporem proti režimu. Protože je ale podle ÚS pojem "přímá souvislost" neurčitý a nejasný, hledal jeho senát smysl a účel rehabilitačního zákona.
Byl to však výklad ideologický. Svědčí o tom především to, že ÚS cituje z preambule právně sice nezávazné, ale morálně zavazující Všeobecné deklarace lidských práv: je nutné, aby lidská práva byla chráněna zákonem, nemá-li být člověk donucen uchylovat se, když vše ostatní selhalo, k odboji proti tyranii a útlaku.
Lidská práva musí být chráněna zákonem nejen kvůli předcházení odboje proti tyranii a útlaku. Všeobecná deklarace OSN je z roku 1948 a její preambule připomíná nacistické zločiny - zneuznání lidských práv a pohrdání jimi vedlo k barbarským činům, urážejícím svědomí lidstva. Citát ÚS z deklarace má jen potvrdit rovnici komunismus = fašismus. Je to neprávní a ahistorické, v ČR zvlášť, a ÚS si to mohl odpustit. Rovnici razí síly, které se prohlašují za antikomunistickou pravici.
ÚS doplácí na to, že nezrušil zákon o komunistickém režimu a o odporu proti němu z roku 1993. Právě zde se klade rovnítko mezi státním terorem 50. let a normalizací a mluví se o "odboji", což si ani ÚS nyní nedovolil: Odpor občanů proti tomuto (komunistickému) režimu (...) odbojem nebo jinou činností (...) byl legitimní, spravedlivý, morálně oprávněný a je hodný úcty.
Tím se potvrzuje rovnice fašismus = komunismus, odboj jako odboj, 50. léta jako normalizace. Legitimizuje se tím i užívání násilí v době, kdy ho podle mne nebylo už vůbec možno morálně ospravedlnit. Charta 77 důsledně trvala na nenásilných formách odporu proti režimu, a to právě v době, kdy se Vladimír Hučín vybavoval zbraněmi a zastrašoval výbuchy (dušuje se, že nechtěl nikomu ublížit).
Hučínovi a jeho přátelům jde dnes o to dokázat, že násilí v roce 1984, použité i ve volné souvislosti s jejich protirežimními projevy, bylo mravné a oprávněné. Nebylo, stejně jako nebylo násilí bratří Mašínových, Hučínových hrdinů, kteří dělali vše pro rozpoutání války. Vladimír Hučín si uchoval třídní pohled na společnost. Téměř všichni ho postupně opustili, až na Hučína, a zdá se, že i na Ústavní soud.

Foto popis|

--------------

Zaslano redakci Praha

Předmět: Věc: Ústavní soud uznal třídní boj

Datum: 28.3.2006 22:20:08

----------------------------------------

Vážená redakce deníku Právo,

dovoluji si reagovat na článek pana Petra Uhla: Ústavní soud uznal třídní boj

(Právo 25.3.2006 rubrika Publicistika).

Při této příležitosti bych rád upozornil, že pan Uhl zde opakovaně šíří o mé osobě nepravdivé informace jako např. to, že jsem se vloupal do bytu, abych tam odcizil střelnou zbraň. Pravda je ta, že jsem se do žádného bytu nevloupal, ale šlo o fingované odcizení zbraně, kterou odcizil" jeden ze členů mé odbojové skupiny. Majitel zbraně - tchán byl v té době v podezření, že má kontakty na protikomunistické aktivisty a tak hrozilo nebezpečí, že mu bude odebrán zbrojní průkaz a on z tohoto důvodu o zbraň řijde. Jednalo se o výkonnou zbraň ráže 30-06 Springfield, jeiíž projektil byl mou předělán na tříštivý s cílem zničit v r. 1982 nově instalovanou sochu .Gottwalda v Přerově před budovou OV KSČ. Dále pan Uhl ve svém článku uvádí, že sem v r. 1984 rozšiřoval po městě protisovětské letáky. Není tomu tak, pan Uhl e ve svém tvrzení posunul o víc jak deset let! Tyto protisovětské letáky s textem "PRYČ SE SOVĚTSKOU DIKTATUROU" jsem i s pomocí balonů naplněných vodíkem šířil v r. 1972-73 a to vždy v době, kdy bylo nějaké významné politické výročí jako např. výročí okupace vojsky SSSR a výročí 25.února. Pan Uhl dále ve svém článku tvrdí, že jsem způsobil výbuch v jednom domě. Pravda je ta, že jsem tento výbuch zorganizoval na vratech domu, kde bydlel agent StB Antonín Mikeš (kr.jm.Eliáš) napojený na KGB odbor Olomouc. Tento výbuch byl uskutečněn z toho důvodu, aby dekonspiroval - zastrašil tohoto agenta a tím jeho činnost znemožnil. Tento agent např. v r. 1976 předal StB nepravdivé infomace o tom, že chystám teroristický útok na někdejšího zpěváka Deana Reeda. Následovalo mé zatčení a dokonce obvinění z ozbrojeného útoku na volby. Při výslechu na StB v Ostravě bylo fyzické násilí na mé osobě běžně praktikováno za účasti zástupců bezpečnostních složek SSSR. Zmíněný agent StB mimo jiné z podnětu StB způsobil několik požárů lidem, kteří se protivili komunistické nomenklatuře a zájmům StB. Při těchto akcích byly tímto agentem StB zničeny nejen majetky občanů, ale ohroženy i životy lidí a to především těch, kteří se protivili vůli orgánů StB. Při těchto aktivitách tohoto agenta došlo dokonce i k ohrožení života dítěte. V souvislosti s mou činností po 17.listopadu 1989 jako předsedy Občanské komise a později důstojníka BIS jsem se dostal k agenturnímu svazku zmiňovaného agenta a mohu proto kdykoliv doložit, že můj útok na tohoto agenta byl naprosto úspěšný a mimo jiné zachránil před perzekucemi celou řadu občanů, včetně bývalých členů KSČ tak zvaných osmašedesátníků. Na článek pana Uhla reaguji spíše na základě podnětu mých stoupenců a přátel. Rozhodně však nehodlám tímto panu Uhlovi nějak napomáhat v jeho zviditelnění. Mám zato, že účelově lživá a polopravdivá tvrzení pana Uhla by bylo nejlépe konfrontovat s důkazy a dokumenty za přítomnosti sdělovacích prostředků. Jsem přesvědčen, že po uskutečnění této konfrontace by nezbylo Straně zelených nic jiného, než-li se distancovat od páně Petra Uhla.

V závěru žádám redakci deníku Právo, aby tuto mou reakci na článek Petra Uhla zveřejnila.

PS: Některé další informace o mém protikomunistickém odboji jsou popsány v knize "Vítězové? Poražení". Tuto knihu vydalo nakladatelství Prostor z iniciativy Akademie věd ČR. V této knize je také pasáž o panu Petrovi Uhlovi.

                                                                     

                                               S pozdravem

Vladimír Hučín

                                                       

Lančíkových 10

750 02  Přerov, CR

tel. 581 210 515

piątek, 24 marca 2006
Worldwide Direct Democracy Newsletter Vol. 8 (No. 1) March 2006

Worldwide Direct Democracy Newsletter Vol. 8 (No. 1) March 2006

Worldwide Direct Democracy Newsletter Vol. 8 (No. 1) March 2006

Worldwide Direct Democracy Newsletter Vol. 8 (No. 1) March 2006

Worldwide Direct Democracy Newsletter Vol. 8 (No. 1) March 2006

Worldwide Direct Democracy Newsletter Vol. 8 (No. 1) March 2006

wtorek, 07 marca 2006
Verim, ze aj Ludmilka pochopi, ze rezim mne neumoznuje zit s rodinou a vychovavat deti.
   gross

Jozef a Ludmilla

 
----- Original Message -----
Sent: Saturday, March 04, 2006 9:24 AM
Subject: Unia muzov Slovenska - Hnutie pre rodinu

 
Vazeny pan Jozef Vaskovic!
 
Mail som dostal. Dakujem.
 
Pises, ze demokracia nam vydrzala iba 16 rokov. Myslis ze to bola demokracia?
Ja som to nazval Komunizmus pre koaliciu vyvolenych 5% podvodnikov, zlodejov, vrahov a deviantov. Ani clenovia UV KSC sa v minulom rezimee nemali tak dobre, ako sucasna degenerovana vladnuca spodina.
 
Pises o slobode slova 16 rokov po roku 1989? Ja som usporiadal stovky rozhovorov s novinarmi. Desiatky tlacovych konferencii! Niektori novinari mi priznali, ze clanok museli "upravit" na ziadost sefstva. Ini si mne stazovali, ze po uverejneni clanku so mnou sa dostali do akejsi skrytej nemilosti. Dalsi dokonca prisli o miesto pre moje fakta a nazory. V novinovych stankoch tlac s mojimi clankami bola okamzite zaradene na miesto, aby ju kupujuci nevidel a teda nekupil. Sam osobne som doviezol nase noviny BUNO do novinovych stankov po meste. Majitel stankov ich okamzite stiahol uplne, pripadne ich zaradil na nepredajne miesto. Nepomohol ani ponuknuty enormne vysoky zisk. Noviny pisuce o nas a nasich nazoroch normalne to je bez ohovarani  postupne "nahodov"  zanikli.
Zvlastna kapitola reprezentujuca neslobodu slova su novinari spolupracujuci s politickym rezimom deviantov nenavidiacich heterosexualov, ich manzelstva, otcov, rodiny a deti. Tito novinari napisali par nepodstatnych riadkov z tlacovky a zvysnych 95% venovali ohovaraniu mojej osoby, ohovaraniu otcov braniacich vlastne deti a diskreditacii Unie muzov Slovenska.
 
Po skusenostiach s novinarmi - agentmi deviantnej tajnej armady degenerantov, som sa pokusil nehovorit vlastne komentare a zistenia, ale ponukal som im iba vedecky podlozene fakta. Napriklad statistiku o narastajucej rozvodovosti, o narastajucej chorobnosti dusevnej, telesnej a reprodukcnej...  Ponukal som bez komentara statisticke udaje o znizujucej sa sobasnosti a ubudaniu mladych obyvatelov SR. Poukazoval som na hrubu nerovnopravnost muzov a zien v konaniach pred sudmi SR a inde.
 
Vsetky tieto skutocnosti cenzurovali pripadne utapali v mori deviantnych clankov.
 
Myslim si, ze hrdinskym novinarom, pisucim pravdu, bude potrebne odhalit pamatnu dosku alebo pomnik....
 
Samozrejme to iste plati aj pre elektronicke masmedia. Ako priklad uvediem v rozpuku analnej demokracie vysielanie Televiznej ARENY v STV. Hovoril som tam o mojom navrhu na uzatvaranie manzelstiev prostrednictvom Predmanzelskej a Manzelskej zmluvy. Sucasnu snubenci maju k dispozicii iba jedinu manzelsku zmluvu, ktoru oznacujem za diktat vyrobeny deviantmi, fasistami a komunistami a vnuteny rodine. V Arene cely cas sedel jeden homosexualne orientovany psycholog. Pre svoj zensky hlas nevystupuje verejne a nepovedal nic ani pocas celej debaty. Az pri vysielani programu som na moje prekvapenie zistil, ze na konci sa objavil jeho text, ktorym mna oznacil za hlupaka a vnutil verejnosti svoje homosexualne predstavy o rodine. Potom sa stal Generalny riaditelom pre rodinu na Ministerstve prace,socialnych veci a rodiny. Pod jeho vedenim narasta rozvodovost, znizuje sa sobasnost, odbudlo viac ako 50 % mladych obyvatelov Slovenska, zvysna cast mladeze je dusevne, zdravotne a reprodukcne mrzacena a on za to berie tucne premie. Zial, ak ho odvolaju, tak na jeho miesto su pripraveni doasdnut este horsi prislusnici protirodinnych geryl.... Normalnym ludom je Ministerstvo rodiny zakazane?
 
Mimochodom V klube zien pri ministerke Kolarikovej povodne feministky navrhovali nazov Ministerstvo pre zeny a sexualne mensiny. Zlozenie klubu bolo cca 5 muzov. Dvaja muzi z Unie muzov. Dvaja muzi z krestanskych mimovladnych organizacii. Jedne muz vladny ci parlamentny politik. "Muzi" krestania a politici prevazne iba suhlasili so vsetkym, co navrhli feminstky obidvoch pohlavi. Iba ja dr. Nopp sme dokazali presvedcit nadpolovicnu cast zien, aby sa ministerstvo volalo Ministestvo pre .... rodinu a nie pre ....zeny a sexualne mensiny. Zial obrovska prevaha deviantnych politikov a aj neschopnost az zbabelost heterosexualov sposobila, ze toto Ministerstvo ma sice v nazvu ....pre rodinu, ale v skutocnosti je 16 rokov pracuje proti rodine, manzelstvu, otcovstvu, materstvu a detom.
 
Pises aj o nastavajucich problemoch s inernetom. Za 16 rokov kamuflaznej demokracie som zistil smutnu skutocnost. Vzdy pred volbami, referendom ale inymi rozhodujucimi politickymi akciami sa aj mne zacne kazit nielen internet, ale aj ine spojenie so svetom. Domnievam sa, ze aj celoslovenske zasahy do zauzivaneho spojenia medzi ludmi boli casto casovane do volebneho obdobia. Napriklad zmeny telefonneho cislovania boli casovane nahle do volebneho obdobia, co znacne ovplyvnilo vysledok volieb. Mne osobne boli este nedavno prerusovane telefonicke hovory vzdy, ak som pouzil slovo STB. Raz sme to skusali s jednym priatelom medzi Velkym Krtisom a Banskou Bystricou. Stale znuva a znova sme vytacali telefonne spojenie medzi nami a vzdy ak sme vsunuli do textu STB, spojenie bolo prerusene. Opakovali sme to 16 x a 16 x sme boli preruseni. Teraz uz sa situacia stabilizovala a STB spolocne s kolegami so zapadu su uz pevne v svojich stolickach, tak uz mi to telefonaty po vysloveni slova STB neprerusuje. Az na jeden pripad pri spojeni s Amerikov, ale to mohla byt nahoda ci sukromna iniciativa jedneho blbca, nakolko k dalsiemu preruseniu nedoslo.
 
Takze tolko z krajiny, kde "Zajtra znamena pred 200 rokmi".
 
Pozdrav Ludmilu a spitaj sa jej, ci po precitani pochopila, ze nemozem zit vo vlastnej rodine a vychovavat vlastne deti pretoze by ich opatovne napadali devianti tak ako sa pise v ich literature: " ... vasich synov a dcery budeme zvadzat vsade. Budu na nas zavisli. Budu sa pred nami plazit... Nakazime ich AIDS. Budeme vas pred nimi ohovarat, lebo v ohovarani sme neprekonatelni. Dobre pozname ucinky ohovarania. Nasich nepriatelov dokazeme ohovaranim spolocensky znicit a ak chceme aj dohnat k samovrazde. Urobime si z vasich deti svojich sexualnych otrokov...". Verim, ze aj Ludmilka pochopi, ze rezim mne neumoznuje zit s rodinou a vychovavat deti. Dokonca pre bezpecnost deti musim utajovat ich existenciu.
 
Lubomir Balvin
Predseda UMS-HPR
 
Ps: Text nepresiel gramatickou upravou. Sirenie textu je povolene s uvedenim autora.
Zakładki:
EU-Fotos
FREUNDE - PRZYJACIELE
IN POLEN - W POLSCE
KOSIEWSKI
Księga - Gästebuch
KULTUR
LITERATUR
Narodowi socjaliści - komuniści - inne
NASZE - UNSERE
POLONIA i Polacy za granicami RP
SOWA
SOWA RADIO
SOWA VIDEO
UNIA & POLSKA
YES - POLAND
Free Image Hosting at www.ImageShack.us Sowa Magazyn Europejski