NAROD MA PRAVO SE BRANIT
poniedziałek, 21 listopada 2011
Nigel Farage: Volný obchod máme i bez Evropské unie
 • sowa's picture
sowa
Monday, November 21, 2011
 

Pokud vás zajímá jak opustit Evropskou unii a jaký potom budeme mít vztah s Evropskou unií, Švýcarskem, Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem, doporučujeme vynikající knihu Petra Macha: Jak vystoupit z EU  http://www.reformy.cz/zpravy/mach-jak-vystoupit-z-eu/

 
http://sowa.quicksnake.cz/Svobodni
piątek, 28 października 2011
Za obnovení monarchie v Českých zemích 28.10.2011 monarchistický pochod z Václavského náměstí od 14:00
Napsal sowa (») dnes v kategorii Koruna Česká,

Sdílet
aachen/barbarossa.jpg

v 10:00 na Malostranském námětí za obnovení pomníku maršála Radeckého  

 

Foto: Pfalzkapelle in Aachen/ Kaplica pałacowa Karola Wielkiego w Akwizgranie

 

Hral-otcina

Koruna Česká uznává, že tkzv. První republika byla demokratickým ostrůvkem, obklopeným obzvláště od počátku třicátých let autoritativními a totalitními státy. Hluboce se skláníme před památkou těch, kteří za ideály svobody a demokracie, jež si ztotožnili s První republikou, umírali v nacistických a komunistických věznicích, mučírnách a na popravištích. (KČ dokonce po roce 1989 žádala obnovení právního statu quo antem nikoli z r. 1918, nýbrž z r. 1938 a naopak, navázání na komunistické „právo“, k němuž bohužel došlo, považuje za mravní fiasko polistopadového vývoje).

 

Zároveň ovšem KČ rázně odmítá nekritickou idealizaci až zbožnění První republiky, tak jak se jich dopouští stále ještě značná část laické, ale i pedagogické, novinářské a někdy bohužel i odborné veřejnosti, nemluvě o účelové dezinterpretaci a manipulaci v podání nejednoho současného politika, který se křečovitě snaží dokázat, že je legitimním dědicem a pokračovatelem tohoto mýtického a ideálního státního útvaru.

 

Rozhořčeně odmítáme stále častěji se vyskytující tvrzení, že 28. říjen 1918 je datem vzniku českého státu. Republika, třebaže trvá již 93 let, je stále ještě z hlediska více než 1100 let české státnosti pouhou epizodou. Současně také připomínáme, že 28. říjen 1918 není datem vzniku republiky a už vůbec ne datem zániku Českého království. V tento den byla vyhlášena státní samostatnost. Ovšem sluší se zároveň připomenout, že samostatnost udělil zemím Koruny České císař a poslední český král blahoslavený Karel I. již o 12 dní dříve. Tvrzení, že to bylo pozdě, že k tomu byl donucen okolnostmi, či dokonce, že to „nemyslel upřímně“ rázně odmítáme jako čirou spekulaci. Ale dobře, samostatnost jsme si tedy vyhlásili se vší parádou ještě jednou, 28.10.

 

O formě státu mělo být ovšem původně rozhodnuto později referendem či alespoň hlasováním zákonodárného sboru vzešlého ze svobodných voleb. Nic takového se však nestalo a republikánská forma samostatného státu byla nastolena způsobem revolučním, aklamací. Je dokonce otázkou, zda tímto způsobem mohlo skutečně být zrušeno České království a zda dosud netrvá. První republika měla své nedostatky, z nichž některé byly závažné a staly se příčinou jejího zániku či k němu alespoň přispěly. Zmiňme především její neschopnost řešit koncepčně otázku národnostních menšin, nešťastnou teorii i praxi čechoslovakismu, nedodržení slibu slovenské autonomie, protektorský a v náboženských otázkách netaktní přístup vůči Slovákům, v demokratickém státě poněkud nestandardní výkon vládní moci na Podkarpatské Rusi, leckdy ne zcela demokratické a férové zacházení s odpůrci politiky Hradu, plané pokrokářství, vyhlašovanou bezkonfesnost, kontrastující ovšem s prakticky prováděnou snahou o vybudování „národní“ církve, tragikomicky mylné stanovení zahraničních priorit naší rozvědky (největším nepřítelem pro ni až do r. 1934 nebyl Stalinův SSSR a Hitlerovo Německo, ale malé, poražené, „zbytkové“ Rakousko a naši agenti se ve Vídni zabývali sledováním soukromého života habsburských arcivévodů místo toho, aby pracovali proti Moskvě a Berlínu).

 

Nelze také úplně pominout další málo známou vadu na kráse prvorepublikové demokracie: mezi desítkami politických stran a uskupení nesměli existovat monarchisté a nebylo možné psát objektivně ani o Rakouské republice, ani o historii Podunajské monarchie.

 

Nacházíme-li tedy přes všechny výše uvedené výhrady dostatek důvodů považovat První republiku za útvar převážně úctyhodný a demokratický, rozhodně nejsme s to najít byť jen jediný důvod k tomu, abychom akceptovali kapitulaci jejích představitelů před nepřítelem. Proto se hlásíme ke statečnému a velkodušnému gestu příslušníků šlechtických rodů, jejichž delegace se na podzim r. 1938 marně snažila přimět dr. Edvarda Beneše, aby se nevzdával bez boje. Proto se zároveň hlásíme k odkazu těch tisíců občanů, kteří pochopili, že zlu je třeba vzdorovat vždy a za každých okolností, za což platili na frontách i v domácím odboji cenu nejvyšší. Proto se nehlásíme k „odkazu“ těch, kteří se vzdali předem bez boje a donutili k tomu dokonce i ostatní. A především odmítáme stále trvající, v poslední době dokonce přibývající snahy zbabělost a zradu sebe samých a svých vlastních ideálů nejen nenazývat pravým jménem, ale dokonce omlouvat, ba přímo glorifikovat!

 

Další republiky (kolik jich vlastně bylo je věcí názoru, ale panuje všeobecná shoda, že žijeme nejméně v páté a nejvýše v sedmé ) si příliš mnoho našeho respektu či dokonce obdivu nezasluhují: o Druhé republice ani o Protektorátu neuvažuje v pozitivních kategoriích nikdo (alespoň ne veřejně), období 1948-1989 je přinejmenším většinovým konsensem považováno za negativní a zavrženíhodné, ale Třetí republika (1945-48) je stále hodnocena jako skvělá a demokratická a proti tomu opakovaně vznášíme zásadní výhrady. Třetí republika byla velice okleštěnou a podmíněnou demokracií a potupně dobrovolné předávání státu komunistům a Sovětskému svazu rozhodně nezačalo 25. 2. 1948.

 

To, že rozbití obrovského, mnohonárodnostního, ale po dlouhá staletí vysoce životaschopného, kulturně a civilizačně značně jednotného geopolitického prostoru na konci I. světové války bylo přinejmenším diskutabilním řešením, ne-li přímo tragickou chybou, i to, že tříšť nově vzniklých, do značné míry umělých státečků, se dříve nebo později musela zákonitě stát kořistí nacistického Německa či bolševického Ruska, je již několik desetiletí – u nás alespoň posledních 20 let – konstatováno většinou soudných historiků, politologů a publicistů.

 

Mohou se tedy pouze různit názory na to, jakým způsobem se měla a mohla Podunajská monarchie reformovat, federalizovat atd., aby se stala skutečně moderní, demokratickou a konstituční monarchií a prvořadou evropskou mocností. Náš názor je, že podmínky, které nabízel ve svém posledním Memorandu Wilsonovi poslední císař a český král blahoslavený Karel I., byly dostatečné k tomu, aby se tak stalo a tvrzení, že „to bylo pozdě“, odmítáme. Zvítězily totiž osobní ambice a ješitnost většiny tehdejších hlavních aktérů a jejich krátkodobý politický zájem nad skutečnými a nadčasovými zájmy středoevropských národů, které na to pak po celý zbytek krvavého 20. století doplácely.

 

Účast českých, moravských a slezských vojáků v bitvách a na frontách Velké války 1914-1918 je největším novodobým výkonem branné moci v českých zemích. V každé naší obci můžeme najít pomníčky těch, kteří padli v boji za monarchii a svého císaře a krále. Otázka, kolik z nich s nadšením, kolik s lhostejností a kolik nerado, je opět čirou spekulací. Spekulací však není jejich utrpení, smrt a statečnost. Jedná se totiž o dědečky či pradědečky téměř každého z nás. Byli to skuteční vojáci, nikoli Švejkové a opravdu padli na poli cti a slávy a proto i oni si zaslouží naši úctu a respekt.

 

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) chce přispět k tomu, aby náš pohled na vlastní dějiny byl objektivní, vědecký, nepředpojatý, zbavený iluzí a mýtů, aby nebyla zamlčována či zkreslována fakta, aby bylo více dbáno staré dobré zásady „audiatur et altera pars“ – budiž slyšena i druhá strana. Proto se rozhodla vyhlásit Desetiletí obnovy monarchie v českých zemích 2008 – 2018, které bylo zahájeno Monarchistickým pochodem Prahou 28. 10. 2008. Letošní Pochod je tedy již čtvrtým v pořadí.

Potřeba skutečně nadstranické a nepolitické hlavy státu na pozadí prohlubující se politické, hospodářské a především morální krize, jež dosáhla všech parametrů marasmu, se jeví jako stále výraznější. A nejenom návrat nadčasových mravních imperativů do politiky, ale dokonce nekompromisní podřízení politiky těmto tradičním a osvědčeným morálním regulativům, se již jeví jako podmínka k přežití společnosti a národa. Dovoluji si zakončit zvoláním tří hesel: republiky do času, monarchie na věky! Ať žije české království, moravské markrabství a slezské vévodství! Ať žije král!   http://www.korunaceska.cz/index.php/cs/aktuality/256-informace-k-pochodu-za-monarchii-28102011

http://sowa.quicksnake.cz/Koruna-Ceska/Za-obnoveni-monarchie-v-Ceskych-zemich-28-10-2011-monarchisticky-pochod-z-Vaclavskeho-namesti-od-1400
środa, 05 października 2011
Jaroslav Hutka: Koncerty rijen 2011 a PETICE ČESKÝCH KULTURNÍCH POKLADŮ OHROŽENA!
Napsal sowa (») dnes v 19:19 v kategorii Jaroslav Hutka, přečteno: 17×
  Sdílet
hutka/slavonice.jpg

Jelikož nemám televizi a neposlouchám rádio, tak mi přece jen některé důležité kulturně-historické informace uniknou. Helena Vondráčková si totiž nedávno písemně stěžovala, že ji málo hrají v rádiu. Karel Gott se přidal ústně. To já se rovněž a nadšeně přidávám. Mě hrají v rádiu tak málo, že asi vlastně vůbec. Takže tímto byla založena petice českých kulturních pokladů a do včerejška jsem věřil, že začne mít údernost. Ale našel jsem v novinách, vlastně v Blesku, který jsem si poprvé v životě koupil, užaslé zklamání Karla Gotta z toho, že marně hledal ve schránce pozvánku na narozeniny Václava Havla. Vondráčková zatím žalobu nepodala. Já tam byl a byl to moc příjemný večer. Jenže teď mám obavu, že kvůli mé účasti je moje pozice v PETICI ohrožena. Rádio tlaku kulturních pokladů jistě podlehne a začne zase Vondráčkovou a Gotta hrát a já ostrouhám a dohasnu (...).

                                                        Říjen 2011 

 

7. pátek, Hutka, TEPLICE, KONCERT PRO VŠECHNY SLUŠNÉ MÁNIČKY, Restaurace "Slávie", 19:00
8. sobota, Hutka, ŽEHROVICE, báječný koncert pro uzavřenou společnost
10. pondělí, Hutka, PRAHA 2, Balbínova literární hospůdka, Balbínova 6, 20:00
11. úterý, Hutka, KRALUPY NAD VLTAVOU, Městské muzeum, 19:00
12. středa, Hutka, PRAHA 10-hostivař, restaurace Karolína, Hostivařská 597/22, 19:00 
13. čtvrtek, Hutka, ŽEBRÁK, komorní sál Kulturního klubu Žebrák, 19:00
14. pátek, Hutka, RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU, restaurace Beseda, hudební klub, Tovární 68, 19:30
25. úterý, Hutka, CHOMUTOV, sál Střediska knihovnických a kulturních služeb, Palackého 4995, 18:00
27. čtvrtek, Hutka, VSETÍN, malý sál domu kultury, 19:00
29. sobota, Hutka, ZÁMEK BEČOV, zámecká kaple svatého Petra, 17:00

  

   

PETICE ČESKÝCH KULTURNÍCH POKLADŮ OHROŽENA!

 

(...)

       Jinak jsem samozřejmě rád, že televize i téměř čtvrt století

po převratu, získala do svého vedení zase komunistu. Lidé, kteří tehdy

věřili, že komunisti časem vymřou, vymřeli sami, a my co pamatujeme

a ještě žijeme, halt televizi raději nemáme a rádio neposloucháme.

Jenže národ by bez televize nepřežil, neboť televizní pravda je:

"Opustíš-li mne nezahynu, opustíš-li mne zahyneš!" Já, jako "pohaslá

hvězda sametové revoluce", jak jsem se rovněž dočetl v Blesku, však

ještě žiju a dokonce stále zpívám. Ono totiž s televizí to není zas tak

úžasné, jako bez televize zoufalé a s Karlem Hynkem Máchou, který také

televizi neměl a rádio neposlouchal, dodávám: "Dalekáť cesta má,

marné volání!"

  

                                             2. října 2011

 

Srdečně zdravím, Jaroslav Hutka

www.hutka.cz

 

----- Original Message -----

From: Jaroslav Hutka To: sowa-frankfurt@freenet.de Sent: Tuesday, October 04, 2011 3:36 AM Subject: Koncerty rijen 2011 a Petice    Není to špatný plakát, zbývá jen doplnit "Vandrovali HUTCI"

http://sowa.quicksnake.cz/Jaroslav-Hutka/Jaroslav-Hutka-Koncerty-rijen-2011-a-PETICE-CESKYCH-KULTURNICH-POKLADU-OHROZENA
niedziela, 02 października 2011
Nigel Farage: Bezbožná aliance bankéřů a politiků proti obyčejným lidem
Napsal sowa (») dnes v 12:02 v kategorii Svobodni, přečteno: 19×

Sdílet

Europoseł, Realista, szef Partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa

   sowa's picture Nigel Farage Bezbožná aliance bankéřů a politiků proti obyčejným lidem

sowa Sunday, October 2, 2011 - 11:51am

 
 • wideo  Nigel Farage Bezbožná aliance bankéřů a politiků proti obyčejným lidem 15 sec ago  
 •   Realista

  Europoseł, szef Partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa Więcej http://www.se.pl/wydarzenia/opinie/nigel-farage-tusk-spad-z-innej-planety_194892.html
 • Website: | Reformy | Česko , Slovensko  NAROD MA PRAVO SE BRANIT

 • http://sowa.quicksnake.cz/Svobodni

  Category:

  Celebrities / Public Figures

  Tags:

  • Nigel Farage,
  • EU-Parlament.

  Location:

  United Kingdom

http://www.mrctv.org/users/sowa

http://sowa.quicksnake.cz/Svobodni/Nigel-Farage-Bezbozna-aliance-bankeru-a-politiku-proti-obycejnym-lidem
poniedziałek, 15 sierpnia 2011
Zemřel Ctirad Mašín, hrdina protikomunistického odboje. RIP


Bratři Mašínové part 5
09:37
Bratři Mašínové, Josef a Ctirad Mašín, Milan Paumer

Konzervativní strana přijala s hlubokým zármutkem zprávu, že v sobotu 13. srpna 2011 zemřel v Clevelandu, USA, pan Ctirad Mašín, vlastenec a hrdina III. odboje.

Ctirad Mašín, spolu s dalšími členy odbojové skupiny bratří Mašínů, byl vzorem aktivního odporu proti komunistickému zlu, zlu, které stále nebylo úplně poraženo; to nás zavazuje pokračovat v odkazu Ctirada a jeho druhů.

Nedávno schválený zákon o III. odboji i úcta a obdiv většiny našich vládních představitelů, včetně předsedy vlády Petra Nečase, projevovaná protikomunistickým odbojářům, dává naději, že se hrdinové III. odboje konečně dočkají uznání a ocenění, které jim právem náleží.

Truchlíme s rodinou Ctirada Mašína, s jeho přáteli a s tou částí naší veřejnosti, která si váží těch, kteří se nesklonili před zločinným režimem a pozvedli proti němu zbraň. Věříme, že se pohřbu Ctirada Mašína, který proběhne s vojenskými poctami, které armáda Spojených států prokazuje válečným veteránům, zúčastní ministr obrany České republiky pan Alexandr Vondra nebo náčelník Generálního štábu Armády České republiky armádní generál Vlastimil Picek, aby československého vlastence, vojáka československé i americké armády a aktivního účastníka protinacistického a protikomunistického odboje doprovodili na jeho poslední cestě.

Konzervativní strana

Za správnost vyjádření zodpovídá kancléř Jan Holeček (kancler@konzervativnistrana.cz).

http://sowa.quicksnake.cz/Milan-Palmer
poniedziałek, 01 sierpnia 2011
Václav Pankraz: O zadłużeniu całej Europy
środa, 27 lipca 2011
Ing. Staněk CSc. na konferenci v Luhačovicích

from sowa

Ing. Staněk CSc. na konferenci v Luhačovicích

Ing. Staněk CSc. na konferenci v Luhačovicích

Duration: 18 minutes and 16 seconds
Country: Slovakia
Language: Slovak
Producer: Solidnosc Walczaca
Director: Barak Joselewicz

Posted by:
sowa on 2011-07-27
Ing. Stan k CSc. na konferenci v Luha ovic ch Odpor am V m, nechat svet bezat 10 minut bez Vas a pozriet si toto video doc. Ing. P. Staneka,CSc o stave Europskej (a nasej) ekonomiky. http://groups.google.com/group/sowamagazyn/browse_thread/thread/18dc70d9e2c2d823 Kríza nekončí, je aspoň na 10 rokov * Obrovský nástup Číny * Európske dotácie nebudú * Domáca spotreba nebude existovať! * Sociálne búrky z Grécka sa na jeseň prenesú do ďalších krajín * Nastúpite do nemocnice a zaplatíte 150 eur len vstupné! *V Trenčíne v taiwanskej firme návrat do 15 storočia – povolené tresty pre zamestnancov! * Slovenský dôchodca podľa parametrov EÚ nemôže prežiť!
http://dotsub.com/view/23ae1726-63b4-4fe6-9de5-aaae04bb81c4
sobota, 23 lipca 2011
... aj v Poľske jes ľudze, čo otvírajú ostatným očí aby še prebudzili a robili šicko pre to aby diabol nevladol švetu
O trupach politycznych i wycieczkach w góry. Mama ciao, mama ciao, CIA, CIA von Stan David Ligon; Prawda o tym, kim ty synku jestes. W rocznice Smolenska, magda i Lech Walesa; ladislav serenča - 21:06 - 2 autorów - 1 odpowiedź

Serenca-l

Dobrý dzeň,

páči še mi, že aj v Poľske jes ľudze, čo otvírajú ostatným očí aby še prebudzili a robili šicko pre to aby diabol nevladol švetu. Ostávam s pozdravom

Ladislav Serenča 

http://www.szcpv.org/obj/objednavka.html
http://ligon.wordpress.com/2011/07/22/o-trupach-politycznych-i-wycieczkach-w-gory-mama-ciao-mama-ciao-cia-cia/
piątek, 22 lipca 2011
Zbankrutujemy jako jedno państwo - Unia Europejska
Napsal sowa (») dnes v kategorii Svobodni, přečteno: 16×

Sdílet
svobodni/reformy/premysl-sobotka.jpg
Neuvěřitelný rozhovor s Přemyslem Sobotkou, místopředsedou senátu o přistoupení České republiky do Paktu stability EU v kterém se dobrovolně zaručíme za garanci 180 miliard v případě již probíhajícího krachu eurozóny.
222

Poslední varování senátorům ohledně hospodářské vlády EU. Občane tvoje aktivita je nutná!

 • Stefan Kosiewski Zbankrutujemy jako jedno państwo - Unia Europejska
 • Senátoři jsou uplně mimo a chystají se nás zbankrotovat!!! 
 • www.youtube.comNeuvěřitelný rozhovor s Přemyslem Sobotkou, místopředsedou senátu o přistoupení České republiky do Paktu stability EU v kterém se dobrovolně zaručíme za garanci 180 miliard v případě již probíhajícího krachu eurozóny. 
  • Klaudia Barbara Rusjan lubi to.
   • Klaudia Barbara Rusjan Niestety, szczescie ze nie jestesmy w strefie euro, to nas troche ratuje na chwile obecna. 17 minut(y) temu ·
   • Stefan Kosiewski Zbankrutujemy - to czas przyszły, a teraźniejszy rząd RP przyjął już chyba za Polaków jakieś zobowiązania dot. przyszłej współodpowiedzialności w EU, czy nie przyjął? Czesi mówią tu o bardzo poważnych rzeczach, dlatego proszę najpierw wysłuchać rozmowę, a potem zastanowić się, jak się ma to do sytuacji Polski.
   • Klaudia Barbara Rusjan Przyjal zobowiazanie ze wstapimy.
   • Stefan Kosiewski ‎@Klaudia Barbara Rusjan do czego wstąpimy?
   • Klaudia Barbara Rusjan Strefy euro.

http://sowamagazyn.wordpress.com/2011/07/22/zbankrutujemy-jako-jedno-panstwo-unia-europejska/

poniedziałek, 04 lipca 2011
Prosím Vás, a jak to chcete skončit? Lidovým povstáním? ...myslím si, že celý ten politický systém je u konce


ano, máte pravdu, cítím a myslím to také tak. Mejly ale na tyto lidi neplatí, odkliknou národ komplet, stejně jako mejl. Prosím Vás, a jak to chcete skončit?  Lidovým povstáním? To poslední bylo snad za husitství. Pak tu ještě máme sedláky u Chlumce. Nemohu si pomoci, ale myslím si, že celý ten politický systém je u konce, totiž demokracie Ten systém vyrůstal i za antiky z nějaké mravní konstrukce, z vědomí dobrých a zlých činů, z jejich zdejších i mimoživotních následků. Kdyby se rozkrádaly jen peníze, ale ony zmizely jakékoliv hodnoty, život se smrskl na tu sekundu danou drogou. Droga je to základní: i celá ta tak pěstěná všemi medii erotika, není, než právě tou sekundou. Droga je přesvědčivější, než logika.  Navíc intelektuálové jsou pitomci, pro ně jsou lidé něco jako karty, a když nějakej ten žulík bude ožulenej, tak bude snadno oželenej. Navíc mladá generace sice ještě ví, že to je šmejd, ale musí s tím šmejdem jít, protože by jinak vůbec nepřežila. A tak se šmejd pomalu ale jistě stane normou, to vše minulé se zapomene, za náležitého odborného dohledu historiků. Vzdálenost k sousedovi dříve byla několik kroků k člověku, , ale dnes je vzdálenost mezi dvěma lidmi větší než mezi guerézou a měňavkou.A tak bych mohl okračovat a pokračovat. Bůh s Vámi, drahý pane. Vono nám už do fašírky z lidského masa to superkalifragilistické zdravotnictví pomůže coby dup.
http://sowa.quicksnake.cz/NAROD-MA-PRAVO-SE-BRANIT/Vladari-se-Vam-vysmivaji?km=d#kom_350171

Vladaři se Vám vysmívají
Napsal sowa (») včera v 13:19 v kategorii NAROD MA PRAVO SE BRANIT, přečteno: 17×

Sdílet
svec/grecja.jpg

Oni už teď okrádají ty, kteří se teprve narodí!!!! A říkají tomu reforma!! Co si to vůbec dovolují uvést, že jsme to prožrali. Já nic neprožral. Já jsem si každou housku tvrdě zaplatil. Zaplatil penězi, které jsem si vydělal prací. A co oni zkur-vili, ať si nesou zodpovědnost sami za sebe. Já odmítám nést jakoukoliv zodpovědnost za jejich ekonomické a politické zločiny. Četl jsem Solženicina. Když ve svých třech knihách uváděl, že na Gulagu měli na den 400 gramů chleba na osobu

 - Pravda vyšla najevo...ale osvobodí nás to, nebo budeme zednářům stále zobat z ruky?Pravda vyšla najevo...ale osvobodí nás to, nebo budeme zednářům stále zobat z ruky?

Odtajniť slobodomurárske lóže považujem za nereálnu ilúziu. Je to tajná organizácia, ktorá v prípade núdze má k dispozícii 3-4 falošné zoznamy. Okrem iného, ich posledné zoznamy sú len fiktívne, špekulatívne. Je ale k dispozícii zoznam Lyonského klubu, čo, ako isto viete, je tiež slobodomurárska organizácia, kde nájdeme ľudí, ako sú Kalvoda, Baudyš atď… spolu asi 1500.

Čítajte viac: http://dolezite.sk/Vladari_se_Vam_vysmivaji_94.html#ixzz1R2XkfJZm

Zatím co se to tady hádá, Vladaři se Vám vysmívají, Tak to vidíte. Soudruh Nečas se usmívá, soudruh John spokojeně přikyvuje, ostatní tleskají. Pitomci. Pitomci, ale opět přežili. Sešli se, pohovořili, rozdělili si odměny, úkoly, posoudili, na koho přenesou zodpovědnost a my už vidíme jen ty jejich rozzářené úsměvy v televizi, nebo na „novinky.xx.. Úsměvy, které já osobně nazývám výsměch národu, výsměch všem, kteří jsou prostřednictvím zákonů oněch kriminálních živlů (jiný název pro ně nemám) ekonomicky šikanováni, finančně okrádáni a nakonec, když už nemohou dál a nic už nemají, tak prostřednictvím exekutorů jsou jim zabaveny i brýle mezi očima a jejich majetek si kamarádíčkové oněch exekutorů nakupují za pouhé vyvolávací ceny a vzápětí prodávají s více než stonásobným ziskem. Situaci, která v tomto státě panuje, nelze přirovnat k jakékoliv události v historii české země. Vzpamatujte se!!! Oni už teď okrádají ty, kteří se teprve narodí!!!! A říkají tomu reforma!! Co si to vůbec dovolují uvést, že jsme to prožrali. Já nic neprožral. Já jsem si každou housku tvrdě zaplatil. Zaplatil penězi, které jsem si vydělal prací. A co oni zkur-vili, ať si nesou zodpovědnost sami za sebe. Já odmítám nést jakoukoliv zodpovědnost za jejich ekonomické a politické zločiny. Četl jsem Solženicina. Když ve svých třech knihách uváděl, že na Gulagu měli na den 400 gramů chleba na osobu, tak to tedy měli oproti většině dnešních obyvatel, zejména důchodců, naší republiky blahobyt. Samozřejmě mimo bydlení, ovšem, způsob jednání vlády a úřadů vůči právoplatným občanům české republiky, není ničím jiným, než zločinem proti základnímu lidskému právu, zločinem, který očividně pošlapává lidskou důstojnost, zločinem a cíleným útokem směřujícím k likvidaci rodiny jako takové a konečně zločinem, který nepovede jiným směrem, než k občanské válce. A já osobně se vždy postavím a se zbraní v ruce vždy za práva právoplatných občanů tohoto státu a nikoliv za bandu zkorumpovaných aparátčíků, jejichž kriminálnickou kumpanii je nejvyšší čas zlikvidovat s konečnou platností.

http://ers.blog.cz/1106/ak-daleko-to-nechaji-dojit

http://sowa.quicksnake.cz/
wtorek, 28 czerwca 2011
Ing.Štefan Kovačič,bývalý predseda Kanadskej Slovenskej Ligy, Toronto Kanada: som s vami za Boha a národ Slovenský


Drahí priatelia. So smútkom som prijal túto smutnú a zdesujúciu správu. To som neočakával od predstavitela
 KDH, že sa takto zachová voči hrdinom v boji proti komiunizmu.
                
      som s vami za Boha a národ Slovenský

  Ing.Štefan Kovačič,bývalý predseda
  Kanadskej Slovenskej Ligy,  Toronto Kanada

http://cesko.blox.pl/resource/Stefan_Kovacic_Komunisti_nenavideli_Hlinku_Pages_from_pravonaroda200808august.pdf

On 27-Jun-11, at 10:13 AM, SOWA wrote:

    
27 Czerwiec 2011 
sowa   magazyn europejski

Fotogalerie | Svetové združenie bývalých československých politických väzňov – SZCSPV-SR |

Symbolická pietna spomienka pri Pamätníku usmrtených na hraniciach v r. 1948-1989 v Kežmarku 26.6.2011http://sowa.quicksnake.cz/fotogalerie.php?i=8532

niedziela, 12 czerwca 2011
Jaroslav HUTKA, koncerty ČERVEN a část ČERVENCE 2011
...estébáci donutili k exilu Hutku v roce 1978 ...

Napsal sowa (») dnes v 13:17 v kategorii Jaroslav Hutka,

Sdílet
hutka/zakaz1_2.jpg

...Do ohrady zakázaných se husákovým kulturträgerům podařilo krok za krokem dostrkat nečekanou a pestrou společnost. Gustáv Husák vystřídal v čele komunistické strany Alexandra Dubčeka v dubnu 1969 a už rok nato byla z rozhlasu, televize i koncertních pódií odstraněna tehdejší nejpopulárnější zpěvačka Marta Kubišová. Evangelického faráře zbavili v roce 1972 práva vykonávat povolání a tím zahnali do "podzemi" i jeho odvážné a zvukomalebné texty (místy foneticky podobné anglickým frázím) ke spirituálovým melodiím. Do zátahu státní bezpečnosti na český underground v roce 1976 se dostal i písničkář Karel Soukup. To ještě mohli koncertovat členové písničkářského sdružení Šafrán: nejznámější a nejcharismatičtější Jaroslav Hutka, jeho někdejší tandemový partner a skladatel několika písní Hutkova repertoáru Vladimír Veit a mnohostranně talentovaný malíř, spisovatel, herec a písničkář Vlasta Třešňák. Po vytrvalých šikanách a výhrůžkách vězením estébáci donutili k exilu nejprve Hutku v roce 1978 a po něm i Třešňáka a Veita. Nedlouho po prohlášení Charty 77 se tak v životě i na desce zásluhou husákovského útlaku setkali představitelé tří hudebních typů, které se do té doby spíš míjely, případně nesnášely: populární hudby, undergroundu a folku(...). 


Zdravím, druhou polovinu července ještě rozešlu s posledními novinkami. Obzvlášt důležitý koncert je na Karlštejně 17. června s noční prohlídkou po koncertě. Loni se podařilo i za bouře a průtrže mraků vyprodat Rytířský sál a zažít kapli Svatého Kříže o půlnoci za rachocení hromů. Letos jsem se pokusil objednat další bouři. Jinak vyjímečný koncert je 1. července v Brně, kde jsem hodně dlouhou dobu nehrál a chybělo mi to… ostatní koncerty jsou zajisté neméně
důležité :-) .

        Repertoár mám sice zcela nový, za posledních pět let jsme v Vladimírem Veitem napsali přes osmdesát písní. Ale pochopil jsem, že bez dostatečného množství starších písní se cítí publikum na koncertě ztracené, takže se nebojte a přijďte… ztraceni nebudete.

červen 2011

16. festival poezie, noc básníků, BEROUN, Muzeum Českého krasu Beroun, Husovo náměstí 88/16, 20:00
17. pátek, Hutka, KARLŠTEJN, Rytířský sál, 19:00
18. sobota, Hutka, ČELÁKOVICE, muzejní noc, nádvoří muzea, 20:00
24. pátek, Hutka, PLZEŇ, RESTAURACE NA KARLOVĚ, Na pomezí 22, 20:00
25. sobota, Hutka, KLENOVÁ U KLATOV, hrad, 19:00
26. neděle, Hutka, ČEČOVICE, kostel sv. Mikuláše, benefiční koncert pro záchranu zámku, 15:00

červenec 2011

1. pátek, Hutka, BRNO, Stará pekárna, Štefánikova 8, 20:00
2. sobota, Hutka, NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, I. nádvoří, 17:30
3. neděle, Hutka, ZÁMEK KUNŠTÁT, Pilastrový sál zámku, 19:00
5. úterý, Hutka, ŽACLÉŘ, Rýchorské náměstí, 15:00
8. pátek, Hutka, VRANOV NAD DYJÍ, nádvoří hradu, 19:00
9. sobota, Hutka, CHŘIBSKÁ, Tyjátr Na Stodolci v areálu Penzionu Na Stodolci, 20:00

Srdečně zdravím – Jaroslav Hutka
       www.hutka.cz

http://sowa.quicksnake.cz/Jaroslav-Hutka
http://sowamagazyn.wordpress.com/2011/06/12/estebaci-donutili-k-exilu-hutku-v-roce-1978
czwartek, 09 czerwca 2011
Kozí mejdan bude od pátku 12.srpna do 15.srpna 2011 u Libáně okr.Jičín

milkovice/mejdan08-047.jpg
Vážení, za chvíli začnou prázdniny a doba dovolených. Chcete-li prožít víkend bez tlaku šoubyznysu, komerce, stánkařů a ochranky, přesto při muzice a setkání s dalšími lidmi ve volné přírodě, tak přijeďte do Milkovic na Kozí mejdan. Po roční přestávce a 10-ti letech 8-denních mejdanů, tentokrát víkendové setkání během srpnového úplňku proběhne

od pátku 12.srpna odpoledne do pondělního rána 15.srpna 2011.

Milkovice je statek na samotě s chovem koz a oslů u Libáně okr.Jičín (mezi Kopidlnem a Sobotkou a zámky Dětenice a Staré Hrady) Kozí mejdan je věnován kozám a svobodomyslnému způsobu života.
Koná se za každého počasí. Vstupné je dobrovolné a ceny lidové.

Čeká Vás nepřetržitá hudební produkce různých stylů , žánrů a provedení na dvou pódiích (ve stodole a na louce). Autorská čtení, divadlo, promítání filmů, malování, dětské hry, přednášky, koupání, procházky po okolí a další. K tomu bar, čajovna,vegetariánská kuchyně,moučníky, pekařské výrobky,wc, sprchy, pivo, víno, limo, zmrzlina a další je zajištěno. Stanování v místě mezi stromy v sadě, děti, psi a další rodinný miláčci vítáni. Lepší je využít k cestě k nám hromadnou dopravu. Vlakem do Kopidlna nebo Dolního Bousova, autobusem do Libáně, jelikož parkování je u nás omezené. Chcete-li u nás vystoupit s hudbou nebo divadlem, případně přečíst kousek ze své tvorby, nebo o někom takovém víte, neváhejte nás kontaktovat.

Informace o programu na www.kozy.cz . Můžete nás najít i na Facebooku a to zde. Již teď si můžete pustit hudební záznamy kapel co u nás zahrály v uplynulých letech spojené s pohledem do kraje a na zvířátka v Milkovicích na: www.kozitelevize.cz. Nemáte co dělat a chcete pomoci předem, můžete po telefonické dohodě přijet v podstatě již teď. Můžete u nás se stanem zůstat i po skončení Kozího mejdanu a zapojit se dle vašich možností do prácí na statku. Na setkání se těší Stanislav Penc tel: 605/701081  info@kozy.cz  
http://sowa.quicksnake.cz/Stanislav-Penc/Kozi-mejdan-bude-od-patku-12-srpna-do-15-srpna-2011-u-Libane-okr-Jicin  
sobota, 04 czerwca 2011
Jak wystąpić z Unii Europejskiej - Petr Mach: Jak vystoupit z EU (pdf)
Napsal sowa (») dnes v 16:59 v kategorii Svobodni,

Sdílet
svobodni/mach/peter-mach.jpg

Jest alternatywa dla Unii Europejskiej. Polska tak samo jak Czeska Republika ma bezpieczeństwo zabezpieczone w NATO a współpraca europejska mogła by odbywać się w ramach EFTA.

MACH: Jak vystoupit z EU

 • Komentáře [13]
 • Sdílet na Facebooku

Toto je ukázka z nové knihy Petra Macha:

 • Celá kniha ve formátu PDF a ve formátu EPUB pro iphone

Proces vystoupení

efta.jpgLisabonskou smlouvu nelze standardně vypovědět s roční výpovědní lhůtou, jako jiné mezinárodní smlouvy,  které se řídí Vídeňskou úmluvou o mezinárodním smluvním právu. Lisabonská obsahuje omezení, za jakých může smluvní strana smluvní vztah opustit.

Jak uvádí Lisabonská smlouva, „Členský stát, který se rozhodne vystoupit, oznámí svůj záměr Evropské radě. S ohledem na pokyny Evropské rady Unie sjedná a uzavře s tímto státem dohodu o podmínkách jeho vystoupení, s přihlédnutím k rámci jeho budoucích vztahů s Unií.“ Pokud se dohodu nepovede uzavřít, ukončuje se členství do dvou let od podání žádosti. Tak např. pokud by v roce 2014 vytvořila vládu většina, která by se shodla na podání žádosti o vystoupení, došlo by k ukončení členství v roce 2016.

Vystoupení z EU by neznamenalo ukončení volného obchodu. Možná to málokdo ví, ale volný obchod s evropskými zeměmi nám nezajišťuje Evropská unie, ale Evropský hospodářský prostor – separátní dohoda o volném obchodu mezi evropskými zeměmi, která zahrnuje kromě států EU i Norsko, Island a Lichtenštejnsko.

Vojenskou bezpečnost nám nezajišťuje EU, ale Smlouva o severoatlantické spolupráci (NATO).

EU zajišťuje především společné rozhodování o daních, kvótách na obnovitelné zdroje energie, o členských příspěvcích a dotacích, o komisařích.

To dobré na západoevropské spolupráci – volný obchod a mezinárodní bezpečnost – nezajišťuje EU, ale EHP a NATO.

Příklad Grónska

Grónsko se stalo spolu s Dánskem – jako dánské území – členem Evropských společenství v roce 1973, přestože přes 70% voličů v Grónsku hlasovalo proti vstupu. Po té, co Grónsko získalo v roce 1979 samosprávný status, konalo se 23. února 1982 úspěšné referendum o vystoupení z ES.

V reakci na grónské referendum členské země Evropských společenství uzavřely Smlouvu o vystoupení Grónska – dodatek k zakládající smlouvě, který stanoví, že se zakládající smlouva nevztahuje na Grónsko.

Alternativa – EFTA

Ačkoliv pouhým samotným vystoupením z EU by Česká republika měla dostatečně smluvně zajištěnou koexistenci se sousedy – volných obchod a vojenskou bezpečnost, bylo by dobré současně požádat o vstup do EFTA, Evropského sdružení volného obchodu.

EFTA je přátelská organizace, smlouva o založení EFTA má asi tak stokrát méně stran než smlouvy EU. Hlasování v Radě EFTA o společných záležitostech není odvislé od velikosti populace daného státu, ale každý stát má jeden hlas. Státy EFTA nemají žádné mezinárodní přerozdělování peněz mezi sebou, respektují se jako suverénní státy s vlastní daňovou, hospodářskou, imigrační aj. politikou. 

Závěr

Evropská unie má alternativu. Vystoupení z EU znamená, že by normálně pokračovalo naše členství v Evropském hospodářském prostoru, které zaručuje volný obchod se zeměmi EU. Bezpečnostní ukotvení má Česká republika v rámci NATO a rozumnou podobu evropské spolupráce by mohla hledat v rámci EFTA.

Pro vystoupení z EU samozřejmě zatím neexistuje v České republice politická většina. Jsem ale hluboce přesvědčen, že negativa Lisabonské smlouvy povedou k nárůstu počtu zastánců samostatnosti.

 • KNIHA: Petr Mach – Jak vystoupit z EU (pdf)

Petr Mach je předseda Strany svobodných občanů 

http://www.reformy.cz/zpravy/mach-jak-vystoupit-z-eu/

http://sowa.quicksnake.cz/Svobodni/Jak-wystpi-z-Unii-Europejskiej-Petr-Mach-Jak-vystoupit-z-EU-pdf
sobota, 23 kwietnia 2011
POKOJ, SÍLU + RADOST Z KRISTOVA VZKŘÍŠENÍ!
Napsal sowa (») dnes v 09:25 v kategorii Koruna Česká, přečteno: 1×

Sdílet
koruna-ceska/kc-velikonoce.jpg

Vážené dámy , vážení pánové pánové, dovolte mi, abych vám všem popřál z celého srdce požehnané Velikonoční svátky. Letos opět  připadají svátky Kristova Vzkříšení na stejný termín v Západní i Východní Církvi,což je zajisté veliká radost.Přání naleznete v přílohách a níže v textu byzantský hymnus Vzkříšeni ve starořečtině a v církevní slovanštině. Dovoluji si také doporučit Vaší pozornosti tradiční akci Přijetí u císaře Karla I. v Brandýse n.L. Pozvánku, kterou naleznete na konci tohoto textu, jste možná již dostali přímo od pořadatelů, kterým tímto vzdávám hold a vděčnost, ale jak praví české přísloví - lépe dvakrát , než vůbec . POKOJ, SÍLU + RADOST Z KRISTOVA VZKŘÍŠENÍ! PACEM, FORTITUDINEM+GAUDIUM RESURRECTIONIS DOMINI NOSTRI IESU CHRISTI! Václav Srb, předseda Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) korunaceska.cz

http://sowa.quicksnake.cz/Koruna-Ceska/POKOJ-SILU-RADOST-Z-KRISTOVA-VZKRISENI
niedziela, 03 kwietnia 2011
Netankujte v Ceské republice. Podporte vyzvu podpisem a netankovanim v CR
Written by sowa (») today at 22:16 in category Auto - Bahn - Porty - EU-Führerschein,

Share
auto/ne-tankujte.jpg

Vazeni obcane Podporte iniciativu www.netankujtevcr.cz proti neuveritelne vysoke spotrebni dani v Ceské republice. Vite, ze v Ceske republice mame jednu z nejvyssich spotrebnich dani na svete a srovnavame se se staty jako Monaco, nebo Norsko? Podporte vyzvu podpisem a netankovanim v CR, pokud mate jinou moznost.


Nesouhlasime s vysi spotrebni dane z paliv v Ceské republice. Nesouhlasime se stavem silnic (prestoze platime jednu z nejvyssich spotrebnich dani na svete, DPH, dalnicni znamky, pripadne silnicni dan. "Podporte konec okradani ceského obcana." Neregistrovane sdruzeni obcanu a firem. www.netankujtevcr.cz    

http://sowa.quicksnake.org/Auto-Bahn-Porty-EU-Fhrerschein/Netankujte-v-Ceske-republice-Podporte-vyzvu-podpisem-a-netankovanim-v-CR

wtorek, 29 marca 2011
Ks. dr Anton Hlinka RFE/RL, INC zmarł v nocy 25. 3. 2011, pogrzeb salezjanina 2 kwietnia
Napsal sowa (») 29.3 Svetové združenie bývalých československých politických väzňov ,

Sdílet
svec/hlinka-anton.gif

...Na začiatku 80-tych rokov zaviedol v Hlase Ameriky relácie o slovenských občanoch prenasledovaných pre ich kresťanský svetonázor a angažovanosť za ľudské práva. Vysielanie sa postupne premieňalo na obranu prenasledovaných. Prostredníctvom neho posilňoval sebavedomie poslucháčov na Slovensku. Boli to najmä informácie o odvahe až hrdinstve jednotlivcov i skupín (relácie o púťach, súdnych procesoch, samizdatovej literatúre a pod.).   Do roku 1991 riadil niekoľko organizácií na tajný prevoz náboženskej literatúry na Slovensko (vyše tristotisíc kníh). Vďaka nemeckým študentom sa mu podarilo založiť informačný most Mníchov-Bratislava. Na kongresoch v Európe, ale aj v Afrike, Amerike a Ázii oboznamoval novinárov o situácii kresťanov na Slovensku...  

Narodil sa vo Valašskej Belej 31.10.1926. Vysvätený za kňaza 1.07.1955. Zomrel v Trenčíne v ne-mocnici o 1 hodine po polnoci.

Pohrebná sv. omša bude v bratislavskom dóme sv. Martina v sobotu 2. apríla o 14,00 hodine ale truhla bude vystavená už o 13,00. Potom sa pôjde do Ružinovského cintorína, kde majú saleziáni spoločnú hrobku. Prosím dajte to aj iným na známosť. On si zaslúži prítomnosť nespočetných ľudí.
Odporúčame ho do Vašich modlitieb.  Don Vojtech Zeman

 http://szcpv.org/11/hlinka.html Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov
Nám. sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad tel. 052 7722626, 0903 142 771 e-mail: szcpv@szcpv.org
http://www.szcpv.org 

http://sowa.quicksnake.cz/_/Ks-dr-Anton-Hlinka-RFE-RL-INC-zmar-v-nocy-25-3-2011-pogrzeb-salezjanina-2-kwietnia
środa, 12 stycznia 2011
Jedem das seine. Cuique suum. Und so weiter...SMRT FAŠISMU!
Napsal sowa (») dnes v 09:26 v kategorii NAROD MA PRAVO SE BRANIT,


Žid nám cituje z Žida. Jak podnětné. Půjdu asi do sebe. Nebo do Vrtule... Kdyby ještě byla...
Takže zase jen na Petřiny. Mezi svý. Aspoň v neděli. Jedem das seine. Cuique suum. Und so weiter...
SMRT FAŠISMU!
T.

------------ Původní zpráva ------------
Od: Bohuslav Konarik <konarikb@medialine.cz>
Předmět: Re: Tříkrálový pochod za monarchii
Datum: 08.1.2011 14:13:17
----------------------------------------
Milí přátelé,

všem, kterým se stýská po Rakousko-Uhersku, Habsburské dynastii, potažmo
po "starých zlatých" časech vůbec, doporučuji si nejprve přečíst:
http://gutenberg.spiegel.de/?id=12&xid=4066&kapitel=1&cHash=c5574dd4f82
Výtah téhož Helmut Qualtinger, YouTube, díl 1-10
http://www.youtube.com/watch?v=2VOdOmBtUe4&feature=related

Krásný den
Bohouš Koňařík

Tříkrálový pochod za monarchii
Von mzaboj...@seznam.cz - 8 Jan. - 29 Autoren - 38 Antworten

http://sowa.quicksnake.cz/NAROD-MA-PRAVO-SE-BRANIT/Jedem-das-seine-Cuique-suum-Und-so-weiter-SMRT-FASISMU
środa, 05 stycznia 2011
POCHOD ZA MONARCHII 8. ledna 2011 od 14,30 u sochy svatého Václava na Václavském náměstí v Praze
Napsal sowa (») dnes v 10:58 v kategorii Koruna Česká,

Sdílet 
koruna-ceska/koruna.jpg

Zveme všechny příznivce myšlenky obnovy Českého království na Tříkrálový pochod za monarchii, který se uskuteční dne 8. ledna 2011 od 14,30 hodin . Začátek pochodu u sochy svatého Václava na Václavském náměstí v Praze s ukončením na Pražském hradě. Poté posezení v Baráčnické rychtě na Malé Straně.  Zve Spolek pro obnovu Českého Království.

Betreff der Diskussion wurde in Tříkrálový pochod za monarchii geändert" von Jindřich z Pohledi řečený Holub Von: Jindřich z Pohledi řečený Holub Datum: Tue, 04 Jan 2011 12:31:56 +0100 (CET)

POZVÁNKA NA POCHOD ZA MONARCHII

-Vážený pane Jindřichu z Podhledí,
děkuji za pozvání ale jsem ráda, že je republika a monarchii podporovat nechci. Je sice pravda, že bych svou prací živila jen královskou rodinu ale ona by určitě měla tolik sluhů a přísluhovačů , že by to vydalo na parlament a ten už živím.
Děkuji. Polášková Svatava

-Já, to je velká škoda, že si to myslíe. Monarchie je hlavně levnější než rupublika. Královské rodině se platí jen náklady na reprezentaci státu, zatímc plaťte tu řadu bývalých i současných prezidentů zároveň se vším tím ensemblem kolem...  Ostatně to byl jeden z důvodů, proč republikáni chtěli monarchii vždy zrušit, aby tyly ze státního a nemuseli toho moc dělat a ješět měli moc. Myslím, že právě náš parlament je toho dobrou ukázkou:). Petr Nohel

-Ano  Vaše argumenty mají logiku , přesto  mám raději republiku a nebo když už, tak  bych chtěla být tou královnou.  Mějte se. Polášková Sv.

Eva Clarowa : monarchie  je to nejlepsi, co bychom si mohli prat, skoda, ze znicili
rakousko-uhersko , jsem vsemi deseti za jeji navrat -pekny novorocni
pozdrav ec

Batora: Omluvte prosím mou neúčast. V tu dobu budu za pomoci p. Estulina rozkrývat světové spiknutí proti suverénním státům:
http://www.reformy.cz/about/klub-reformy-cz/
lb.

- Dobrý den,
na to jste přišla kde? Lze vybrat takovou rodinu, která bude královat zdarma. Příklad Knížectví Liechtenstein. Tím bude levnější něž prezident.
Vivat rex!
T.M.Pavlica

Vivat rex!
Tomáš Metoděj Pavlica, předseda MS KČ Valašské Meziříčí.

Batora: Dobrá zpráva! Děti se učí dobře? Zejména to nejstarší? Ať to nemusíme za nějakých dvacet let zase řešit z gruntu...
S pozdravem
lb.

Jiří Wolf : A m te pravdu, pan . Jen si vemte Anglii, kter mus ta l n u ata v
purpuru ivit. J bych je hnal aganem. N s pan kn e z Orl ku  by cht l
b t kr le. Ten tohle podporuje a financuje. J ki m je t slu n
nasrat! Ahoj a hezk ve er. J.W

MVDr. Jiří Čížek: Vážený" pane Wolfe,
jaký si má o Vás udělat člověk názor? Kolikrát na to stačí vyjadřovací schopnosti "hodnoceného". A ty Vaše 4 řádky bohatě postačují. Nevíte o monarchii vůbec NIC a ještě jste vulgární. Ale to k sortě těchto lidí jaksi patří již téměř automaticky ...
dr. Čížek

Fragmenty: My jsme zase od 13. hodin na semin��i v Golem klubu  po��danďż˝m
reformy.cz o glob�ln� vl�d�. Tak�e se tak� omlouv�m.
Ivana 
/Adresa redakce: /K Vodojemu 35, 150 00 Praha 5  */www.fragmenty.cz

Batora: No, vždyť tam budeme spolu! Do Golema přijde celej náš vejbor. I asistent Vejboru Alexander... :-)
lb.

Claudie Nikolajenková : - Odjakživa říkám že by se mi na trůně jako pan král líbil Petr Placák.
Koruna by mu slušela. A Babylon se mi líbí taky.
Claudie

Petr Nohel: To zní hezky, ale jak praví sám Pán: "pravda nás osvobodí". Proto rozhodně nemůžeme odmítat Habsburskou dynastii. Zejména proto, že:

1) Nebyli kati českého národa. V této době jednak pojem národa vůbec neexistoval, jednak jsem nenašel doposud jedinou konkrétní známku nějaké averze vůči obyvatelům Českých zemí. Patrně se jedné o nějaký obrozenecký mýtus.

2) Stejně tak netuším, co by mělo být známkou jejich zpátečnictví. Vyhlášení náboženské svobody? Školní docházka? Evidence příjmení? Katastry? Průmysl?

3) Čeští králové se nikdy nevolili (pokud by to tak bylo, těžko by tvořili naši panovníci jednnu dynastickou linii - s vyjímkou nelegitimního Jiřího z Poděbrad a Fridricha Falckého, kteří si svoji korunovaci vymohli násilím). Tomu, čemu se říká volba a jak byla praktikována zemskými sněmy, bylo praktické potvrzení nároku (kontrasignace císařova svolení v době udílení zemí v léno). skoro "volbou" by se dalo tato činnost sněmu označit snad jen v případech, kdy dynastie vymřela, i tak ale nebyla volba nikdy svobodou volbou, jak ji známe dnes, ale vždy jen potvrzením či přiřknutím titulu českého krále manželovi některé z dědiček království. Přikládám jako přílohu rodokmen, ze kterého je snad toto patrno.

4) Habsburkové byli politicky otevření vůči různým náboženstvím. V době kdy platilo striktní "Koho země, toho víra" (což já považuji za hrozné), tak byli první a na dlouho dobu jediní, kdo to porušili a vyhlásili náboženskou svobodu, přestože nemuseli a mělo by k tomu i mezinárodní podporu.

5) Výsledek Bílé hory je kladný (nežijeme již v komunismu!), protože v této bitvě vojsko legitimního krále porazilo najmuté žoldáky odbojné poněmčené evangelické šlechty. Kdyby tito vyhráli, dnes bychom mluvili německy na 100%. Komické se to ukázalo při tzv. volbě Ferdinanda I. český králem (opět  jen manžel dědičky království). Evangelíci měli na sněmu většinu, ale protože nerozuměli česky, což byl vždy jednací jazyk sněmu, nevěděli o čem se hlasuje a - Ferdinand prošel (nakonec byli proti jen 3 hlasující)... Habsburkové se zastávali národních jazyků i kultur a narozdíl od současné EU jim nevadila skutečná rozmanitost a nevadí jim ani dnes (viz přednáška JKV Karla - vnuka posledního krále - v roce 2009 v Bratislavě).

6) Ani proti tomu, že setrvali katolíky, nelze nic namítat. Evangelíci vznikli jako alternativa a jen proto to ještě neznamená, že je to dobré nebo lepší, než to, vůči čemu se vymezili. Bůh založil jednu Církev a tu evangelíci opustili, Habsburkové ne a to je dobře.

7) Souhlasím s Vámi, že Pánem nade vším je Kristus. Rozhodně je lepší žít pod skutečnou Boží vládou v republice, než s nelegitimním nebo nevěřícím panovníkem v monarchii (ale i tak Bůh stále skrze Církev pomazává prostřednictvím apoštolské posloupnosti některé na kněze a biskupy, ale vládli boží mocí nad věcmi duchovními, tak jiné za krále, aby vládli boží mocí nad věci světskými, protože Bůh je Pánem nad obojím, nade vším).

8) Habsburkové jsou potomci Přemyslovců a to ne ledajací, ale ti první v řadě. Pokud byste chtěl nalézt legitimního potomka Přemyslovců (tedy šel od posledních králů a hledal potomky po meči a tam, kde to nejde po přeslici), stejně skončíte u Habsburků.

9) Nástupnický řád v českých zemích je daný a pokud nevymře půlka Evropy, není nějaký typ "volby" vůbec reálný, aniž bychom nějakého potomka v jeho nároku na trůn nezkrátili.

Znamená to tedy, že neprosazuje Habsburskou dynastii pro ni samou, ale z toho faktu, že nárok na český trůn ji nezpochybnitelně patří.

S pozdravem * DEUS * REX * PATRIA *

Petr Nohel

http://sowa.quicksnake.cz/Koruna-Ceska/POZVANKA-NA-POCHOD-ZA-MONARCHII-8-ledna-2011-od-14-30-u-sochy-svateho-Vaclava-na-Vaclavskem-namesti-v-Praze
piątek, 31 grudnia 2010
Dale od blbosti z Bruselu! Dalši krásny rok bez eura a jako svrchovana republika.
http://sowa.quicksnake.czLuděk Konopáč, konopac@konopac.eu, +420 777 62 62 07, http://podebradske-noviny.webnode.cz, http://www.auto-skola.eu Krásný nový rok

1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 34
Archiwum
Zakładki:
EU-Fotos
FREUNDE - PRZYJACIELE
IN POLEN - W POLSCE
KOSIEWSKI
Księga - Gästebuch
KULTUR
LITERATUR
Narodowi socjaliści - komuniści - inne
NASZE - UNSERE
POLONIA i Polacy za granicami RP
SOWA
SOWA RADIO
SOWA VIDEO
UNIA & POLSKA
YES - POLAND
Free Image Hosting at www.ImageShack.us Sowa Magazyn Europejski