NAROD MA PRAVO SE BRANIT
piątek, 11 stycznia 2013
Akce Betlemske Svetlo

http://sowa.quicksnake.cz/Frantisek-Ciganek/VANOCE-2012-et-PF-13
piątek, 06 sierpnia 2010
za přeposlanou informaci stran okupace Československa v srpnu 21/8 1968 --- a následných tragických 42 let bolševismu v ČSSR...


Foto: http://skopal-jaroslav.blog.cz/1005/zivotopis-frantiska-ciganka-cast-i

+!
PAX ET BONUM! -
Pane Stefane, díky za přeposlanou informaci stran okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 21/8 1968 --- a následných tragických 42 let
bolševismu v ČSSR... - S přáním VŠEHO DOBRA, oldskaut-senior (80), františkánský terciář František Antonín Cigánek, v.r.-
V Přerově dne 6/8 2010, 04:00 hodin;

http://enimages.websnapr.com/?size=u&url=http%3A%2F%2Fszcpv.org%2Fpozvanka21.html

http://sowa.quicksnake.cz/Svetove-zdruzenie-byvalych-ceskoslovenskych-politickych-vznov/Okupacja-Czechosowacji-w-1968-manifestacja-w-Popradzie-na-Sowacji-21-sierpnia-2010-r?km=a#kom_274147
sobota, 11 lipca 2009
Odeszli na wieczną wartę: Vacláv Kuttan - Wapusk. 13/7 2009 v 10:00 hodin v obřadní síni PLZEŇSKÉHO KREMATÓRIA ...
Od Česko , Slovensko
Od Česko , Slovensko
+ ! POZVÁNKA NA POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ S BRATREM VÁCLAVEM KUTTANEM - WAPUSKOU Z PLZNĚ - KONÁ SE DNE 13/7 2009 V 10:00 HODIN V OBŘADNÍ SÍNI PLZEŇSKÉHO KREMATÓRIA ... Milí přátelé a příznivci skautského hnutí, prosím, přijďte se rozloučit s nejstarším oldskautem (téměř devadesátiletým) bratrem WAPUSKOU ! - REQUIESCAT IN PACE ! - Na poslední, rozlúčkové setkání se zesnulým - zve oldskaut-senior (79) ALBI z "Jižního Clo- diku", františkánský terciář - František Antonín Cigánek, v.r.- V Přerově dne 11/7 2009, 10:28 hodin;
----- Original Message -----
środa, 01 lipca 2009
Od přerovského oldskauta-seniora ALBATROSA / ALBI, Františka Cigánka: PAX et BONUM! Ad/: Zpět ke křesťanským národním kořenům
od přerovského oldskauta-seniora ALBATROSA / ALBI - ho - Františka Cigánka
PAX et BONUM!
- Bratre Stefane Kosiewski - v priloze Vam zasilam text sveho prispevku ""Zpet ke krestanskym narodnim korenum" a ma- lou grafiku se skautskym motivem od Prof.Mgr.Ladislava Ruska, nositele nejvyssiho ceskeho skautskeho vyznamenani "Stribrneho vlka" + nejvys- siho polskeho harcerskeho vyznamenani... S oldskautskym "SLOUZIM !" - Tvuj a Vas oldskaut-senior (79) a frantis- kansky terciar ALBI z "Jizniho Clondiku", Frantisek Antonin Ciganek, v.r.- V Prerove dne 1/7 MMIX, 17:30 hod. 
http://www.fotka.pl/albumy/sowa/2,Katolicy

Od Česko , Slovensko
http://oswiata.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?146712

 "Zpět ke křesťanským národním kořenům";
piątek, 26 czerwca 2009
Vyjasni oblohu a navrať nám jas slunce, abychom, když jsme pocítili metlu tvé spravedlnosti, poznali i Tvé milosrdenství.
Od Frankfurt
----- Original Message -----
From: "Ludmila Kopřivová" ludmila.koprivova19@seznam.cz
Sent: Thursday, June 25, 2009 8:22 PM
Subject: Fwd:

LITANIE V DOBĚ DEŠŤU A POVODNÍ
Pane, smiluj se.                  Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se.                Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se.                  Pane, smiluj se.
Bože, náš nebeský Otče,                 smiluj se nad námi
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože, Duchu svatý,
Bože, v Trojici jediný,
Bože všemohoucí a nejvýš dobrotivý,
Bože slitovný a milosrdný,
Bože, jenž mračna shromažďuješ a rozptyluješ,
Bože, jenž oblohu zahaluješ a vyjasňuješ,
Bože, jenž větry řídíš a nad větry panuješ,
Bože, jenž svému slunci vycházet a zapadat přikazuješ,
Bože, jenž dáváš déšť i jasno,
Bože, jenž znáš, čeho je nám potřeba,
Bože, jenž se smilováváš nad těmi, kdo tě vzývají,
Bože, jenž nedáš, aby byli zahanbeni, kdo v Tebe doufají,
Bože, jenž pokorným milost dáváš,
Bože, jenž dopouštíš, ale neopouštíš,
Bože, jenž jsi ve svých radách nevyzpytatelný,
Bože, jenž jsi ve svých soudech nevystižitelný,
Bože, Otče světla,
Bože, Otče radosti každého člověka,
Milostiv nám buď,                                    odpusť nám, Pane.
Milostiv nám buď,                                     vyslyš nás, Pane.
Ode všeho zlého                                         vysvoboď nás, Pane.
Od každého hříchu
Od Tvého hněvu
Od trvajících dešťů
Od škodných přívalů
Od rozvodnění řek
Od zaplavení luk a úrody
Od následků přílišného mokra
Od neúrody, drahoty a hladu
Od malomyslnosti a zoufalství
Od reptání proti Tvým soudů
Od věčné smrti
My hříšníci  prosíme Tě, vyslyš nás.
Abys nám odpustil,
Aby ses nad námi smiloval,
Abys odložil metlu tvého hněvu,
Abys pokynul  zhoubnému živlu, 
Abys zastavil stálé deště,
Abys vyjasnil svou oblohu,
Abys osušil zemi příznivými větry,
Abys zachoval a požehnal úrodu,
Abys na nás osvědčil otcovskou lásku,
Abys vyjasnil naši mysl vyplněním našich proseb,
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,            smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,            smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,            smiluj se nad námi.
Kriste, uslyš nás.                                         Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás.                                       Kriste, vyslyš nás.
Pane, smiluj se.                                             Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se.                                           Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se.                                              Pane, smiluj se.
Otče náš…
Pomoc naše je ve jménu Páně, neboť  on stvořil nebe i zemi.
Bože, shlédni a pomoz, 
Pane, pospěš nám pomáhat.
Staň se Tvé milosrdenství  nad námi, jak doufáme v Tebe.
Pane, nečiň nám podle našich hříchů, ani podle našich nepravostí nám neodplácej.
Modleme se:
Bože, jenž býváš hříchem rozhněván a pokáním usmiřován,
shlédni milostivě na naše prosby  a vzdal od  nás metlu  svého hněvu,
kterou jsme si zasloužili svými hříchy.
Bože, nejmocnější správce světa, nakloň se milostivě k našim prosbám a zbav nás,
prosíme, stálého  deštivého počasí.
Vyjasni oblohu  a navrať nám jas slunce,
abychom, když jsme pocítili metlu tvé spravedlnosti, poznali i Tvé milosrdenství.
Zadrž lijavce, zastav deště, rozptyl mraky a dopřej nám jasného, úrodného počasí,
aby se dařilo všem plodinám potřebným k naší obživě a pole i louky přinesly užitek.
Bože, jenž se nade všemi smilováváš, kteří k Tobě o pomoc s důvěrou volají;
jenž dopouštíš, ale neopouštíš a svému slunci dáváš vycházet na dobré i na zlé,
smiluj  se nad námi a z výsosti milostivě pokyň, aby  nám vodní živel neškodil,
minul nás následek stálého  mokra  a nestihly nás neúroda, drahota a hlad.
Vztáhni  svou ruku, která nepřestává žehnat všem tvorům, a zachovej nám  úrodu a
požehnej naší práci. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

# > ------------ Původní zpráva ------------
# > Od: Janka Pecherová JankaPecherova@seznam.cz
# > Předmět:
# > Datum: 30.3.2006 07:28:39

----- Original Message -----
From: "František Cigánek" albi.cif@tiscali.cz
Sent: Friday, June 26, 2009 1:55 AM
Subject: Fw: Fwd: ]
poniedziałek, 23 lutego 2009
Mili bratri a sestry - pratele, dovolte mi, abych provedl svuj letosni zkusebni e.-mailovy kontakt se svymi "abonenty´09

+ !
Mili bratri a sestry - pratele, dovolte mi, abych provedl svuj letosni zkusebni
e.-mailovy kontakt se svymi "abonenty´09"...- predem diky za pozitivni zpravy
o spravnosti Vasich emailovych kontaktu!
Vas vdecny oldskaut-senir (79) ALBI z "Jizniho Clondiku", terciar Frantisek
Antonin Ciganek, v.r.-
V Prerove dne 23/2 A.D. MMIX, 11:38 hodin;
Sent: Monday, February 23, 2009 11:45 AM
Subject: Ad "ASTRUM DEI" - e.-mailove kontakty (zkouska prijmu) -
Od Polnisches Kulturzentrum e.V.
niedziela, 21 października 2007
k uctění památky ZŘÍZENÍ ČESKOSLOVENSKA PŘED TÉMĚŘ 90. LÉTY

Několikrát upravovaný text

 

PŘIPOMENUTÍ  SI  28. ŘÍJNA 1918 – OSAMOSTATNĚNÍ HISTORICKÝCH  ZEMÍ  ČESKÝCH -  PO  89. LÉTECH …

                                           (Projev na náměstí TGM – 28/10 2007 před přerovskou radnicí.)

Vážená reprezentace přerovské radnice, občané statutárního města Přerova, milé sestry a bratři z řad Kratochvilovy župy sokolské, přátelé a sympatizanti českého skautského hnutí v Přerově, milí hosté, kteří jste obětovali dnešní sváteční čas nedělní k uctění památky ZŘÍZENÍ ČESKOSLOVENSKA PŘED  TÉMĚŘ  90. LÉTY ---

Dovolte mi, abych Vám ze srdce  poděkoval za Vaši účast na tomto mítinku a zároveň při této příležitosti opět vyslovil hluboké rozhořčení nad rok od roku se opakujícím mizivým počtem přerovských občanů, ctících společnou jednotu českého, slovenského a rusínského obyvatelstva v srdci Evropy, kteří se po první světové válce spojili v úsilí integrace a utvoření samostatného Československa.

Díky obrovskému morálnímu kreditu trojice – dr. Tomáše Garri-gua Masaryka, dr. Edvarda Beneše a generála Milana Rastislava Štefánka – byla dne 28. října 1918 anulována třísetletá poroba Čechů, Moravanů, Slováků, Slezanů a Podkarpatorusů rakousko-uherským mocnářstvím – a zřízena samostatná Republika Československá.

Žel – po zradě našich spojenců – Francie a Velké Británie, po dvacetileté éře samostatnosti ČSR – němečtí nacisté uchvátili moc ve státě, na území Čech, Moravy a Slezska zřídili Protektorat Böhmen und Mähren, slovenští separatisté utvořili Slobodný slovenský štát – a nastala další, šestiletá poroba naší vlasti během druhé světové války.

Po pádu nacistické éry v květnu 1945 nastalo kratičké údobí „politické rekonvalescence“ ČSR, v únoru 1948 však došlo ke komunistickému puči a k následné, více jak čtyřicetileté bolševizaci ČSR, k dalšímu hospodářskému a politickému drancování naší republiky Sovětským svazem…                                                

Byl to důsledek rozdělení politických zájmů západních spojenců a SSSR, kteří vyhráli 2. světovou válku. ČSR byla přiřazena do sféry sovětského bloku – na východ od tzv. „Železné opony“ a  zůstala sevřena v „bolševických kleštích“ až do Listopadu 1989.

Brzy po „ódách na Sametovou revoluci“ (po 17. listopadu 1989) a po „cinkání klíči na pražské Letné“ se ukázalo, že šlo pouze o předem dohodnuté „předání politické moci“ bolševických poten-

tátů, kteří totálně zlikvidovali během svého působení v ČSR naši hospodářskou potenci – a po vyrabování ji předali (bez výstřelu) tzv. ilusornímu  disentu a la Václav Havel a spol. …

Šlo o velmi dobře připravenou politickou „mezihru“- jejíž dosah pociťujeme až do dnešních dnů, bezmála po osmnácti létech „re-

organizací“ moci ve státě, kdy se Česká republika potácí v miliardových deficitních hospodářských výsledcích a východisko hledá v eurostrukturálních fondech…

Exbolševičtí mocipáni dneška navíc vyvíjejí maximální úsilí, aby se neuskutečnila akce umístění amerického radarového systému v středočeských Brdech. Prioritní snahou špiček Kremlu a KSČM v současnosti je, aby byly a priori eliminovány politické vlivy USA v středoevropské oblasti (v ČR a v Polsku) – a udržet si „na uzdě“ provýchodní politickou orientaci všech bývalých satelitů SSSR.

Mnozí čeští stoupenci „NE  RADARU!“ si dosud neuvědomují, o co nám vlastně jde! – Brnkají na antimilitaristickou strunu boje proti americkému Pentagonu a stále setrvávají v záměrném odklonu od vlivů USA, Atlantické obranné  vojenské aliance NATO --- resp.  utvrzování našeho spojenectví a spolupráce na poli euro struktur. Zapomínají, že nebýt Ameriky a její Deklarace o ustavení ČSR po první světové válce, nebylo by učiněno zadost snahám TGM, Beneše a Štefánka o zrození samostatného československého státu!

Prosím, mějme tato fakta neustále na paměti, abychom se jednoho krásného rána nedočkali ztráty demokratických svobod a další éry usurpace našeho národa, jak tomu bylo po Únoru 1948! –                                         

Nebylo by to tedy „nic nového pod sluncem…“ !

Dovolávám se skautského hesla „BUĎME NEUSTÁLE PŘIPRAVENI!“ - uhájit svá přetěžko vydobytá lidská práva, svobody a demokracie – nedovolme, aby se na našem území opakovaly ony hrůzné Protektoráty v hnědém, či rudém hávu – pobyty v likvidačních lágrech v Leopoldově, na Mírově, na Borech, v  Kartouzích,  na Pankráci, na uranových dolech Příbramska, Sokolovska, v „Jáchymovském pekle“ --- a na mnoha dalších někdejších bolševických gulacích, instalovaných na území bývalého Československa, či v katorgách Sovětského Svazu…

Nenechejme se ukolébat tvrzením, že je dnes již jiná situace, nežli byla před dvaceti, třiceti léty – nebo v nejtragičtějších létech padesátých, či za doby tvrdé „normalizace“ – v minulém století - etc.etc. – vše na světě je možné – a na všechno bychom měli být připraveni!

Kdo z nás se nepoučil z minulosti – nechť se nedomnívá, že za nás bude někdo donekonečna  vykonávat funkce „zachránců –

- mezinárodních policajtů“ v krajní nouzi…- a „vytahovat za nás kaštany z ohně“…

Tolik – jako memento k dnešnímu 89. výročí vzniku ČSR!

-----

Děkuji Vám, milí přátelé, že jste tak dlouho vydrželi  pozorně sledovat moje aktualizované připomínky!

Váš oldskaut-senior ALBI z „Jižního Clondiku“ – František Antonín  C i g á n e k

                                                                                    rádce SmD SOVF

http://groups.google.de/group/sowa-frankfurt/browse_thread/thread/ea60fe27fc1d86a6

poniedziałek, 20 sierpnia 2007
od 14.do 16.IX. 2007 se u- skutecni XI. radny valny snem SOVF v motorestu Zemedelskeho druzstva (ZD) v Kokorach u Prerova

+ !

Motto: "Pred zlem nikdy neutika - skaut Velena Fanderlika!"
Vazeni polsti pratele - clenove polskych harceru - dovolte, abych Vas jmenem
Stredomoravske druzina Skautskeho oddilu Velena Fanderlika (SmD SOVF CR)
co nejsrdecneji pozdravil nasim oldskautskym "SLOUZIM!", popral Vam ve Vasich
aktivitach hodne zdaru a uspechu --- a sdelil Vam, ze od 14.do 16.IX. 2007 se u-
skutecni XI. radny valny snem SOVF v motorestu Zemedelskeho druzstva (ZD)
v Kokorach u Prerova (stredni region oblasti zv. HANA).
Vas oldskaut-senior ALBI z "Jizniho Clondiku" - Frantisek Antonin Ciganek,
radce SmD SOVF, koordinator pripravnych akci pred uskutecnenim XI.
snemu SOVF. -  e-mail. kontakt: albi.cif@tiscali.cz
nebo: albi.frantisek@volny.cz; - DPS Jizni ctvrt I/25, 750 02 PREROV -
tel.: + 420-581 209 130 (memobox).

http://groups.google.de/group/sowa-frankfurt/browse_thread/thread/25c77ece0631e247
poniedziałek, 25 czerwca 2007
PIETA ZA NĚKDEJŠÍ „ROZKULAČENÉ“ SEDLÁKY Z OSADY SIMŘE (poblíž obce Soběchleby u Hranic na Moravě):

V neděli, 24. června ´07 odpoledne se sešlo kolem osmdesáti občanů z regionálního pomezí Hranicka a Přerovska – v bývalé osadě SIMŘE – aby se zúčastnili pietní bohoslužby za někdejší sedláky z této osady, kteří byli „likvidováni jako třída“ bývalým bolševickým režimem. Příznačné dobové označení pro ně bylo „rozkulačení kulaci“ (podle sovětského vzoru) …

V 15:25 hodin celebroval bohoslužbu (pontifikální mši svatou) za někdejší „třídní nepřítele“ dp.P.ThLic. Antonín KUPKA, duchovní správce římskokatolické farnosti Soběchleby -  před místní kapličkou, zasvěcenou sv. Antonínu Paduánskému.

V homilii zdůraznil okolnost, že se pietní vzpomínka uskutečnila o svátku sv. Jana Křtitele

(24/06),  poustevníka a předchůdce Ježíše Krista, apelujícího na judaistické vrstevníky, aby činili pokání. Jeho varovné volání - „hlas, volajícího na poušti“ je i po dvou tisíci letech vskutku  aktuální i v naší rozporuplné době …

V závěru pietní akce měl projev předseda Konfederace politických vězňů ČR (KPV ČR) –

Okresní pobočky č. 51 Přerov - František Přeslička. Zmínil se o zvěrstvech bolševické zvůle, páchaných na místních občanech-příslušnících staletých selských rodů zmiňované osady --- a při této příležitosti vzpomněl také monstrprocesů komunistické justice Čepičkovsko-Gottwaldovské éry a následných poprav JUDr. Milady Horákové, generála čsl. armády Heliodora Píky a dalších „odpůrců sovětského režimu“.

Na rozchodnou  přijali přítomní poutníci svátostné požehnání od otce faráře Kupky – s upřímným přáním, abychom se zde napřesrok opět ve zdraví setkali …

Pozvání k účasti na tradiční mítinky obyvatel z obcí kolem SIMŘE, kteří se u simerské kapličky setkávají mezi svátkem svatého Jana Křtitele a apoštolů – sv. Petra a Pavla – neodmítli členové výboru KPV Přerov – manželé Přesličkovi, Vláďa Hučín a oldskaut-senior ALBI z „Jižního Clondiku“ – jednatel přerovské pobočky KPV – František Cigánek, který o letošní vzpomínkové akci napsal těchto pár řádků.

+ !
Motto: "Pred zlem nikdy neutika - skaut Velena Fanderlika !"
Vazeni polsti pratele, v priloze Vam zasilam vzpominku na likvidovane (
rozkulacene" selske rody  v osade SIMRE) za ery bolsevickeho "protektoratu" CSR/CSFR (1948/1989). Dekuji za informacni servis od oldskauta ALBI-ho z "Jizniho Clondiku" - Frantiska Antonina Ciganka z Prerova (na Morave).
V Prerove dne 24. 06. L.P. 2007

 

Pieta za´Rozkulačené kulaky´ z osady SIMŘE (24.06.´07).doc
33K
Pobierz

http://groups.google.de/group/sowa-frankfurt/browse_thread/thread/1f254158ca7d6486

30. júna 2007 v sobotu o 15,00 hod. - na pietnu spomienku pri Pamätníku usmrtených na hraniciach v rokoch 1948-1989

Svetové združenie bývalých československých politických väzňov
Vás pozýva
na pietnu spomienku pri Pamätníku usmrtených na hraniciach v rokoch 1948-1989

ktorá sa uskutoční 30. júna 2007 v sobotu o 15,00 hod.

v Kežmarku na starom cintoríne
V období neslobody prišlo o život na československých hraniciach viac ako 400 ľudí,
občanov býv. Československa, Nemecka, Rakúska a Poľska.
Pri úteku za slobodou boli 7.VII. 1980 usmrtení aj Ondrej Brejka a Milan Dlubač.
Ich telesné pozostatky boli po 24 rokoch prevezené z Rakúska na Slovensko.
PROGRAM PODUJATIA:
15.00 hod. Privítanie účastníkov
15.30 hod. Ukončenie štátnymi hymnami SR, ČR, Nemecka, Rakúska, Poľska a EÚ
16.00 hod. Recepcia - (Hotelová akadémia v Kežmarku)
30. júna 2007 v sobotu o 15,00 hod. - na pietnu spomienku pri Pamätníku usmrtených na hraniciach v rokoch 1948-1989
View this on LiveDigital
13:40, kulturzentrum , Kežmarok
Link
   František Antonín  C i g á n e k                                                
(za KPV ČR Přerov – jednatel pobočky č.51)
V Přerově dne 24. června 2007                        
wtorek, 05 grudnia 2006
od přerovského oldskauta-seniora ALBATROSA / ALBI - ho - Františka Cigánka přání Milostiplných Svátkú Vánočních
 
Motto: "Pred zlem nikdy neutika - skaut Velena Fanderlika !"
PAX et BONUM !
- Vazeni pratele, elektronickou postou Vam zasilam blahoprani k letosnim svatkum vanocnim a 
 POUR  FÉLICITÉ 2007 ...
- Vas oldskaut-senior ALBI z "Jizniho Clondiku" -
Frantisek Antonin CIGANEK, v.r.-
V Prerove na Morave - 04/XII, A.D. MMVI
http://de.groups.yahoo.com/group/sowa-frankfurt/message/530
02:10, kulturzentrum , Związek Harcerstwa Polskiego
Link
niedziela, 03 września 2006
na OBLASTNI SETKANI SFR, ktere se uskutecni v nedeli 10.09.06 v arealu kapucinskeho klastera na Dolnim namesti v Olomouci

+ !

POKOJ  a  DOBRO !

Tlumocim timto pozvani clenu Sekularniho frantiskanskeho radu (SFR) v ramci Olomouckeho kraje na OBLASTNI SETKANI  

SFR, ktere se uskutecni v nedeli 10. zari ´06 v arealu kapucinskeho klastera na Dolnim namesti v Olomouci. Zahajeni akce je ve

14:00 hodin msi svatou u kapucinu. Letos bude mit tematickou prednasku otec J.Bonaventura Stivar "Do bratrstva k radu".

Nasledovat bude tradicni "SDILENI" sester a bratri frantiskanu, spojene se spolecnym AGAPE ... K pozvani se pripojuje bratr

Frantisek Antonin Ciganek ze SFR Prerov

V Prerove dne 31.08.´06

Od:
František Cigánek
 
 
Do:
info@cdu-bodenseekreis.de, fakty@fakty.sk, volny
Kopia do:
info@dns.pl, INFO@centrumszembeka.pl, info@christian-stetten.de, info@cdu-muelheim.de, albi.frantisek@volny.cz
Temat:
Re: [sowa] Slowo Boze w kiciu; czy status pokrzywdzonego ma byc w Polsce dla Polak#w dziedziczny? nowy antysemita; bohater, czy zdjajca ? kolonializm;##renie krestan
Data:
31 sierpnia 2006 00:18
czwartek, 24 listopada 2005
František Cigánek, November 24, 2005
+ !
Po ctyrdennim martyriu (od 21. do 24. listopadu ´05) byl dnes dopoledne vynesen rozsudek OS Prerov v kauze
"HUCIN a spol." - ktery zni: "... Vladimir Hucin se zprostuje viny ve vsech sesti bodech obzaloby ..."  Predseda senatu OS Prerov Mgr. Michal Jelinek po vyneseni osvobozujiciho rozsudku velmi detailne precizoval rozhodnuti senatu OS Prerov a v nekolika pripadech i doplnil zaverecnou  obhajovaci rec obou pravnich obhajcu VH - JUDr. Stanislava Devateho a JUDr. Milana Hulika --- jakoby jej nahle osvitil Duch svaty (jako kdysi krestanobijce Savla).  
Stala se vec naprosto nepredvidana, temer zahalena gloriolou zazracnosti. Natrisknuta soudni sin prerovskeho Okresniho soudu byla doslova sokovana osvobozujicim rozsudkem jeho senatu - ve slozeni: predseda Mgr. Jelinek, prisedici: Ing. Bohumil Gibal a Oleg Plsek.
Jakoby se nad hlavami tohoto "triumvirátu" vznasel duch biblickeho MENE - TEKEL - FARET (spocetl-zvazil-rozdelil) - nebo ono davne Kozinovo: "... Lomikare, Lomikare --- do roka a do dne - hin se hukaze - kdo z nas ...!"
A dovoluji si dodat jeste jedno starobyle, lec stale platne uslovi: "Bozi mlyny melou pomalu, ale jiste !"
Tolik - jen ve strucnosti, ale s obrovskym potesenim sdeluji Vam vsem, kteri jste nemeli moznost zucastnit se "kauzy stoleti - HUCIN a spol."
Vas prerovsky oldskaut-senior ALBI z "Jizniho Clondiku" - Frantisek Ant. Ciganek, v.r. -
Archiwum
Zakładki:
EU-Fotos
FREUNDE - PRZYJACIELE
IN POLEN - W POLSCE
KOSIEWSKI
Księga - Gästebuch
KULTUR
LITERATUR
Narodowi socjaliści - komuniści - inne
NASZE - UNSERE
POLONIA i Polacy za granicami RP
SOWA
SOWA RADIO
SOWA VIDEO
UNIA & POLSKA
YES - POLAND
Free Image Hosting at www.ImageShack.us Sowa Magazyn Europejski