NAROD MA PRAVO SE BRANIT
poniedziałek, 22 czerwca 2015
SLOVENSKÁ JUSTIČNÁ A EXEKÚTORSKÁ MAFIA

 PREPOJENÁ S EKONOMICKO - POLITICKÝMI ZLOČINCAMI, V AROGANCII A HYENIZME NEMÁ VO SVETE KONKURENCIU!      

Komunisti si urobili náboženstvo zo svojej ideológie, ktorá bola posvätná a nedotknuteľná. Kto ju spochybnil bol nepriateľ socializmu.  Ich geneticky zbastardení potomkovi si po prevrate v novembri 1989 urobili komunistický kapitalizmus na svoj obraz a za náboženstvo už namiesto politickej ideológie označili ochranu ich majetku a tzv. vlastnícke právo z ktorého si urobili posvätnú kravu. Dokonca si to zabezpečili aj ústavou, ktorá ochranu majetku nadraďuje nad právo na dôstojný život, či právo k prístupu na  zdravotnú starostlivosť. Tisíce slovenských občanov, ktorých dohnali k sociálnej samovražde zo zúfalstva sú nemým výkričníkom ich ponovembrových zločinov.

Každý zločinec, ktorý sa vždy považuje za bezúhonného a slušného občana,  je mimoriadny citlivý ak mu niekto pripomína jeho zločiny.  Práve preto všetci spoločne nenávidia Vladimíra Pavlíka, ktorí im pripomína nepríjemnú pravdu ako kedysi Kristus   farizejom z radov niektorých Židov, zo čo ho títo zavraždili potupnou smrťou na kríži.

Ak by Vladimír Pavlík žil pred 2000 rokmi, bez pochýb by skončil na kríži. Dnešní slovenskí farizeji ho už ukrižovať nemôžu a tak sa ho rozhodli naháňať po súdoch a  likvidovať a týrať upovedomeniami o exekúcii.  Robil to pred tým  „otec národa“ Vladimír Mečiar a robí to dnes aj Osrman pravá ruka  neúspešného kandidáta na primátora v Považskej Bystrici Smatanu, ktorý sa tlačí do análneho otvoru USA rovnako, ako sa kedysi tlačili do análneho otvoru Sovietskeho zväzu pred rokom 1989 súkmeňovci z KSČ a ŠtB, ktorí si túto lásku chceli uchovať na večné veky a nikdy inak.

Údajne tri milióny exekúcií na Slovensku, vo veľkej miere dôchodcov, sú obrazom biedy tohto národa. Ak  však už exekútorské hyeny chcú exekvovať aj články na internete tak to sme už pekne  v riti.  Presne to sa totiž Vladimír Pavlík dozvedel od pani exekútorky Hlavňovej z Košíc, ktorá mu chce zakázať nakladať s majetkom, kým neodstráni z tejto internetovej stránky článok o Osrmanovi.  Je podozrivé, že táto pani nepokladala za potrebné ani zistiť, či je rozhodnutie súdu v Považskej  Bystrici vôbec právoplatné ako to káže zákon. To že si robia zo zákona hajzľový papier už ani neprekvapuje. Paradoxne si to nedovili ani komunisti.  Táto pani exekútorka sa určite zapíše do análov nielen u nás ale aj vo svete. Nebolo by vôbec prekvapením, keby sa sexuálne nespokojný manžel domáhal na súde, aby súd jeho manželke prikázal sex s ním 2x týždenne a pokiaľ by to nerešpektovala tak by podal do Košíc návrh na exekúciu nepeňažného plnenia. Táto pani exekútorka by potom začala exekučné konanie a zablokovala majetok dotyčnej manželky dovtedy, kým ho sexuálne neuspokojí podľa nariadenia súdu. No a ako zlatý klinec tejto exekúcie by jej zakázala nakladať so svojou vagínou aj s príslušenstvom mimo manželskej spálne, v opačnom prípade by jej tento orgán exekuovala.  Praktiky tejto exekúcie v ničom nezaostávajú za vydieračskými praktikami výpalníkov či úžerníkov z rómskych osád.

Najzaujímavejšie na tomto hone na Vladimíra Pavlíka je, že odvolanie proti uzneseniu Okresného súdu v Považskej Bystrici zo dňa 20. 4. 2015 sa podivne na Krajský súd v Trenčíne nedostalo ako potvrdil samotný Krajský súd elektronickou poštou, hoci bolo osobne podané za prítomnosti svedka a orazítkovaná aj jeho kópia 15. 5. 2015. Exekúcia je v tomto prípade preto nezákonná čo by pochopil aj ten čo žerie seno. To, že to nechce pochopiť niekto na Okresnom súde v Považskej Bystrici, svedčí len o tom aká žumpa sa tam nachádza. Skorumpovaná sudcovská hyena Jankovský si myslí, keďže je švagriná Jankovská štátnou tajomníčkou ministra Boreca, dosadená do funkcie zločineckou smeráckou mafiou, že si môže dovoliť hocijakú nezákonnosť a všetko mu prejde.

Bude tiež zaujímavé sledovať ako má dôchodca, ktorý je technickým diletantom a nevie poslať ani SMS z mobilu, odstrániť z podľa súdu jeho webovej stránky príspevky. Stránka necenzurovane totiž od roku 2003, kedy ju založil istý čsl. emigrant v Austrálii, nikdy nebola jeho a v súčasnosti je tzv. „anonymuse“.

Som presvedčený, že za to, že Vladimír Pavlík namiesto všeobecného alibistického tárania má ako jeden z mála na Slovensku odvahu písať priamo o konkrétnych prípadoch týkajúcich sa konkrétnych ponovembrových zločincov a mafii, by mu mal prezident republiky Kiska udeliť najvyššie štátne vyznamenanie, pretože v Izraeli by bol určite medzi spravodlivými medzi národmi a MV SR by mu malo poskytnúť špeciálnu ochranu a zamestnať ho ako analytika. Ale to by musela byť Slovenská republika právnym a nie mafiánskym štátom.

                                                                       V.K.


Upovedomenie o začatí exekučného konanie JUDr. Márie Hlavňovej z Košíc

     

Námietka proti nezákonnosti exekučného konania sp. zn. EX 406/2015 zo dňa 11. 6. 2015

 

V zákonnej lehote podávam námietku proti nezákonnosti a neprípustnosti začatia exekučného konania nepeňažného plnenia vyššie uvedenej spisovej značky zo dňa 11. 6. 2015 na základe neprávoplatného uznesenia Okresného súdu v Považskej Bystrici č. k. 7C/138/2015 zo dňa 20. 4. 2015 o predbežnom opatrení, proti ktorému bolo riadne a v zákonnej lehote podané odvolanie a súčasne aj námietka  zaujatosti samosudcu a uplatnenie práva na nestranný súd a nestranného sudcu o ktorej k dnešnému dňu Krajský súd v Trenčíne nerozhodol.

Napriek tomu, navrhovateľ v konaní vedenom na Okresnom súde v Považskej Bystrici pod sp. zn. 7C/138/2015, podal dňa 7. 5. 2015 návrh na exekúciu nepeňažného plnenia, ktorým sa  domáha, aby som odstránil z internetových stránok www.necenzurovane.net a www. necenzurovane.ueuo.com príspevok (článok) s názvom „ Ľubomír Osrman prezývaný Oserman pravá ruka konšpirátora Smatanu – biele kone Miroslava Stacha“ zo dňa 26. 3. 2015 a aby som sa zdržal publikovania na údajne podľa jeho názoru mojej  internetovej stránke registrovanej pod domenou http://necenzurovane.nethttp://necenzurovane.ueuo.com akéhokoľvek príspevku, ktorý nadväzuje na tento príspevok.

 Na základe návrhu na začatie exekúcie Okresný súd v Považskej Bystrici vydal nezákonné poverenie na vykonanie exekúcie č. 5306 090 499 zo dňa 27. 5. 2015, v doposiaľ právoplatne neukončenej veci podania odvolanie proti uzneseniu o predbežnom opatrení  č. k. 7C/138/2015 zo dňa 20. 4. 2015.

Z uvedených dôvodov je začatie exekúcie sp. zn. EX 406/2015 zo dňa 11. 6. 2015 nezákonné a neprípustné.

Keďže Krajský súd v Trenčíne elektronickou poštou potvrdil, že k 18. 6. 2015 nebolo Okresným súdom Považská Bystrica doručené moje odvolanie a podanie námietky   zaujatosti samosudcu a uplatnenie práva na nestranný súd a nestranného sudcu, ktoré som osobne dňa 15. 5. 2015 osobne doniesol na OS v Považskej Bystrici za prítomnosti svedka, ktoré bolo orazítkované, ako aj kópia pre mňa, podávam sťažnosť Krajskému súdu v Trenčíne na postup Okresného súdu v Považskej Bystrici, ktorú dávam na vedomie Ministrovi spravodlivosti SR a zároveň podávam trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchanie trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa na neznámeho páchateľa, ktorým je s najväčšou pravdepodobnosťou Robert Jankovský. O praktikách slovenskej justície a zastrašovaniu a ekonomickej likvidácii  občanov, ktorí našli odvahu informovať o zakrývaní trestnej činnosti ponovembrových zbohatlíkov a zločincov, ktorí si svoj blahobyt vybudovali na  úkor biedy ostatných občanov,   aké si nedovili ani komunisti, informujem Veľvyslanectvo USA, Nemecka, Ruskej federácie, Amnesty International a ďalšie inštitúcie.

Povinnosťou exekútora je preveriť právoplatnosť súdnych rozhodnutí, ktoré majú byť  dôvodom začatia exekučného konania, keďže sa tak v tomto prípade nestalo a v upovedomení o začatí exekúcie sp.zn. EX 406/2015 zo dňa 11. 6. 2015 sa zámerne neuvádza dátum právoplatnosti uznesenia Okresného súdu Považská Bystrica č. k. 7C/138/2015 zo dňa 20. 4. 2015, považujem exekúciu za nezákonnú o čom informujem Ministerstvo spravodlivosti a Slovenskú komoru exekútorov a zároveň budem dávať trestné oznámenie na exekútorku nielen za zneužitie právomoci verejného činiteľa, ale aj za zločinné spolčenie voči mojej osobe s Robertom Jankovským, podpredsedom Okresného súdu v Považskej Bystrici, ktorý vedome a cieľavedome mi bráni, aby som na základe nezvratných dôkazov preukázal, že mám dôkazy na všetko, čo som v dotyčnom článku napísal. Taktiež od dotyčnej exekútorskej hyeny budem žiadať vrátenie peňažnej sumy ktorú som poslal 18. 6. 2015, na čo ju vyzvem osobným doporučeným listom, ktorý bude uverejnený na dotyčnej stránke, plus 200 eur za psychickú ujmu a traumu, ktorú mi týmto protiprávnym jednaním spôsobila.  

Príloha:

 1. Odvolanie proti uzneseniu č. k. 7C/138/2015-11   3715203085 zo dňa 20. 4. 2015

Námietka zaujatosti samosudcu a uplatnenie práva na nestranný súd a nestranného sudcu, ktorá bola poslaná internetom.

 Vladimír Pavlík.  

http://sowa.quicksnake.cz/Vladimir-Pavlik/Nezakonna-exekucia-proti-nepravoplatnemu-a-nevykonatelnemu-rozhodnutiu-sudu-SLOVENSKA-JUSTICNA-A-EXEKUTORSKA-MAFIA

 

poniedziałek, 13 stycznia 2014
Informácie petičného výboru (podpora prezidentskej kandidatúry Vladimíra Pavlíka
sobota, 30 października 2010
Vladimir Pavlik, Sygnatariusz Karty 77 w szpitalu. Modlimy się o powrót do zdrowia naszego Przyjaciela.

Napsal sowa (») dnes v 16:46 v kategorii Vladimír Pavlík, Vazeni priatelia, v mene Vladimira Pavlika vam oznamujem smutnu spravu ze 26. Oktobra mal mozgovu prihodu  v dosledku coho ochrnul na pravu stranu a v sucastnosti je v nemocnici v Povazskej Bystrici na neurologickom oddeleni. Prosime vas aby ste sa modlili za jeho zdravie. Frank

 Powaska Bystrzyca - wyświetl mapę

Modlimy się o powrót do zdrowia naszego Przyjaciela przebywającego na oddziale neurologicznym szptala w Powaskiej Bystrzycy, słowackiego miasta z XIV wieku zamienionego przez komunistów na blokowisko z wyburzonym centrum; w południowej Polsce komuniści w podobny sposób dokonali zniszczeń zabytkowych układów urbanistycznych, m.in. w: Częstochowie, Będzinie, Czeladzi.

Jezus odpowiedział: Ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice, ale aby się nad nim objawiły sprawy Boże. Potrzeba nam pełnić dzieła Tego, który mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać .

Jan 9, 3-4

Česko , Slovensko NAROD MA PRAVO SE BRANIT   | Vladimir Pavlik |

http://sowa.quicksnake.cz/Vladimir-Pavlik
poniedziałek, 11 października 2010
Vladimír Pavlík: holokaust hlavným iniciátorom antisemitizmu v Európe
Napsal sowa (») dnes v 14:40 v kategorii Vladimír Pavlík,

Sdílet 
pavlik/pavlik.jpg

(...)Vydieranie Švajčiarska a Nemecka bolo iba predohrou k veľkému finále: - VYDIERANIU VÝCHODNEJ EURÓPY. So zrútením Sovietskeho bloku sa vynorili lákavé vyhliadky v bývalom stredisku európskeho židovstva. Zahalení do svätuškárskeho plášťa „potrebných obetí holokaustu“ americkí Židia vynucujú miliardy dolárov z týchto i tak dosť zbedačených zemí. Bezohľadným a nemilosrdným úsilím o dosiahnutie tohto cieľa sa stal holokaust hlavným iniciátorom antisemitizmu v Európe (...).

Len hyeny dokážu parazitovať na obetiach holokaustu, len hyeny si urobia z obetí holokaustu živnosť!

(...) Americkým židom začalo stúpať sebavedomie spolu so vznikom ľudovej teológie o holokauste a vykúpeniu. Začali sa pripomínať nacistické zločiny proti Židom, no vedome sa nehovorilo o niekoľkonásobne väčších židovských zločinoch v ruských gulagoch. Nastupuje nová generácia, ktorá s holokaustom bola oboznámená len z tej jednej strany. Začalo sa pracovať na oživení spomienok na holokaust. Pripomínal sa vždy vtedy, keď to bolo politicky výhodné. Americkí židia začali opatrne na nacistickom holokauste vytĺkať politicky kapitál. Keď zistili, že to funguje, začalo organizované americké židovstvo nacistický holokaust zneužívať. (Mimochodom, chce mi niekto oponovať, pokiaľ tvrdím, že nacistické koncentračné tábory neboli deťmi a mladšími súrodencami ruských gulagov pod židovským vedením? - pozn. autora V. P.) Preto bol holokaust ideologicky prepracovaný. Osvedčil sa ako zbraň k ODVRÁTENIU KAŽDEJ KRITIKY IZRAELA. Aby si získali na svoju stranu amerických predstaviteľov, poctili prezidenta Reagana v roku 1988 jednou z najvýznamnejších židovských organizácií Centrum Simona Wiesenthala vyznamenaním Humanista roku za jeho neochvejnú podporu Izraelu a v roku 1994 vyznamenaním Pochodeň slobody.

          Židia začali otvorene hľadať svoju vlastnú identitu v holokauste. Bude to znieť neuveriteľne, ale politika identity a holokaust sa medzi americkými Židmi ujala nie preto, že sú obeťami, ale preto, že obeťami nie sú. Vedome sa zamlčovala a zamlčuje pravda o podpore židovských bankárov a veľkopriemyselníkov Hitlerovi, keď aj ich peniaze slúžili na smrť nevinných Židov. Propagovanie holokaustu sa stalo ich úspechom s ktorým sa chválili. Slúžil k potvrdeniu židovskej vyvolenosti a nadradenosti. Začali vytvárať hystériu, že americké židovstvo je ohrozené zhubným novým antisemitizmom. Používali na to rôzne manipulačné prostriedky. Znovu a znovu sa zdôrazňovalo, akým nebezpečenstvám Izrael čelí, a židovské inštitúcie potrebujú Izrael ochrániť pred arabskými útokmi. Začala sa získavať podpora, dary a peniaze. Lenže polovica vybraných príspevkov nešla do Izraela, ale zostala židovským inštitúciám v Amerike. Nastalo obrovské zneužívanie obetí holokaustu na ktorom bohatli americkí Židia, ktorí s holokaustom často nemali nič spoločného. Začala sa vydávať literatúra o holokauste (...)

Vladimír Pavlík

http://sowa.quicksnake.cz/Vladimir-Pavlik/holokaust-hlavnym-iniciatorom-antisemitizmu-v-Europe

poniedziałek, 20 września 2010
Przeciw żydowskim faszystom na Słowacji manifestacja w Bratysławie 18.09.2010
Napsal sowa (») dnes v 03:46 v kategorii Vladimír Pavlík,

Sdílet 

 ((Video)Prejav V. Pavlíka na II. púti k soche Svätopluka 18.septembra 2010   Przeciw żydowskim faszystom na Słowacji manifestacja w Bratysławie 18 września 2010 r.

  33:18

 Przeciw żydowskim faszystom na Słowacji manifestacja w …        sowa

 • Spravodaj č. 78

  http://www.szcpv-sekciapm.6f.sk/

 • Vážený pán Kosiewski,

  velmi pekne Vám dakujem za umiestnenie videa môjho prejavu na Vašej stránke ako aj na TV GLORIA. Malo to aj na Slovensku velký ohlas, hoci všetky médiá to povinne vynechali. Ludia kvitovali hlavne to, že som verejne povedal pravdu, o ktorej sa doteraz mlcí. 

  S pozdravom

  Vladimír Pavlík 

  http://de.groups.yahoo.com/group/sowamagazyn/message/221

  http://sowa.quicksnake.cz/Vladimir-Pavlik/Przeciw-ydowskim-faszystom-na-Sowacji-manifestacja-w-Bratysawie-18-09-2010
  poniedziałek, 13 września 2010
  Nebezpečné nástrahy pre mladú generáciu. Nové necenzurované diskusné fórum..
  Napsal sowa (») dnes v 10:06 v kategorii Vladimír Pavlík,

  Sdílet 
  pavlik/pavlik-neu.jpg

  Za mimoriadne nebezpečnú a zákernú zbraň proti tejto generácii považujem, ak si nechá vsugerovať, že ich aktivity, ich angažovanie a boj v prospech dobra či snaha pochopiť pojmy vlastenectva a úcty k vlastnej krajine, že toto všetko je zbytočné, že je to zabitý či premárnený čas, že toto všetko nemá žiadny význam, že toto všetko je zbytočné. Zapredaneckým a vlastizradným slovenským politikom sa tu podarilo vytvoriť nemalý počet mladých ľudí inklinujúcich k drogám, nezáujmu o veci verejné či pohŕdanie starými ľuďmi, ktorí by podľa nich v tejto spoločnosti už nemali mať miesto, lebo ho zaberajú práve tým mladým – a sú na ťarchu štátu. Dokonca som už zachytil také názory, že starí ľudia sú príčinou zlej situácie mladej generácie. A od toho už je len malý krôčik, aby takto dezinformovaná mladá generácia začala obviňovať vlastných rodičov, pokiaľ sa to naznačí v mediálnej propagande v službách zla.

  Slovenská pospolitosť a ĽS - Naše Slovensko má nemalý počet priaznivcov a sympatizantov medzi mladou generáciou, lepšie povedané, medzi tými, ktorí v roku 2014 získajú volebné právo. Treba si uvedomiť, že súčasná ekonomická a sociálna situácia na Slovensku nie je dobrá. Položila na kolená množstvo rodín, častou realitou sú manželské krízy a rodinné rozvraty. Najťažšie túto situáciu vnímajú práve deti. Dospievajúce deti či deti, ktoré dospievanie ešte len čaká. Preto považujem za mimoriadne dôležité, aby sme sa v rámci Ľudovej strany – Naše Slovensko a Slovenskej pospolitosti tejto generácii nielen venovali, ale zároveň im aj dali reálny pocit, že my, ktorí sme vo veku ich rodičov či starých rodičov, ich považujeme za seberovných, že ich nemienime podceňovať kvôli ich veku, že ich názory nám nie sú ľahostajné, lebo ignorovanie tohto všetkého by bol ten najväčší omyl z našej strany. Potom by sa mohlo stať, že s úžasom zistíme, že títo mladí ľudia nevedia používať silu slova či silu argumentov pomocou slova, ktorá je pre oponenta či protivníka často krát nebezpečnejšia, ako nabitá zbraň. No  nielen to. Keby sme dôkladne rozobrali konkrétne prípady tých, pre ktorých sa ulica stala domovom, súrodencami narkomani a feťáci, tak by sme zistili, že ich problémy miesto riešenia a vypočutia boli cynicky pošliapané, často krát s rétorikou podceňovania kvôli ich veku.  

  Za mimoriadne nebezpečnú a zákernú zbraň proti tejto generácii považujem, ak si nechá vsugerovať, že ich aktivity, ich angažovanie a boj v prospech dobra či snaha pochopiť pojmy vlastenectva a úcty k vlastnej krajine, že toto všetko je zbytočné, že je to zabitý či premárnený čas, že toto všetko nemá žiadny význam, že toto všetko je zbytočné. Zapredaneckým a vlastizradným slovenským politikom sa tu podarilo vytvoriť nemalý počet mladých ľudí inklinujúcich k drogám, nezáujmu o veci verejné či pohŕdanie starými ľuďmi, ktorí by podľa nich v tejto spoločnosti už nemali mať miesto, lebo ho zaberajú práve tým mladým – a sú na ťarchu štátu. Dokonca som už zachytil také názory, že starí ľudia sú príčinou zlej situácie mladej generácie. A od toho už je len malý krôčik, aby takto dezinformovaná mladá generácia začala obviňovať vlastných rodičov, pokiaľ sa to naznačí v mediálnej propagande v službách zla.

  Pocit krivdy a nespravodlivosti veľmi negatívne vplýva na túto mladú generáciu, pričom arcizločinci a arcizlodeji z vysokej politiky svojim správaním akoby dávali najavo, že to tak musí byť. Mimoriadne nebezpečnou realitou je aj to, že nezanedbateľný počet tejto mladej generácie sa dostal na okraj spoločnosti. A ďalší nezanedbateľný počet týchto mladých sa k tomu okraju blíži. Aj keby sa chceli z toho vymaniť, ich šance sú prakticky nulové. Hlavne vinou štátu, ktorí riadili a riadia politici patriaci k odpadu slovenského národa. Jedinci či osamelí z tohto spoločenstva tejto mladej generácie sú prakticky na tom najhoršie. Rodičia kvôli ekonomickým a sociálnym stresom, zväčša spôsobenými neľudskými pracovnými podmienkami za  minimálnu mzdu, keď sú často krát nútení si hľadať ďalšie zamestnanie na úkor straty času na vlastné deti im nielen chýba, ale sa začína aj vzájomné odcudzovanie.

  Preto je veľmi dôležité, aby sme túto mladú generáciu našich sympatizantov a priaznivcov naučili, že nielen vzájomné spájanie sa aj do menších spoločenstiev, ale hlavne, mať pocit, že jeden druhému sú oporou, je mimoriadne aktuálne a potrebné. Mladý človek musí nadobudnúť pocit, že vo svojom probléme či žiali nie je osamotený. Už len to, že ho môže povedať svojim spoluvrstovníkom, keďže sociálne a ekonomicky vystresovaní rodičia nemajú čas na riešenie jeho problémov, spoľahnúť sa či zistiť, že jeho problém je aj ich problémom, že nie sú voči tomuto ľahostajní, má istý druh pozitívneho účinku. Takto sa pestuje pocit spolupatričnosti. Takto sa získava vnútorná sila, ktorá v neskoršom dospievaní vlastne formuje týchto mladých ľudí k niečomu, čo je pre ich ďalší život nevyhnutnosťou. Formuje ich morálku, svedomie, charakter, pocit zodpovednosti nielen voči sebe, ale aj voči celku do ktorého sa už zaradili v mene konkrétnych ideálov či cieľov. No nielen to. Vyformuje to v nich aj poznanie, že zlu sa treba postaviť na odpor, aj keď je v presile.

  Treba si ale uvedomiť, že zločineckému a zlodejskému politickému a štátnemu aparátu takýto mladí ľudia nevyhovujú, obrazne povedané, nepasujú do kariet. Lebo u takýchto ľudí je pomerne malá šanca, že skočia na ich manipulačnú a propagandistickú rétoriku. Práve za takýmto účelom štátna moc vyškolila platených dezinformátorov ktorí sa na rôznych internetových portáloch zapájajú do diskusií, alebo sú nasadení do takýchto spoločenstiev nielen na tlmenie takýchto aktivít, či rozbitie takýchto spoločenstiev, ale hlavne na šírenie jednej z ich najúčinnejších dezinformácii, že tieto ich aktivity sú zbytočné, že k ničomu nevedú, že aj tak sa nič nezmení. Priznajme si, že často krát už boli úspešní, využijúc pritom neskúsenosť mladých ľudí.

  Vladimír Pavlík  

  http://necenzurovane.cwahi.net/phpBB3/viewforum.php?f=3

  http://sowa.quicksnake.cz/Vladimir-Pavlik/Nebezpecne-nastrahy-pre-mladu-generaciu-Nove-necenzurovane-diskusne-forum

  1. K článku Vladimíra Pavlíka »
  Tomáš Jurčík z IP 217.117.216.*** | 15.9.2010 10:18
  Obdobná situace je i v Česku. Sám jsem před několika lety, kdy jsem jako předseda společeství vlastníků bytů v jistém domě v Chomutově prosazoval zvýšení příspěvku do fondu oprav, byl napaden s tím, že my důchodci máme dost vysoké důchody na to, abychom mohli platit větší nájem, ale oni mladí se mají hůř proto, že
  nás musí živit, proto zvýšený příspšvek platit odmítají.
  O nárůstu drogové závislosti mezi mládeží a kriminality nezletilců, které jsou důsledkem etického úpadku značné části společnosti, která z nejrůznějších důvodů si není schopna najít nezbytný čas na komunikaci s mládeží, bylo napsáno už mnoho. Nemalým dílem k tomu přispívají i sdělovací prostředky, pro které je sledovanost tou nejvyšší hodnotou. Zvrácené pojetí povinnosti všestranně informovat vede například k propagaci homosexuality, jako by právě homosexuálové zaručovali budoucnost euroamerické civilizace. Místo aby byli tolerováni jako odchylka, která má právo na normální život, ačkoliv se nepodílí na zajištění budoucnosti lidstva, chtějí mít stejná práva jako heterosxuální rodiny.
  Už nejméně druhá genrace rodičů zapomíná na skutečnost, že dítě pro svůj optimální výjoj potřebuje úplnou rodinu. Rodinu, ve které je oběma rodičům jasné, že když už mají děti, musejí v jeho zájmu omezovat vlastní svobodu. I v rodině platí biblické "Svododa jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého." Pokud se rodiče nevěnují svým dětem naplno, omezují jejich právo na optimální vývoj a pocity bezpečí mezi nejbližšími. Za skutečné hrdiny považuji rodiče, kteří se naplno věnují svým postiženým dětem, ačkoliv by je bez problémů mohli umístit v ústavech. Jejich péče napomáhá těm dětem k mnohem rychlejšímu vývoji, než by tomu bylo v ústavech. Vím, o čem mluvím. Se dvěma takovými rodinami se potkávám už několik let. Občas jsem překvapen, jak velký pokrok ty děti udělaly.
  Bylo by možno probírat dlouhou řadu témat, ale to by zabralo vemi mnoho místa. Ač s většinou obsahu Vladimíra Pavlíka souhlasím, jeho klasifikace slovenských politiků jako zaprodanců a vlastizrádců je hodně přitažená za vlasy.
  Tomáš Jurčík
  http://sowa.quicksnake.cz/Vladimir-Pavlik/Nebezpecne-nastrahy-pre-mladu-generaciu-Nove-necenzurovane-diskusne-forum?km=d#kom_277805
  niedziela, 01 sierpnia 2010
  Kto stojí za "omšovým vínom" a M. Matovičom?
  Napsal sowa (») dnes v 16:27 v kategorii Vladimír Pavlík, přečteno: 21×

  Sdílet 
  pavlik/bratislava.gif

   Vladimír Pavlík si splnil svoju občianskú povinnosť a podal trestné oznámenie na Špeciálnu prokuratúru SR pre podozrenie zo založenia a zosnovania zločineckej skupiny a rozsiahlej hospodárskej trestnej činnosti mimoriadne závažného rozsahu. Ako prílohu trestného oznámenia poslal prokuratúre elaborát s názvom "Nalejme si omšového vína", ktorý označil ako "Správu o organizovanom okrádaní štátu a obyvateľstva po novembri 1989".  Dňa 10.11.2009 a 8.12.2009 obdržal uznesenie, ktorým mu bolo oznámené, že podľa "špeciálnych" policajtov a "špeciálnych" prokurátorov je všetko v poriadku - kradlo sa v medziach zákona ! Podrobnosti vrátane oboch uznesení sú uverejnené na stránke: ../09/sp1.html   Stano Janis

   

  Kto stojí za „omšovým vínom“a M. Matovičom? 

  K uvedenému elaborátu s názvom „Nalejme si omšového vína“, je potrebné uviesť, že sa jedná s veľkou  pravdepodobnosťou o spravodajskú hru, ľudí blízkych spravodajským službám, či už bývalej ŠtB, alebo súčasnej SIS. Okrem spôsobu doručenia z viacerých neznámych e-mailových adries, z ktorých nikdy neprišla spätná odpoveď, manipuláciu potvrdzuje aj skutočnosť, že pod elaborátom sú uvedení ako autori: 

  Spoločenstvo Kresťanské Slovensko, Vazovova 8, 811 07 Bratislava.
  e-mail spolocenstvosks@centrum.sk
  Peter Gabura, 1. mája 10, 900 21 Svätý Jur.
   

  e-mailová adresa do NR SR peter_gabura@nrsr.sk
  na portál kresťanského mesačníka FAKTYgabura@fakty.sk
   

  Mgr. Igor Matovič, Študentská 2, 917 01 Trnava
  e-mail igor.matovic@obycajniludia.sk  igor@regionpress.sk
   

  Gustav Bartovic, Gorkého ul. 6, 811 01 Bratislava 1
  e-mail bartovic@banoviny.sk  redakcia@banoviny.sk
  lattacher@banoviny.sk
   

  Posledný z uvedených je už údajne po smrti a jeho meno zrejme bolo zneužité.

   Zhodou náhodných okolností istý iniciatívny a uvedomelý občan,  blízky ŽNO vo Zvolene, prišiel k záveru, že tento príspevok je antisemitistický a podal trestné oznámenie na V. Pavlíka pre údajné hanobenie rasy a národa. Mylne sa totiž domnieval, že V. Pavlík je autorom, vychádzajúc z faktu, že nejaký dobrodinec skopíroval príspevok z Necenzurovaných stránok a vložil ho do diskusie na webovej stránke Hospodárskych novín, chybne s uvedeným V. Pavlíka ako autora. Je všeobecne známe, že V. Pavlík sa vždy, ako jeden z mála na Slovensku, otvorene hlási k svojím príspevkom a nemá preto sebemenší dôvod vydávať sa za autora, aj keď s jeho podstatným obsahom súhlasí.
  Najzaujímavejšie na tejto kauze je, že I. Matovič a P. Gabura pri podaní vysvetlenia polícii popreli, že majú niečo spoločné s Omšovým vínom!
  Obzvlášť je to zaujímavé a podozrivé pri obyčajnom milionárovi-Matovičovi, ktorý si paradoxne aj týmto podivným spôsobom získal podporu občanov Slovenska vo voľbách a jeho zázračnom prekrúžkovaní sa z posledného miesta na kandidátke Sulikovej SAS.
  Ostáva len veriť, že policajti budú mať viac zdravého úsudku ako oznamovateľ, ktorý pri uvedení rozsiahlych ekonomických trestných činov uvádzaných v príspevku , zistil len to, že je antisemitistický a paradoxne to, čo by malo byť prioritne predmetom záujmu organov činných v trestnom konaní, ostáva úplne nepovšimnuté. Ale to na Slovensku už nemôže nikoho prekvapiť. Na vine nie sú podvodníci a ekonomickí zločinci, ale tí, ktorí si dovolili o ich zločinoch hovoriť a nejaký spôsob na ich umlčanie sa vždy nájde.
  Vladimír Pavlík si splnil svoju občianskú povinnosť a podal trestné oznámenie na Špeciálnu prokuratúru SR pre podozrenie zo založenia a zosnovania zločineckej skupiny a rozsiahlej hospodárskej trestnej činnosti mimoriadne závažného rozsahu. Ako prílohu trestného oznámenia poslal prokuratúre elaborát s názvom "Nalejme si omšového vína" (...)


  http://sowa.quicksnake.cz/Vladimir-Pavlik/Kto-stoji-za-omsovym-vinom-a-M-Matovicom

  czwartek, 10 czerwca 2010
  Hlboká sonda do „svedomia“ exprezidenta Michala Kováča
  Napsal sowa (») 9.6.2010 23:58 v kategorii Vladimír Pavlík,


  Signatár Charty 77, občiansky aktivista, bývalý redaktor zaniknutých Necenzurovaných novín-Rudé krávo Vladimír Pavlík, prezentuje svoj pohľad na súčasnosť a minulosť svojím vlastným spôsobom, bez servítky na ústach. Jeho výnimočný zmysel pre spravodlivosť vyvoláva medzi politikmi, ktorých spája chuť po moci, naľavo aj napravo, ešte stále príliš veľa duchov. Preto je vysoko pravdepodobné, že pri vzrastajúcej arogancii politickej moci a zneužívaní jej represívnych zložiek, bude Vladimír Pavlík hlavným adeptom na prvého ponovembrového politického väzňa. Zmena bude zrejme len v názve jeho obvinenia, slovo protisocialistický nahradí extrémistický alebo antisemitistický.   Žiaľ 20 rokov po prevrate v novembri 1989 ostal internet už posledným ostrovom slobody slova, pretože printové média sú buď v rukách novodobej finančnej oligarchie, alebo sú už zdecimované a zahnané do kúta neustálymi rozhodnutiami justičnej mafie, ktorá poslušne tak ako za socializmu, v rámci generálnej prevencie a v duchu praktík prokurátora Višinského, eliminuje každý prejav slobodného a nezávislého názoru vysokými finančnými sankciami v tzv. sporoch na ochranu osobnosti politických a ekonomnických gaunerov. Z týchto dôvodov majú obe skupiny panicky strach z príspevkov Vladimíra Pavlíka na ktoré je striktné embargo.

   Hlboká sonda do „svedomia“ exprezidenta Michala Kováča – 1. časť

                                                                           2.časť
                             Trochu do histórie

  Píše sa rok 1871. Vtedy sa narodil Valentín Labus ako nemanželské dieťa istého vplyvného poľského grófa a služobnej na jeho panskom dvore. Otec sa samozrejme o neho celý život nestaral a mama ho umiestnila do chudobnej rodiny, ktorá ho aj vychovala. Aj keď celý život prežil v chudobe, bol to čestný a dobrý človek, ktorý vychoval osem detí. Keď sa v Lubiene vyučil za garbiara, presťahoval sa do Spišskej Belej, kde si založil aj rodinu. Vo svojej garbiarskej profesii bol veľmi šikovný a pamätníci na neho spomínajú ako na dobrého a pracovitého človeka. 

  V roku 1924 ho za veľkej slávy navštívil jeho vlastný otec. V Spišskej Belej sa dodnes traduje, ako vplyvný gróf navštívil rodinu garbiara. No syn Valentín, po všetkom tom čo prežil, nemal chuť sa s ním rozprávať. Napriek tomu mu nevlastný otec založil v Zipser Banke konto na sumu 250 000 mariek, čo v tom období boli neskutočne veľké peniaze. Valentín Labus ich ale nikdy nepoužil, lebo bol zvyknutý žiť veľmi skromne. Až v roku 1942, keď umieral, dal dokument o právomoci k výberu sumy svojim deťom, aby sa poctivo rozdelili. Keďže rodina mala nemeckých predkov, polovica súrodencov musela odísť – ujsť do Nemecka. Výber peňazí sa im podarilo uskutočniť a v Nemecku ich uložiť na „účet“.

  Druhá polovica rodiny ostala bývať v Spišskej Belej a od roku 1948 boli neustále prenasledovaní ŠtB a komunistickou mocou. Súrodenci žijúci v Nemecku sa snažili nájsť spôsob, ako peniaze preniesť na Slovensko, čo sa aj v roku 1967 podarilo a Emil Labus, otec dnes žijúceho Františka Labusa išiel do banky výber vybaviť. Tam sa od pracovníčky dozvedel, aká veľká suma je tam. Komunistický režim ale výber odmietol a začalo sa opätovné prenasledovanie rodiny, vrátane nasadenia agentov ŠtB. Ten po týchto akciách štátu prestal ohľadom tohto už vyvíjať aktivity. V Bratislave na Kupeckého ul. č. 6 mal ale sestru Margitu. Tam bývala aj staršia pani s ktorou sa poznala, a túto pani navštevoval aj Michal Kováč s manželkou Emíliou, s ktorými sa tam zoznámila aj pani Margita. Táto sa neskôr Michalovi Kováčovi zdôverila s problémom výberu peňazí, keďže zistila, že pracuje v banke. Ten jej za províziu prisľúbil pomoc pri výbere sumy. Sestra Margita začala naliehať na svojho brata Emila, aby dokument priniesol do Bratislavy a za prítomnosti jeho syna Františka, odovzdali v roku 1982 dokument Zipser Banky aj s potrebnými dokladmi (rodné listy, úmrtné listy a pod.) Michalovi Kováčovi. Títo ľudia, v dobrej viere, všetky dokumenty odovzdali bez úradného potvrdenia či spísania akéhokoľvek dokumentu. Za krátky čas po tomto akte teta Margita zomrela, čo Michal Kováč využil – a miesto provízie si ponechal celú sumu peňazí. Všetky spôsoby domôcť sa práva za bývalého režimu boli bezúspešné.

  Ponovembrový boj za spravodlivosť

  Keď sa Michal Kováč stal slovenským prezidentom, František Labus a Mária Svitanová sa opätovne začali domáhať svojich nárokov. Niekoľkokrát mu písali aby dokument vrátil, navštívili ho v jeho nadácii, odkiaľ boli jeho ochrankou vyhodení, skúšali všetko možné aj nemožné. Podali na neho trestné oznámenia, no veci sa nepohli.

  Keď v auguste 1995 uniesli jeho syna a on platil za neho kauciu, rakúski novinári sa ho pýtali, odkiaľ má takú veľkú sumu peňazí. Ten v televízii ukázal dokument, tvrdiac, že je to dedičstvo po jeho nebohom strýkovi, no poškodená strana, sledujúc taktiež tento televízny dokument s hrôzou zisťuje, že je totožný s ich vlastným dokumentom, ktorý Michalovi Kováčovi odovzdali v roku 1982. V roku 1999 začala v tejto kauze konať aj polícia, a treba otvorene povedať, že v nej odviedli kus poctivej roboty, za ktorú si jej príslušníci z OO PZ Ružinov – západ zaslúžia verejné poďakovanie. (Podrobnosti budú uverejnené v niektorej ďalšej časti – pozn. autora V. P.) Pán Labus a pani Svitanová navštevujú viacerých politikov, novinárov, médiá, no každý od toho bočí. Nakoniec po dlhých ťahaniciach sa im podarilo Michala Kováča dostať pred súd, no on nemal záujem sa tam dostaviť. Dostavil sa až na štvrtú výzvu, keď mu hrozila pokuta a predvedenie. Pani Svitanová sa totiž neustále na súdoch pýtala, ako je to možné, keď ona ako dôchodkyňa a pán Labus ako dôchodca prichádzali na súdy až z východného Slovenska – a on, s osobným šoférom a autom, čo je platené daňovými poplatníkmi, sa nevie dostaviť na súd, ktorý je vzdialený niekoľko ulíc od jeho bydliska.
  Keďže v ďalších častiach sa budem opierať o autentické dokumenty, odcitujem časť z jedného z rozsudkov z 15. novembra 2005 – 20C 214/02-54:

  „Navrhovatelia sa návrhom zo dňa 4. 9. 2002, doplneným podaniami zo dňa 4. 11. 2002, 7. 3. 2003 a 9. 6. 2003, domáhali vydania bankového dokumentu – vkladnej knižky č. 4434 znejúcej na meno: Kontoinhaber, Labus Valentin, Spišská Belá, Slovakai vedenej v Deutsche Bank, Frankfurt Main. V odôvodnení návrhu uviedli, že na uvedenú knižku bola v roku 1922 v tom čase v banke Zipser vložená suma 250.000,- DM. Predmetná suma v roku 1944 bola vyvezená do Nemecka, do peňažného ústavu Dresdner bank. V roku 1982 odporca prostredníctvom nebohej tety navrhovateľov Margity Juráčkovej v Bratislave na Kupeckého prevzal originál výpisu z účtu banky Zipser Spišská Belá znejúci na meno Valentín Labus so stavom 250.000,- DM s tým, že ako pracovník Československej banky v Bratislave vybaví výber tejto sumy v prospech potencionálnych dedičov po nebohom Valentínovi Labusovi, zomrelom 5. 6. 1942.  Od roku 1995, kedy dňa 5. 10. 1995 Slovenská televízia v hlavnom spravodajstve odvysielala šot, v ktorom bol detailný záber ich bankového dokumentu a ktorým odporca preukazoval pôvod zaplatenia kaucie za syna Michala v kauze Technopol, sa bezvýsledne domáhajú toho, čo im patrí, teda bankového dokumentu. Vyjadrenie odporcu k získaniu dokumentu bolo všeobecné, že ho má po vzdialenom príbuznom, „po ujovi“. Odporca doposiaľ DOBROVOĽNE NEVYDAL DOKUMENT, odmieta akýkoľvek dialóg, naďalej neoprávnene disponuje a má vo vlastnej držbe bankový dokument.“

  Vladimír Pavlík 

   http://necenzurovane.cwahi.net/10/labus1.html

  http://sowa.quicksnake.cz
  sobota, 03 kwietnia 2010
  Tak už dosť, zbojníci z vysokej politiky a justície!!!


  http://necenzurovane.cwahi.net/

  Napsal sowa 3.4.2010 15:02 v kategorii Vladimír Pavlík, přečteno: 0×

  Tak už dosť, zbojníci z vysokej politiky a justície!!!

           Kauza Veľkého Slavkova ukázala tú najhoršiu možnú alternatívu v Slovenskej republike. A to, že sudcovské „ctihodnosti“ odkojené komunisticko-fašistickou ideológiou si postupne vytvárajú novú garnitúru sudcovských zasmraďovačov v mladšom (dorasteneckom) vydaní. Keď sa totiž spoja zločinci a zlodeji z vysokej politiky a justície, tak jediným možným riešením a prostriedkom na obnovu opätovnej demokracie, zákona a slušnosti je nielen okamžité zavedenie trestu smrti, ale aj tzv. šokovou terapiou, cca do 30 dní, okamžite tento trest smrti na konkrétnych páchateľoch realizovať. Verejne!!! Je nemysliteľné, aby nejaké podvodnícke zberby z nejakej schránkovej cyperskej firmy cez vysokú politiku a akéhosi pochybného sudcu, zodpovedajúcej to vizitke Súdnej rady, Najvyššieho súdu SR a Ústavného súdu SR, si mohli dovoliť, zatiaľ v prvostupňovom rozhodnutí, ošklbať nás všetkých o vyše 70 miliónov eur.       

     Paradoxne, aj keď na súdoch funguje systém elektronickej podateľne, čo sa dá ale obísť, ako o tom informovali médiá ohľadom Najvyššieho súdu SR – takže, prečo by sa to nedalo urobiť aj na Okresnom súde v Poprade, keď práve túto kauzu dostal diletant bez praxe Peter Koman, nominovaný Štefanom Harabinom a vymenovaný prezidentom Gašparovičom. Jeho „ctihodnosť“ Peter KomanNa internete mal tento sudca blog o jeho vášni k zbraniam a mafiánskym kauzám. Tento blog ale následne zmizol, keď sa novinári začali zaujímať o jeho osobu. Niektorí ľudia z Popradu a okolia si však ešte pamätajú, že v 90. rokoch, keď mafiáni z Kežmarku a Popradu začínali podnikať, kapitál získavali práve od otca tohto mladého sudcu JUDr. Vladimíra Komana, ktorý mal advokátsku kanceláriu v Starej Ľubovni. Jeho manželka bola riaditeľkou štátnej finančnej inštitúcie, ktorá poskytovala miliónové, zväčša nikdy nesplatené úvery, regionálnym mafiánom. Jej manžel bol hlavným sprostredkovateľom, preto sa dá predpokladať, že to nebolo pre pekné oči. Takto získal úver dnes už nebohý bývalý vodič ČSAD Ilavský vo výške 14. miliónov Kčs. Založil medzinárodnú súkromnú autodopravnú spoločnosť Globe trade trans, čo slúžilo na zakrývanie rôznych nekalých vecí. Neskôr bol za dodnes neobjasnených okolností zastrelený zo samopalu škorpión spolu so svojimi dvomi spoločníkmi.         

   To bola len špička ľadovca, lebo takýchto úverov bolo omnoho viac. Silné väzby organizovaného zločinu na mesto Kežmarok potvrdzuje aj ten fakt, že po prepustení z väzby si v ňom svoje sídlo zriadil na istý čas aj Mikuláš Černák. Ak má mladý Peter Koman vášnivý záujem o mafiánske kauzy a škorpióny, ako sa dalo vyčítať z jeho blogu, mal by sa viac zaujímať aj o to, akú úlohu pri tom hral jeho otec. Paradoxne, je to už druhý sudca v Poprade, ktorý má záujem o zbrane.      

      Jeho kolega JUDr. Radačovský bol až taký vášnivý zberateľ zbraní, že na svojej chalupe ich mal bez povolenia peknú hromádku – a keď bol v Košiciach zatknutý, tak mal pri sebe nelegálnu snajpersku pušku a niekoľko skladačiek heroínu alebo kokaínu. Len vďaka jeho kolegovi zo súdu v Košiciach, podpredsedovi súdu, nebol daný súhlas pre políciu na vykonanie prehliadky v jeho chalupe, ale len v jeho byte. Aj preto mohli byť zbrane povynášané a odpratané.             

      JUDr. Štefan Harabin ako hlavný ochranca a súkmeňovec JUDr. Radačovského aj z hľadiska pravoslávia, keďže obaja sa hlásia k pravoslávnej viere, zariadil takú zmenu novely zákona, že ak sudca nie je právoplatne odsúdený do troch rokov, môže vykonávať sudcovskú funkciu. Jeden z policajtov, pracujúci na Radačovského kauze povedal, že jeho „justičné služby“ radi využívali oblastní mafiáni, ktorí ho familiárne nazývali Miro, išli po ňom aj kvôli udaniu z brania úplatkov. Priamo ho prichytili, ako od dotyčnej osoby preberá obálku s úplatkom, no nakoniec obvinenie skončilo ako fraška, keď obaja svorne prehlásili, že práve vtedy, keď prišli policajti, tak on JUDr. Radačovskému práve splácal dlh.     

      Aký pán taký krám, aký predseda Najvyššieho súdu SR – takí aj niektorí sudcovia v Poprade, kde Harabin za bývalého režimu odsúdil aj ťažko chorého františkána Cyrila Bystríka Janíka na nepodmienečný trest. Vyzerá to tak, že biele goliere z daňových rajov na Cypre našli kvalitnú a primeranú oporu v podobe syna advokáta JUDr. Vladimíra Komana – Petra Komana, ktorý už poldruha roka pôsobí na Okresnom súde v Poprade. A pokiaľ sa zakladá na pravde, že na dotyčnom súde pôsobí aj jeho svokor, tak bordelHarabin má zelenú.Vladimír Pavlík begin_of_the_skype_highlighting     end_of_the_skype_highlighting
    
  http://sowa.quicksnake.cz/Vladimir-Pavlik/Tak-uz-dost-zbojnici-z-vysokej-politiky-a-justicie  http://brada.blog.sme.sk/c/224130/Sudca-v-kauze-Slavkov-ma-zmysel-pre-humor.html

  Sudca v kauze Slavkov má zmysel pre humor

  Peter Koman ako samosudca  Okresného súdu v Poprade dňa 26.3.2010  rozhodol, že cyperská offshorová spoločnosť Ermanno Trade & Invest má nárok na úhradu škody 60 miliónov EUR aj s úrokmi, ktoré jej mal spôosobiť Slovenský pozemkový fond údajným zmarením investície vo Veľkom Slavkove. V prípade potvrdenia rozsudku na súdoch vyšších inštancií všetko zaplatia daňoví poplatníci. O údajnom zmarení investície si dovolím hovoriť  preto, lebo rozsudok Okresného súdu v Poprade zatiaľ nie je právoplatný a celé uznanie dlhu sprevádzajú sporné skutčnosti. O čom však niet pochýb je to, že sudcovi Petrovi Komanovi nechýba zmysel pre humor.Sudca Peter Koman má totiž na internete zverejnený blog, v ktorom popisuje svoje koníčky a obľúbenú literatúru. Tu sa netají svojou láskou k strelným zbraniam. Medzi jeho obľúbené patrí útočná puška -  Kalašnikovom skonštruovaný automat AK-47.
  Sudca Koman tiež rád číta. Medzi preferovanou literatúrou uvádza bestseller Krstný otec, ale aj knihy plné humoru od ruských autorov Iľfa a Petrova. Ide o "12 stoličiek" a "Zlaté teľa", ktorá hovorí o tom, ako  "Ostap Bender a jeho spoločíci opäť roztáčili smršť nebezpečných aktivít zameraných na jediný cieľ – zbohatnúť a konečne utiecť z boľševického Ruska. Honba za „miliónom“ nečestne zbohatnutého skupáňa Korejka je plná dobrodružstva."
  Peter Koman má teda nepochybne zmysel pre humor. Bohužiaľ to vyzerá tak, že v piatkovom rozsudku v neprospech Slovenského  pozemkového fondu nežartoval. Dovolil by si totiž niekto takto žartovať na úkor občanov Slovenskej republiky? 
  Čítajte viac: http://brada.blog.sme.sk/c/224130/Sudca-v-kauze-Slavkov-ma-zmysel-pre-humor.html#ixzz0k1djZZJ1http://korzar.sme.sk/c/5307643/sudca-o-velkom-slavkove-mlci.html
  http://korzar.sme.sk/diskusie/1658153/1/Sudca-o-Velkom-Slavkove-mlci.html

  niedziela, 07 lutego 2010
  Ústavný súd, ktorý podporuje zločincov a nadraďuje právo ochrany majetku nad právo na dôstojný život, treba zrušiť!


  http://necenzurovane.cwahi.net/

  Ústavný súd, ktorý podporuje zločincov a nadraďuje právo ochrany majetku nad právo na dôstojný život, treba zrušiť! (31.1.2010)
  Všetky doterajšie kroky Ústavného súdu SR, z ktorého sa stal už od jeho založenia nástroj politickej moci, boli vždy namierené proti základným ústavným právam občanov a z Ústavy SR bol vytvorený praobyčajný pamflet, ktorým sa rafinovane zakrývali všetky politické, ekonomické a štátno-teroristické zločiny. Do pripravovaného referenda, ktoré chce uskutočniť strana Sloboda a solidarita (SAS), by preto mala byť prioritne pridaná otázka:
  Má byť ústavné  právo ochrany majetku a prezumpcie neviny nadradené ústavnému právu na dôstojný život?
           Gumený výklad jednotlivých článkov  ústavy, ktorý nadraďuje právo ochrany majetku a prezumpciu neviny štátnych zločincov a ekonomických zločincov nad právo na dôstojný život tisícov či desaťtisícov slovenských občanov, živoriacich  nad alebo pod existenčnou hranicou prežitia, (pričom v mnohých prípadoch majú i zvieratá lepšie životné podmienky). Skrátka, takýto výklad ústavy nie je ničím iným než kriminálnym činom nadržiavajúcim zločincom a zakrývajúcim ich zločiny.
  Samotný Ústavný súd SR bol založený politickým hnutím, ktoré je zodpovedné za zneužitie tajnej služby na únos a spôsobenie miliardových ekonomických škôd, napáchaných jeho vyvolenými a vopred vybranými nominantmi. Je príznačné, že jeho prvým predsedom sa stal bývalý komunistický minister spravodlivosti a podporovateľ politických zločinov v 50. rokoch akademik Čič.
  Pečať politického zasahovanie do činnosti Ústavného súdu SR je v ňom doposiaľ a tomu zodpovedajú aj jeho najškandalóznejšie a najzločineckejšie rozhodnutia.
           1. Zrušenie tzv. Mečiarových amnestií, v rozpore s chartou OSN, podľa ktorej sa amnestia nesmie vzťahovať na trestné činy únosu, ktorý je de fakto štátnym terorom. Týmto rozhodnutím sa Slovenska republika stala zločineckým štátom, ktorý znemožnil vyšetrenie mimoriadne závažných trestných činov, vrátane trestného činu vraždy jedného zo svedkov R. Remiáša.
           
   2. Zrušenie zákona o preukazovaní pôvodu majetku, na podnet poslancov NR SR, prevažne z HZDS, teda, toho istého hnutia, ktoré nesie zodpovednosť za zrušenie zločineckých Mečiarových amnestií.Týmto rozhodnutím sa z Ústavy SR stal prostriedok na zakrývanie ekonomickej trestnej činnosti zločincov, zväčša prepojených s politikmi, alebo politikov samotných, ktorí si svoj blahobyt zabezpečili na úkor väčšiny slovenských občanov, neraz dohnaných v ich zúfalej sociálnej situácii aj k samovraždám. Z článku ústavy o ochrane majetku a dodržania prezumcie neviny sa stala posvätná krava a zaklínacia formula pre všetkých mafiánov, podvodníkov a politických špekulantov  na čele s Vladimírom Mečiarom, ktorý ňou operuje najčastejšie.

           Je nesporné, že tak ako za bývalého totalitného komunistického systému bola justícia a štátne represívne zložky namierené proti obyčajným ľuďom, rovnako je tomu v justícii aj dnes. Rozdiel je len v miere represie, ktorá je dnes sofistikovanejšia a rafinovanejšia. Výsledok je však rovnaký. Na jednej strane ochrana politickej oligarchie a ich blahobytu a na druhej, množstvo ľudských tragédií, zúfalstva a beznádeje. Predtým popravených, zastrelených na hraniciach, či neprávom väznených, a dnes, ekonomickým likvidovaním nežiadúcich, ťažko zdravotne postihnutých, ich 55 tisíc opatrovateľov, invalidov, slobodných matiek, či niekoľko stotisíc nezamestnaných na hranici chudoby, ako aj profesijné a ľudské ponižovanie lekárov, učiteľov, či ďalších vrstiev. Tak ako boli chránení komunistickí zločinci a ich privilégia, rovnako sú dnes justíciou a aj Ústavným súdom SR chránení politicko - finanční oligarchovia a ich obrovské majetky, ktoré si nahromadili po prevrate v novembri 1989. Nie je pritom medzi týmito zločincami žiadny rozdiel, či už je to Biľak, Mečiar, Široký, Slota, Dzurinda, Mikloš... Všetci títo majú spoločné len jedno: zaujímal ich vždy len vlastný prospech, kariéra a parazitovanie na úkor obyčajných ľudí.
   Z justície sa stala žumpa, na čele ktorej je bývalý prisluhovač komunistických zločinov,  ktorý v roku 1985 poslal do väzenia ťažko chorého františkána zo strany ŠtB za vykonštruovaný trestný čin. Tento človek je najväčším ochrancom mafiánov a politických zločincov, s jedným z nich, podozrivým z distribúcie drog na Slovensko sa osobne poznal a telefonicky s ním preberal jeho rozhovor o predsedovi okresného súdu. Distribútor drog nebol vydaný do Švajčiarska a vďaka rozhodnutiu NS SR vypočuť svedkov na slobode, títo mohli byť následne zlikvidovaní, tak aby prípad Sadikiho nemohol byť uzatvorený. Štefan Harabin dlhodobo zneužíva súdy v sporoch na tzv. ochranu osobnosti na osobné obohacovanie sa a zákerne sa mstí každému sudcovi, ktorý nájde odvahu na jeho kritiku. Na druhej strane, zmenou legislatívy, umožňujúcej po troch rokoch od právoplatného neukončenia súdneho konania, zakrývať zločiny skorumpovaných sudcov a umožniť im návrat  na súdy, ako v prípade M. Radačovského, trestne stíhaného za prechovávanie drog a nedovolené ozbrojovanie. Pričom je všeobecne známe, že s týmto sudcom z Popradu sa osobne pozná.     
    
   Už samotný fakt, že všetci politici tento stav ignorujú a berú ako samozrejmosť, len potvrdzuje, do akej miery slovenskí politici pohŕdajú občanmi. Absencia politickej zodpovednosti zo strany politikov je šokujúca, pričom nejde len o mlčanie k financovaniu politických strán alebo o mlčanie a ignorovanie prešetrenia kauzy www.diamantovabana.sk, ale všeobecne o principiálny postoj politikov a verejnosti k zásadným otázkam. Žiadny politik na Slovensku preto nemá morálne právo používať pojem právny štát, pokiaľ nebude rozpustený Ústavný súd SR a pokiaľ bude na čele Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin.  Nazývanie Slovenska právnym štátom je totiž tou najhrubšou urážkou tohto označenia.

  piątek, 08 stycznia 2010
  Vladimír Pavlík: všetko v poriadku – kradlo sa v medziach zákona

  Link to Pavlik Podl'a...


  Podľa „špeciálnych“ policajtov a „špeciálnych“ prokurátorov je všetko v poriadku – kradlo sa v medziach zákona

   

           V septembri 2009 bol na tejto stránke uverejnený dokument pod názvom: Oznámenie o podozrení z rozsiahlej hospodársko-ekonomickej organizovanej trestnej činnosti a vedome organizovaného okrádania obyvateľstva - Správa o organizovanom okrádaní štátu a obyvateľstva po novembri 1989. Keďže už mám autentické dokumenty o tom, ako sa s touto kauzou vysporiadali Prezídium Policajného zboru Úrad boja proti korupcii, Odbor boja proti korupcii Bratislava, ako aj po mojej sťažnosti Úrad špeciálnej prokuratúry, dávam čitateľom možnosť si to prečítať.

           Vzhľadom k tomu, že kauza je oficiálne uzatvorená, aspoň čo sa týka zo strany štátnych orgánov, môžem už teraz otvorene povedať, čo som týmto sledoval. Niekoľko krát som na týchto stránkach napísal, že polícia, prokuratúra a súdy sú len poníženými, niektorí jej členovia priamo prostitučnými služobníkmi a lokajmi arcizločincov, arcizlodejov, parazitných darmožráčov, toho skutočného odpadu slovenského národa – členov ponovembrových vlád a parlamentov, ktorí v skutočnosti o polícii, prokuratúre a súdoch rozhodujú. Poďme ale k vysvetleniu, čo som chcel docieliť? Poviem to otvorene: oficiálne priznanie polície a prokuratúry, že v týchto kauzách sa nejedná o žiadne trestné činy, keď zločinci a zlodeji z vysokej politiky si pripravia a schvália také zákony, podľa ktorých je to všetko legálne. Pokiaľ teraz niekto očakáva, že sa na polícii a prokuratúre začnem odbavovať, tak je na veľkom omyle.

   

           Na takom omyle, na akom sú všetci tí občania, ktorí policajtov, prokurátorov a sudcov považujú za hlavných vinníkov tohto zla a týchto negatív. Pričom jednou z príčin týchto negatív sú aj  samotní občania. Svojou zbabelosťou, nevedomosťou, neinformovanosťou, nekritickým obdivom k niektorým vyvrheľom z vysokej politiky, ktorí sofistikovanými metódami oblbli ich hlavy a mozgy. Poznám dostatok prípadov, keď statoční jedinci z polície, súdov a prokuratúry chcú ísť a išli podľa zákona, dokonca aj proti vlastným kolegom. Čo myslíte, ako skončili? Buď sú z prípadov odvolaní – a majú dve možnosti: mlčať, alebo odísť. Kvôli objektivite treba ale povedať aj to, že svoj diel viny tu majú aj samotní policajti, prokurátori a sudcovia v tom, že približne tých 75-80% slušných sa podriadilo gaunerom v menšine. No kvôli ďalšej objektivite treba povedať aj to, že táto 20-25% menšina gaunerov z polície, prokuratúr a súdov má v páchaní zla a hanobení zákonnosti podporu tých najzlodejskejších zlodejov a najzločineckejších zločincov z ponovembrových vlád a parlamentov.

           Máme ešte v živej pamäti, ako sa v roku 2003 vzoprel statočný a čestný sudca Alexander Mojš sudcovským a politickým zberbám odchovaným komunisticko-fašistickou ideológiou, keď ako správca konkurznej podstaty pri konkurze Preglejky Žarnovica váhou svojej občianskej a sudcovskej statočnosti a cti zabránil tomu, aby sudcovské a politické mafie nemohli tento podnik vytunelovať. Keď za túto svoju odvahu a statočnosť bol zločincami s boľševickou minulosťou na Najvyššom súde SR šikanovaný a trestaný, ako sa zachovala slovenská verejnosť? Zbabelo, veľmi zbabelo. Akoby nechceli pochopiť, že on v skutočnosti zachraňoval náš spoločný majetok a bojoval aj za túto verejnosť.   

           Na ďalšom názornom príklade si taktiež ukážeme, ako táto luza z vysokej politiky si rozumie, aj keď, naoko, na seba vrčia, štekajú a nadávajú si. Popredný ekonomický „odborník“ Eugen Jurzyca – šéf tzv. protikrízového tímu SDKÚ-DS v rozhovore pre periodikum „týždeň“ č. 37/2009 z 14. septembra 2009 povedal aj toto: „Neskôr bolo treba riešiť dôsledky Mečiarovej vlády a opäť sa to nedalo inak, LEN UTIAHNUTÍM OPASKOV. A keďže reformy robili Mikloš s Dzurindom, sú takí neobľúbení.“ 

           Omyl, veľký omyl, tzv. ekonomický expert Jurzyca. Mikloš s Dzurindom by neboli pri reformách nepopulárni, pokiaľ by si boli opasky uťahovali aj tí, ktorí toto všetko zapríčinili – a keby boli aj trestnoprávne postihnutí. Lenže, pri hodení následkov na nevinných občanov vo forme uťahovania opaskov, systémom kolektívnej viny, za ekonomické zločiny HZDS a SNS, si ako jedna rodina rozumeli a rozumejú sofistikované fašistické zberby pravicové, tzv. národné, tzv. kresťanské a tzv. sociálno-demokratické.

           Takže sa začítajme do uznesenia polície, mojej sťažnosti proti tomuto uzneseniu a definitívneho uznesenia Úradu špeciálnej prokuratúry.

   

  Vladimír Pavlík  
  (...)

  http://necenzurovane.cwahi.net/09/sp1.html


  http://www.esnips.com/doc/c22e5d80-6ea6-4255-9a14-588e260ebfe7/Pavlik-Podla
  sobota, 26 grudnia 2009
  Ďalší kopanec obetiam zločinov - alebo keď štát zastupujú neschopní diletanti a arogantní chrapúni!  http://necenzurovane.cwahi.net/
  http://necenzurovane.ueuo.com/
  Ďalší kopanec obetiam zločinov - alebo keď štát zastupujú neschopní diletanti a arogantní chrapúni!
               Deň pred Štedrým večerom sa slovenskí občania dozvedeli, to čo si v Bratislave čvirikali už aj vrabce na streche a denník Nový čas to avizoval už začiatkom minulého leta. Od roku 2006, teda už štvrtý rok, údajne na Slovensku pod vedením istej Zuzany Z., ktorá dokonca kandidovala s podporou vládnych strán do komunálnych volieb, pôsobila „bytová mafia“!

  Šokujúce na tejto veci je rozsah spôsobenej škody viac ako 1, 5 mld. korún, účasť policajta na predávaní údajov z evidencie obyvateľstva  mafii a počet podvedených občanov, ktorí prišli o strechu nad hlavou a z ktorých sa mnohí stali bezdomovci.  Žalostnou tragédiou je ale fakt, že polícia konanie skupiny zastavila až v súvislosti s nálezom mŕtvoly jednej zo štyroch doposiaľ nezvestných obetí bytovej mafie, na základe čoho bola zaistená v Rakúsku hlavná aktérka týchto zločinov. V správach Slovenského rozhlasu sa nechal počuť okrem šéfa polície Packu aj generálny prokurátor Trnka, ktorý uviedol, že má podozrenie, že do tejto rozsiahlej trestnej činnosti sú zapojení aj pracovníci katastrálnych úradov, cez ktoré boli všetky prevody realizované, na ktoré sa neskôr sťažovali aj podvedení občania. Na záver uviedol, že pre podvedených vlastníkov bude právne komplikované a obtiažne dostať sa späť ku svojím nehnuteľnostiam!
              Ako uviedla TASR 23. decembra 2009, v príspevku „MS SR víta aktivity polície a prokuratúry pri objasňovaní prípadov bytovej mafie“, zobudilo sa aj toto ministerstvo. Paradoxné je, že Generálna prokuratúra SR rezort Ministerstva spravodlivosti SR o veci neinformovala, to však v prípade porušenia zákona využije všetky zákonné možnosti na nápravu a preverí okolnosti prepustenia z väzby jednej z obžalovaných v predmetnej kauze.           
              Toľko hovoria suché fakty. Napriek Vianočnému času, kedy si väčšina už obligátne nasadzuje na tri dni masku kresťanstva, ľudskosti  a solidarity s vydedencami a chudákmi na ulici, (dodávam, že medzi nimi sa ocitli aj obete bytovej mafie) rozhodol som sa reagovať a odkryť skutočnú odvrátenú tvár tohto štátu, ktorý by mal za peniaze daňových poplatníkov - svojich občanov, týchto v prvom rade chrániť pred zločinom represívnymi zložkami, polície, prokuratúry a justície.             Ak Generálny prokurátor verejne konštatuje, že pre obete podvodov, ktoré prišli o strechu nad hlavou, bude právne zložité získať nehnuteľnosť späť, je to totálne zlyhanie tzv. právneho štátu, ktorý sa týmto stáva už len jeho atrapou.

  Aj právny diletant by totiž mal poznať právny pojem porušenie zásady dobrých mravov. Ak dôjde k nezákonnému a podvodnému prevodu nehnuteľnosti, stáva sa právny úkon zo zásady neplatným! To platí aj v prípade, že nehnuteľnosť bola prevedená na ďalších vlastníkov, pretože k následným prevodom došlo na základe prvého nezákonného právneho úkonu.

  Ak štát takéto konanie svojou nečinnosťou umožňuje, je to absolútne zlyhanie právnej ochrany občana a takýto štát sa stáva spolupáchateľom zločinu. Za zamyslenie stojí, kam až dospela táto spoločnosť vo svojej chamtivosti, ktorú povýšila na životný princíp a nazvala úspešnosťou. Tzv. právny úkon prevodu nehnuteľnosti legalizujúci podvod a zločin sa stal posvätnou kravou a zhanobením zákona. Pseudo-ochrana vlastníckych práv, v podobe v akej sme ju začali uctievať, sa vymkla spod kontroly a je mimo zákon, mimo morálky a etiky. Je nesporné, že od roku 2006 kedy začala pôsobiť táto mafia, sa viacero poškodených neúspešne obrátilo žalobami na súdy, prokuratúru a políciu. Treba dodať, že pri súčasnom stave právnej ochrany, teda nutnosti podať žalobu v zdĺhavom občianskom konaní, je okrem pevných nervov a poriadnej dávky trpezlivosti, potrebné disponovať najmä finančnou hotovosťou potrebnou na úhradu súdnych poplatkov a trov právneho zastúpenia. Návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov súdy vo väčšine prípadov zamietnu.

    Je zrejme, že ak by bytová mafia neprekročila hranice súdnosti a nezačala vraždiť, obete podvodov, ktoré si mohli dovoliť za vlastné peniaze podanie žaloby, by sa domáhali svojich práv v dlhoročných súdnych sporoch bez hmatateľného a zmysluplného výsledku aj naďalej!!!

  Niekoľkoročná nečinnosť štátu, ktorá  umožnila ešte zvyšovať počet obetí zločinov a rozsah spôsobenej škody do obrovských rozmerov, je diletantstvom a zlyhaním ľudí, ktorí sú kompetentní jeho vedením. Psou povinnosťou štátu by malo byť prijať také opatrenia, aby boli všetky nezákonné prevody zrušené v skrátenom konaní a oslobodené od poplatkov.
  Polícia dlhodobo plytvá finančnými zdrojmi pri tzv. potlačovaní „extrémizmu„, v nákladných zásahoch proti akciám organizovanými Slovenskou pospolitosťou, na protest proti kriminalite neprispôsobivých komunít. Tá istá polícia však nekoná pri ochrane práv občanov pred sofistikovanými skupinami zločincov, dokonca existuje závažné  podozrenie, že sa na tejto trestnej činnosti podieľajú aj jej vlastní príslušníci.
  Generálna prokuratúra SR je naďalej vedená osobou, podozrivou zo zneužívania právomoci verejného činiteľa. Proti uvedeniu do funkcie bývalého Hlavného vojenského prokurátora Dobroslava Trnku do funkcie generálneho prokurátora SR, nikto neprotestoval  napriek tomu, že boli známe skutočnosti o  podozrení zo zneužívania právomoci verejného činiteľa, uverejnené v týždenníku PLUS 7 dní č. 31/2003 pod nadpisom "Špinavé hry," citujem: "Do redakcie PLUS 7 dní dokonca dva týždne predtým, ako bolo vyšetrovanie prerušené, prišiel aj anonymný list, podľa ktorého hlavný vojenský prokurátor Dobroslav Trnka spolu s Mikulášom Gardeckým mali ovplyvňovať vyšetrovanie svojho kolegu, ktorý bol obvinený z týrania blízkej osoby a ktorého vzali do cely predbežného zadržania. Podľa listu mali obaja, Gardecký aj Trnka, telefonovať vyšetrovateľke prípadu a dozorujúcemu prokurátorovi a žiadať, aby ich kolegu prepustili z väzby. V liste sa uvádza, že plukovník Trnka mal do telefónu dozorujúcemu prokurátorovi povedať: "Zdvihni zadok, toto si odskáčeš!"

  Dňa 19.8.2005 Slovenský rozhlas zverejnil vyjadrenie generálneho prokurátora o potrebe zrušenia Zákona o preukazovaní pôvodu majetku, nakoľko podľa neho sa zdôvodňovaním pôvodu majetku dostávajú určití občania do negatívneho svetla ako podozriví z nečestného konania, čo je v rozpore s prezumpciou neviny.

  (...)  Vrcholom arogancie a pohŕdania občanom je logicky už len zvolenie Š. Harabina do funkcie hlavného čističa a zakrývača politických rabovačiek a ekonomického banditizmu na tzv. NS SR, alebo ináč „Najvyššej justičnej žumpy SR“ z ktorej sa táto inštitúcia stala pod jeho vedením. Jeho Blahorodie sa nedávno na TV TA3 nechalo opäť počuť, že už mu dlho jeho prisluhovači a vlezdoprdelkovia na súdoch neprisúdili miliónové finančné zadosťučinenie v sporoch o ochranu jeho „dobrého mena“- a tak sa rozhodol tento deficit ku koncu roka 2009 dohnať podaním žaloby o náhradu škody vo výške 200 000 EUR za uverejnenie telefonického rozhovoru s drogovým priekupníkom Bakim Sadikim.           
  http://www.sme.sk/c/4312858/bytova-mafia-ziskala-na-podvodoch-s-nehnutelnostami-miliony-eur.html
  http://www.tasr.sk/23.axd?k=20091223TBB00339

  http://www.ta3.com/sk/reportaze/140472_prokuratura-bytova-mafia-asi-vrazdila

  http://spravy.pravda.sk/ked-chcela-bytova-mafia-byt-alebo-dom-nic-ju-nezastavilo-pij-/sk_domace.asp?c=A091223_110646_sk_domace_p23
  Vladimír Pavlík  
  ----- Original Message -----
  Sent: Saturday, December 26, 2009 12:29 PM
  Subject: Ďalší kopanec obetiam zločinov - alebo keď štát zastupujú neschopní diletanti a arogantní chrapúni

  niedziela, 27 września 2009
  Sygnatariusz Karty 77 Vladimir Pavlik ma odwagę mówić prawdę w oczy: okradany jest naród i państwo ze wszystkiego!
          Signatár Charty 77, občiansky aktivista, bývalý redaktor zaniknutých Necenzurovaných novín-Rudé krávo Vladimír Pavlík, prezentuje svoj pohľad na súčasnosť a minulosť svojím vlastným spôsobom, bez servítky na ústach. Jeho výnimočný zmysel pre spravodlivosť vyvoláva medzi politikmi, ktorých spája chuť po moci, naľavo aj napravo, ešte stále príliš veľa duchov. Preto je vysoko pravdepodobné, že pri vzrastajúcej arogancii politickej moci a zneužívaní jej represívnych zložiek, bude Vladimír Pavlík hlavným adeptom na prvého ponovembrového politického väzňa. Zmena bude zrejme len v názve jeho obvinenia, slovo protisocialistický nahradí extrémistický alebo antisemitistický.
           Žiaľ 20 rokov po prevrate v novembri 1989 ostal internet už posledným ostrovom slobody slova, pretože printové média sú buď v rukách novodobej finančnej oligarchie, alebo sú už zdecimované a zahnané do kúta neustálymi rozhodnutiami justičnej mafie, ktorá poslušne tak ako za socializmu, v rámci generálnej prevencie a v duchu praktík prokurátora Višinského, eliminuje každý prejav slobodného a nezávislého názoru vysokými finančnými sankciami v tzv. sporoch na ochranu osobnosti politických a ekonomnických gaunerov. Z týchto dôvodov majú obe skupiny panicky strach z príspevkov Vladimíra Pavlíka na ktoré je striktné embargo.

  Správa o organizovanom okrádaní štátu a obyvateľstva po novembri 1989
                                  Vladimír Pavlík, Orlové 75, 017 01 Považská Bystrica  
                                                                                                                       Orlové 24. 9. 2009 
  Vážení
  Úrad špeciálnej prokuratúry
  Štúrova 2
  Bratislava 1
  812 85
  VEC: Oznámenie o podozrení z rozsiahlej hospodársko-ekonomickej organizovanej trestnej činnosti a vedome organizovaného okrádania obyvateľstva
            Podpísaný Vladimír Pavlík, trvalým bydliskom Orlové 75, 017 01 Považská Bystrica, v zmysle ust. § 31 ods. 2 a § 35 ods. 1, zákona o prokuratúre č. 153/2001 Zbierky zákonov ako aj čl. 149 Ústavy SR č. 460/1992 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, citujem: „Prokuratúra Slovenskej republiky chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických a právnických osôb“.
           Podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky patrí medzi základné zásady trestného konania aj zásada oficiality a zásada legality.
           Zásada oficiality je upravená v § 2 ods. 4 zákona č. 141/1961 Zb., v platnom znení (trestný poriadok) cit.: ...ak tento zákon neustanovuje niečo iné, postupujú orgány činné v trestnom konaní z úradnej povinnosti, musia trestné veci prejednávať čo najrýchlejšie a dôsledne zachovávať občianske práva zaručené ústavou.“ 
           Zásada legality je upravená v § 2 ods. 3 zákona č. 141/1961 Zb., v platnom znení (trestný poriadok) cit.: „prokurátor je povinný stíhať všetky trestné činy, o ktorých sa dozvedel, výnimky sú prípustné len podľa zákona alebo podľa vyhlásenej medzinárodnej zmluvy“.
           Orgánmi činnými v trestnom konaní sú: súd, prokurátor, vyšetrovateľ a policajný orgán.
           Podľa § 3 ods. 1) zákona Národnej rady SR č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre, prokuratúra chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických osôb, právnických osôb a štátu a zároveň podľa § 3 ods. 2) tohto zákona je prokuratúra v rozsahu svojej pôsobnosti povinná vo verejnom záujme vykonať opatrenia na predchádzanie porušeniu zákonnosti, na zistenie a odstránenie porušenia zákonnosti, na obnovu porušených práv a vyvodenie zodpovednosti za ich porušenie. Pri výkone svojej pôsobnosti je prokuratúra povinná využívať všetky zákonné prostriedky tak, aby sa bez akýchkoľvek vplyvov zabezpečila dôsledná, účinná a rýchla ochrana práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb a štátu.
           Podľa § 4 zákona Národnej rady SR č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre pôsobnosť prokuratúry vykonávajú prokurátori okrem iného aj trestným stíhaním osôb podozrivých zo spáchania trestných činov a dozorom nad zachovávaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania v rozsahu podľa osobitného zákona v prípravnom konaní.
           V zmysle citovaných ustanovení v prílohe predkladám Úradu špeciálnej prokuratúry dokument s názvom: SPRÁVA O ORGANIZOVANOM OKRÁDANÍ ŠTÁTU A OBYVATEĽSTVA PO NOVEMBRI 1989 – „Nalejme si omšového vína“ uverejnený na viacerých internetových stránkach. Uvedený dokument podrobne analyzuje rozsiahle dlhodobé organizované okrádanie obyvateľstva a páchanie škody veľkého rozsahu, hraničiaceho s ohrozením ekonomickej bezpečnosti a suverenity Slovenskej republiky.
           Upozorňujem, že tento dokument je predmetom skúmania PREZÍDIA POLICAJNÉHO ZBORU v Bratislave na základe trestného oznámenia na moju osobu podľa § 422 Tr. zákona majúci tento text: (1) Kto verejne, najmä používaním zástav, odznakov, rovnošiat a hesiel prejavuje sympatie k hnutiam, ktoré násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smerujú k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky. (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto verejne popiera, spochybňuje, schvaľuje alebo sa snaží ospravedlniť holokaust, ďalej podľa § 423 Tr. zákona Hanobenie národa, rasy a presvedčenia, hoci nie som autorom tohto dokumentu, čo vyplýva aj z dotyčnej prílohy. To ovšem nerobilo problémy akémusi kvázi znalcovi, ktorý znaleckým posudkom označil tento dokument za antisemitský.
           Je smutné, že PREZÍDIUM POLICAJNÉHO ZBORU v skutočnosti v rozpore so zákonom a ústavou sa podieľa na zakrývaní tejto rozsiahlej organizovanej hospodárskej kriminality a vedome tak poškodzuje občanov Slovenskej republiky. Aj to len dokazuje, že nemôžu byť nezávislí, pokiaľ o nich rozhodujú arcizločinci a arcizlodeji z vysokej politiky, skutoční zakladatelia, otcovia a krstní otcovia týchto zločinov.
           Z uvedených dôvodov predkladám dokument – SPRÁVA O ORGANIZOVANOM OKRÁDANÍ ŠTÁTU A OBYVATEĽSTVA PO NOVEMBRI 1989 – Nalejme si omšového vína – Úradu špeciálnej prokuratúry na dôslednú analýzu a preskúmanie všetkých v dokumente uvedených podozrení o závažnej organizovanej hospodárskej trestnej činnosti. Či už sa jedná o podozrenie z vývozu 30 miliárd Sk dnes už nebohým Aaronom Kedarom, občianskym menom Fridrich Kardoš, kde by mohli závažné informácie poskytnúť aj Robert Fico so svojou manželkou Svetlanou.
  Vladimír Pavlík
  Príloha:
  SPRÁVA O ORGANIZOVANOM OKRÁDANÍ ŠTÁTU A OBYVATEĽSTVA PO NOVEMBRI 1989 – „Nalejme si omšového vína“
  http://de.groups.yahoo.com/group/kulturzentrum/message/2403
  poniedziałek, 10 sierpnia 2009
  Ako zločinci z KSČ a ŠtB krivo obvinili a poslali do väzenia nevinného a ťažko chorého františkána

  Píše sa rok 1986. V Sovietskom zväze prebieha obdobie perestrojky a glasnosti pod vedením Gorbačova, spojených s istým uvoľnením nielen slobody slova a prezentovania odlišných názorov nestotožňujúcich sa s komunistickou ideológiou, keď sa dokonca aj verejne publikujú veci priam nevídané, pri ktorých súdruhom z KSČ a ŠtB naskakuje husia koža. Napriek tomuto politickému a ideologickému odmäku vo východnom  komunistickom bloku, na Slovensku, pokiaľ sa to porovnáva s ich ideologickými susedmi, ako by sa vôbec nič nemenilo. Represie voči kňazom a rôznym cirkevným spoločenstvám bežia na plné obrátky. Arcizločinci z KSČ, ŠtB, prokuratúr a súdov majú naďalej svoje osvedčené metódy. Jednou z posledných obetí tohto obdobia je aj františkán Cyril Bystrík Janík.

           Budem sa opierať o autentické dokumenty Ústavu pamäti národa pod nadpisom: Akcia „VÍR“ na východnom Slovensku s podnadpisom: Akcia „CYRIL“. V rámci tejto akcie sa ŠtB v Košiciach zamerala na dve hlavné postavy: Cyrila Jaroslava Brázdu a Cyrila Bystríka Janíka. Na oboch ŠtB viedla zväzky na 3. oddelení II. odboru Správy ŠtB, ktoré malo „na starosti“ boj proti cirkvám. Na Jaroslava Brázdu od 2. februára 1983 zaviedla ŠtB signálny zväzok „EXPERIMENT“ s registračným číslom 15959, o dva mesiace preregistrovaný na osobný a 29. apríla 1985 bol Brázda zaradený do kategórie NO (nepriateľská osoba). Brázdov spis sa nezachoval. Na Bystríka Janíka navrhol npor. Ivan Buoc založiť 19. septembra 1983 signálny zväzok „CYRIL“. 20. mája 1985 zväzok „CYRIL“ bol preregistrovaný na osobný s číslom 16465. Celý spis mal 372 strán (..).

  ----- Original Message -----
  From: NS
  Sent: Sunday, August 09, 2009 3:03 PM
  Subject: Nove na NS

  http://www.obcania.szm.sk/
  http://www.diamantovabana.sk/

  Ako zločinci z KSČ a ŠtB krivo obvinili a poslali do väzenia nevinného a ťažko chorého františkána
  ŠTEFAN HARABIN JE JEDNÝM Z TÝCH, KTORÍ SA PODIEĽALI NA PREDČASNEJ SMRTI FRANTIŠKÁNA CYRILA BYSTRÍKA JANÍKA. (8.8.09)

  Ivan Mikloš a diamantová baňa v Juhoafrickej republike – 12. časť

  Nekrolog - P. Cyril Bystrik Janík
  Pamäť národa 02/2007
  Návrat k dávnemu prípadu: za čo odsúdili kňaza-Denník SME

  piątek, 12 czerwca 2009
  Vladimir Pavlik: Trestné oznámenie na ministra Harabina
  Ak by bola Slovenská republika aspoň náznakom právneho štátu, orgány činné v trestnom konaní by už dávno konali a ak by bola opozícia aspoň náznakom opozície, iniciovala by odvolanie ministra Harabina a napadla jeho kandidatúru na predsedu Najvyššieho súdu SR.
  http://sowa-frankfurt.ning.com/photo/vladimir-pavlik-trestne


  Sent: Friday, June 12, 2009 6:14 AM
  Subject: Trestne oznamenie na ministra Harabina
  http://www.obcania.szm.sk/ns/ns.html
  http://www.bohemia.htmlplanet.com/index.html

  wtorek, 24 marca 2009
  środa, 19 listopada 2008
  postavte sa pred slovenský národ a povedzte, akým právom ste si privlastnili to, čo bolo určené práve slovenskému národu?

     (...) Keďže slovenskí politici doteraz statočne mlčia, možno stále žijú v presvedčení, že slovenský národ je asi stádom volov a primitívov, tak im odkazujem: postavte sa už konečne pred slovenský národ a povedzte, akým právom ste si privlastnili to, čo bolo určené práve slovenskému národu? Mimochodom, nenúťte ma, aby som voči vám použil zbrane takého kalibru, ktoré budú mať pre slovenskú politickú scénu nedozierne následky. Len tak námatkovo: spomínaš si, Vlado Mečiar, ako si dostal závažné dokumenty o protizákonnej činnosti Michala Kováča mladšieho? Tie ti boli poslané istými ľuďmi, ktorí si naivne mysleli, že ako „Otec“ slovenského národa sa postaráš, že diamantová baňa bude patriť slovenskému národua nie zločincom a zlodejom z vysokej politiky, ktorí sa v tejto kauze samopasovali za slovenský národ.

           A ty, Vlado Mečiar, aby si zachoval štátnicku rozvahu, miesto toho, ktovie, či pod vplyvom nového stupňa paranoje, ktorú si nebol schopný ukočírovať, požehnal si únos Michala Kováča mladšieho, do ktorého bola zainteresovaná štyridsiatka amatérov a tupcov. Mimochodom, západné spravodajské služby boli z toho v takom šoku – veď z tých stoviek miliónov, o ktoré si dovtedy okradol slovenský národ, si si mohol objednať za primeraný obnos trojicu profíkov, ktorí by ti predviedli, ako sa taký únos robí. A to ani nespomínam, čo asi museli prežívať tí špecialisti z ŠtB a KGB, ktorí ťa pripravovali na november 1989, riadili tvoju tzv. nepriateľskú činnosť pred novembrom 1989, poistenú zvláštnou blokáciou na tvoju osobu. Alebo už vtedy si bol taký škrob ako ten Jano Slota, ktorý z nazbíjaných miliónov, či nejakej tej miliardy, nebol schopný zaplatiť ani ošetrovateľa, ktorý by sa bol staral, vtedy ešte o jeho žijúcich ťažko chorých rodičov, ktorí takúto pomoc veľmi potrebovali.

           A čo Ivan Mikloš a Ján Čarnogurský – kedy chcú prezradiť hlavného iniciátora ktorý rozhodol o vybraní JUDr. Ivany Červenkovej a jej dvoch kompliciek zo Slovenka, keď k jednej z týchto Sloveniek má mať veľmi blízky vzťah Robert Fico, aby našli fiktívnych nemeckých kupcov, ktorých potom sprevádzali do JAR, aby z okradnutých miliónov slovenského národa zaplatili prvú splátku za diamantovú baňu?

  Vladimír Pavlík     

  http://www.diamantovabana.sk/doc/09.html

  Téma-Diamantová baňa v JAR = absolútne tabu!

  Ak sa o niečom nesmie diskutovať a stáva sa z toho dogma – je to koniec slobody prejavu a demokracie.  Tentokrát nejde o oficiálnu verziu  o 11. septembri 2001 či počet obetí holokaustu.  Na Slovensku vďaka bývalému redaktorovi Necenzurovaných novín Vladimírovi Pavlíkovi, jednému z mala tých, ktorí nestratili odvahu a neupadli do apatie, pribudla na internetových diskusiách  téma okolo ktorej je zo strany prvoprúdových médií  zarážajúce ticho.

  leafNeprekvapuje, že mlčí polícia, prokuratúra, justícia, či oficiálne vládne kruhy. Prekvapuje, že mlčí už aj bulvár. Vyzerá to, že Vladimír Pavlík zahrabal tentokrát do príliš veľkého lajna z ktorého sa začína pozvoľna šíriť zápach, ktorý začína znervózňovať niektorých aktérov tohto príbehu o ktorom sa už dlhé roky slovenská verejnosť nemala dozvedieť. Asi v tomto prípade, ako je už na Slovenku zvykom, už nebude stačiť len mávnuť rukou, všetko poprieť, označiť autora za cvoka či grafomana a podať návrh na trestné stíhanie za ohováranie či žalobu na ochranu osobnosti. Dôkazy pána Jozefa Petrova, ktorý začiatkom 90. rokov v dobrej viere navrhol predstaviteľom Slovenskej republiky projekt zakúpenia diamantovej bane v JAR sú natoľko závažné, že v každom právnom štáte by sa stali predmetom ich preskúmania príslušnými inštitúciami. Nie však na Slovensku, kde sa po novembrovom zamatovom pretrasformovaní komunizmu na komunistický kapitalizmus, v privatizáciách všetkých rangov rozkradli miliardy na úkor väčšiny občanov.

   Oplatí sa ešte vôbec podať pomocnú ruku niekomu zo Slovenska, ak sa skupina  chamtivých hyen v ľudskej koži dokáže bohapusto obohatiť na úkor celého štátu, najmä ktorému mal projekt slúžiť, nehovoriac už o tom ako sa odvďačili  samotnému autorovi projektu, ktorý mal byť dokonca zlikvidovaný.  Cesta do pekla je žiaľ často dláždená dobrými úmyslami ako sa presvedčil pán Jozef Petrov.  Nechajme na týchto stránkach prehovoriť fakty o ktorých nech si utvorí vlastný úsudok každý návštevník tejto stránky.

  poniedziałek, 20 października 2008
  Ivan Mikloš a diamantová baňa v Juhoafrickej republike – 8. časť

  1.časť 2.časť 3.časť                                                             

  Ivan Mikloš a diamantová baňa v Juhoafrickej republike – 8. časť
  (Podanie trestného  oznámenia a podrobný komentár J. Petrova) 
  http://www.diamantovabana.sk/doc/08.html   
    
     Niektorí čitatelia zastávajú názor, že nie je potrebné uverejňovať všetko na internete, ale miesto toho dať kompletné dokumenty tejto kauzy spolu s trestným oznámením na políciu a prokuratúru, ktorí by toto všetko mohli vyšetriť a pohnúť dopredu. Veľký omyl. Ako sa tentoraz budeme mať možnosť presvedčiť, pán Petrov od roku 1992 neustále upozorňuje nielen konkrétnych politikov, ale aj orgány činné v trestnom konaní na protizákonnú činnosť poškodzujúcu nielen jeho, ale hlavne občanov Slovenskej republiky. Predkladám tu sedem konkrétnych dokumentov z novšieho obdobia, teda, po nástupe Roberta Fica za premiéra, z obdobia september – december 2006. Väčšina čitateľov si po ich prečítaní položí otázku, prečo orgány činné v trestnom konaní nekonajú. Odpoveď je jednoznačná. Oni totiž konať nemôžu. Musia sa správať, pokiaľ si chcú svoje funkcie udržať, ako ponížení lokajíčkovia a ponížené slúžky, keď o ich osudoch a kariére rozhodujú arcizločinci a arcizlodeji z vysokej politiky a záujmových skupín.

           Pokiaľ by aj niektorí policajti či prokurátori chceli vystúpiť z tohto nalinkovaného systému, postavili by sa na stranu zákona, teda, proti moci, čo myslíte, ako by asi dopadli? A postavili by sa na ich stranu občania a médiá s takou razanciou, že tlupy zločinecko-zlodejských gaunerov z vysokej politiky a záujmových skupín by museli cúvnuť? Žiaľ, nestalo by sa tak. Ja osobne ako jedno z hlavných riešení vidím v tom, že tu musí vzniknúť úplne nový politický subjekt, bez bývalých politikov, založený nielen na tvrdej vojenskej disciplíne, ale aj na principiálnej národnej, kresťanskej a sociálnej orientácii. Dopredu ale vylučujem, že kresťanská orientácia by mala znamenať toleranciu a odpustky sadisticko-tyranským zločincom a zlodejom s fašistickým cynizmom z vysokej politiky a záujmových skupín. Jedným z prvoradých cieľov by bolo obnovenie trestu smrti za zločiny proti ľudskosti, ako aj za ekonomické zločiny napáchané predstaviteľmi ponovembrových vlád, parlamentov a záujmových skupín, ako aj zabavenie ich nakradnutého majetku, privlastneného po novembri 1989 cez zločinecko-zlodejské zákony za týmto účelom pripravené a zlegalizované. Práve voči ním by museli platiť tri základné princípy: 1.) NIKDY NEZABUDNÚŤ! 2.) NIKDY NEODPUSTIŤ! 3.) NIKDY NEMAŤ SÚCIT!             

  Autentické svedectvo pána Petrova

           V tejto časti sa čitatelia zoznámia s autentickým audiovizuálnym svedectvom pána Petrova, kde bude vysvetľovať a dopĺňať konkrétne veci, ktoré tu boli doteraz uverejnené. Vzhľadom k tomu, aby čitatelia mohli všetko čo najlepšie pochopiť, uverejňujem celý prepis rozhovoru medzi Ďurechom a Dlhopolčekom z 20. 5. 1992. Súčasťou tohto nahraného svedectva pána Petrova sú aj štyri písomné dokumenty, ktoré tu rozoberie. Tri sú ohľadom Panonie, Ďurecha a Michla. Štvrtý sa týka jeho predvolania na políciu.

           Babická: Dobré ráno, Babická u telefónu.
           Ďurech: Dobré ráno, pani Babická.
           Babická: Pán Ďurech, pán Dlhopolček by chcel s Vami hovoriť, ďakujem, dovidenia.
           Dlhopolček: No, dobré ráno.
           Ďurech: Dobré ráno, pán doktor.
           Dlhopolček: Takže mi niečo zavoláte a povite, ako to dopadlo, a Vy nič.
           Ďurech: No, zajtra budem s Vami, tak nechcel som moc po telefóne (...).

                    
        ----- Original Message -----
  From: NS
  Sent: Sunday, October 19, 2008 6:58 PM
  Subject: Ivan Mikloš a diamantová baňa v Juhoafrickej republike -- 8. časť,(Podanie trestných oznámenení a podrobný komentát J. Petrova)     http://www.diamantovabana.sk/index.html
  niedziela, 28 września 2008
  Vladimír Pavlík: Dozvedia sa slovenskí občania pravdu o diamantovej bani v Juhoafrickej republike?

   Vladimír Pavlík  

  http://diamantovabana.sk/

   Ak sa o niečom nesmie diskutovať a stáva sa z toho dogma – je to koniec slobody prejavu a demokracie.  Tentokrát nejde o oficiálnu verziu  o 11. septembri 2001 či počet obetí holokaustu.  Na Slovensku vďaka bývalému redaktorovi Necenzurovaných novín Vladimírovi Pavlíkovi, jednému z mala ktorý nestratili odvahu a neupadli do apatie, pribudla na internetových diskusiách  téma okolo ktorej je zo strany prvoprúdových médií  zarážajúce ticho.

  Neprekvapuje, že mlčí polícia, prokuratúra, justícia, či oficiálne vládne kruhy. Prekvapuje, že mlčí už aj bulvár. Vyzerá to, že Vladimír Pavlík zahrabal tentokrát do príliš veľkého lajna z ktorého sa začína pozvoľna šíriť zápach, ktorý začína znervózňovať niektorých aktérov tohto príbehu o ktorom sa už dlhé roky slovenská verejnosť nemala dozvedieť. Asi v tomto prípade, ako je už na Slovenku zvykom, už nebude stačiť len mávnuť rukou, všetko poprieť, označiť autora za cvoka či grafomana a podať návrh na trestné stíhanie za ohováranie či žalobu na ochranu osobnosti. Dôkazy pána Jozefa Petrova, ktorý začiatkom 90. rokov v dobrej viere navrhol predstaviteľom Slovenskej republiky projekt zakúpenia diamantovej bane v JAR sú natoľko závažné, že v každom právnom štáte by sa stali predmetom ich preskúmania príslušnými inštitúciami. Nie však na Slovensku, kde sa po novembrovom zamatovom pretrasformovaní komunizmu na komunistický kapitalizmus, v privatizáciách všetkých rangov rozkradli miliardy na úkor väčšiny občanov.

   Oplatí sa ešte vôbec podať pomocnú ruku niekomu zo Slovenska, ak sa skupina  chamtivých hyen v ľudskej koži dokáže bohapusto obohatiť na úkor celého štátu, najmä ktorému mal projekt slúžiť, nehovoriac už o tom ako sa odvďačili  samotnému autorovi projektu, ktorý mal byť dokonca zlikvidovaný.  Cesta do pekla je žiaľ často dláždená dobrými úmyslami ako sa presvedčil pán Jozef Petrov.  Nechajme na týchto stránkach prehovoriť fakty o ktorých nech si utvorí vlastný úsudok každý návštevník tejto stránky.

  http://bohemia.htmlplanet.com/08/bana5.html 

  From: NS
  Sent: Saturday, September 27, 2008 10:24 PM
  Subject: Dozvedia sa slovenskí občania pravdu o diamantovej bani v Juhoafrickej republike?
  czwartek, 28 sierpnia 2008
  Ivan Mikloš a diamantová baňa v Juhoafrickej republike – 5. časť

  Ivan Mikloš a diamantová baňa v Juhoafrickej republike – 5. časť

    Vladimír Pavlík  
  http://bohemia.htmlplanet.com/08/bana5.html

  1.časť 2.časť 3.časť   4.časť    

           Štvrtú časť sme ukončili tým, ako neslávne dopadol Ján Ďurech na súde v Johanesburgu dňa 30. 11. 1992, keď ako usvedčený podvodník a klamár, hoci bol pod prísahou, bol nútený túto krajinu opustiť, aby sa vyhol väzeniu. V úvode tejto časti sa bližšie oboznámime s jeho komplicom Jánom Mikulášom, ktorý v tom období zastával funkciu viceprezidenta Martimexu Martin, a ktorý po dohode s Ďurechom, ako sme sa dočítali v štvrtej časti, napísal pánu Petrovovi list, že s ním ukončujú spoluprácu, keďže nezohnali financie na kúpu diamantovej bane.

  Usvedčený klamár Ján Mikuláš

           Po dohode s Ďurechom sa dňa 10. 11. 1992 dostavil Mikuláš na veľvyslanectvo Juhoafrickej republiky v Prahe, kde pred prvým sekretárom Petrom Bolinkom vydal a podpísal písomné svedectvo, v ktorom mimo iného tvrdil, že Martimex Martin neuzavrel s pánom Petrovom žiadnu dohodu ohľadom kúpy diamantovej bane a následnej ťažby diamantov. Taktiež tvrdil, že on neplatil ani letenky ani pobyt dvom pracovníkom Geologického prieskumu zo Spišskej Novej Vsi a pracovníkovi Martimexu Ďurechovi. Dokonca zašiel tak ďaleko, že v bode č. 8 uviedol toto: Preto sa modlím, aby žiadosť Petrova na súdny rozsudok bola zamietnutá, a aby on platil všetky výdavky s tým spojené.

           Z nehorázneho a vedomého klamstva Jána Mikuláša, aj keď vypovedal pod prísahou, ho usvedčuje list ekonomického námestníka generálneho riaditeľa MARTIMEXU Ing. Jána Prokša z 21. 11. 1990, keď pánu Petrovovi do Johanesburgu mimo iného napísal: ...začiatkom januára 1991 pricestujú k Vám 2 pracovníci z uvedenej firmy t. j. jeden geológ a jeden prevádzkár ťažby rúd. V delegácii bude jeden obchodník z MARTIMEXU. Ide o pána Ing. Jána Ďurecha...V tejto súvislosti jedna prosba: Pre pracovníkov nájsť možnosť krytia nákladov cesty a pobytu... (celý obsah listu je uverejnený v druhej časti – pozn. V. P.) 

           Že z Jána Mikuláša je klamár a podvodník, svedčí aj nasledujúci „URGENT!“ z faxovej žiadosti, ktorú dňa 15. 3. 1991 posiela pánu Petrovovi do Johanesburgu vedúci odboru komerčnej politiky Martimexu Martin Ing. Miroslav Štrba, CSc. Citujem: V zmysle nášho telefonického rozhovoru posielam podklady k vízam. Prosím potvrdiť vybavenie.

           Samozrejme, že pán Petrov na svoje náklady tieto víza vybavil nielen jemu, ale aj Jánovi Mikulášovi, ktoré im koncom marca 1991 odovzdal v Luxembursku. Títo dvaja výtečníci sa mu potom odvďačili tak, že v Juhoafrickej republike sa stretli s poľským židom Stolarczykom, a poza jeho chrbát sa chystali dohodnúť kúpu bane. (O tomto židovskom podvodníkovi neskôr uverejním samostatnú kapitolu – pozn. V. P.) Zatiaľ, čo v JAR sa pripravoval tento podvod, pán Petrov sa na Slovensku stretáva s ďalším členom tejto tlupy – riaditeľom závodu Geologického prieskumu v Spišskej Novej Vsi Ing. Jánom Kobichom. Keď sa ho v Banskej Bystrici pýtal na dotyčnú diamantovú baňu, Kobich mu začal vysvetľovať, že ich páni ministri niečo plánujú a robia, no on, Petrov, nemá právo o ničom vedieť, že on je pre nich len taký maličký človiečik.

   
  1 , 2 , 3
  Archiwum
  Zakładki:
  EU-Fotos
  FREUNDE - PRZYJACIELE
  IN POLEN - W POLSCE
  KOSIEWSKI
  Księga - Gästebuch
  KULTUR
  LITERATUR
  Narodowi socjaliści - komuniści - inne
  NASZE - UNSERE
  POLONIA i Polacy za granicami RP
  SOWA
  SOWA RADIO
  SOWA VIDEO
  UNIA & POLSKA
  YES - POLAND
  Free Image Hosting at www.ImageShack.us Sowa Magazyn Europejski