NAROD MA PRAVO SE BRANIT
piątek, 20 listopada 2015
Pozvánka na XXIV Generální sněm Koruny České monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska

Pozvánka na XXIV Generální sněm Koruny České monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska

  

 Xxiv-snem-kC-pozvanka

Praha Ratingen Wien Wroclaw Magazyn Europejski 20151122 SOWA Ad acta PDO233 DIDASKALIA do sceny spalenia ku...

by SOWA magazyn europejski

http://sowa.quicksnake.cz/Koruna-Ceska/Pozvanka-na-XXIV-Generalni-snem-Koruny-Ceske-monarchisticke-strany-Cech-Moravy-a-Slezska

czwartek, 22 listopada 2012
Obáváme se, že státy EU budou vyzvány k odstranění křesťanských symbolů - křížů

Monety 1 € i 2 € przedstawiają podwójny krzyż na trójwzgórzu. Motyw ten pochodzi z godła państwowego Słowacji.

Napsal sowa (») dnes v 23:49 v kategorii Koruna Česka, přečteno: 1×
 
kc/2e.gif

Koruna Česká, ( monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska ) odmítá požadavek Evropské unie a některých jejích členských států na odstranění křížů a svatozáře z obrazů sv. Cyrila a Metoděje na slovenské pamětní minci v hodnotě 2 euro.   Foto: Europejski Bank Centralny  2 €, Słowacja  

 

Z našeho pohledu je požadavek zkreslováním až přepisováním historie a významu obou světců jako šiřitelů křesťanské kultury a svévolným pokusem o popření nesporného faktu, že celá evropská kultura je postavena na křesťanských základech. Požadavek na odstranění křesťanských symbolů ze slovenské pamětní mince lze chápat jako diskriminaci křesťanství v současné EU.

 

Obáváme se, že při pokračování tohoto trendu můžeme v budoucnu očekávat, že státy EU budou vyzvány k odstranění křesťanských symbolů - křížů - ze svých státních znaků (Slovensko) a vlajek (Dánsko, Řecko, Švédsko, Finsko).

„Darmo k nebi pliveš, an se sám tím mažeš !“  ( Václav Budovec z Budova )

 Viribus unitis ! 

Václav Srb, předseda KČ

http://sowa.quicksnake.cz/Koruna-Ceska/Monety-1-i-2-przedstawiaj-podwojny-krzy-na-trojwzgorzu-Motyw-ten-pochodzi-z-goda-pastwowego-Sowacji

środa, 13 czerwca 2012
" Vlastenci" dnes zaútočí proti Mariánskému sloupu a pomníku Radeckého. Zastaňme se Matky Boží a našeho největšího vojevůdce !
Vážení přátelé, příznivci objektivního pohledu na historii zemí Koruny české !

Dnes dopoledne jsme získali informaci, že dnes v 16,00 se před Betlémskou kaplí sejdou odpůrci obnovení pomníku maršála Radeckého a Mariánského sloupu na Malostranském a Staroměstském náměstí, kdo konkrétně protest organizuje se nám nepodařilo zjistit, protože akce zřejmě není na magistrátu ohlášena. Údajně půjdou účastníci za zpěvu husitských písní (dle deníku METRO) z Betlémského náměstí k magistrátu na Mariánské náměstí, kde plánují předat primátorovi svůj protest. Po delším zvažování všech okolností jsme se rozhodli dostavit se rovněž v 16,00 hodin, rovnou na Mafiánské náměstí, před Městskou knihovnu.  Odtud hodláme přihlížet  průběhu protestu před magistrátem. Budeme mít s sebou maršálův  portrét s výzvou k obnovení pomníku a rádi bychom tiše a důstojně svou přítomností dali najevo své opačné mínění.

Mariánský sloup byl symbolem statečné české obrany  proti švédským vojskům  na konci Třicetileté války (autorem soch byl český sochař Jan Jiří Bendl),   pomník maršálu Radeckému byl oslavou českého šlechtice a nejlepšího českého vojevůdce v našich novodobých dějinách (autory byli v Čechách usedlí sochaři bratři Maxové a český sochař Tomáš Seidan). Obě statue byly tedy především projevem oprávněné hrdosti na vlastní skutky, a navíc skvěle dotvářely prostory obou náměstí. 
Kdo se bojí Mariánského sloupu? — Blogy — ČT24 — Česká televize »
Bohuslav Svoboda (ODS) se jako první pražský primátor vyjádřil příznivě k obnově Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. "S umístěním sloupu počítáme letos. Odhadujeme náklady na jeden až dva mil...
Dodaj komentarz...


 Stefan Kosiewski
07:47  -  Publiczny
...k obnově Mariánského sloupu. Možná, že ortodoxním protestantům (na něž ukazují i militantní tóny odpůrců obnovy) vadí především mariánský kult, vlastní od středověku katolíkům, ne však zcela kompatibilní se strohou (a spíše obrazoboreckou) věroukou evangelickou. Nekatolické denominace se nicméně mýlí, přičítají-li katolíkům zbožňování Bohorodičky na úkor jejího Syna.

 Vysvětluje to např. kardinál Joachim Meisner: "Maria není cestou, cestou je sám Kristus. Ona je ale znamením na cestě: Udělejte všechno, co vám Ježíš řekne" (viz bible, Jan 14,6 a 2,5). Tato slova vystihují jádro mariánské úcty. Role Marie jako zprostředkovatelky před Bohem se stala nejen jednou ze složek lidové zbožnosti, ale i symbolem trpícího mateřství, zdrojem bohaté umělecké inspirace a podnětem pro moderní emancipaci ženy. Mariánský sloup nemůže být ani "sloupem poroby", ani sloupem náboženského rozdělení, ale naopak znamením pokoje a lásky ženy, Ježíšovy matky, která smiřuje a chrání.
https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/Mbb17FeT9fRBudeme velmi rádi, když se nás v 16,00 u Městské knihovny sejde alespoň hlouček, neměli bychom být pasivní zejména při takovétzo příležitosti!

Omlouvám se za uspěchanou zprávu, ale o akci jsme se dozvěděli skutečně teprve včera ráno. Za všechny projevy solidarity s námi, kdo se snažíme naopak o obnovení obou sochařských děl, předem děkujeme.

Ing. arch. Jan E. Bárta, místopředseda Občanského sdružení Radecký 1766 – 2016. www.radecky.org

Vážení přátelé, dámy a pánové
dovoluji si vám přeposlat sdělení a výzvu váženého  p.ing.arch. Bárty, k níž se samozřejmě připojuji.
Se zdvořilými pozdravy
Václav Srb


piątek, 28 października 2011
Za obnovení monarchie v Českých zemích 28.10.2011 monarchistický pochod z Václavského náměstí od 14:00
Napsal sowa (») dnes v kategorii Koruna Česká,

Sdílet
aachen/barbarossa.jpg

v 10:00 na Malostranském námětí za obnovení pomníku maršála Radeckého  

 

Foto: Pfalzkapelle in Aachen/ Kaplica pałacowa Karola Wielkiego w Akwizgranie

 

Hral-otcina

Koruna Česká uznává, že tkzv. První republika byla demokratickým ostrůvkem, obklopeným obzvláště od počátku třicátých let autoritativními a totalitními státy. Hluboce se skláníme před památkou těch, kteří za ideály svobody a demokracie, jež si ztotožnili s První republikou, umírali v nacistických a komunistických věznicích, mučírnách a na popravištích. (KČ dokonce po roce 1989 žádala obnovení právního statu quo antem nikoli z r. 1918, nýbrž z r. 1938 a naopak, navázání na komunistické „právo“, k němuž bohužel došlo, považuje za mravní fiasko polistopadového vývoje).

 

Zároveň ovšem KČ rázně odmítá nekritickou idealizaci až zbožnění První republiky, tak jak se jich dopouští stále ještě značná část laické, ale i pedagogické, novinářské a někdy bohužel i odborné veřejnosti, nemluvě o účelové dezinterpretaci a manipulaci v podání nejednoho současného politika, který se křečovitě snaží dokázat, že je legitimním dědicem a pokračovatelem tohoto mýtického a ideálního státního útvaru.

 

Rozhořčeně odmítáme stále častěji se vyskytující tvrzení, že 28. říjen 1918 je datem vzniku českého státu. Republika, třebaže trvá již 93 let, je stále ještě z hlediska více než 1100 let české státnosti pouhou epizodou. Současně také připomínáme, že 28. říjen 1918 není datem vzniku republiky a už vůbec ne datem zániku Českého království. V tento den byla vyhlášena státní samostatnost. Ovšem sluší se zároveň připomenout, že samostatnost udělil zemím Koruny České císař a poslední český král blahoslavený Karel I. již o 12 dní dříve. Tvrzení, že to bylo pozdě, že k tomu byl donucen okolnostmi, či dokonce, že to „nemyslel upřímně“ rázně odmítáme jako čirou spekulaci. Ale dobře, samostatnost jsme si tedy vyhlásili se vší parádou ještě jednou, 28.10.

 

O formě státu mělo být ovšem původně rozhodnuto později referendem či alespoň hlasováním zákonodárného sboru vzešlého ze svobodných voleb. Nic takového se však nestalo a republikánská forma samostatného státu byla nastolena způsobem revolučním, aklamací. Je dokonce otázkou, zda tímto způsobem mohlo skutečně být zrušeno České království a zda dosud netrvá. První republika měla své nedostatky, z nichž některé byly závažné a staly se příčinou jejího zániku či k němu alespoň přispěly. Zmiňme především její neschopnost řešit koncepčně otázku národnostních menšin, nešťastnou teorii i praxi čechoslovakismu, nedodržení slibu slovenské autonomie, protektorský a v náboženských otázkách netaktní přístup vůči Slovákům, v demokratickém státě poněkud nestandardní výkon vládní moci na Podkarpatské Rusi, leckdy ne zcela demokratické a férové zacházení s odpůrci politiky Hradu, plané pokrokářství, vyhlašovanou bezkonfesnost, kontrastující ovšem s prakticky prováděnou snahou o vybudování „národní“ církve, tragikomicky mylné stanovení zahraničních priorit naší rozvědky (největším nepřítelem pro ni až do r. 1934 nebyl Stalinův SSSR a Hitlerovo Německo, ale malé, poražené, „zbytkové“ Rakousko a naši agenti se ve Vídni zabývali sledováním soukromého života habsburských arcivévodů místo toho, aby pracovali proti Moskvě a Berlínu).

 

Nelze také úplně pominout další málo známou vadu na kráse prvorepublikové demokracie: mezi desítkami politických stran a uskupení nesměli existovat monarchisté a nebylo možné psát objektivně ani o Rakouské republice, ani o historii Podunajské monarchie.

 

Nacházíme-li tedy přes všechny výše uvedené výhrady dostatek důvodů považovat První republiku za útvar převážně úctyhodný a demokratický, rozhodně nejsme s to najít byť jen jediný důvod k tomu, abychom akceptovali kapitulaci jejích představitelů před nepřítelem. Proto se hlásíme ke statečnému a velkodušnému gestu příslušníků šlechtických rodů, jejichž delegace se na podzim r. 1938 marně snažila přimět dr. Edvarda Beneše, aby se nevzdával bez boje. Proto se zároveň hlásíme k odkazu těch tisíců občanů, kteří pochopili, že zlu je třeba vzdorovat vždy a za každých okolností, za což platili na frontách i v domácím odboji cenu nejvyšší. Proto se nehlásíme k „odkazu“ těch, kteří se vzdali předem bez boje a donutili k tomu dokonce i ostatní. A především odmítáme stále trvající, v poslední době dokonce přibývající snahy zbabělost a zradu sebe samých a svých vlastních ideálů nejen nenazývat pravým jménem, ale dokonce omlouvat, ba přímo glorifikovat!

 

Další republiky (kolik jich vlastně bylo je věcí názoru, ale panuje všeobecná shoda, že žijeme nejméně v páté a nejvýše v sedmé ) si příliš mnoho našeho respektu či dokonce obdivu nezasluhují: o Druhé republice ani o Protektorátu neuvažuje v pozitivních kategoriích nikdo (alespoň ne veřejně), období 1948-1989 je přinejmenším většinovým konsensem považováno za negativní a zavrženíhodné, ale Třetí republika (1945-48) je stále hodnocena jako skvělá a demokratická a proti tomu opakovaně vznášíme zásadní výhrady. Třetí republika byla velice okleštěnou a podmíněnou demokracií a potupně dobrovolné předávání státu komunistům a Sovětskému svazu rozhodně nezačalo 25. 2. 1948.

 

To, že rozbití obrovského, mnohonárodnostního, ale po dlouhá staletí vysoce životaschopného, kulturně a civilizačně značně jednotného geopolitického prostoru na konci I. světové války bylo přinejmenším diskutabilním řešením, ne-li přímo tragickou chybou, i to, že tříšť nově vzniklých, do značné míry umělých státečků, se dříve nebo později musela zákonitě stát kořistí nacistického Německa či bolševického Ruska, je již několik desetiletí – u nás alespoň posledních 20 let – konstatováno většinou soudných historiků, politologů a publicistů.

 

Mohou se tedy pouze různit názory na to, jakým způsobem se měla a mohla Podunajská monarchie reformovat, federalizovat atd., aby se stala skutečně moderní, demokratickou a konstituční monarchií a prvořadou evropskou mocností. Náš názor je, že podmínky, které nabízel ve svém posledním Memorandu Wilsonovi poslední císař a český král blahoslavený Karel I., byly dostatečné k tomu, aby se tak stalo a tvrzení, že „to bylo pozdě“, odmítáme. Zvítězily totiž osobní ambice a ješitnost většiny tehdejších hlavních aktérů a jejich krátkodobý politický zájem nad skutečnými a nadčasovými zájmy středoevropských národů, které na to pak po celý zbytek krvavého 20. století doplácely.

 

Účast českých, moravských a slezských vojáků v bitvách a na frontách Velké války 1914-1918 je největším novodobým výkonem branné moci v českých zemích. V každé naší obci můžeme najít pomníčky těch, kteří padli v boji za monarchii a svého císaře a krále. Otázka, kolik z nich s nadšením, kolik s lhostejností a kolik nerado, je opět čirou spekulací. Spekulací však není jejich utrpení, smrt a statečnost. Jedná se totiž o dědečky či pradědečky téměř každého z nás. Byli to skuteční vojáci, nikoli Švejkové a opravdu padli na poli cti a slávy a proto i oni si zaslouží naši úctu a respekt.

 

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) chce přispět k tomu, aby náš pohled na vlastní dějiny byl objektivní, vědecký, nepředpojatý, zbavený iluzí a mýtů, aby nebyla zamlčována či zkreslována fakta, aby bylo více dbáno staré dobré zásady „audiatur et altera pars“ – budiž slyšena i druhá strana. Proto se rozhodla vyhlásit Desetiletí obnovy monarchie v českých zemích 2008 – 2018, které bylo zahájeno Monarchistickým pochodem Prahou 28. 10. 2008. Letošní Pochod je tedy již čtvrtým v pořadí.

Potřeba skutečně nadstranické a nepolitické hlavy státu na pozadí prohlubující se politické, hospodářské a především morální krize, jež dosáhla všech parametrů marasmu, se jeví jako stále výraznější. A nejenom návrat nadčasových mravních imperativů do politiky, ale dokonce nekompromisní podřízení politiky těmto tradičním a osvědčeným morálním regulativům, se již jeví jako podmínka k přežití společnosti a národa. Dovoluji si zakončit zvoláním tří hesel: republiky do času, monarchie na věky! Ať žije české království, moravské markrabství a slezské vévodství! Ať žije král!   http://www.korunaceska.cz/index.php/cs/aktuality/256-informace-k-pochodu-za-monarchii-28102011

http://sowa.quicksnake.cz/Koruna-Ceska/Za-obnoveni-monarchie-v-Ceskych-zemich-28-10-2011-monarchisticky-pochod-z-Vaclavskeho-namesti-od-1400
sobota, 23 kwietnia 2011
POKOJ, SÍLU + RADOST Z KRISTOVA VZKŘÍŠENÍ!
Napsal sowa (») dnes v 09:25 v kategorii Koruna Česká, přečteno: 1×

Sdílet
koruna-ceska/kc-velikonoce.jpg

Vážené dámy , vážení pánové pánové, dovolte mi, abych vám všem popřál z celého srdce požehnané Velikonoční svátky. Letos opět  připadají svátky Kristova Vzkříšení na stejný termín v Západní i Východní Církvi,což je zajisté veliká radost.Přání naleznete v přílohách a níže v textu byzantský hymnus Vzkříšeni ve starořečtině a v církevní slovanštině. Dovoluji si také doporučit Vaší pozornosti tradiční akci Přijetí u císaře Karla I. v Brandýse n.L. Pozvánku, kterou naleznete na konci tohoto textu, jste možná již dostali přímo od pořadatelů, kterým tímto vzdávám hold a vděčnost, ale jak praví české přísloví - lépe dvakrát , než vůbec . POKOJ, SÍLU + RADOST Z KRISTOVA VZKŘÍŠENÍ! PACEM, FORTITUDINEM+GAUDIUM RESURRECTIONIS DOMINI NOSTRI IESU CHRISTI! Václav Srb, předseda Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) korunaceska.cz

http://sowa.quicksnake.cz/Koruna-Ceska/POKOJ-SILU-RADOST-Z-KRISTOVA-VZKRISENI
środa, 05 stycznia 2011
POCHOD ZA MONARCHII 8. ledna 2011 od 14,30 u sochy svatého Václava na Václavském náměstí v Praze
Napsal sowa (») dnes v 10:58 v kategorii Koruna Česká,

Sdílet 
koruna-ceska/koruna.jpg

Zveme všechny příznivce myšlenky obnovy Českého království na Tříkrálový pochod za monarchii, který se uskuteční dne 8. ledna 2011 od 14,30 hodin . Začátek pochodu u sochy svatého Václava na Václavském náměstí v Praze s ukončením na Pražském hradě. Poté posezení v Baráčnické rychtě na Malé Straně.  Zve Spolek pro obnovu Českého Království.

Betreff der Diskussion wurde in Tříkrálový pochod za monarchii geändert" von Jindřich z Pohledi řečený Holub Von: Jindřich z Pohledi řečený Holub Datum: Tue, 04 Jan 2011 12:31:56 +0100 (CET)

POZVÁNKA NA POCHOD ZA MONARCHII

-Vážený pane Jindřichu z Podhledí,
děkuji za pozvání ale jsem ráda, že je republika a monarchii podporovat nechci. Je sice pravda, že bych svou prací živila jen královskou rodinu ale ona by určitě měla tolik sluhů a přísluhovačů , že by to vydalo na parlament a ten už živím.
Děkuji. Polášková Svatava

-Já, to je velká škoda, že si to myslíe. Monarchie je hlavně levnější než rupublika. Královské rodině se platí jen náklady na reprezentaci státu, zatímc plaťte tu řadu bývalých i současných prezidentů zároveň se vším tím ensemblem kolem...  Ostatně to byl jeden z důvodů, proč republikáni chtěli monarchii vždy zrušit, aby tyly ze státního a nemuseli toho moc dělat a ješět měli moc. Myslím, že právě náš parlament je toho dobrou ukázkou:). Petr Nohel

-Ano  Vaše argumenty mají logiku , přesto  mám raději republiku a nebo když už, tak  bych chtěla být tou královnou.  Mějte se. Polášková Sv.

Eva Clarowa : monarchie  je to nejlepsi, co bychom si mohli prat, skoda, ze znicili
rakousko-uhersko , jsem vsemi deseti za jeji navrat -pekny novorocni
pozdrav ec

Batora: Omluvte prosím mou neúčast. V tu dobu budu za pomoci p. Estulina rozkrývat světové spiknutí proti suverénním státům:
http://www.reformy.cz/about/klub-reformy-cz/
lb.

- Dobrý den,
na to jste přišla kde? Lze vybrat takovou rodinu, která bude královat zdarma. Příklad Knížectví Liechtenstein. Tím bude levnější něž prezident.
Vivat rex!
T.M.Pavlica

Vivat rex!
Tomáš Metoděj Pavlica, předseda MS KČ Valašské Meziříčí.

Batora: Dobrá zpráva! Děti se učí dobře? Zejména to nejstarší? Ať to nemusíme za nějakých dvacet let zase řešit z gruntu...
S pozdravem
lb.

Jiří Wolf : A m te pravdu, pan . Jen si vemte Anglii, kter mus ta l n u ata v
purpuru ivit. J bych je hnal aganem. N s pan kn e z Orl ku  by cht l
b t kr le. Ten tohle podporuje a financuje. J ki m je t slu n
nasrat! Ahoj a hezk ve er. J.W

MVDr. Jiří Čížek: Vážený" pane Wolfe,
jaký si má o Vás udělat člověk názor? Kolikrát na to stačí vyjadřovací schopnosti "hodnoceného". A ty Vaše 4 řádky bohatě postačují. Nevíte o monarchii vůbec NIC a ještě jste vulgární. Ale to k sortě těchto lidí jaksi patří již téměř automaticky ...
dr. Čížek

Fragmenty: My jsme zase od 13. hodin na semin��i v Golem klubu  po��danďż˝m
reformy.cz o glob�ln� vl�d�. Tak�e se tak� omlouv�m.
Ivana 
/Adresa redakce: /K Vodojemu 35, 150 00 Praha 5  */www.fragmenty.cz

Batora: No, vždyť tam budeme spolu! Do Golema přijde celej náš vejbor. I asistent Vejboru Alexander... :-)
lb.

Claudie Nikolajenková : - Odjakživa říkám že by se mi na trůně jako pan král líbil Petr Placák.
Koruna by mu slušela. A Babylon se mi líbí taky.
Claudie

Petr Nohel: To zní hezky, ale jak praví sám Pán: "pravda nás osvobodí". Proto rozhodně nemůžeme odmítat Habsburskou dynastii. Zejména proto, že:

1) Nebyli kati českého národa. V této době jednak pojem národa vůbec neexistoval, jednak jsem nenašel doposud jedinou konkrétní známku nějaké averze vůči obyvatelům Českých zemí. Patrně se jedné o nějaký obrozenecký mýtus.

2) Stejně tak netuším, co by mělo být známkou jejich zpátečnictví. Vyhlášení náboženské svobody? Školní docházka? Evidence příjmení? Katastry? Průmysl?

3) Čeští králové se nikdy nevolili (pokud by to tak bylo, těžko by tvořili naši panovníci jednnu dynastickou linii - s vyjímkou nelegitimního Jiřího z Poděbrad a Fridricha Falckého, kteří si svoji korunovaci vymohli násilím). Tomu, čemu se říká volba a jak byla praktikována zemskými sněmy, bylo praktické potvrzení nároku (kontrasignace císařova svolení v době udílení zemí v léno). skoro "volbou" by se dalo tato činnost sněmu označit snad jen v případech, kdy dynastie vymřela, i tak ale nebyla volba nikdy svobodou volbou, jak ji známe dnes, ale vždy jen potvrzením či přiřknutím titulu českého krále manželovi některé z dědiček království. Přikládám jako přílohu rodokmen, ze kterého je snad toto patrno.

4) Habsburkové byli politicky otevření vůči různým náboženstvím. V době kdy platilo striktní "Koho země, toho víra" (což já považuji za hrozné), tak byli první a na dlouho dobu jediní, kdo to porušili a vyhlásili náboženskou svobodu, přestože nemuseli a mělo by k tomu i mezinárodní podporu.

5) Výsledek Bílé hory je kladný (nežijeme již v komunismu!), protože v této bitvě vojsko legitimního krále porazilo najmuté žoldáky odbojné poněmčené evangelické šlechty. Kdyby tito vyhráli, dnes bychom mluvili německy na 100%. Komické se to ukázalo při tzv. volbě Ferdinanda I. český králem (opět  jen manžel dědičky království). Evangelíci měli na sněmu většinu, ale protože nerozuměli česky, což byl vždy jednací jazyk sněmu, nevěděli o čem se hlasuje a - Ferdinand prošel (nakonec byli proti jen 3 hlasující)... Habsburkové se zastávali národních jazyků i kultur a narozdíl od současné EU jim nevadila skutečná rozmanitost a nevadí jim ani dnes (viz přednáška JKV Karla - vnuka posledního krále - v roce 2009 v Bratislavě).

6) Ani proti tomu, že setrvali katolíky, nelze nic namítat. Evangelíci vznikli jako alternativa a jen proto to ještě neznamená, že je to dobré nebo lepší, než to, vůči čemu se vymezili. Bůh založil jednu Církev a tu evangelíci opustili, Habsburkové ne a to je dobře.

7) Souhlasím s Vámi, že Pánem nade vším je Kristus. Rozhodně je lepší žít pod skutečnou Boží vládou v republice, než s nelegitimním nebo nevěřícím panovníkem v monarchii (ale i tak Bůh stále skrze Církev pomazává prostřednictvím apoštolské posloupnosti některé na kněze a biskupy, ale vládli boží mocí nad věcmi duchovními, tak jiné za krále, aby vládli boží mocí nad věci světskými, protože Bůh je Pánem nad obojím, nade vším).

8) Habsburkové jsou potomci Přemyslovců a to ne ledajací, ale ti první v řadě. Pokud byste chtěl nalézt legitimního potomka Přemyslovců (tedy šel od posledních králů a hledal potomky po meči a tam, kde to nejde po přeslici), stejně skončíte u Habsburků.

9) Nástupnický řád v českých zemích je daný a pokud nevymře půlka Evropy, není nějaký typ "volby" vůbec reálný, aniž bychom nějakého potomka v jeho nároku na trůn nezkrátili.

Znamená to tedy, že neprosazuje Habsburskou dynastii pro ni samou, ale z toho faktu, že nárok na český trůn ji nezpochybnitelně patří.

S pozdravem * DEUS * REX * PATRIA *

Petr Nohel

http://sowa.quicksnake.cz/Koruna-Ceska/POZVANKA-NA-POCHOD-ZA-MONARCHII-8-ledna-2011-od-14-30-u-sochy-svateho-Vaclava-na-Vaclavskem-namesti-v-Praze
wtorek, 28 grudnia 2010
Pour Feliciter 2011
Napsal sowa (») dnes v 20:55 v kategorii Koruna Česká,

Sdílet 
koruna-ceska/kc-pf-koruna-ceska-2011.jpgpřání od předsedy Koruny České
 
czwartek, 19 sierpnia 2010
k 180. výročí narození Františka Josefa I.
Napsal sowa (») dnes v 21:49 v kategorii Koruna Česká,

koruna-ceska/koruna.jpg

Dnes si připomínáme „kulaté“ narozeniny předposledního vládnoucího českého krále Františka Josefa I. Většina našich médií k tomuto bezesporu významnému výročí zarytě mlčí. Vláda Františka Josefa I. byla pravděpodobně nejdelším panováním v historii – trvala 68 let a byla nepochybně výkonem hodným převážně hlubokého uznání.

Během tohoto dlouhého období se Podunajská monarchie přetvořila z absolutní na konstituční. V posledních desetiletích před Velkou válkou (1914-1918) byla respektovanou evropskou velmocí s velkou mírou občanských svobod, kvetoucím kulturním spolkovým životem, dynamicky se rozvíjejícím průmyslem, státem štědře podporovanou vědou a úctyhodným tempem se rozvíjející infrastrukturou. Šlo o 2. největší evropský stát (po evropské části Ruska), s téměř 50 miliony obyvatel a jeho hlavní město – Vídeň – bylo v r. 1914 čtvrtou (dle některých pramenů dokonce druhou) největší světovou metropolí. Nejprůmyslovější součástí říše byly země Koruny české, které se těšily vpravdě otcovské přízni, péči a lásce císaře a krále. Nelze samozřejmě pominout ani chyby, neúspěchy, vojenská, politická, ale ani osobní neštěstí, jež dlouhé panování Františka Josefa I. také provázely.

Čeští monarchisté samozřejmě, tak jako všichni Češi, Moravané a Slezané, hluboce litují toho, že se panovník nakonec nenechal korunovat na českého krále a rakousko-uherský dualismus roku 1867 považují za fatální chybu. V tomto roce byla ztracena příležitost (která však nebyla poslední) přetvořit impérium ve federaci. To nám však nemůže bránit v trpělivém úsilí prokázat převážně blahodárný vliv panování Františka Josefa I. na naše země. Císař a král štědře podporoval českou vědu, umění a školství. Nejkrásnější školní budovy, jež dodnes zdobí většinu našich měst a obcí, byly postaveny převážně v 90. letech 19. století nebo na začátku století 20. Na stavbu Národního divadla přispěl panovník částkou vskutku významnou, a to ze svých osobních fondů. A takových příkladů je bezpočet. Po rozbití monarchie byly pomníky a busty našeho krále s nadšením vpravdě revolučním odstraňovány, ulice, mosty a nábřeží nesoucí jeho jméno horlivě přejmenovávány, jeho památka systematicky vymazávána, jeho osobnost karikována.

Odvolávajíce se na výrok významného českého historika Jiřího Raka – „ je nejvyšší čas vrátit Habsbursko-Lotrinksou dynastii do české historie – bez idealizace, ale i bez démonizace“ – vyzýváme kulturní a odbornou veřejnost nejen k objektivní a nepředpojaté diskusi na toto téma, ale i ke konkrétním činům. Přestaňme se bát své historie a vysvoboďme ji z předsudků, klišé a deformací! Vraťme pomníky našeho krále na jejich místa!

http://sowa.quicksnake.cz/Koruna-Ceska/k-180-vyroci-narozeni-Frantiska-Josefa-I

piątek, 16 lipca 2010
Na Wawel tylko krolów! TYLKO KROLÓW! Vaclav Srb, chairman of Czech Crown

Na Wawel tylko krolów! TYLKO KROLÓW! Vaclav Srb, chairman of Czech Crown

Napsal sowa (») 16.7.2010 02:38 v kategorii Koruna Česká,

Sdílet 
koruna-ceska/koruna.jpg

Na Wawel tylko krolów! TYLKO KROLÓW! Vaclav Srb, chairman of Czech Crown (monarchist party of the Bohemia, Moravia and Silesia). R.I.P.!

 Václav Srb Václav Srb Na Wawel tylko krolów! TYLKO KROLÓW! Vaclav Srb, chairman of Czech Crown (monarchist party of the Bohemia, Moravia and Silesia). R.I.P.!

12 lipiec o 15:08

Przenieśmy Kaczyńskiego z Wawelu pod pałac prezydencki Zaproponuj znajomym

http://sowa.quicksnake.cz
poniedziałek, 05 kwietnia 2010
Kristus vstal z mrtvých!


Vážené dámy , vážení pánové,

                                                dovolte mi, abych vám popřál požehnané Velikonoce  ( jež letos slaví všechny křesťanské církve ve stejném termínu ).
 Kristus vstal z mrtvých! Χριστός Ανέστη! Christ is Risen! Le Christ est ressuscité! Cristo ha resucitado!Cristo é risorto ! Христос Воскресе!
REX NUMQUAM MORITUR – KRÁL NIKDY NEUMÍRÁ !

Václav Srb, předseda Koruny České
http://sowa.quicksnake.cz/Koruna-Ceska/Kristus-vstal-z-mrtvych
środa, 23 grudnia 2009
přání od předsedy Koruny České

Vážené dámy,vážení pánové,

   dovoluji si popřáti Vám požehnané Vánoce a hojnost Božího požehnání v roce 2010.

Rex numquam moritur! Král nikdy neumírá !

Václav Srb, předseda Koruny České

www.korunaceska.cz        www.zrusmeprezidenty.cz

piątek, 20 listopada 2009
pozvánka na XVIII. Generální sněm Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska)

« PodrobnostiPopis:

Vážené dámy, vážení pánové,

v příloze si dovoluji zaslat Vám pozvání na XVIII. Generální sněm Koruny České ( monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska ). Srdečně zvu i na všechny akce, které sněmu předcházejí i po něm následují, zejména na latinskou mši sv. za naše panovníky. JE PRO NÁS OBROVSKOU RADOSTÍ A CTÍ, ŽE LETOŠNÍHO SNĚMU SE ZÚČASTNÍ JEHO KRÁLOVSKÁ VÝSOST PRINC SIXTE – HENRI DE BOURBON-PARMA, SYNOVEC POSLEDNÍ VLÁDNOUCÍ CÍSAŘOVNY RAKOUSKÉ A KRÁLOVNY ČESKÉ ZITY.

S projevem dokonalé úcty a s tradičním pozdravem Rex numquam moritur – král nikdy neumírá !

Václav Srb, předseda Koruny České
http://cesko.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?287007

Vložené:

20.11.2009 | 02:05:54

Klíčová slova

koruna česk václav srb
http://cs.gloria.tv/?media=39406
wtorek, 27 października 2009
Prohlášení Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska ) k 28. říjnu 1918-2009

Informace k průběhu monarchistického 28. října 2009 v Praze:
11.00 -11.15.: sraz účastníků pietního aktu na místě kde stál a bude stát pomník maršála Radetzkého na Malostranském náměstí. Přesná lokalizace: refýž naproti Malostranské kavárně ( dnešní název odmítám používat ).
11.15. - ? Pietní akt. Bude jednoduchý- položíme na místo pomníku kytici a proneseme krátký projev (projevy), případným kolemjdoucím či okolopostávajícím , kteří vládnou českým jazykem, budeme rozdávat  leták. Samotný pietní akt by neměl trvat více než 15-20 minut, ale plánujeme setrvat na místě déle ( např. až do úplného rozdání letáků
12.15. Tisková konference
13.45 – 14.00 sraz účastníků Pochodu v horní části Václavského náměstí, kolem sochy sv. Václava.
             Poté bude následovat projev-projevy
                  cca 14.30 se průvod dá do pohybu.
              Na Křížovnickém náměstí budeme průvod zakončovat v cca 16.00. Zde bych chtěl jen účastníky  krátce pozdravit a poděkovat jim .
 Těším se nashledanou 28.10.2009 ! Rex numquam moritur – Král nikdy neumírá !
S projevem dokonalé úcty
Václav Srb, předseda Koruny České 603412671

  Koruna Česká uznává, že tkzv. První republika byla demokratickým ostrůvkem, obklopeným obzvláště od počátku třicátých let autoritativními a totalitními státy. Hluboce se skláníme před památkou těch, kteří za ideály svobody a demokracie, jež si ztotožňili s První republikou, umírali v nacistických a komunistických věznicích, mučírnách a na popravištích.( KČ dokonce po roce 1989   považovala obnovení právního statu quo antem z r. 1938 za velmi žádoucí   a naopak, navázání na komunistické „právo“, k němuž bohužel došlo, považuje za mravní fiasko ).

   Zároveň ovšem KČ rázně odmítá nekritickou idelizaci až zbožnění První republiky, tak jak se jich dopouští stále ještě značná část laické, ale i pedagogické , novinářské a někdy bohužel i odborné  veřejnosti, nemluvě o účelové dezinterpretaci a manipulaci v podání nejednoho  současného politika, který se křečovitě snaží dokázat, že je legitimním dědicem a pokračovatelem tohoto mýtického a ideálního státního útvaru. Rozhořčeně odmítáme stále častěji se vyskytující tvrzení, že 28. říjen 1918 je datem vzniku českého státu. Republika, třebaže trvá již 91 let, je stále ještě z hlediska více než 1100 let české státnosti pouhou epizodou. Současně také připomínáme , že 28. říjen 1918 není datem vzniku republiky a už vůbec ne datem zániku Českého království.V tento den byla vyhlášena státní samostatnost a o formě státu mělo být rozhodnuto později referendem či alespoň hlasováním zákonodárného sboru vzešlého ze svobodných voleb. Nic takového se ovšem nestalo a republikánská forma samostatného státu byla nastolena způsobem revolučním, aklamací. Je  dokonce otázkou, zda tímto způsobem mohlo skutečně být zrušeno České království a zda dosud netrvá. První republika měla své nedostatky, z nichž některé byly závažné a staly se příčinou jejího zániku či k němu alespoň přispěly. Zmiňme především její neschopnost řešit koncepčně otázku národnostních menšin, nešťastnou teorii i praxi čechoslovakismu, nedodržení slibu slovenské autonomie, protektorský a v náboženských otázkách netaktní přístup vůči Slovákům, v demokratickém státě poněkud nestandardní výkon vládní moci na Podkarpatské Rusi, leckdy ne zcela demokratické a férové zacházení s odpůrci politiky Hradu, plané pokrokářství, vyhlašovanou bezkonfesnost , kontrastující ovšem s prakticky prováděnou snahou o vybudování „národní“ církve, tragikomicky mylné stanovení zahraničních priorit naší rozvědky ( největším nepřítelem pro ni až do r. 1934 nebyl Stalinův SSSR a Hitlerovo Německo, ale malé, poražené, „zbytkové“ Rakousko a naši agenti se ve Vídni zabývali sledováním soukromého života habsburských arcivévodů místo toho, aby pracovali proti   Moskvě a Berlínu  ). Nelze také  úplně pominout další málo známou vadu na kráse prvorepublikové demokracie: mezi desítkami politických stran a uskupení nesměli existovat  monarchisté a nebylo možné psát objektivně ani o Rakouské republice, ani o historii Podunajské monarchie.

   Nacházíme-li tedy přes všechny výše uvedené výhrady dostatek důvodů považovat První republiku za útvar převážně úctyhodný a demokratický, rozhodně nejsme s to najít byť jen jediný důvod k tomu, abychom akceptovali kapitulaci jejích představitelů  před nepřítelem. Proto se hlásíme ke statečnému a velkodušnému gestu příslušníků šlechtických rodů, jejichž delegace se na podzim r. 1938 marně snažila přimět dr. Edvarda Beneše, aby se nevzdával bez boje. Proto se zároveň hlásíme k odkazu těch tisíců občanů, kteří pochopili, že zlu je třeba vzdorovat vždy a za každých okolností a za to platili na frontách i  v domácím odboji cenu nejvyšší. Proto se nehlásíme k „odkazu“ těch, kteří se vzdali předem bez boje a donutili k tomu dokonce i ostatní. A především odmítáme stále trvající , v poslední době  dokonce přibývající snahy zbabělost a zradu sebe samých a svých vlastních ideálů nejen nenazývat pravým jménem, ale dokonce omlouvat, ba přímo glorifikovat !

   Další republiky ( kolik jich vlastně bylo je věcí názoru, ale panuje všeobecná shoda, že žijeme nejméně v páté a nejvýše v sedmé ) si příliš mnoho našeho respektu či dokonce obdivu nezasluhují: o Druhé republice ani o Protektorátu neuvažuje v pozitivních kategoriích nikdo (alespoň ne veřejně ), období 1948-1989 je přinejmenším většinovým  konsensem považováno za negativní a zavrženíhodné, ale Třetí republika (1945-8 ) je stále hodnocena jako skvělá a demokratická a proti tomu opakovaně vznášíme zásadní výhrady. Třetí republika byla velice okleštěnou a podmíněnou demokracií a potupně dobrovolné předávání státu komunistům  a Sovětskému svazu rozhodně nezačalo 25.2.1948.

   To, že rozbití  obrovského , mnohonárodnostního, ale po dlouhá staletí vysoce životaschopného, kulturně a civilizačně značně jednotného geopolitického prostoru na konci I. světové války bylo přinejmenším diskutabilním řešením, ne –li přímo tragickou chybou, i to, že tříšť nově vzniklých, do značné míry umělých státečků, se dříve nebo později musela zákonitě stát kořistí nacistického Německa či bolševického Ruska, je již několik desetiletí – u nás alespoň posledních 20 let – konstatováno většinou soudných historiků, politologů a publicistů. Mohou se tedy pouze různit názory na to, jakým způsobem se měla a mohla Podunajská monarchie reformovat, federalizovat atd., aby se stala skutečně moderní, demokratickou a konstituční monarchií a prvořadou evropskou mocností. Náš názor je, že podmínky, které nabízel ve svém posledním Memorandu Wilsonovi poslední císař a český král, blahoslavený Karel I. , byly dostatečné k tomu, aby se tak stalo a tvrzení, že „to bylo pozdě“, odmítáme. Zvítězily totiž osobní ambice a ješitnost většiny tehdejších hlavních aktérů a jejich krátkodobý politický zájem nad skutečnými a nadčasovými zájmy středoevropských národů, které na to pak po celý zbytek krvavého 20. století doplácely.

  Účast českých, moravských a slezských vojáků v bitvách a na frontách Velké války 1914-1918 je největším novodobým výkonem branné moci  v českých zemích. V každé naší obci můžeme najít pomníčky těch, kteří padli v boji za monarchii a svého císaře a krále. Otázka, kolik z nich s nadšením, kolik s lhostejností a kolik nerado, je opět čirou spekulací. Spekulací však není jejich utrpení, smrt a statečnost. Jedná se totiž o dědečky či pradědečky téměř každého z nás. Byli to skuteční vojáci , nikoli Švejkové a opravdu padli na poli cti a slávy a proto i oni si zaslouží naši úctu a respekt.

   Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska ) chce přispět k tomu, aby náš pohled na vlastní dějiny byl objektivní, vědecký, nepředpojatý, zbavený iluzí a mýtů, aby nebyla zamlčována či zkreslována fakta, aby bylo více dbáno staré dobré zásady „audiatur et altera pars“ – budiž slyšena i druhá strana. Proto se rozhodla vyhlásit Desetiletí obnovy monarchie v českých zemích 2008 – 2018 , které bylo zahájeno Monarchistickým pochodem Prahou 28.10.2008. Letošní Pochod je tedy již druhým v pořadí.

   Až do předchozí řádky jste četli text, totožný (až na nepatrnou úpravu ) s textem loňské tiskové zprávy. Na výše uvedeném totiž není potřeba naprosto nic měnit. Lze jenom na závěr podotknout, že potřeba skutečně nadstranické a nepolitické hlavy státu na pozadí prohlubující se politické, hospodářské a především morální krize, jež dosáhla všech parametrů marasmu, se jeví po dalším roce jako ještě výraznější. A nejenom návrat nadčasových mravních imperativů do politiky,ale dokonce nekompromisní podřízení politiky těmto  tradičním a osvědčeným morálním regulativům, se již jeví jako podmínka k přežití společnosti a národa.

V Praze dne 27.10.2009 www.korunaceska.cz

wtorek, 25 listopada 2008
Pozvánka na XVII. generální sněm Koruny České sobota 29. listopadu 2008

 Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)
Pozvánka na XVII. generální sněm Koruny České
sobota 29. listopadu 2008 od 10:00 hod.

budova Českého svazu vědeckotechnických společností
Novotného lávka 5, Praha 1, sál č. 217

 09:30 – 10:00   Registrace, placení příspěvků, předávání členských legitimací, odznaků,  apod.
od 10:00                  
cca 11:30         SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ DOPOLEDNÍ ČÁSTI
cca 11:40         Položení kytic u pomníku císaře a krále Karla IV. na Křížovnickém náměstí a Františka I. (II.) na Smetanově nábřeží
cca 12.0           Slavnostní zahájení odpolední pracovní a diskusní  části( zpěvem hymny Zachovej nám Hospodine )
12.50                 Přednáška PhDr. Stanislava Hošťálka: Genealogicko-heraldické minimum monarchisty
13.50                 Zpráva o činnosti Předsednictva. Zpráva o hospodaření. Zpráva o hospodaření strany. Zprávy předsedů MS. Potvrzení mandátu kooptovaných členů  Předsednictva. Dplňkové volby do Dohlédací komise. Změna stanov
cca 15.30          Diskuse
cca 17.00          Přijetí usnesení a slavnostní zakončení sněmu   ( zpěvem korunní znělky Deus, Rex, Patria )
17:10 - ???        pokračování Diskuse účastníků , posezení, s možností večeře v restauraci Pražský most - U Valšů, Betlémská 5, Praha 1 - Staré Město

Mše před sněmem:
Sněmu bude v den jeho konání 29. listopadu předcházet mše sv. ku cti našich panovníků Karla IV. a Marie Terezie, jejichž úmrtním dnem je právě 29.11. a blahoslaveného císaře a krále Karla I. Celebruje P. Pavel Michal, zpívá Michal Lieberzeit, člen Koruny České a Kateřina Vošahlíková:
Antonín Dvořák - Biblické písně no. 1 - Oblak a mrákota, Antonín Dvořák - Biblické písně no. 3 - Slyš, ó Bože! Antonín Dvořák - Biblické písně no. 4 - Hospodin jest můj pastýř, Antonín Dvořák - Biblické písně no. 5 - Bože! Bože! Píseň novou...,G. F. Handel – Dignare,G. Caccini - Ave Maria
Kostel svatého Františka Serafínského (z Assisi) na Křížovnickém náměstí a to od 9.00 hod.
Sněmu předchází v pátek 28. listopadu 2008:
15:00 Prohlídka reprezentačních prostor Pražského hradu –Sraz v 14.55 na III. Nádvoří Pražského hradu pod balkonem naproti katedrále.

16:00 – 17:30   Lesk a sláva Prahy knížecí, královské a císařské, bída Prahy republikánské. Procházka Prahou s výkladem předsedy KČ Václava Srba. Účast volná, sraz před 1. bránou Pražského hradu na Hradčanském náměstí
18:00  Společné posezení, neformální diskuse, s možností večeře v restauraci Pražský most - U Valšů, Betlémská 5, Praha 1 - Staré Město
Po Sněmu následuje v neděli 30.listopadu 2008
Společný výlet na Karlštejn: od 12.30 je výjimečně panem ředitelem umožněna prohlídka Kaple sv. Kříže, skvostu sakrální gotické architektury, jemuž na světě není rovno (vstupné 300,-Kč , počet míst omezen ! ) od 14.00 zádušní mše sv. v kapli sv. Mikuláše ( účast volná ) za císaře a krále Karla IV. Sraz u pokladen Nádraží Františka Josefa I.( dočasně přejmenováváno střídavě na Wilsonovo, Hlavní apod. ) v 10.10 ( odjezd vlaku v 10.26. Kdo nechce jet společně vlakem , nechť se dostaví k pokladně Karlštejna ve 12.15 )

Přihlásit se na prohlídku reprezentačních prostor Pražského hradu a prohlídku kaple sv. Kříže je nutno do 27.11.2008 na telenou 603 412 671 (pouze SMS, prosím ! ) nebo na e-mailu info@pragamagica.cz s uvedením jména, přímení, adresy, mobilního telefonu a e-mailu. 
 

----- Original Message -----
Sent: Tuesday, November 25, 2008 3:07 PM
Subject: pozvánka na XVII. Generální sněm Koruny České a na doprovodné akce před Sněmem a po Sněmu

Vážení přátelé, dámy a pánové, 

  v příloze si dovoluji poslat pozvánku na XVII. Generální sněm Koruny České. Srdečně zvu  také na doprovodné akce, uvedené v pozvánce.

Těším se na shledání s Vámi. Rex numquam moritur ! Král nikdy neumírá !

Václav Srb, předseda Koruny České

wtorek, 21 października 2008
Pochod monarchistů 28.10.2008

MŠE SV. KU CTI BL. CÍSAŘE A KRÁLE KARLA I. SE V MALOSTRANSKÉM CHRÁMU PANNY MARIE DNES 21.10.2008 V 17.00 
Od
Česko , Slovensko

Vážené dámy,vážení pánové,

                                           kladu si za čest pozvat vás na  Monarchistický pochod Prahou k 90. výročí vyhlášení státní samostatnosti. Podrobnější info viz plakátek v příloze. Domnívám se, že objektivní a vyvážené zpravodajství v tento den a o tomto dni by mělo informovat i o této naší akci a o našem pohledu. Dovoluji si připomenout starou dobrou zásadu: AUDIATUR ET ALTERA PARS –BUDIŽ SLYŠENA I DRUHÁ STRANA. Jsem zároveň bytostně přesvědčen, že diváky, posluchače i čtenáře by  to velmi zajímalo.

Proto jsem k disposici i pro jakoukoli vaši reportáž, článek, besedu apod.

S přáním královského dne

Václav Srb, předseda Koruny České

Vážené dámy, vážení pánové, v příloze dnešního e-mailu naleznete: plakátek k 28. říjnu

  1. pozvánku na Pochod monarchistů k 28.10.

V nejrozšířenějším inzertním periodiku Annonce vyšel opakovaně 13.,15. a 18.10. 2008 takřka celostránkový článek z pera pronikavého analytika, komentátora a publicisty Luďka Frýborta s titulkem a podtitulkem: Sen o cti a hrdosti po osmi letech –

Když cesta už nevede dál, je třeba vrátit se na rozcestí. Vraťme se až ke dni, kdy byla pyšně a bez rozmyslu hozena přes plot koruna království českého. Článek pošlu příležitostně nascannovaný  – zde je zatím přímý odkaz na něj: http://www.annonce.cz/politicke_komentare/clanek20081015.html  Vřele doporučuji, zejména druhou polovinu. 

 

NA ZÁVĚR UPOZORŇUJI, ŽE MŠE SV. KU CTI BL. CÍSAŘE A KRÁLE KARLA I. SE V MALOSTRANSKÉM CHRÁMU PANNY MARIE POD ŘETĚZEM NEKONÁ, JAK BYLO PŮVODNĚ OZNÁMENO, ZÍTRA , ALE DNES 21.10.2008 V 17.00

S přáním královského dne

Václav Srb

środa, 06 lutego 2008
dovoluji si předložit Vaší laskavé pozornosti následující petici: zrusmeprezidenty.cz

Sent: Wednesday, February 06, 2008 6:53 AM
Subject: petice Zrušme prezidenty

Dobrý den, dámy a pánové,

          dovoluji si předložit Vaší laskavé pozornosti následující petici:

                                                      www.zrusmeprezidenty.cz

Zdůrazňuji, že se nejedná výlučně o akci Koruny České a že mezi signatáři převládají „neorganizovaní“ příznivci naší myšlenky, ale jsou mezi nimi i příznivci jiných politických stran a směrů.

S  přáním královského dne

Václav Srb

wtorek, 26 czerwca 2007
28. června 2007 zádušní mše svatá za Františka Ferdinanda d´Este a Žofii Chotkovou

Dne 28. června 2007 v 18:oo hod. se v zámecké kapli sv. Huberta  uskuteční
zádušní mše svatá za Františka Ferdinanda d´Este a Žofii Chotkovou

Mši bude celebrovat Mons. M. J. Pojezdný, opat Strahovského kláštera.
Správa zámku Konopiště
Prosím, potvrďte účast na tel. 317 721 366, e-mail:
konopiste@stc.npu.cz.

K této pozvánce, převzaté ze  „zámeckého“  webu, dodávám, že na zámku je v současné době , samozřejmě kromě stálých expozic, výstava Ve službách arcivévodské rodiny.

Pokud máte čas, jistě se vyplatí strávit na Konopišti celý den, nebo alespoň půlden – více info na:

http://www.zamek-konopiste.cz/

 P.S.: Most v Sarajevu, kde byli JCKV František Ferdinand d` Este s chotí zavražděni, nosil přes 70 let jméno vraha a teroristy Gavrila Principa. Od r. 1991 nese však jméno arcivévody. V Terezíně je ovšem nejenom Principova alej a jeho cela ( ostatně, to chápu, proč neukazovat celu „celebrity“ ), ale horší je , že u cely je znak neexistujího státu, tedy Federativní lidové republiky Jugoslávie – tak se jmenoval tento stát ovšem jen do r. 1966, pak to byla SFRJ – s oslavným nápisem z nejtemnějšího období stalinismu. Klást rovnítko mezi oběti nacismu a Gavrila Principa je přetrvávající ahistorismus, demagogie a hrubé falšovaní historie. Kromě toho, G.P. nebyl „umučen“, ale zemřel v nemocnici na tuberkulózu a před svou hospitalisací byl vězněn v podmínkách , jež byly oproti věznicím , lágrům a mučírnám totalitních režimů 20. století vícehvězdičkovým hotelem. Václav Srb, předseda Koruny České

KORUNA ČESKÁ ( monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska )
Senovážné nám. 24
Praha 1 - Nové Město
110 00
www.korunaceska.org
mailto:monarchist@seznam.cz
mailto:koruna.ceska@volny.cz 

----- Original Message -----
Sent: Tuesday, June 26, 2007 1:40 PM
Subject: Zádušní mše sv. za JCKV arcivévodu Františka Ferdinanda d `Este a Žofii, vévodkyni z Hohenberku
środa, 20 grudnia 2006
KORUNA ČESKÁ ( monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska ); Pour Feliciter

Dámy a pánové,
 v  příloze naleznete tiskové prohlášení Koruny České ke kauze Konopiště a také novoroční přání.
S projevem dokonalé úcty
 Václav Srb, předseda a tiskový mluvčí KČ

KORUNA ČESKÁ ( monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska )

Senovážné nám. 24
Praha 1 - Nové Město
110 00

603412671 - předseda a tiskový mluvčí
603443213 - český zemský hejtman a šéfredaktor Monarchistických Listů
775080027- moravský zemský hejtman

www.korunaceska.org
mailto:monarchist@seznam.cz
mailto:koruna.ceska@volny.cz

----- Original Message -----
From: PRAGA MAGICA 
Sent: Tuesday, December 19, 2006 11:21 AM
Subject: Tiskové prohl

 

 KC-causa Konopište.doc
81K
Pobierz

poniedziałek, 20 listopada 2006
Václav Srb: pozvánka na jubilejní - XV. generální sněm Koruny České ( monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska ) 25.11.2006

 

 V příloze si dovoluji zaslati pozvánku na jubilejní -  XV. Generální sněm Koruny České ( monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska ).
 S přáním úspěšného týdne a s projevem dokonalé úcty

Václav Srb, předseda a tiskový mluvčí Koruny České

KORUNA ČESKÁ ( monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska )
Senovážné nám. 24
Praha 1 - Nové Město
110 00
www.korunaceska.org
mailto:monarch
...@seznam.cz
mailto:koruna.ce
...@volny.cz

603412671 - předseda a tiskový mluvčí
603443213 - český zemský hejtman a šéfredaktor Monarchistických Listů
775080027- moravský zemský hejtman
723509421 - slezský zemský hejtman a správce webu

 

25.11.2006.pdf
282K
Pobierz

http://konserwa.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?106796
Archiwum
Zakładki:
EU-Fotos
FREUNDE - PRZYJACIELE
IN POLEN - W POLSCE
KOSIEWSKI
Księga - Gästebuch
KULTUR
LITERATUR
Narodowi socjaliści - komuniści - inne
NASZE - UNSERE
POLONIA i Polacy za granicami RP
SOWA
SOWA RADIO
SOWA VIDEO
UNIA & POLSKA
YES - POLAND
Free Image Hosting at www.ImageShack.us Sowa Magazyn Europejski