NAROD MA PRAVO SE BRANIT
czwartek, 10 kwietnia 2008
21. – 23. apríl 2008, na medzinárodnú vedeckú konferenciu: Perzekúcie na Slovensku v rokoch 1938 – 1945

ÚSTAV PAMÄTI NÁRODA
spolu
s Katedrou archívnictva a pomocných vied historických FF UK
Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu pod záštitou primátora hl. mesta SR Bratislavy Andreja Ďurkovského

Perzekúcie na Slovensku v rokoch 1938 – 1945
Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov VII.

21. – 23. apríl 2008
v Moyzesovej sieni Univerzity Komenského v Bratislave

Pondelok 21. 4. 2008

13.00 –13.30 Prezentácia účastníkov v Moyzesovej sieni UK
13.30 – 14.00 Slávnostné otvorenie konferencie

14.00  1. blok – Spoločensko-politické aspekty
Ondrej Podolec (ÚPN) – Právny poriadok a perzekúcie na Slovensku 1938 – 1945
Igor Baka (Vojenský historický ústav) – Bezpečnostné orgány ako prostriedok perzekúcií potenciálnych a skutočných odporcov režimu v SR v roku 1939
Marek Syrný (Múzeum SNP, Banská Bystrica) – K problematike represií voči slovenským komunistom v rokoch 1939 – 1944
Radoslav Maskaľ (Spoločenskovedný ústav SAV, Košice) – Prípad Vasiľ Karaman. Akt perzekúcie či spravodlivosti?
Dušan Segeš (Historický ústav SAV) – Casus Peter Prídavok
Diskusia, prestávka

16.20  2. blok – Zahraničnopolitické aspekty
Ladislav Deák (Historický ústav SAV), hosť konferencie – Maďarská politika voči Slovensku po Viedenskej arbitráži
Judit Pihurik (Szegedi Tudományegyetem, Szeged – Maďarsko) – Denníky a memoáre o znovupričlenení južnej časti Horného Uhorska v rokoch 1938 – 1945
Ján Bobák (Slovenský historický ústav Matice slovenskej), hosť konferencie  – Perzekúcie Slovákov na území okupovanom Maďarskom 1938 – 1945
Martin Hetényi (Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra) – Perzekučné zásahy proti maď. menšine na Slovensku 1939 - 1945
Milica Majeriková (Spišský dejepisný spolok) – Príspevok k povojnovým perzekúciám Slovákov na severnom Spiši a hornej Orave
Mateusz Gniazdowski (Polski Instytut Spraw Medzinarodowych, Warszawa – Poľsko) – Spolupracovníci poľskej rozviedky pred slovenskými súdmi v rokoch 1939 – 1945
Diskusia, záver prvého dňa konferencie

Utorok 22. 4. 2008

9.00  3. blok – Armáda, partizáni, Hlinkova garda
Branislav Kinčok (ÚPN) – Pôsobenie Červenej armády na dolnom Pohroní v zime 1944/1945
Dariusz Dąbrowski, Wojciech Szwed (Instytut Pamieci Narodowej, Centralne Muzeum Jenców Wojennych, Opołe – Poľsko) – Slovenskí zajatci v nemeckých táboroch na území Sliezska v období 2. svetovej vojny – prehľad problematiky
Jan Kux (Masarykova univerzita, Brno – Česko), hosť konferencie – Internačný tábor Svatobořice 1942 –1945
Michal Šmigeľ (Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica) –
14. divízia Waffen SS Galizien v procese potlačenia Povstania na strednom Slovensku (1944)


Peter Jašek (Trnavská univerzita) - Represálie vojakov Rýchlej divízie proti partizánom na Kaukaze v roku 1942
Pavel Mičianik (Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica) – Vojnové zločiny slovenských vojakov 1941 – 1944
Peter Sokolovič (ÚPN) – POHG a perzekúcie
Diskusia
12.00 Obed
13.00 Pokračovanie 3. bloku
Martin Lacko (ÚPN) – Charakter partizánskych represálií na Slovensku 1944 – 1945
Marián Uhrin (Múzeum SNP, Banská Bystrica) – II. partizánska brigáda gen. M. R. Štefánika a represálie
Boris Súdny – Partizánske represie voči príslušníkom žandárstva
Diskusia, prestávka

14.30  4. blok – Perzekúcie špecifických skupín obyvateľstva
Karol Janas (Trenčianska univerzita) – Organizačná štruktúra pracovných útvarov v rokoch 1941 – 1944
Martin Pekár (Prešovská univerzita) – Tábory pre asociálne živly 1940 – 1944
Hana Klamková (Univerzita Karlova, Praha – Česko) – Perzekúcie Židov z pohľadu propagandy
Martin Macko (Historický ústav SAV) – Nacionalizmus ako štátna ideológia a holokaust
Ján Hlavinka (ÚPN) – Príprava a priebeh deportácií Židov na území šarišsko-zemplínskej župy v roku 1942
Vojtech Kárpáty (Prešovská univerzita) – Perzekúcie židovského obyvateľstva v Košiciach v rokoch 1939 – 1945
Diskusia, záver 2. dňa konferencie

Streda 23. 4. 2008

9.00  5. blok – Cirkev
Pavol Matula (ÚPN) – Postavenie poľských duchovných z pripojených území severného Spiša a Oravy v rokoch 1939 – 1945
Anton Hruboň (Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica) – Partizánske perzekúcie kat. duchovenstva na príklade Liptova
Peter Borza (Gréckokatolícke biskupstvo Prešov) – Perzekúcie gréckokatolíckych kňazov
Diskusia, prestávka

10.30  6. blok – Hospodárske dejiny
Ľudovít Hallon, Miroslav Sabol (Historický ústav SAV) – Perzekúcie v hospodárskej sfére Slovenska v rokoch 1939 – 1945
Michal Schvarc (ÚPN) – Pokus o arizáciu piešťanských kúpeľov v rokoch 1938 – 1939
Peter Mičko (Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica) – Arizácia a zmeny vlastníkov v priemyselných podnikoch na príklade drevárskych závodov
Diskusia
11.45  Záver konferencie

 UPN pozvanka.pdf
257K
Herunterladen

http://groups.google.de/group/sowa-frankfurt/browse_thread/thread/7dba77c29d1169f5

Archiwum
Zakładki:
EU-Fotos
FREUNDE - PRZYJACIELE
IN POLEN - W POLSCE
KOSIEWSKI
Księga - Gästebuch
KULTUR
LITERATUR
Narodowi socjaliści - komuniści - inne
NASZE - UNSERE
POLONIA i Polacy za granicami RP
SOWA
SOWA RADIO
SOWA VIDEO
UNIA & POLSKA
YES - POLAND
Free Image Hosting at www.ImageShack.us Sowa Magazyn Europejski