NAROD MA PRAVO SE BRANIT
wtorek, 23 października 2012
Ladislav Jakl: Evropská unie nevzkvéta
Napsal sowa (») dnes v kategorii Svobodni,


klekot/eu-klekot.jpg

Lech Klekot, Bazylea/ Szwajcaria z obrazem EU. Foto: Stefan Kosiewski


 
 
  REFORMYcz hat Ladislav Jakl: Evropská unie nevzkvéta hochgeladen.
 Petice-ladislav-jakl Čitelně vyplněný arch prosím pošlete obyčejnou poštou (ne doporučeně) na adresu: Svobodní, Perucká 14, 120 00 Praha 2
 
Ladislav Jakl: Evropská unie nevzkvéta von REFORMYcz
 
http://www.jakl2013.cz http://www.reformy.cz

http://sowa.quicksnake.cz/Svobodni/Ladislav-Jakl-Evropska-unie-nevzkveta
środa, 21 kwietnia 2010
na wyjaśnienia austriackiego prezydenta Fischera, dlaczego, w odróżnieniu od Václava Klausa, nie mógł przyjechać do Krakowa
Czech 
Republic

Dzień dobry!

 

Przesyłam odpowiedź pana Ladislava Jakla, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Republiki Czeskiej, na wyjaśnienia austriackiego prezydenta Fischera, dlaczego, w odróżnieniu od Václava Klausa, nie mógł przyjechać do Krakowa:

 

"Kto chciał przyjechać, znalazł sposób, kto nie chciał, szuka usprawiedliwienia. Pan Fischer tłumaczy, jak daleko jest z Wiednia do Krakowa i twierdzi, że podróż trwająca 13 godzin byłaby ponad siły jego kierowcy. Może lepiej przyjrzałby się mapie. Stwierdziłby, że z Pragi położonej bardziej na zachód jest do Krakowa 550 km, czyli 5 godzin i 56 minut, podczas gdy z Wiednia, który w porównaniu z Pragą leży bardziej na wschód, do Krakowa jest tylko 479 km, czyli 5 godzin i 37 minut. A więc z bardziej oddalonej Pragi można było przyjechać, a z bliższego Wiednia było to niemożliwe? Obliczyć trasę na podstawie mapy umiem, natomiast spekulacje na temat tego, czy nieobecność na pogrzebie pana prezydenta Kaczyńskiego to u pana prezydenta Fischera tylko kwestia wygody czy chodziło raczej o polityczny gest, pozostawię innym."
 
Ladislav Jakl, Dyrektor Departamentu Politycznego Kancelarii Prezydenta Republiki Czeskiej
http://groups.google.de/group/sowamagazyn/browse_thread/thread/d450b904600afabf
http://sowa.quicksnake.cz/Ladislav-Jakl
poniedziałek, 14 grudnia 2009
Ladislav Jakl: Hrajeme po nejrůznějších špeluňkách
„Hrajeme po nejrůznějších špeluňkách všech koutů Čech a naše album jsme se rozhodli pojmout přesně v tom duchu, ve kterém nás znají naši fanoušci – jako syrový záznam z hospodských produkcí. Proto jsme ho pojmenovali »Naše hospody«,“ říká Ladislav Jakl.
http://fragmenty.cz/iz157.html
Rocker na Hradě
http://de.groups.yahoo.com/group/kulturzentrum/message/2504
sobota, 14 czerwca 2008
Ladislav Jakl: Eurovládci udělali chybu - ptali se lidí

Ladislav Jakl

  To je ale dnes krásný den. Normálně mám raději skotskou, ale dnes si dám irskou. A guinnesse k tomu. A psát nový blog nemusím. Už jsem ho napsal před šesti lety - 29. října 2002 - a nemusím měnit ani čárku. Jen pro vysvětlení dodávám, že tehdy o „reparát" irského referenda o smlouvě z Nice. Napoprvé ji Irové odmítli, napodruhé jim eurosoudruzi vysvětlili, že takhle si teda vyskakovat nebudou.

„Irské ANO, vlastně NE
aneb

O čem to vlastně Irové hlasovali

Irské referendum o smlouvě z Nice se stalo názorným příkladem úrovně celé debaty kolem kvality i kvantity evropského integračního procesu. Na kampani, která ho provázela, i na interpretaci výsledků lze dokladovat všechny hlavní sporné prvky jak současného etatizujícího trendu uvnitř Evropské unie, tak i procesu rozšíření. Postoj Irska byl důležitý především symbolicky, politicky a psychologicky. Eurofederalisté dávali často Irsko za důkaz správnosti celé postmaastrichtské etapy evropské integrace. Ano, Irsko je posledních 20 let nejrychleji se rozvíjející zemí Evropy. Jak v tvrdých datech (dlouhodobé přírůstky HDP nad 5 procent) tak v kvalitě života si Irové skutečně pomohli a stali se během jedné generace z chudé evropské periférie jednou z nejbohatších zemí i v rámci EU. Propagandisté eurofederalistů se tento úspěch pochopitelně snažili prodávat jako plod své současné politiky sjednocování legislativy, unifikace a centralizace.  Irský příklad používali i eurooptimisté v zemích, ucházejících se o členství v EU. Ti, kteří mají výhrady k některým socialistickým a byrokratickým tendencím Bruselu, byli umlčování poukazem na to, že vydělalo-li na členství Irsko, vydělají i další členové.

            Při této argumentaci se úmyslně zapomínalo na několik věcí. Především na absenci přesvědčivých důkazů o souvislosti ekonomické prosperity Irska a jeho členství v EU. Stejně tak je možné tvrdit, že růst ekonomiky Irsku je plodem významných liberalizačních opatření z dob před 20 lety, které mj. otevřely zemi zahraničním investicím. A když už jsme u zahraničních investic: zdaleka největším investorem v Irsku jsou USA. Ty nezajímá členství Irska v EU, ale především geografická poloha a právě svobodné vnitřní prostředí. Dalším velkým investorem je pochopitelně sousední Británie a teprve v dalším sledu je Německo, Nizozemí a další země EU, mnohé až za dalekým Japonskem. Dokonce bez smyslu není ani argument, že jisté zakolísání irského ekonomického zázraku v posledních letech může být způsobeno i přílišným importem vysoké míry euroregulace, kterou přeci jen ještě mladé tržní prostředí v Irsku snáší hůře než trhy ve starších členských zemích EU.

Nicméně tato argumentace příliš slyšet nebyla, proto probruselští politici po celé Evropě tolik nainvestovali do loňského referenda, které mělo dokázat vděčnost Irů za bruselskou péči a dobro. Jenže Irové řekli ne. Řekli ne jak na základě svých dosavadních (podle europropagandistů bezproblémových) zkušeností s EU, tak i na základě znalosti konkrétního dokumentu smlouvy z Nice, o kterém se hlasovalo. A to je další důkaz "kvality" současné evropské diskuse. Kampaň kolem referenda i interpretace jeho výsledku se tváří, jakoby Irové hlasovali o rozšíření EU. Jakoby ANO říkali ti, kdo přejí svou prosperitu i občanům v uchazečských zemích, a NE říkali jen sobci.

            Důvod, proč bruselští eurooptimisté a jejich spojenci (včetně těch našich a včetně spřátelených médií) zamlžují vlastní smysl referenda a vnucují nám téma nepravé, je dvojí. Jednak Irové měli zapomenout, proč loni hlasovali proti, měli zapomenout, že smlouva z Nice je završením postmaastrichtského procesu směrem k Evropě pod vládou regulí, kvót, všemožných omezení a moci byrokracie. Místo toho si měli myslet, že hlasují o dobru pro desítky miliónů obyvatel zemí čekajících na členství a že v tu chvíli musí jít jejich pochybnosti o smlouvě samotné stranou. Druhým důvodem byla prezentace referenda široké veřejnosti v zemích ucházejících se o členství. Tato veřejnost je léta krmena obrázky o tom, jak EU směřuje rovnou do ráje a tak by pochybnosti Irů o vývoji EU asi hůře trávila. To představa, že nás nechtějí pustit k bohatému stolu, do europropagandy zapadá lépe.

            Šok z výsledku prvního referenda byl veliký. Pozorovatele, čtoucího komentáře prvního Irského NE, muselo napadnout, proč se vlastně o tak nesporné věci vůbec hlasuje. Proč se má volit mezi dobrým a špatným rozhodnutím? Jenže pokud je cokoli předmětem demokratické volby, je legitimní a oprávněné hlasovat podle svých názorů a zájmů! Něco takového je ale pro eurovizionáře nepřijatelné. A tak jsme byli svědky čehosi v moderní evropské historii nevídaného. Bruselští politici došli k závěru, že Irové loni prostě hlasovali špatně a musejí si to zopakovat. Legitimní postoj při svobodném hlasování byl zpochybněn a za cenu pokroucení pravidel referenda bylo připraveno hlasování nové. Tomu pak přecházela ještě mnohem mohutnější kampaň než prvnímu.

            A zde již eurooptimisté investovali mnohem více úsilí. A oproti prvnímu referendu ještě silněji posílili podvržený obraz referenda jako hlasování o rozšíření EU. A to navzdory skutečnosti, že platnost této smlouvy věcně se vstupem dalších zemí nesouvisí a rozšíření EU jí nemůže být podmiňováno. Lépe řečeno, takové podmiňování bylo jen politickým závazkem těch, kteří potřebovali smlouvu prosadit. Ale i v případě, kdy přijmeme tezi, že bez platnosti smlouvy z Nice by se EU k rozšíření v roce 2004 asi neodhodlala, je otázkou, zda by to skutečné integraci nových zemí bylo na škodu. Irsko mimochodem vstupovalo do EU v době, kdy její dnešní, téměř federativní tvář ještě neexistovala. Včlenění do tehdejšího mnohem volnějšího svazku bylo daleko jednodušší. Bez účinnosti smlouvy z Nice by k rozšíření EU možná došlo o dva či tři roky později, ale takové rozšíření by pro nové země bylo jistě hladší a bez velkých dopadů na legislativu, míru regulace a konkurenceschopnost, jako tomu bohužel bude patrně nyní. Třeba naši zemědělci o tom vědí své.

            Jsme rádi, podporujeme rozšíření, oslavovali výsledek referenda aktivisté kampaně za hlasování ANO. Ale my jsme pro rozšíření také, jen se nám nelíbí pokračující militarizace EU, říkali v televizním zpravodajství odpůrci a dokazovali tak, že o rozšíření nešlo. A nejde jen o militarizaci. Jde i o další prvky, dosud náležející státu, kterých po schválení smlouvy z Nice začne nabývat EU, a to bez kontrolních demokratických prvků, kterými zavedené státy disponují.

            Naše média novému hlasování Irů jednohlasně tleskají. Irové nám prý otevřeli dveře. Podle mne je ale pozornější hostitel ten, který nechá hosta raději chvilku čekat, aby stačil trochu uklidit, než ten, který vpustí hosty do domu plného nepořádku. Hostům pak nezbude, než se zapojit do úklidu. A právě to nás po Irském "NE, vlastně ANO" asi čeká."

Po šesti letech jde pořád o totéž, co říkáte?

Ladislav Jakl

včera 16:18|karma článku: 37,79|přečteno: 4311 x http://www.fragmenty.cz/iy581.htm

http://jakl.blog.idnes.cz/c/39085/Eurovladci-udelali-chybu-ptali-se-lidi.html

http://de.groups.yahoo.com/group/kulturzentrum/message/1570

środa, 27 lutego 2008
Ladislav Jakl, Tajemník prezidenta republiky: Prezident vetoval zákon na ochranu zvířat proti týrání

(...)  Proti znění zákona, umožňujícímu (staronově) tzv. kontaktní norování, v těchto dnech dostávám od mnoha občanů a profesních organizací velmi odmítavé reakce. Myslím, že by je Parlament měl vzít v úvahu. Proto považuji za žádoucí, aby Poslanecká sněmovna dostala možnost znovu zvážit potřebnost tohoto konkrétního znění zákona, a to nejen ve světle debaty, která se k zákonu mezitím rozproudila, ale i v rámci hlubšího zamyšlení nad opakovaně se měnící právní normou, která vždy odrážela momentální vítězství jistého úhlu pohledu té které části Parlamentu. Věřím, že vrácením tohoto zákona umožním, aby bylo nalezeno řešení trvalejší, které nebude vyvolávat dosavadní vyhraněné ostré spory a rozmíšky.

http://de.groups.yahoo.com/group/kulturzentrum/message/1391

poniedziałek, 18 lutego 2008
Ladislav JAKL: Srdečně děkujeme!

Czech Republic

----- Original Message -----
To: sowa
Sent: Monday, February 18, 2008 2:13 PM
Subject: RE: Stefan Kosiewski To Ladislav Jakl: O przekazanie naszych gratulacji oraz serdecznych zyczen dla Pana Prezydenta Waclawa Klausa

sobota, 16 lutego 2008

Stefan Kosiewski To Ladislav Jakl: O przekazanie naszych gratulacji oraz serdecznych życzeń dla Pana Prezydenta Wacława Klausa

Srdečně děkujeme!

L. Jakl

sobota, 16 lutego 2008
Stefan Kosiewski To Ladislav Jakl: O przekazanie naszych gratulacji oraz serdecznych życzeń dla Pana Prezydenta Wacława Klausa

                kulturzentrum's Photo    

From: sowa
Sent: Saturday, February 16, 2008 3:33 PM
Subject: Stefan Kosiewski, Frankfurt nad Mohanem, Polnisches Kulturzentrum e.V., SOWA

Ladislav Jakl 
Szanowny Panie Dyrektorze,
w imieniu Polaków w Niemczech, Przyjaciół Polskiego Ośrodka Kultury we Frankfurcie nad Menem, Współpracowników i Czytelników Magazynu Europejskiego SOWA uprzejmie proszę o przekazanie naszych gratulacji oraz serdecznych życzeń dla Pana Prezydenta Wacława Klausa.
 
Z najlepszymi pozdrowieniami łączę wyrazy szacunku
Stefan Kosiewski
 
 
President of the CR Vaclav Klaus
 
Wielce Szanowny Panie Prezydencie,
 
z okazji ponownego wyboru na urząd Prezydenta Czeskiej Republiki
składam Panu serdeczne gratulacje z życzeniami sukcesów w pracy
dla dobra bratniego Narodu Czeskiego, wolności i demokracji w Europie.
 
Z wyrazami najwyższego szacunku
 
Stefan Kosiewski
Frankfurt, 16 lutego 2008
 
http://groups.google.de/group/sowa-frankfurt

» Blogs that link here
» View my profile

Powered by Technorati

Archiwum
Zakładki:
EU-Fotos
FREUNDE - PRZYJACIELE
IN POLEN - W POLSCE
KOSIEWSKI
Księga - Gästebuch
KULTUR
LITERATUR
Narodowi socjaliści - komuniści - inne
NASZE - UNSERE
POLONIA i Polacy za granicami RP
SOWA
SOWA RADIO
SOWA VIDEO
UNIA & POLSKA
YES - POLAND
Free Image Hosting at www.ImageShack.us Sowa Magazyn Europejski