NAROD MA PRAVO SE BRANIT
piątek, 18 czerwca 2010
Je nutné začít s důkladnou ofenzívou


Vážení přátelé,
 
to co publikoval, bohužel nedávno zesnulý pan Smoljak, nám bylo již dříve známo a vzpomínám si, že soudní proces, který proti němu vedl pan Dřímal byl dokonce na jiný jeho názor, a sice ten, že Moravané chtěli dokonce provést jakýsi bombový útok v Praze. Pan Dřímal soud však samozřejmě prohrál. Tak jak mám rád humor Divadla Járy Cimrmana, tak mne dlouho znepokojuje jejich protimoravský postoj, zejména v podobě urputného prosazování názvu „Česko“ od pana Svěráka až po setkání s ním a panem Čepelkou v recepci hotelu „ U Jakuba“ v Brně. Když totiž viděli, že mám na klopě moravský odznak HSDMS, řekli mi: „A – pán je nacionalista!“.

To, co jsem nyní dostal k přečtení a sice názor Slováků na Moravu je více než příšerné a je s podivem, že ponechává chladným i historiky z Prahy. Na druhou stranu to mnohé vysvětluje.
 
Dne 14.6.2010 v tzv. „Hyde parku“ na ČT 24 vystupoval samozvaný demokrat pan Fedor Gál. I když jsem celý pořad nesledoval, pouze v době reklam jiného pořadu, nemusel jsem být nijak překvapen, že i v tak krátké době použije pan Gál název Čechy pro ČR. Tentokrát to již zavánělo jeho naprostou ignorancí až debilitou. Při debatě o českých komunistech prohlásil asi toto: „Je to Komunistická strana Čech a Moravy“, jak ji u Vás v Čechách nazýváte“. Ani tady to slovo Morava panu F.Gálovi zřejmě nic neříká, samozřejmě se ani redaktorka nijak nepohoršila. Je dosti obtížné nazvat pana Fedora Gála, který neustále pro naši republiku používá název „Čechy“, českým nacionálním šovinistou. To nějak nejde dohromady. Ale jde to dohromady s českou a slovenskou snahou vymazat Moravu totálně z mapy, jak je zřejmé z uvedené slovakizace Moravy.

Nyní si řekněme něco velmi závažného:
Z jedné korespondence, kterou dosud vedeme vyplynulo, že nás kdosi (musím si to dát teprve všechno dohromady) napadl, že touhou pro identitě Moravy vzýváme všeobecně nenáviděný Protektorát Čechy a Morava, jako bychom chtěli něco takového opětovně zřizovat. Jiná paní napadla naši moravskou orlici, že se jedná o Rakousko-Uherský symbol. Vidíme v souladu s původními myšlenkami pana Smoljaka, jak nenávistnou, nepravdivou a zavádějící  kampaň jsou schopni odpůrci Moravy vést.

Je nutné začít s důkladnou ofenzívou. Častá krůpěj i kámen proráží. Vidíme, že se najdou i subjekty, které jsou schopny se omluvit za nesprávné užití pojmenování ČR jako Čechy, zejména, jde li o komerční sféru, když hrozí určité zprofanování firmy. Když je budeme trval a neustále „otravovat“, nakonec se z toho může stát určitá lavina. Přečtěte si v Bibli podobenství o nepoctivém soudci, který nechtěl vyhovět oprávněné žalobě jakési vdovy. Nakonec si řekl, že než se nechat od ní stále obtěžovat, raději ji vyhověl.
K tomu je nutné, aby naše činnost byla institucionalizována. Navrhuji ustanovení Občanského sdružení proti čechizaci Moravy (proti slovakizaci to povedeme po vedlejší koleji). I můj dotazník, o kterém se urážlivě, ale přesto musel zmínit i  pan J.Kraus, by bylo dobré posílat ho jménem takového Občanského sdružení, kterému nabízím adresu Veveří 61, 602 00  BRNO. Ono  je to nakonec donutí se nad tím zamyslet. Upozorňuji nad zajímavým textem pana Doc.Karla Šperlinka (z Prahy!), který ve sloupku v časopise MM-Průmyslové spektrum č.4/2010 m.j. uvedl, že“ „…Co kdyby se snížil počet krajů na maximálně osm?....“. To už by mohlo se přiblížit dělení naší republiky podle diecézí, které jsou na Moravě tři a jsou vedeny podle původní česko-moravské hranice (viz příloha) a kdysi o to usiloval i současný hejtman JmK pan Hašek. Bylo to v době, kdy se podařilo vrátit pár obcí z Tišnovska do Jihomoravského kraje. V čísle 7/8-2010 téhož časopisu vyjde moje úvaha nad demokracií, kde m.j. píši: „….očekával jsem, že s naprostou samozřejmostí dojde k obnově samosprávy Moravy a Slezska, zničené totalitními vládci v roce 1949. V rozporu s usnesením Federálního shromáždění ČSFR, které od soudilo zrušení Země moravsko-slezské jako akt nespravedlivý, rozdrobili novodobí vládci republiku opět na 14 „gottwaldovských“ krajů, jejichž počet později sami komunisti po 11 letech nefunkčnosti snížili. Snad si konečně dnes někdo uvědomí, že zrušením nadbytečných krajů bychom ušetřili miliardy;…..“ (text musel být příslušně zkrácen, takže tam není celá citace toho usnesení).
 
Připojuji některé mé články, z nichž „Krajské panoptikum“ se mi pod názvem: „Poločas rozpadu krajů“ a Zdi hradu Veveří“ podařilo uveřejnit v brněnské ROVNOSTi. A „Zdi hradu Veveří“ se dostaly i do letáčku samotného hradu.
Dovoluji si Vás pozvat na můj web: http://www.kolibal.cz  a blog: http://kolibal.blog.denik.cz
 
Prof. Ing. Zdeněk Kolíbal, CSc.,
Brno, Morava
http://sowa.quicksnake.cz/Zdenek-Kolibal

 
Hrad Veveří – klenba přes staletí
 
   Zdi hradů Veveří a Špilberku po jistou dobu hostily a chránily nejcennější perlu z Moravy, totiž svatou Zdislavu z   Křižanova, provdanou do Čech za rytíře Havla z Lemberka, která je dodnes vzorem rodinám a pomoci nejpotřebnějším. Její manželský svazek by měl být symbolem pro státotvornou   jednotu Čech a Moravy na základě rovnosti, spolupráce  a vzájemné úcty. Važme si, my Brňané toho, že se daří vracet našemu hradu Špilberku jeho královskou důstojnost a přispějme ze všech sil rovněž k obnově hradu Veveří, aby v trojici s hradem Pernštejnem zůstaly tyto skvosty nadále chloubou Brna, Jižní Moravy a celé naší vlasti.
Prof.Ing.Zdeněk Kolíbal, CSc.,
člen Zastupitelstva MČ Brno-Žabovřesky
http://sowa.quicksnake.cz
Archiwum
Zakładki:
EU-Fotos
FREUNDE - PRZYJACIELE
IN POLEN - W POLSCE
KOSIEWSKI
Księga - Gästebuch
KULTUR
LITERATUR
Narodowi socjaliści - komuniści - inne
NASZE - UNSERE
POLONIA i Polacy za granicami RP
SOWA
SOWA RADIO
SOWA VIDEO
UNIA & POLSKA
YES - POLAND
Free Image Hosting at www.ImageShack.us Sowa Magazyn Europejski